תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הזדמנות ישראלית

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
תלתן 160,000 354,015 194,015  121.26%
דיביאם 518,500 631,000 112,500  21.70%
הירשמו לצפייה 496,580 523,369 26,789  5.39%
הירשמו לצפייה 31,967 27,991 -3,976  -12.44%
הירשמו לצפייה 590,000 584,736 -5,264  -0.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 333,304

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,240

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 27,268 26,924 -344  -1.26%
הראל 638,425 612,001 -26,424  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,768

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 333,304
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,240
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,768
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,166,272 5.81%
דיביאם 631,000 1.69%
הראל 584,736 1.57%
הירשמו לצפייה 523,369 1.40%
הירשמו לצפייה 354,015 0.95%
הירשמו לצפייה 45,161 0.12%
שדרגו את המנוי 27,991 0.08%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 638,925 1.71%
הראל 612,001 1.64%
קחצ"ק חברת ניהול 26,924 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית