תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 31,521 71,628 40,107  127.24%
אקסיומה 9,417 10,393 976  10.36%
הירשמו לצפייה 44,648 44,829 181  0.41%
הירשמו לצפייה 7,692 7,642 -50  -0.65%
הירשמו לצפייה 65,714 65,653 -61  -0.09%
שדרגו את המנוי 1,454 1,021 -433  -29.78%
שדרגו את המנוי 4,500 4,000 -500  -11.11%
שדרגו את המנוי 6,704 6,197 -507  -7.56%
שדרגו את המנוי 42,304 41,422 -882  -2.08%
שדרגו את המנוי 672,734 670,708 -2,026  -0.30%
שדרגו את המנוי 20,367 14,064 -6,303  -30.95%
שדרגו את המנוי 444,023 404,842 -39,181  -8.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,264

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,943

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 276,219 334,190 57,971  20.99%
אי.בי.אי. 1,644 45,326 43,682  2,657.06%
הירשמו לצפייה 720,835 741,102 20,267  2.81%
הירשמו לצפייה 803,631 816,724 13,093  1.63%
הירשמו לצפייה 759,465 760,046 581  0.08%
שדרגו את המנוי 99,807 100,187 380  0.38%
שדרגו את המנוי 9,926 9,801 -125  -1.26%
שדרגו את המנוי 13,966 13,333 -633  -4.53%
שדרגו את המנוי 235,441 222,792 -12,649  -5.37%
שדרגו את המנוי 93,000 46,457 -46,543  -50.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 135,974

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -59,950

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,264
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,943
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 135,974
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -59,950
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,787,671 9.97%
אלטשולר - שחם 670,708 3.74%
מור 404,842 2.26%
הירשמו לצפייה 376,306 2.10%
הירשמו לצפייה 71,628 0.40%
הירשמו לצפייה 65,653 0.37%
שדרגו את המנוי 55,942 0.31%
שדרגו את המנוי 44,829 0.25%
שדרגו את המנוי 41,422 0.23%
שדרגו את המנוי 14,064 0.08%
שדרגו את המנוי 11,777 0.07%
שדרגו את המנוי 10,393 0.06%
שדרגו את המנוי 7,642 0.04%
שדרגו את המנוי 6,197 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,046 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,021 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,390,129 18.90%
מיטב דש 816,724 4.55%
מנורה 760,046 4.24%
הירשמו לצפייה 741,102 4.13%
הירשמו לצפייה 334,190 1.86%
הירשמו לצפייה 222,792 1.24%
שדרגו את המנוי 157,085 0.88%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 100,187 0.56%
שדרגו את המנוי 46,457 0.26%
שדרגו את המנוי 45,326 0.25%
שדרגו את המנוי 21,518 0.12%
שדרגו את המנוי 13,333 0.07%
שדרגו את המנוי 9,801 0.05%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית