תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הזדמנות ישראלית

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
תלתן 708,963 792,312 83,349  11.76%
מגדל 25,211 48,922 23,711  94.05%
הירשמו לצפייה 632,000 643,500 11,500  1.82%
הירשמו לצפייה 550,430 548,272 -2,158  -0.39%
הירשמו לצפייה 579,817 565,468 -14,349  -2.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 118,560

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,507

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 27,268 26,924 -344  -1.26%
הראל 638,425 612,001 -26,424  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,768

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 118,560
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,507
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,768
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,643,635 7.08%
תלתן 792,312 2.12%
דיביאם 643,500 1.72%
הירשמו לצפייה 565,468 1.52%
הירשמו לצפייה 548,272 1.47%
הירשמו לצפייה 48,922 0.13%
שדרגו את המנוי 45,161 0.12%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 638,925 1.71%
הראל 612,001 1.64%
קחצ"ק חברת ניהול 26,924 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית