תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דנאל כא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אנליסט 7,697 9,126 1,429  18.57%
פיטנגו 2,753 4,177 1,424  51.73%
הירשמו לצפייה 3,249 3,815 566  17.42%
הירשמו לצפייה 5,616 6,109 493  8.78%
הירשמו לצפייה 2,337 2,701 364  15.58%
שדרגו את המנוי 1,640 1,875 235  14.33%
שדרגו את המנוי 19,950 20,050 100  0.50%
שדרגו את המנוי 1,100 1,140 40  3.64%
שדרגו את המנוי 2,148 2,140 -8  -0.37%
שדרגו את המנוי 59 49 -10  -16.95%
שדרגו את המנוי 1,269 1,256 -13  -1.02%
שדרגו את המנוי 20 6 -14  -70.00%
שדרגו את המנוי 850 800 -50  -5.88%
שדרגו את המנוי 827 772 -55  -6.65%
שדרגו את המנוי 14,354 14,254 -100  -0.70%
שדרגו את המנוי 4,140 4,013 -127  -3.07%
שדרגו את המנוי 2,087 1,897 -190  -9.10%
שדרגו את המנוי 56,160 55,454 -706  -1.26%
שדרגו את המנוי 103,838 103,071 -767  -0.74%
שדרגו את המנוי 43,378 42,370 -1,008  -2.32%
שדרגו את המנוי 9,907 8,838 -1,069  -10.79%
שדרגו את המנוי 38,353 37,163 -1,190  -3.10%
שדרגו את המנוי 161,041 159,838 -1,203  -0.75%
שדרגו את המנוי 11,786 10,555 -1,231  -10.44%
שדרגו את המנוי 133,664 130,150 -3,514  -2.63%
שדרגו את המנוי 106,151 101,283 -4,868  -4.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,651

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,123

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 619,551 721,060 101,509  16.38%
הראל 282,991 370,521 87,530  30.93%
הירשמו לצפייה 15,719 56,648 40,929  260.38%
הירשמו לצפייה 196,910 204,370 7,460  3.79%
הירשמו לצפייה 400 6,740 6,340  1,585.00%
שדרגו את המנוי 12,735 15,415 2,680  21.04%
שדרגו את המנוי 4,909 6,409 1,500  30.56%
שדרגו את המנוי 42,562 43,356 794  1.87%
שדרגו את המנוי 20,177 20,578 401  1.99%
שדרגו את המנוי 29,647 29,999 352  1.19%
שדרגו את המנוי 2,348 2,583 235  10.01%
שדרגו את המנוי 53,646 53,716 70  0.13%
שדרגו את המנוי 1,761 1,772 11  0.62%
שדרגו את המנוי 5,143 5,132 -11  -0.21%
שדרגו את המנוי 358,497 358,464 -33  -0.01%
שדרגו את המנוי 3,554 3,270 -284  -7.99%
שדרגו את המנוי 3,585 3,289 -296  -8.26%
שדרגו את המנוי 6,947 6,373 -574  -8.26%
שדרגו את המנוי 55,250 53,757 -1,493  -2.70%
שדרגו את המנוי 101,711 81,751 -19,960  -19.62%
שדרגו את המנוי 243,943 110,093 -133,850  -54.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 249,811

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -156,501

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,651
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,123
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 249,811
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -156,501
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 724,897 14.90%
ילין לפידות 159,838 3.29%
הראל 130,150 2.68%
הירשמו לצפייה 103,071 2.12%
הירשמו לצפייה 101,283 2.08%
הירשמו לצפייה 55,454 1.14%
שדרגו את המנוי 42,370 0.87%
שדרגו את המנוי 37,163 0.76%
שדרגו את המנוי 20,050 0.41%
שדרגו את המנוי 14,254 0.29%
שדרגו את המנוי 10,555 0.22%
שדרגו את המנוי 9,126 0.19%
שדרגו את המנוי 8,838 0.18%
שדרגו את המנוי 6,109 0.13%
שדרגו את המנוי 4,177 0.09%
שדרגו את המנוי 4,013 0.08%
שדרגו את המנוי 3,815 0.08%
שדרגו את המנוי 2,701 0.06%
שדרגו את המנוי 2,140 0.04%
שדרגו את המנוי 1,897 0.04%
שדרגו את המנוי 1,875 0.04%
שדרגו את המנוי 1,256 0.03%
שדרגו את המנוי 1,140 0.02%
שדרגו את המנוי 946 0.02%
שדרגו את המנוי 800 0.02%
שדרגו את המנוי 772 0.02%
שדרגו את המנוי 420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,241,701 46.09%
מגדל 721,060 14.82%
הראל 370,521 7.62%
הירשמו לצפייה 358,464 7.37%
הירשמו לצפייה 204,370 4.20%
הירשמו לצפייה 110,093 2.26%
שדרגו את המנוי 81,751 1.68%
שדרגו את המנוי 56,648 1.16%
שדרגו את המנוי 53,757 1.11%
שדרגו את המנוי 53,716 1.10%
שדרגו את המנוי 43,356 0.89%
שדרגו את המנוי 29,999 0.62%
שדרגו את המנוי 20,578 0.42%
שדרגו את המנוי 15,415 0.32%
שדרגו את המנוי 15,073 0.31%
שדרגו את המנוי 11,351 0.23%
שדרגו את המנוי 7,732 0.16%
שדרגו את המנוי 7,136 0.15%
שדרגו את המנוי 6,740 0.14%
שדרגו את המנוי 6,409 0.13%
שדרגו את המנוי 6,373 0.13%
שדרגו את המנוי 6,102 0.13%
שדרגו את המנוי 5,750 0.12%
שדרגו את המנוי 5,464 0.11%
שדרגו את המנוי 5,132 0.11%
שדרגו את המנוי 4,846 0.10%
שדרגו את המנוי 4,681 0.10%
שדרגו את המנוי 4,025 0.08%
שדרגו את המנוי 3,410 0.07%
שדרגו את המנוי 3,289 0.07%
שדרגו את המנוי 3,270 0.07%
שדרגו את המנוי 2,583 0.05%
שדרגו את המנוי 2,218 0.05%
שדרגו את המנוי 1,950 0.04%
שדרגו את המנוי 1,772 0.04%
שדרגו את המנוי 1,370 0.03%
שדרגו את המנוי 1,218 0.03%
שדרגו את המנוי 794 0.02%
שדרגו את המנוי 743 0.02%
שדרגו את המנוי 696 0.01%
שדרגו את המנוי 675 0.01%
שדרגו את המנוי 664 0.01%
שדרגו את המנוי 407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית