תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
הראל 4,348,020 5,083,060 735,042  16.91%
איילון 2,407,740 2,531,030 123,282  5.12%
הירשמו לצפייה 99,091 219,067 119,976  121.08%
הירשמו לצפייה 3,545,490 3,619,050 73,553  2.07%
הירשמו לצפייה 270,243 328,057 57,814  21.39%
שדרגו את המנוי 8,371,460 8,410,500 39,042  0.47%
שדרגו את המנוי 106,238 144,298 38,060  35.83%
שדרגו את המנוי 517,500 537,500 20,000  3.86%
שדרגו את המנוי 3,116,550 3,136,520 19,967  0.64%
שדרגו את המנוי 654,552 670,548 15,996  2.44%
שדרגו את המנוי 197,900 211,700 13,800  6.97%
שדרגו את המנוי 82,230 93,183 10,953  13.32%
שדרגו את המנוי 16,370 25,900 9,530  58.22%
שדרגו את המנוי 21,000 27,500 6,500  30.95%
שדרגו את המנוי 365,260 371,386 6,126  1.68%
שדרגו את המנוי 75,635 79,852 4,217  5.58%
שדרגו את המנוי 1,190 2,220 1,030  86.55%
שדרגו את המנוי 9,044 10,044 1,000  11.06%
שדרגו את המנוי 270,231 271,231 1,000  0.37%
שדרגו את המנוי 70,372 71,310 938  1.33%
שדרגו את המנוי 914 1,274 360  39.39%
שדרגו את המנוי 100,179 98,998 -1,181  -1.18%
שדרגו את המנוי 15,000 13,000 -2,000  -13.33%
שדרגו את המנוי 46,300 43,917 -2,383  -5.15%
שדרגו את המנוי 150,625 146,888 -3,737  -2.48%
שדרגו את המנוי 1,040,070 1,032,910 -7,160  -0.69%
שדרגו את המנוי 1,392,340 1,382,600 -9,750  -0.70%
שדרגו את המנוי 396,621 386,779 -9,842  -2.48%
שדרגו את המנוי 340,900 307,760 -33,140  -9.72%
שדרגו את המנוי 4,886,710 4,845,170 -41,540  -0.85%
שדרגו את המנוי 101,249 59,205 -42,044  -41.53%
שדרגו את המנוי 4,001,930 3,956,500 -45,434  -1.14%
שדרגו את המנוי 1,816,740 1,709,700 -107,033  -5.89%
שדרגו את המנוי 484,393 329,148 -155,245  -32.05%
שדרגו את המנוי 13,813,700 11,206,200 -2,607,470  -18.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,298,186

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,067,959

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הראל 42,755,400 50,854,600 8,099,220  18.94%
מנורה 47,875,800 52,422,100 4,546,270  9.50%
הירשמו לצפייה 14,508,200 17,239,900 2,731,680  18.83%
הירשמו לצפייה 22,635,800 24,852,800 2,217,000  9.79%
הירשמו לצפייה 5,470,860 6,626,350 1,155,490  21.12%
שדרגו את המנוי 1,765,020 2,182,750 417,733  23.67%
שדרגו את המנוי 2,314,770 2,572,380 257,615  11.13%
שדרגו את המנוי 461,858 563,524 101,666  22.01%
שדרגו את המנוי 7,248,900 7,292,430 43,533  0.60%
שדרגו את המנוי 55,727,400 55,756,100 28,728  0.05%
שדרגו את המנוי 781,726 806,533 24,807  3.17%
שדרגו את המנוי 96,546 104,759 8,213  8.51%
שדרגו את המנוי 605,955 606,755 800  0.13%
שדרגו את המנוי 1,817,720 1,818,160 439  0.02%
שדרגו את המנוי 61,324 58,835 -2,489  -4.06%
שדרגו את המנוי 154,607 147,527 -7,080  -4.58%
שדרגו את המנוי 199,271 190,784 -8,487  -4.26%
שדרגו את המנוי 196,260 183,152 -13,108  -6.68%
שדרגו את המנוי 953,141 934,958 -18,183  -1.91%
שדרגו את המנוי 946,030 924,918 -21,112  -2.23%
שדרגו את המנוי 503,030 480,847 -22,183  -4.41%
שדרגו את המנוי 578,955 555,298 -23,657  -4.09%
שדרגו את המנוי 320,449 285,941 -34,508  -10.77%
שדרגו את המנוי 363,320 327,545 -35,775  -9.85%
שדרגו את המנוי 469,630 429,267 -40,363  -8.59%
שדרגו את המנוי 1,720,720 1,680,180 -40,546  -2.36%
שדרגו את המנוי 3,574,550 3,531,400 -43,149  -1.21%
שדרגו את המנוי 917,341 869,517 -47,824  -5.21%
שדרגו את המנוי 1,135,110 1,082,750 -52,362  -4.61%
שדרגו את המנוי 629,052 536,546 -92,506  -14.71%
שדרגו את המנוי 1,912,530 1,761,170 -151,355  -7.91%
שדרגו את המנוי 2,361,660 2,101,960 -259,693  -11.00%
שדרגו את המנוי 4,807,390 4,543,260 -264,130  -5.49%
שדרגו את המנוי 13,559,200 13,213,900 -345,281  -2.55%
שדרגו את המנוי 1,363,660 1,003,410 -360,242  -26.42%
שדרגו את המנוי 7,286,430 6,908,920 -377,514  -5.18%
שדרגו את המנוי 996,626 501,426 -495,200  -49.69%
שדרגו את המנוי 14,531,300 13,942,300 -588,993  -4.05%
שדרגו את המנוי 49,309,900 46,766,000 -2,543,900  -5.16%
שדרגו את המנוי 42,626,700 39,877,800 -2,748,950  -6.45%
שדרגו את המנוי 29,801,200 26,983,800 -2,817,400  -9.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,633,194

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,455,990

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,298,186
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,067,959
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,633,194
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,455,990
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,517,877 4.43%
אלטשולר - שחם 11,206,200 0.96%
ילין לפידות 8,410,500 0.72%
הירשמו לצפייה 5,083,060 0.44%
הירשמו לצפייה 4,845,170 0.42%
הירשמו לצפייה 3,956,500 0.34%
שדרגו את המנוי 3,619,050 0.31%
שדרגו את המנוי 3,136,520 0.27%
שדרגו את המנוי 2,531,030 0.22%
שדרגו את המנוי 1,709,700 0.15%
שדרגו את המנוי 1,382,600 0.12%
שדרגו את המנוי 1,032,910 0.09%
שדרגו את המנוי 670,548 0.06%
שדרגו את המנוי 537,500 0.05%
שדרגו את המנוי 386,779 0.03%
שדרגו את המנוי 371,386 0.03%
שדרגו את המנוי 329,148 0.03%
שדרגו את המנוי 328,057 0.03%
שדרגו את המנוי 307,760 0.03%
שדרגו את המנוי 271,231 0.02%
שדרגו את המנוי 219,067 0.02%
שדרגו את המנוי 211,700 0.02%
שדרגו את המנוי 146,888 0.01%
שדרגו את המנוי 144,298 0.01%
שדרגו את המנוי 98,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,917 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,745 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,044 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 402,840,705 34.61%
אלטשולר - שחם 55,756,100 4.79%
מנורה 52,422,100 4.50%
הירשמו לצפייה 50,854,600 4.37%
הירשמו לצפייה 46,766,000 4.02%
הירשמו לצפייה 39,877,800 3.43%
שדרגו את המנוי 26,983,800 2.32%
שדרגו את המנוי 24,852,800 2.14%
שדרגו את המנוי 17,239,900 1.48%
שדרגו את המנוי 13,942,300 1.20%
שדרגו את המנוי 13,213,900 1.14%
שדרגו את המנוי 7,292,430 0.63%
שדרגו את המנוי 6,908,920 0.59%
שדרגו את המנוי 6,626,350 0.57%
שדרגו את המנוי 4,543,260 0.39%
שדרגו את המנוי 3,531,400 0.30%
שדרגו את המנוי 2,574,960 0.22%
שדרגו את המנוי 2,572,380 0.22%
שדרגו את המנוי 2,182,750 0.19%
שדרגו את המנוי 2,101,960 0.18%
שדרגו את המנוי 1,818,160 0.16%
שדרגו את המנוי 1,761,170 0.15%
שדרגו את המנוי 1,680,180 0.14%
שדרגו את המנוי 1,556,750 0.13%
שדרגו את המנוי 1,248,020 0.11%
שדרגו את המנוי 1,183,110 0.10%
שדרגו את המנוי 1,099,600 0.09%
שדרגו את המנוי 1,082,750 0.09%
שדרגו את המנוי 1,003,410 0.09%
שדרגו את המנוי 952,175 0.08%
שדרגו את המנוי 934,958 0.08%
שדרגו את המנוי 924,918 0.08%
שדרגו את המנוי 869,517 0.07%
שדרגו את המנוי 806,533 0.07%
שדרגו את המנוי 606,755 0.05%
שדרגו את המנוי 563,524 0.05%
שדרגו את המנוי 555,298 0.05%
שדרגו את המנוי 536,546 0.05%
שדרגו את המנוי 501,426 0.04%
שדרגו את המנוי 480,847 0.04%
שדרגו את המנוי 429,267 0.04%
שדרגו את המנוי 418,165 0.04%
שדרגו את המנוי 327,545 0.03%
שדרגו את המנוי 285,941 0.02%
שדרגו את המנוי 190,784 0.02%
שדרגו את המנוי 183,152 0.02%
שדרגו את המנוי 173,213 0.01%
שדרגו את המנוי 147,527 0.01%
שדרגו את המנוי 104,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית