תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

הזדמנות ישראלית

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
דיביאם 546,100 552,000 5,900  1.08%
מגדל 32,095 22,754 -9,341  -29.10%
הירשמו לצפייה 1,767,670 1,734,870 -32,802  -1.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,900

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,143

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 613,872 639,656 25,784  4.20%
קחצ"ק חברת ניהול 25,182 24,905 -277  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,784

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -277

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,900
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -42,143
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,784
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -277
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,482,477 9.33%
תלתן 1,734,870 4.65%
דולפין 569,375 1.53%
הירשמו לצפייה 558,317 1.50%
הירשמו לצפייה 552,000 1.48%
הירשמו לצפייה 45,161 0.12%
שדרגו את המנוי 22,754 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 664,561 1.78%
הראל 639,656 1.71%
קחצ"ק חברת ניהול 24,905 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית