תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אפסילון 502,180 707,904 205,724  40.97%
אי.בי.אי. 1,345,220 1,430,120 84,892  6.31%
הירשמו לצפייה 10,110,600 10,161,800 51,176  0.51%
הירשמו לצפייה 4,474,520 4,518,790 44,277  0.99%
הירשמו לצפייה 48,660 80,574 31,914  65.59%
שדרגו את המנוי 34,696 55,907 21,211  61.13%
שדרגו את המנוי 366,074 384,491 18,417  5.03%
שדרגו את המנוי 29,500 43,030 13,530  45.86%
שדרגו את המנוי 14,000 22,350 8,350  59.64%
שדרגו את המנוי 42,736 50,657 7,921  18.53%
שדרגו את המנוי 2,281,120 2,286,420 5,300  0.23%
שדרגו את המנוי 1,182,510 1,187,160 4,650  0.39%
שדרגו את המנוי 534,000 538,000 4,000  0.75%
שדרגו את המנוי 32,600 34,300 1,700  5.21%
שדרגו את המנוי 49,729 49,259 -470  -0.95%
שדרגו את המנוי 13,900 13,400 -500  -3.60%
שדרגו את המנוי 48,600 45,000 -3,600  -7.41%
שדרגו את המנוי 218,666 214,557 -4,109  -1.88%
שדרגו את המנוי 9,400 4,400 -5,000  -53.19%
שדרגו את המנוי 8,797,580 8,792,380 -5,204  -0.06%
שדרגו את המנוי 26,397 20,302 -6,095  -23.09%
שדרגו את המנוי 24,471 16,330 -8,141  -33.27%
שדרגו את המנוי 262,400 252,800 -9,600  -3.66%
שדרגו את המנוי 38,680 28,500 -10,180  -26.32%
שדרגו את המנוי 3,485,980 3,468,980 -17,000  -0.49%
שדרגו את המנוי 1,380,070 1,343,660 -36,413  -2.64%
שדרגו את המנוי 197,390 155,709 -41,681  -21.12%
שדרגו את המנוי 2,135,290 2,074,550 -60,741  -2.84%
שדרגו את המנוי 736,511 663,316 -73,195  -9.94%
שדרגו את המנוי 2,686,280 2,596,390 -89,894  -3.35%
שדרגו את המנוי 352,984 263,085 -89,899  -25.47%
שדרגו את המנוי 3,917,420 3,753,820 -163,591  -4.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 503,062

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -625,313

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 50,397,500 66,577,700 16,180,200  32.11%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,600,250 6,010,080 4,409,830  275.57%
הירשמו לצפייה 41,452,100 45,742,200 4,290,060  10.35%
הירשמו לצפייה 24,031,200 27,211,600 3,180,450  13.23%
הירשמו לצפייה 55,109,200 56,831,200 1,722,040  3.12%
שדרגו את המנוי 32,517,900 33,421,100 903,246  2.78%
שדרגו את המנוי 4,970,560 5,746,420 775,859  15.61%
שדרגו את המנוי 6,416,530 6,909,270 492,743  7.68%
שדרגו את המנוי 1,206,930 1,676,950 470,022  38.94%
שדרגו את המנוי 1,054,590 1,451,530 396,942  37.64%
שדרגו את המנוי 632,900 1,003,700 370,800  58.59%
שדרגו את המנוי 1,377,210 1,708,950 331,742  24.09%
שדרגו את המנוי 789,186 1,054,220 265,030  33.58%
שדרגו את המנוי 406,553 525,264 118,711  29.20%
שדרגו את המנוי 1,453,160 1,571,660 118,500  8.15%
שדרגו את המנוי 366,747 477,294 110,547  30.14%
שדרגו את המנוי 1,644,920 1,743,330 98,410  5.98%
שדרגו את המנוי 43,000 140,000 97,000  225.58%
שדרגו את המנוי 64,560 83,761 19,201  29.74%
שדרגו את המנוי 314,074 332,913 18,839  6.00%
שדרגו את המנוי 2,168,970 2,185,970 17,000  0.78%
שדרגו את המנוי 511,907 521,598 9,691  1.89%
שדרגו את המנוי 32,249 37,779 5,530  17.15%
שדרגו את המנוי 450,707 455,807 5,100  1.13%
שדרגו את המנוי 937,278 939,918 2,640  0.28%
שדרגו את המנוי 535,665 535,979 314  0.06%
שדרגו את המנוי 724,466 723,045 -1,421  -0.20%
שדרגו את המנוי 50,499,900 50,495,300 -4,600  -0.01%
שדרגו את המנוי 311,951 293,819 -18,132  -5.81%
שדרגו את המנוי 53,137 34,237 -18,900  -35.57%
שדרגו את המנוי 422,428 398,775 -23,653  -5.60%
שדרגו את המנוי 65,086 38,510 -26,576  -40.83%
שדרגו את המנוי 239,941 196,311 -43,630  -18.18%
שדרגו את המנוי 171,940 121,821 -50,119  -29.15%
שדרגו את המנוי 418,165 367,424 -50,741  -12.13%
שדרגו את המנוי 7,432,430 7,374,920 -57,502  -0.77%
שדרגו את המנוי 2,448,710 2,365,330 -83,376  -3.41%
שדרגו את המנוי 229,650 145,894 -83,756  -36.47%
שדרגו את המנוי 197,015 91,674 -105,341  -53.47%
שדרגו את המנוי 827,537 713,181 -114,356  -13.82%
שדרגו את המנוי 989,885 864,474 -125,411  -12.67%
שדרגו את המנוי 874,682 571,082 -303,600  -34.71%
שדרגו את המנוי 8,927,300 8,437,550 -489,746  -5.49%
שדרגו את המנוי 19,157,600 18,569,300 -588,286  -3.07%
שדרגו את המנוי 55,486,300 53,355,500 -2,130,750  -3.84%
שדרגו את המנוי 11,699,400 7,595,470 -4,103,940  -35.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,410,447

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,423,836

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 503,062
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -625,313
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,410,447
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,423,836
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,440,024 3.90%
אלטשולר - שחם 10,161,800 0.87%
ילין לפידות 8,792,380 0.76%
הירשמו לצפייה 4,518,790 0.39%
הירשמו לצפייה 3,753,820 0.32%
הירשמו לצפייה 3,468,980 0.30%
שדרגו את המנוי 2,596,390 0.22%
שדרגו את המנוי 2,286,420 0.20%
שדרגו את המנוי 2,074,550 0.18%
שדרגו את המנוי 1,430,120 0.12%
שדרגו את המנוי 1,343,660 0.12%
שדרגו את המנוי 1,187,160 0.10%
שדרגו את המנוי 707,904 0.06%
שדרגו את המנוי 663,316 0.06%
שדרגו את המנוי 538,000 0.05%
שדרגו את המנוי 384,491 0.03%
שדרגו את המנוי 263,085 0.02%
שדרגו את המנוי 252,800 0.02%
שדרגו את המנוי 214,557 0.02%
שדרגו את המנוי 155,709 0.01%
שדרגו את המנוי 80,574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,907 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,657 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,259 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,689 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 421,127,509 36.18%
כלל 66,577,700 5.72%
הראל 56,831,200 4.88%
הירשמו לצפייה 53,355,500 4.58%
הירשמו לצפייה 50,495,300 4.34%
הירשמו לצפייה 45,742,200 3.93%
שדרגו את המנוי 33,421,100 2.87%
שדרגו את המנוי 27,211,600 2.34%
שדרגו את המנוי 18,569,300 1.60%
שדרגו את המנוי 8,437,550 0.72%
שדרגו את המנוי 7,595,470 0.65%
שדרגו את המנוי 7,374,920 0.63%
שדרגו את המנוי 6,909,270 0.59%
שדרגו את המנוי 6,010,080 0.52%
שדרגו את המנוי 5,746,420 0.49%
שדרגו את המנוי 2,365,330 0.20%
שדרגו את המנוי 2,185,970 0.19%
שדרגו את המנוי 1,884,860 0.16%
שדרגו את המנוי 1,743,330 0.15%
שדרגו את המנוי 1,708,950 0.15%
שדרגו את המנוי 1,676,950 0.14%
שדרגו את המנוי 1,571,660 0.14%
שדרגו את המנוי 1,451,530 0.12%
שדרגו את המנוי 1,054,220 0.09%
שדרגו את המנוי 1,003,700 0.09%
שדרגו את המנוי 972,861 0.08%
שדרגו את המנוי 939,918 0.08%
שדרגו את המנוי 864,474 0.07%
שדרגו את המנוי 723,045 0.06%
שדרגו את המנוי 713,181 0.06%
שדרגו את המנוי 571,082 0.05%
שדרגו את המנוי 556,187 0.05%
שדרגו את המנוי 535,979 0.05%
שדרגו את המנוי 525,264 0.05%
שדרגו את המנוי 521,598 0.04%
שדרגו את המנוי 477,294 0.04%
שדרגו את המנוי 455,807 0.04%
שדרגו את המנוי 398,775 0.03%
שדרגו את המנוי 367,424 0.03%
שדרגו את המנוי 332,913 0.03%
שדרגו את המנוי 293,819 0.03%
שדרגו את המנוי 196,311 0.02%
שדרגו את המנוי 145,894 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 0.01%
שדרגו את המנוי 121,821 0.01%
שדרגו את המנוי 91,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,791 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,779 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,237 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית