תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 1,430,230 1,466,220 35,992  2.52%
הראל 607,910 621,288 13,378  2.20%
הירשמו לצפייה 53,895 63,984 10,089  18.72%
הירשמו לצפייה 312,546 313,981 1,435  0.46%
הירשמו לצפייה 1 421 420  42,000.00%
שדרגו את המנוי 123,670 123,866 196  0.16%
שדרגו את המנוי 60,783 60,389 -394  -0.65%
שדרגו את המנוי 70,578 69,675 -903  -1.28%
שדרגו את המנוי 7,200 2,835 -4,365  -60.63%
שדרגו את המנוי 324,189 318,873 -5,316  -1.64%
שדרגו את המנוי 174,572 164,246 -10,326  -5.92%
שדרגו את המנוי 306,557 278,284 -28,273  -9.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,510

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,577

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 1,893,500 3,192,430 1,298,930  68.60%
אלטשולר - שחם 10,722,100 11,234,600 512,515  4.78%
הירשמו לצפייה 138,830 489,630 350,800  252.68%
הירשמו לצפייה 2,788,980 3,099,020 310,036  11.12%
הירשמו לצפייה 2,171,680 2,302,160 130,476  6.01%
שדרגו את המנוי 75,199 113,065 37,866  50.35%
שדרגו את המנוי 88,268 115,268 27,000  30.59%
שדרגו את המנוי 123,244 128,998 5,754  4.67%
שדרגו את המנוי 9,561 12,547 2,986  31.23%
שדרגו את המנוי 22,652 22,575 -77  -0.34%
שדרגו את המנוי 77,378 77,226 -152  -0.20%
שדרגו את המנוי 5,393,740 5,393,250 -492  -0.01%
שדרגו את המנוי 63,053 62,544 -509  -0.81%
שדרגו את המנוי 64,995 64,277 -718  -1.10%
שדרגו את המנוי 102,872 98,373 -4,499  -4.37%
שדרגו את המנוי 615,178 609,268 -5,910  -0.96%
שדרגו את המנוי 31,482 24,000 -7,482  -23.77%
שדרגו את המנוי 539,561 525,000 -14,561  -2.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,676,363

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,400

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 61,510
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,577
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,676,363
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -34,400
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,763,640 4.04%
אלטשולר - שחם 1,466,220 1.57%
הראל 621,288 0.67%
הירשמו לצפייה 318,873 0.34%
הירשמו לצפייה 313,981 0.34%
הירשמו לצפייה 278,284 0.30%
שדרגו את המנוי 186,000 0.20%
שדרגו את המנוי 164,246 0.18%
שדרגו את המנוי 123,866 0.13%
שדרגו את המנוי 69,675 0.07%
שדרגו את המנוי 67,000 0.07%
שדרגו את המנוי 63,984 0.07%
שדרגו את המנוי 60,389 0.06%
שדרגו את המנוי 22,661 0.02%
שדרגו את המנוי 2,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 421 < 0.01%
שדרגו את המנוי 117 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,134,497 30.19%
אלטשולר - שחם 11,234,600 12.05%
מנורה 5,393,250 5.79%
הירשמו לצפייה 3,192,430 3.43%
הירשמו לצפייה 3,099,020 3.33%
הירשמו לצפייה 2,302,160 2.47%
שדרגו את המנוי 609,268 0.65%
שדרגו את המנוי 525,000 0.56%
שדרגו את המנוי 489,630 0.53%
שדרגו את המנוי 128,998 0.14%
שדרגו את המנוי 119,175 0.13%
שדרגו את המנוי 115,268 0.12%
שדרגו את המנוי 113,065 0.12%
שדרגו את המנוי 98,373 0.11%
שדרגו את המנוי 91,373 0.10%
שדרגו את המנוי 77,226 0.08%
שדרגו את המנוי 64,277 0.07%
שדרגו את המנוי 62,544 0.07%
שדרגו את המנוי 59,250 0.06%
שדרגו את המנוי 50,915 0.05%
שדרגו את המנוי 46,711 0.05%
שדרגו את המנוי 43,516 0.05%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 24,000 0.03%
שדרגו את המנוי 22,575 0.02%
שדרגו את המנוי 20,362 0.02%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 15,249 0.02%
שדרגו את המנוי 13,635 0.01%
שדרגו את המנוי 12,547 0.01%
שדרגו את המנוי 12,393 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,376 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית