תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קידוחים

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פסגות 4,135,540 4,543,790 408,249  9.87%
מיטב דש 1,324,510 1,413,590 89,076  6.73%
הירשמו לצפייה 584,849 626,161 41,312  7.06%
הירשמו לצפייה 58,984 70,900 11,916  20.20%
הירשמו לצפייה 17,291 18,257 966  5.59%
שדרגו את המנוי 102,613 103,113 500  0.49%
שדרגו את המנוי 8,396 7,206 -1,190  -14.17%
שדרגו את המנוי 12,497 10,466 -2,031  -16.25%
שדרגו את המנוי -22,666 -25,587 -2,921  12.89%
שדרגו את המנוי 172,895 169,126 -3,769  -2.18%
שדרגו את המנוי 51,500 47,500 -4,000  -7.77%
שדרגו את המנוי 278,327 272,127 -6,200  -2.23%
שדרגו את המנוי 29,000 22,000 -7,000  -24.14%
שדרגו את המנוי 1,338,140 1,330,940 -7,203  -0.54%
שדרגו את המנוי 38,257 28,622 -9,635  -25.18%
שדרגו את המנוי 49,969 38,693 -11,276  -22.57%
שדרגו את המנוי 32,708 19,470 -13,238  -40.47%
שדרגו את המנוי 72,880 37,589 -35,291  -48.42%
שדרגו את המנוי 242,318 180,999 -61,319  -25.31%
שדרגו את המנוי 1,647,920 1,585,450 -62,469  -3.79%
שדרגו את המנוי 424,520 351,354 -73,166  -17.23%
שדרגו את המנוי 3,070,210 2,990,220 -79,986  -2.61%
שדרגו את המנוי 917,563 768,196 -149,367  -16.28%
שדרגו את המנוי 4,508,380 1,444,580 -3,063,810  -67.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 552,019

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,593,871

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 6,242,640 12,405,400 6,162,750  98.72%
הכשרה ביטוח 657,788 1,008,310 350,525  53.29%
הירשמו לצפייה 700,754 870,180 169,426  24.18%
הירשמו לצפייה 251,109 381,894 130,785  52.08%
הירשמו לצפייה 254,178 370,482 116,304  45.76%
שדרגו את המנוי 645,713 725,713 80,000  12.39%
שדרגו את המנוי 163,351 225,597 62,246  38.11%
שדרגו את המנוי 284,023 341,012 56,989  20.06%
שדרגו את המנוי 95,551 143,352 47,801  50.03%
שדרגו את המנוי 95,453 137,872 42,419  44.44%
שדרגו את המנוי 68,313 96,996 28,683  41.99%
שדרגו את המנוי 443,342 470,992 27,650  6.24%
שדרגו את המנוי 235,928 263,549 27,621  11.71%
שדרגו את המנוי 126,278 149,286 23,008  18.22%
שדרגו את המנוי 80,985 101,122 20,137  24.87%
שדרגו את המנוי 52,259,200 52,277,100 17,888  0.03%
שדרגו את המנוי 44,608 61,361 16,753  37.56%
שדרגו את המנוי 30,432 44,267 13,835  45.46%
שדרגו את המנוי 70,039 83,123 13,084  18.68%
שדרגו את המנוי 43,617 55,732 12,115  27.78%
שדרגו את המנוי 21,323 31,910 10,587  49.65%
שדרגו את המנוי 987,289 997,533 10,244  1.04%
שדרגו את המנוי 50,775 60,281 9,506  18.72%
שדרגו את המנוי 852,410 858,248 5,838  0.68%
שדרגו את המנוי 12,379 16,995 4,616  37.29%
שדרגו את המנוי 1,343,920 1,348,090 4,171  0.31%
שדרגו את המנוי 63,964,400 63,966,500 2,108
שדרגו את המנוי 1,442,780 1,442,160 -615  -0.04%
שדרגו את המנוי 317,341 316,350 -991  -0.31%
שדרגו את המנוי 269,884 266,104 -3,780  -1.40%
שדרגו את המנוי 86,628 81,122 -5,506  -6.36%
שדרגו את המנוי 804,026 795,717 -8,309  -1.03%
שדרגו את המנוי 134,219 120,259 -13,960  -10.40%
שדרגו את המנוי 259,516 236,589 -22,927  -8.83%
שדרגו את המנוי 3,563,200 3,527,960 -35,241  -0.99%
שדרגו את המנוי 12,548,700 12,493,700 -55,007  -0.44%
שדרגו את המנוי 5,904,950 5,717,260 -187,686  -3.18%
שדרגו את המנוי 19,839,900 19,316,800 -523,164  -2.64%
שדרגו את המנוי 10,167,000 8,481,430 -1,685,600  -16.58%
שדרגו את המנוי 6,637,480 4,524,880 -2,112,600  -31.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,467,089

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,655,386

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 552,019
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,593,871
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,467,089
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,655,386
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,405,779 1.40%
פסגות 4,543,790 0.39%
מור 2,990,220 0.25%
הירשמו לצפייה 1,585,450 0.14%
הירשמו לצפייה 1,444,580 0.12%
הירשמו לצפייה 1,413,590 0.12%
שדרגו את המנוי 1,330,940 0.11%
שדרגו את המנוי 768,196 0.07%
שדרגו את המנוי 626,161 0.05%
שדרגו את המנוי 351,354 0.03%
שדרגו את המנוי 272,127 0.02%
שדרגו את המנוי 247,216 0.02%
שדרגו את המנוי 180,999 0.02%
שדרגו את המנוי 169,126 0.01%
שדרגו את המנוי 103,113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,915 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,466 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,206 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,387 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי -25,587 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 220,775,593 18.81%
מגדל 63,966,500 5.45%
מנורה 52,277,100 4.45%
הירשמו לצפייה 19,316,800 1.65%
הירשמו לצפייה 12,493,700 1.06%
הירשמו לצפייה 12,405,400 1.06%
שדרגו את המנוי 12,026,400 1.02%
שדרגו את המנוי 8,481,430 0.72%
שדרגו את המנוי 6,885,610 0.59%
שדרגו את המנוי 5,717,260 0.49%
שדרגו את המנוי 4,524,880 0.39%
שדרגו את המנוי 4,204,040 0.36%
שדרגו את המנוי 3,527,960 0.30%
שדרגו את המנוי 1,442,160 0.12%
שדרגו את המנוי 1,348,090 0.11%
שדרגו את המנוי 1,125,260 0.10%
שדרגו את המנוי 1,008,310 0.09%
שדרגו את המנוי 997,533 0.08%
שדרגו את המנוי 870,180 0.07%
שדרגו את המנוי 858,248 0.07%
שדרגו את המנוי 795,717 0.07%
שדרגו את המנוי 725,713 0.06%
שדרגו את המנוי 561,028 0.05%
שדרגו את המנוי 470,992 0.04%
שדרגו את המנוי 381,894 0.03%
שדרגו את המנוי 373,225 0.03%
שדרגו את המנוי 370,482 0.03%
שדרגו את המנוי 341,012 0.03%
שדרגו את המנוי 316,350 0.03%
שדרגו את המנוי 266,104 0.02%
שדרגו את המנוי 263,549 0.02%
שדרגו את המנוי 239,385 0.02%
שדרגו את המנוי 236,589 0.02%
שדרגו את המנוי 225,597 0.02%
שדרגו את המנוי 224,107 0.02%
שדרגו את המנוי 192,505 0.02%
שדרגו את המנוי 149,286 0.01%
שדרגו את המנוי 143,352 0.01%
שדרגו את המנוי 137,872 0.01%
שדרגו את המנוי 120,259 0.01%
שדרגו את המנוי 101,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 99,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,361 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,732 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,910 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,005 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,995 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית