תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קידוחים

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 261,156 891,103 629,947  241.21%
אקסלנס 983,086 1,270,360 287,272  29.22%
הירשמו לצפייה 1,470,370 1,600,500 130,127  8.85%
הירשמו לצפייה 874,342 994,749 120,407  13.77%
הירשמו לצפייה -69,128 49,165 118,293  -171.12%
שדרגו את המנוי 12,253 50,463 38,210  311.84%
שדרגו את המנוי 85,356 110,900 25,544  29.93%
שדרגו את המנוי 39,858 52,554 12,696  31.85%
שדרגו את המנוי 7,500 14,500 7,000  93.33%
שדרגו את המנוי 908,507 910,543 2,036  0.22%
שדרגו את המנוי 102,313 101,813 -500  -0.49%
שדרגו את המנוי 16,653 10,211 -6,442  -38.68%
שדרגו את המנוי 201,605 172,573 -29,032  -14.40%
שדרגו את המנוי 437,680 393,513 -44,167  -10.09%
שדרגו את המנוי -43,338 -107,928 -64,590  149.04%
שדרגו את המנוי 1,116,010 996,174 -119,840  -10.74%
שדרגו את המנוי 4,801,530 4,195,380 -606,152  -12.62%
שדרגו את המנוי 6,076,110 5,048,210 -1,027,900  -16.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,371,532

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,898,623

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,932,180 6,885,610 4,953,430  256.36%
פסגות 9,055,730 13,801,200 4,745,430  52.40%
הירשמו לצפייה 14,599,900 16,368,800 1,768,860  12.12%
הירשמו לצפייה 294,965 443,857 148,892  50.48%
הירשמו לצפייה 95,551 228,737 133,186  139.39%
שדרגו את המנוי 370,482 446,732 76,250  20.58%
שדרגו את המנוי 1,048,960 1,073,180 24,213  2.31%
שדרגו את המנוי 64,008,500 64,032,300 23,764  0.04%
שדרגו את המנוי 95,411 110,411 15,000  15.72%
שדרגו את המנוי 89,363 100,958 11,595  12.98%
שדרגו את המנוי 40,000 50,000 10,000  25.00%
שדרגו את המנוי 222,069 227,360 5,291  2.38%
שדרגו את המנוי 776,076 774,554 -1,522  -0.20%
שדרגו את המנוי 867,777 865,500 -2,277  -0.26%
שדרגו את המנוי 54,097,400 54,092,500 -4,928  -0.01%
שדרגו את המנוי 18,334,000 18,325,800 -8,118  -0.04%
שדרגו את המנוי 44,267 29,007 -15,260  -34.47%
שדרגו את המנוי 301,979 284,391 -17,588  -5.82%
שדרגו את המנוי 225,597 205,918 -19,679  -8.72%
שדרגו את המנוי 1,319,020 1,297,810 -21,207  -1.61%
שדרגו את המנוי 1,299,040 1,254,620 -44,415  -3.42%
שדרגו את המנוי 816,221 762,825 -53,396  -6.54%
שדרגו את המנוי 137,872 80,272 -57,600  -41.78%
שדרגו את המנוי 15,052,400 14,970,300 -82,100  -0.55%
שדרגו את המנוי 1,028,090 870,089 -158,000  -15.37%
שדרגו את המנוי 4,266,740 4,025,000 -241,737  -5.67%
שדרגו את המנוי 4,120,020 3,810,950 -309,072  -7.50%
שדרגו את המנוי 5,710,010 3,873,040 -1,836,970  -32.17%
שדרגו את המנוי 6,060,350 2,444,630 -3,615,720  -59.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,915,911

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,489,589

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,371,532
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,898,623
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,915,911
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,489,589
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,046,142 1.45%
מור 5,048,210 0.43%
פסגות 4,195,380 0.36%
הירשמו לצפייה 1,600,500 0.14%
הירשמו לצפייה 1,270,360 0.11%
הירשמו לצפייה 996,174 0.08%
שדרגו את המנוי 994,749 0.08%
שדרגו את המנוי 910,543 0.08%
שדרגו את המנוי 891,103 0.08%
שדרגו את המנוי 393,513 0.03%
שדרגו את המנוי 203,280 0.02%
שדרגו את המנוי 172,573 0.01%
שדרגו את המנוי 110,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101,813 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,554 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,463 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,165 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי -107,928 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 231,693,484 19.74%
מגדל 64,032,300 5.46%
מנורה 54,092,500 4.61%
הירשמו לצפייה 18,325,800 1.56%
הירשמו לצפייה 16,368,800 1.39%
הירשמו לצפייה 14,970,300 1.28%
שדרגו את המנוי 14,630,800 1.25%
שדרגו את המנוי 13,801,200 1.18%
שדרגו את המנוי 6,885,610 0.59%
שדרגו את המנוי 4,025,000 0.34%
שדרגו את המנוי 3,873,040 0.33%
שדרגו את המנוי 3,810,950 0.32%
שדרגו את המנוי 2,444,630 0.21%
שדרגו את המנוי 1,297,810 0.11%
שדרגו את המנוי 1,254,620 0.11%
שדרגו את המנוי 1,125,260 0.10%
שדרגו את המנוי 1,073,180 0.09%
שדרגו את המנוי 870,089 0.07%
שדרגו את המנוי 865,500 0.07%
שדרגו את המנוי 774,554 0.07%
שדרגו את המנוי 762,825 0.06%
שדרגו את המנוי 581,878 0.05%
שדרגו את המנוי 561,028 0.05%
שדרגו את המנוי 468,411 0.04%
שדרגו את המנוי 446,732 0.04%
שדרגו את המנוי 443,857 0.04%
שדרגו את המנוי 434,000 0.04%
שדרגו את המנוי 373,225 0.03%
שדרגו את המנוי 329,690 0.03%
שדרגו את המנוי 284,391 0.02%
שדרגו את המנוי 281,184 0.02%
שדרגו את המנוי 254,006 0.02%
שדרגו את המנוי 228,737 0.02%
שדרגו את המנוי 227,360 0.02%
שדרגו את המנוי 216,549 0.02%
שדרגו את המנוי 205,918 0.02%
שדרגו את המנוי 193,812 0.02%
שדרגו את המנוי 137,814 0.01%
שדרגו את המנוי 134,448 0.01%
שדרגו את המנוי 110,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,958 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,732 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,910 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,005 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית