תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דלק קידוחים

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פסגות 4,523,480 4,711,880 188,405  4.16%
מיטב דש 840,562 905,880 65,318  7.77%
הירשמו לצפייה 15,130 43,887 28,757  190.07%
הירשמו לצפייה 195,351 220,736 25,385  12.99%
הירשמו לצפייה 50,172 48,830 -1,342  -2.67%
שדרגו את המנוי 396,563 394,834 -1,729  -0.44%
שדרגו את המנוי 76,589 73,020 -3,569  -4.66%
שדרגו את המנוי 1,632,110 1,623,680 -8,432  -0.52%
שדרגו את המנוי 1,141,630 1,127,220 -14,413  -1.26%
שדרגו את המנוי 110,900 90,900 -20,000  -18.03%
שדרגו את המנוי -619,367 -665,815 -46,448  7.50%
שדרגו את המנוי 4,516,240 4,443,740 -72,500  -1.61%
שדרגו את המנוי 793,255 688,431 -104,824  -13.21%
שדרגו את המנוי 1,047,230 934,105 -113,123  -10.80%
שדרגו את המנוי -900,448 -1,181,600 -281,147  31.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 307,865

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -667,527

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,932,180 6,885,610 4,953,430  256.36%
פסגות 9,055,730 13,801,200 4,745,430  52.40%
הירשמו לצפייה 14,599,900 16,368,800 1,768,860  12.12%
הירשמו לצפייה 294,965 443,857 148,892  50.48%
הירשמו לצפייה 95,551 228,737 133,186  139.39%
שדרגו את המנוי 370,482 446,732 76,250  20.58%
שדרגו את המנוי 1,048,960 1,073,180 24,213  2.31%
שדרגו את המנוי 64,008,500 64,032,300 23,764  0.04%
שדרגו את המנוי 95,411 110,411 15,000  15.72%
שדרגו את המנוי 89,363 100,958 11,595  12.98%
שדרגו את המנוי 40,000 50,000 10,000  25.00%
שדרגו את המנוי 222,069 227,360 5,291  2.38%
שדרגו את המנוי 776,076 774,554 -1,522  -0.20%
שדרגו את המנוי 867,777 865,500 -2,277  -0.26%
שדרגו את המנוי 54,097,400 54,092,500 -4,928  -0.01%
שדרגו את המנוי 18,334,000 18,325,800 -8,118  -0.04%
שדרגו את המנוי 44,267 29,007 -15,260  -34.47%
שדרגו את המנוי 301,979 284,391 -17,588  -5.82%
שדרגו את המנוי 225,597 205,918 -19,679  -8.72%
שדרגו את המנוי 1,319,020 1,297,810 -21,207  -1.61%
שדרגו את המנוי 1,299,040 1,254,620 -44,415  -3.42%
שדרגו את המנוי 816,221 762,825 -53,396  -6.54%
שדרגו את המנוי 137,872 80,272 -57,600  -41.78%
שדרגו את המנוי 15,052,400 14,970,300 -82,100  -0.55%
שדרגו את המנוי 1,028,090 870,089 -158,000  -15.37%
שדרגו את המנוי 4,266,740 4,025,000 -241,737  -5.67%
שדרגו את המנוי 4,120,020 3,810,950 -309,072  -7.50%
שדרגו את המנוי 5,710,010 3,873,040 -1,836,970  -32.17%
שדרגו את המנוי 6,060,350 2,444,630 -3,615,720  -59.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,915,911

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,489,589

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 307,865
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -667,527
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,915,911
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,489,589
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,842,501 1.18%
פסגות 4,711,880 0.40%
מור 4,443,740 0.38%
הירשמו לצפייה 1,623,680 0.14%
הירשמו לצפייה 1,127,220 0.10%
הירשמו לצפייה 934,105 0.08%
שדרגו את המנוי 905,880 0.08%
שדרגו את המנוי 688,431 0.06%
שדרגו את המנוי 394,834 0.03%
שדרגו את המנוי 220,736 0.02%
שדרגו את המנוי 207,732 0.02%
שדרגו את המנוי 101,813 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -665,815 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,181,600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 231,693,484 19.74%
מגדל 64,032,300 5.46%
מנורה 54,092,500 4.61%
הירשמו לצפייה 18,325,800 1.56%
הירשמו לצפייה 16,368,800 1.39%
הירשמו לצפייה 14,970,300 1.28%
שדרגו את המנוי 14,630,800 1.25%
שדרגו את המנוי 13,801,200 1.18%
שדרגו את המנוי 6,885,610 0.59%
שדרגו את המנוי 4,025,000 0.34%
שדרגו את המנוי 3,873,040 0.33%
שדרגו את המנוי 3,810,950 0.32%
שדרגו את המנוי 2,444,630 0.21%
שדרגו את המנוי 1,297,810 0.11%
שדרגו את המנוי 1,254,620 0.11%
שדרגו את המנוי 1,125,260 0.10%
שדרגו את המנוי 1,073,180 0.09%
שדרגו את המנוי 870,089 0.07%
שדרגו את המנוי 865,500 0.07%
שדרגו את המנוי 774,554 0.07%
שדרגו את המנוי 762,825 0.06%
שדרגו את המנוי 581,878 0.05%
שדרגו את המנוי 561,028 0.05%
שדרגו את המנוי 468,411 0.04%
שדרגו את המנוי 446,732 0.04%
שדרגו את המנוי 443,857 0.04%
שדרגו את המנוי 434,000 0.04%
שדרגו את המנוי 373,225 0.03%
שדרגו את המנוי 329,690 0.03%
שדרגו את המנוי 284,391 0.02%
שדרגו את המנוי 281,184 0.02%
שדרגו את המנוי 254,006 0.02%
שדרגו את המנוי 228,737 0.02%
שדרגו את המנוי 227,360 0.02%
שדרגו את המנוי 216,549 0.02%
שדרגו את המנוי 205,918 0.02%
שדרגו את המנוי 193,812 0.02%
שדרגו את המנוי 137,814 0.01%
שדרגו את המנוי 134,448 0.01%
שדרגו את המנוי 110,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,958 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,732 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,910 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,005 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית