תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
איילון 8,298 11,600 3,302  39.79%
אקסיומה 8,886 11,445 2,559  28.80%
הירשמו לצפייה 257,201 259,672 2,471  0.96%
הירשמו לצפייה 28,822 28,911 89  0.31%
הירשמו לצפייה 20,069 20,030 -39  -0.19%
שדרגו את המנוי 5,990 5,922 -68  -1.14%
שדרגו את המנוי 10,567 10,478 -89  -0.84%
שדרגו את המנוי 2,873 2,773 -100  -3.48%
שדרגו את המנוי 39,355 39,149 -206  -0.52%
שדרגו את המנוי 15,939 15,270 -669  -4.20%
שדרגו את המנוי 3,000 2,000 -1,000  -33.33%
שדרגו את המנוי -3,400 -5,935 -2,535  74.56%
שדרגו את המנוי 30,324 23,979 -6,345  -20.92%
שדרגו את המנוי 120,487 91,160 -29,327  -24.34%
שדרגו את המנוי 657,169 613,173 -43,996  -6.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,421

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -84,374

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 460,451 874,779 414,328  89.98%
הכשרה ביטוח 147,494 149,480 1,986  1.35%
הירשמו לצפייה 57,118 57,737 619  1.08%
הירשמו לצפייה 761,706 761,989 283  0.04%
הירשמו לצפייה 103,115 103,264 149  0.14%
שדרגו את המנוי 11,524 11,502 -22  -0.19%
שדרגו את המנוי 803,352 803,280 -72  -0.01%
שדרגו את המנוי 13,712 11,986 -1,726  -12.59%
שדרגו את המנוי 14,399 11,641 -2,758  -19.15%
שדרגו את המנוי 154,361 128,242 -26,119  -16.92%
שדרגו את המנוי 80,638 13,601 -67,037  -83.13%
שדרגו את המנוי 1,342,100 1,258,360 -83,749  -6.24%
שדרגו את המנוי 323,772 150,365 -173,407  -53.56%
שדרגו את המנוי 288,251 74,291 -213,960  -74.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 417,365

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -568,850

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,421
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -84,374
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 417,365
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -568,850
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,131,782 6.31%
אלטשולר - שחם 613,173 3.42%
ילין לפידות 259,672 1.45%
הירשמו לצפייה 91,160 0.51%
הירשמו לצפייה 39,149 0.22%
הירשמו לצפייה 28,911 0.16%
שדרגו את המנוי 23,979 0.13%
שדרגו את המנוי 20,030 0.11%
שדרגו את המנוי 15,270 0.09%
שדרגו את המנוי 11,600 0.06%
שדרגו את המנוי 11,445 0.06%
שדרגו את המנוי 10,478 0.06%
שדרגו את המנוי 5,922 0.03%
שדרגו את המנוי 2,773 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,651 < 0.01%
שדרגו את המנוי 440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -5,935 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,551,649 25.38%
מיטב דש 1,258,360 7.02%
כלל 874,779 4.88%
הירשמו לצפייה 803,280 4.48%
הירשמו לצפייה 761,989 4.25%
הירשמו לצפייה 150,365 0.84%
שדרגו את המנוי 149,480 0.83%
שדרגו את המנוי 128,242 0.72%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 103,264 0.58%
שדרגו את המנוי 74,291 0.41%
שדרגו את המנוי 57,737 0.32%
שדרגו את המנוי 17,948 0.10%
שדרגו את המנוי 13,601 0.08%
שדרגו את המנוי 11,986 0.07%
שדרגו את המנוי 11,641 0.06%
שדרגו את המנוי 11,502 0.06%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 596 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית