תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הזדמנות ישראלית

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
דולפין 267,412 402,362 134,950  50.47%
דיביאם 463,000 502,500 39,500  8.53%
הירשמו לצפייה 45,161 47,136 1,975  4.37%
הירשמו לצפייה 44,257 32,425 -11,832  -26.73%
הירשמו לצפייה 651,600 611,000 -40,600  -6.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 176,425

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,432

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 638,346 638,425 79  0.01%
קחצ"ק חברת ניהול 28,269 27,268 -1,001  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 79

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,001

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 176,425
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -52,432
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 79
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,001
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,660,488 4.45%
הראל 611,000 1.64%
דיביאם 502,500 1.35%
הירשמו לצפייה 402,362 1.08%
הירשמו לצפייה 65,065 0.17%
הירשמו לצפייה 47,136 0.13%
שדרגו את המנוי 32,425 0.09%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 665,693 1.78%
הראל 638,425 1.71%
קחצ"ק חברת ניהול 27,268 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית