תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הזדמנות ישראלית

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
תלתן 1,301,120 1,767,670 466,555  35.86%
מגדל 35,274 33,821 -1,453  -4.12%
הירשמו לצפייה 570,170 566,685 -3,485  -0.61%
הירשמו לצפייה 630,000 542,000 -88,000  -13.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 466,555

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -92,938

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 612,001 613,872 1,871  0.31%
קחצ"ק חברת ניהול 26,924 25,182 -1,742  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,871

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,742

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 466,555
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -92,938
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,871
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,742
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,519,305 9.43%
תלתן 1,767,670 4.74%
דולפין 566,685 1.52%
הירשמו לצפייה 563,968 1.51%
הירשמו לצפייה 542,000 1.45%
הירשמו לצפייה 45,161 0.12%
שדרגו את המנוי 33,821 0.09%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 639,054 1.71%
הראל 613,872 1.65%
קחצ"ק חברת ניהול 25,182 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית