תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 15,031,400 15,424,600 393,175  2.62%
אי.בי.אי. 3,252,270 3,503,380 251,108  7.72%
הירשמו לצפייה 734,704 917,566 182,862  24.89%
הירשמו לצפייה 3,660,070 3,830,500 170,429  4.66%
הירשמו לצפייה 1,121,720 1,261,230 139,511  12.44%
שדרגו את המנוי 4,948,000 5,067,800 119,805  2.42%
שדרגו את המנוי 13,575,300 13,665,400 90,139  0.66%
שדרגו את המנוי 2,192,730 2,244,730 52,000  2.37%
שדרגו את המנוי 735,000 777,500 42,500  5.78%
שדרגו את המנוי 206,782 234,811 28,029  13.55%
שדרגו את המנוי 161,835 189,764 27,929  17.26%
שדרגו את המנוי 213,219 236,639 23,420  10.98%
שדרגו את המנוי 66,038 86,493 20,455  30.97%
שדרגו את המנוי 147,684 161,216 13,532  9.16%
שדרגו את המנוי 4,414 16,409 11,995  271.75%
שדרגו את המנוי 120,034 130,558 10,524  8.77%
שדרגו את המנוי 19,198 28,053 8,855  46.12%
שדרגו את המנוי 7,636,560 7,644,960 8,396  0.11%
שדרגו את המנוי 879,810 886,910 7,100  0.81%
שדרגו את המנוי 2,034 8,115 6,081  298.97%
שדרגו את המנוי 47,290 51,465 4,175  8.83%
שדרגו את המנוי 125,538 128,711 3,173  2.53%
שדרגו את המנוי 24,000 23,500 -500  -2.08%
שדרגו את המנוי 252,447 242,295 -10,152  -4.02%
שדרגו את המנוי 28,154 13,754 -14,400  -51.15%
שדרגו את המנוי 5,219,460 5,204,200 -15,254  -0.29%
שדרגו את המנוי 130,493 100,473 -30,020  -23.01%
שדרגו את המנוי 848,516 717,653 -130,863  -15.42%
שדרגו את המנוי 5,869,670 5,687,630 -182,042  -3.10%
שדרגו את המנוי 824,367 250,571 -573,796  -69.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,615,193

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -957,027

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 29,163,800 35,520,300 6,356,450  21.80%
אלטשולר - שחם 47,602,100 51,954,300 4,352,180  9.14%
הירשמו לצפייה 4,588,830 7,691,600 3,102,770  67.62%
הירשמו לצפייה 45,779,800 47,807,000 2,027,190  4.43%
הירשמו לצפייה 8,510,500 9,854,200 1,343,700  15.79%
שדרגו את המנוי 13,981,500 14,907,700 926,241  6.62%
שדרגו את המנוי 49,040,400 49,918,400 877,988  1.79%
שדרגו את המנוי 1,332,840 1,567,600 234,758  17.61%
שדרגו את המנוי 1,107,550 1,218,550 111,000  10.02%
שדרגו את המנוי 3,243,530 3,315,560 72,032  2.22%
שדרגו את המנוי 14,920,500 14,981,700 61,175  0.41%
שדרגו את המנוי 2,136,630 2,188,320 51,694  2.42%
שדרגו את המנוי 1,590,760 1,640,490 49,729  3.13%
שדרגו את המנוי 2,031,340 2,056,780 25,444  1.25%
שדרגו את המנוי 45,850,500 45,875,200 24,636  0.05%
שדרגו את המנוי 142,189 157,973 15,784  11.10%
שדרגו את המנוי 115,824 125,624 9,800  8.46%
שדרגו את המנוי 1,305,250 1,309,990 4,734  0.36%
שדרגו את המנוי 831,826 834,021 2,195  0.26%
שדרגו את המנוי 1,105,380 1,107,510 2,137  0.19%
שדרגו את המנוי 92,330 90,115 -2,215  -2.40%
שדרגו את המנוי 1,473,880 1,470,680 -3,200  -0.22%
שדרגו את המנוי 11,579,500 11,568,600 -10,846  -0.09%
שדרגו את המנוי 377,995 363,165 -14,830  -3.92%
שדרגו את המנוי 1,228,340 1,207,320 -21,022  -1.71%
שדרגו את המנוי 708,978 687,333 -21,645  -3.05%
שדרגו את המנוי 919,759 875,148 -44,611  -4.85%
שדרגו את המנוי 1,800,870 1,752,410 -48,462  -2.69%
שדרגו את המנוי 4,916,680 4,807,180 -109,500  -2.23%
שדרגו את המנוי 562,923 397,573 -165,350  -29.37%
שדרגו את המנוי 1,632,750 1,407,150 -225,600  -13.82%
שדרגו את המנוי 933,426 673,426 -260,000  -27.85%
שדרגו את המנוי 1,570,010 1,251,470 -318,534  -20.29%
שדרגו את המנוי 14,801,400 14,311,600 -489,818  -3.31%
שדרגו את המנוי 25,505,300 24,942,300 -563,012  -2.21%
שדרגו את המנוי 1,570,010 908,816 -661,191  -42.11%
שדרגו את המנוי 2,305,560 1,100,000 -1,205,560  -52.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,651,637

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,165,396

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,615,193
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -957,027
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,651,637
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,165,396
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 69,401,407 5.96%
אלטשולר - שחם 15,424,600 1.33%
מור 13,665,400 1.17%
הירשמו לצפייה 7,644,960 0.66%
הירשמו לצפייה 5,687,630 0.49%
הירשמו לצפייה 5,204,200 0.45%
שדרגו את המנוי 5,067,800 0.44%
שדרגו את המנוי 3,830,500 0.33%
שדרגו את המנוי 3,503,380 0.30%
שדרגו את המנוי 2,244,730 0.19%
שדרגו את המנוי 1,261,230 0.11%
שדרגו את המנוי 917,566 0.08%
שדרגו את המנוי 886,910 0.08%
שדרגו את המנוי 777,500 0.07%
שדרגו את המנוי 717,653 0.06%
שדרגו את המנוי 454,439 0.04%
שדרגו את המנוי 250,571 0.02%
שדרגו את המנוי 242,295 0.02%
שדרגו את המנוי 236,639 0.02%
שדרגו את המנוי 234,811 0.02%
שדרגו את המנוי 189,764 0.02%
שדרגו את המנוי 161,216 0.01%
שדרגו את המנוי 130,558 0.01%
שדרגו את המנוי 128,711 0.01%
שדרגו את המנוי 100,473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,493 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,754 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,115 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 370,134,393 31.80%
אלטשולר - שחם 51,954,300 4.46%
כלל 49,918,400 4.29%
הירשמו לצפייה 47,807,000 4.11%
הירשמו לצפייה 45,875,200 3.94%
הירשמו לצפייה 35,520,300 3.05%
שדרגו את המנוי 24,942,300 2.14%
שדרגו את המנוי 14,981,700 1.29%
שדרגו את המנוי 14,907,700 1.28%
שדרגו את המנוי 14,311,600 1.23%
שדרגו את המנוי 11,568,600 0.99%
שדרגו את המנוי 9,854,200 0.85%
שדרגו את המנוי 7,691,600 0.66%
שדרגו את המנוי 4,807,180 0.41%
שדרגו את המנוי 3,315,560 0.28%
שדרגו את המנוי 2,188,320 0.19%
שדרגו את המנוי 2,117,260 0.18%
שדרגו את המנוי 2,056,780 0.18%
שדרגו את המנוי 1,752,410 0.15%
שדרגו את המנוי 1,640,490 0.14%
שדרגו את המנוי 1,567,600 0.13%
שדרגו את המנוי 1,470,680 0.13%
שדרגו את המנוי 1,407,150 0.12%
שדרגו את המנוי 1,323,790 0.11%
שדרגו את המנוי 1,309,990 0.11%
שדרגו את המנוי 1,251,470 0.11%
שדרגו את המנוי 1,218,550 0.10%
שדרגו את המנוי 1,207,320 0.10%
שדרגו את המנוי 1,107,510 0.10%
שדרגו את המנוי 1,100,000 0.09%
שדרגו את המנוי 919,998 0.08%
שדרגו את המנוי 908,816 0.08%
שדרגו את המנוי 875,148 0.08%
שדרגו את המנוי 834,021 0.07%
שדרגו את המנוי 699,652 0.06%
שדרגו את המנוי 696,950 0.06%
שדרגו את המנוי 687,333 0.06%
שדרגו את המנוי 673,426 0.06%
שדרגו את המנוי 422,396 0.04%
שדרגו את המנוי 408,350 0.04%
שדרגו את המנוי 397,573 0.03%
שדרגו את המנוי 363,165 0.03%
שדרגו את המנוי 347,247 0.03%
שדרגו את המנוי 295,848 0.03%
שדרגו את המנוי 262,448 0.02%
שדרגו את המנוי 175,739 0.02%
שדרגו את המנוי 173,026 0.01%
שדרגו את המנוי 157,973 0.01%
שדרגו את המנוי 140,449 0.01%
שדרגו את המנוי 133,604 0.01%
שדרגו את המנוי 125,624 0.01%
שדרגו את המנוי 95,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,115 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,330 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית