תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קידוחים

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
פסגות 3,388,370 3,823,560 435,186  12.84%
אקסלנס 454,170 473,965 19,795  4.36%
הירשמו לצפייה 31,650 45,902 14,252  45.03%
הירשמו לצפייה 74,489 80,989 6,500  8.73%
הירשמו לצפייה 179,034 184,283 5,249  2.93%
שדרגו את המנוי 17,513 19,119 1,606  9.17%
שדרגו את המנוי 3,450 4,500 1,050  30.43%
שדרגו את המנוי 35,199 35,925 726  2.06%
שדרגו את המנוי 26,115 26,725 610  2.34%
שדרגו את המנוי 14,700 13,900 -800  -5.44%
שדרגו את המנוי 26,437 25,177 -1,260  -4.77%
שדרגו את המנוי 61,500 60,000 -1,500  -2.44%
שדרגו את המנוי 26,000 23,842 -2,158  -8.30%
שדרגו את המנוי 9,000 6,262 -2,738  -30.42%
שדרגו את המנוי 43,500 38,300 -5,200  -11.95%
שדרגו את המנוי 424,185 418,289 -5,896  -1.39%
שדרגו את המנוי 242,534 236,550 -5,984  -2.47%
שדרגו את המנוי 1,616,670 1,607,950 -8,716  -0.54%
שדרגו את המנוי 343,415 329,236 -14,179  -4.13%
שדרגו את המנוי 67,178 44,385 -22,793  -33.93%
שדרגו את המנוי 435,399 369,069 -66,330  -15.23%
שדרגו את המנוי 157,004 86,221 -70,783  -45.08%
שדרגו את המנוי 870,756 796,734 -74,022  -8.50%
שדרגו את המנוי 1,676,550 1,584,620 -91,933  -5.48%
שדרגו את המנוי 1,744,290 1,528,540 -215,749  -12.37%
שדרגו את המנוי 1,645,160 1,255,550 -389,612  -23.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 484,974

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -979,653

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 3,656,740 6,242,640 2,585,900  70.72%
מגדל 63,301,200 63,964,400 663,236  1.05%
הירשמו לצפייה 19,322,600 19,839,900 517,290  2.68%
הירשמו לצפייה 51,960,500 52,259,200 298,692  0.57%
הירשמו לצפייה 6,401,450 6,637,480 236,031  3.69%
שדרגו את המנוי 538,406 700,754 162,348  30.15%
שדרגו את המנוי 10,106,600 10,167,000 60,454  0.60%
שדרגו את המנוי 799,812 852,410 52,598  6.58%
שדרגו את המנוי 122,051 163,351 41,300  33.84%
שדרגו את המנוי 116,278 126,278 10,000  8.60%
שדרגו את המנוי 981,401 987,289 5,888  0.60%
שדרגו את המנוי 1,437,260 1,442,780 5,516  0.38%
שדרגו את המנוי 129,769 134,219 4,450  3.43%
שדרגו את המנוי 3,560,140 3,563,200 3,063  0.09%
שדרגו את המנוי 848,421 804,026 -44,395  -5.23%
שדרגו את המנוי 12,666,500 12,548,700 -117,778  -0.93%
שדרגו את המנוי 1,251,650 657,788 -593,863  -47.45%
שדרגו את המנוי 7,542,040 5,904,950 -1,637,100  -21.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,646,766

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,393,136

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 484,974
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -979,653
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,646,766
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,393,136
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,187,629 1.55%
פסגות 3,823,560 0.33%
מור 2,891,230 0.25%
הירשמו לצפייה 2,114,270 0.18%
הירשמו לצפייה 1,607,950 0.14%
הירשמו לצפייה 1,584,620 0.13%
שדרגו את המנוי 1,528,540 0.13%
שדרגו את המנוי 1,255,550 0.11%
שדרגו את המנוי 796,734 0.07%
שדרגו את המנוי 473,965 0.04%
שדרגו את המנוי 418,289 0.04%
שדרגו את המנוי 369,069 0.03%
שדרגו את המנוי 329,236 0.03%
שדרגו את המנוי 236,550 0.02%
שדרגו את המנוי 184,283 0.02%
שדרגו את המנוי 86,221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,902 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,925 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,725 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,237 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 217,739,680 18.55%
מגדל 63,964,400 5.45%
מנורה 52,259,200 4.45%
הירשמו לצפייה 19,839,900 1.69%
הירשמו לצפייה 12,548,700 1.07%
הירשמו לצפייה 12,026,400 1.02%
שדרגו את המנוי 10,167,000 0.87%
שדרגו את המנוי 6,885,610 0.59%
שדרגו את המנוי 6,637,480 0.57%
שדרגו את המנוי 6,242,640 0.53%
שדרגו את המנוי 5,904,950 0.50%
שדרגו את המנוי 4,204,040 0.36%
שדרגו את המנוי 3,563,200 0.30%
שדרגו את המנוי 1,442,780 0.12%
שדרגו את המנוי 1,343,920 0.11%
שדרגו את המנוי 1,125,260 0.10%
שדרגו את המנוי 987,289 0.08%
שדרגו את המנוי 852,410 0.07%
שדרגו את המנוי 804,026 0.07%
שדרגו את המנוי 700,754 0.06%
שדרגו את המנוי 657,788 0.06%
שדרגו את המנוי 645,713 0.06%
שדרגו את המנוי 561,028 0.05%
שדרגו את המנוי 443,342 0.04%
שדרגו את המנוי 373,225 0.03%
שדרגו את המנוי 317,341 0.03%
שדרגו את המנוי 284,023 0.02%
שדרגו את המנוי 269,884 0.02%
שדרגו את המנוי 259,516 0.02%
שדרגו את המנוי 254,178 0.02%
שדרגו את המנוי 251,109 0.02%
שדרגו את המנוי 239,385 0.02%
שדרגו את המנוי 235,928 0.02%
שדרגו את המנוי 192,505 0.02%
שדרגו את המנוי 163,351 0.01%
שדרגו את המנוי 134,219 0.01%
שדרגו את המנוי 126,278 0.01%
שדרגו את המנוי 99,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95,551 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95,453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,775 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,005 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,432 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,379 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית