תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
איילון 3,882,490 4,037,030 154,542  3.98%
פורטה 41,489 176,200 134,711  324.69%
הירשמו לצפייה 312,354 379,486 67,132  21.49%
הירשמו לצפייה 237,420 292,420 55,000  23.17%
הירשמו לצפייה 6,906,980 6,954,120 47,149  0.68%
שדרגו את המנוי 177,415 220,201 42,786  24.12%
שדרגו את המנוי 37,481 57,481 20,000  53.36%
שדרגו את המנוי 132,722 143,246 10,524  7.93%
שדרגו את המנוי 3,978,420 3,982,760 4,343  0.11%
שדרגו את המנוי 57,308 60,308 3,000  5.23%
שדרגו את המנוי 22,332 24,331 1,999  8.95%
שדרגו את המנוי 2,000 3,400 1,400  70.00%
שדרגו את המנוי 2,867 3,257 390  13.60%
שדרגו את המנוי 3,742,040 3,742,110 66
שדרגו את המנוי 59,700 59,300 -400  -0.67%
שדרגו את המנוי 2,720,470 2,718,970 -1,499  -0.06%
שדרגו את המנוי 1,459,730 1,458,020 -1,718  -0.12%
שדרגו את המנוי 225,362 216,362 -9,000  -3.99%
שדרגו את המנוי 1,173,200 1,138,050 -35,148  -3.00%
שדרגו את המנוי 199,087 152,525 -46,562  -23.39%
שדרגו את המנוי 1,268,390 1,220,800 -47,594  -3.75%
שדרגו את המנוי 347,000 298,000 -49,000  -14.12%
שדרגו את המנוי 1,017,920 958,462 -59,458  -5.84%
שדרגו את המנוי 7,804,540 7,741,570 -62,973  -0.81%
שדרגו את המנוי 846,379 771,282 -75,097  -8.87%
שדרגו את המנוי 3,804,220 3,173,120 -631,100  -16.59%
שדרגו את המנוי 6,569,200 5,397,900 -1,171,290  -17.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 543,042

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,190,839

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מגדל 45,755,700 49,756,000 4,000,300  8.74%
מיטב דש 13,257,200 16,871,600 3,614,380  27.26%
הירשמו לצפייה 1,703,570 3,370,670 1,667,100  97.86%
הירשמו לצפייה 6,093,330 7,475,250 1,381,920  22.68%
הירשמו לצפייה 519,359 1,267,050 747,690  143.96%
שדרגו את המנוי 2,168,890 2,768,730 599,834  27.66%
שדרגו את המנוי 1,348,960 1,933,960 585,000  43.37%
שדרגו את המנוי 700,000 1,170,000 470,000  67.14%
שדרגו את המנוי 560,719 946,289 385,570  68.76%
שדרגו את המנוי 464,143 752,693 288,550  62.17%
שדרגו את המנוי 276,612 491,202 214,590  77.58%
שדרגו את המנוי 431,699 524,179 92,480  21.42%
שדרגו את המנוי 33,312,600 33,399,200 86,624  0.26%
שדרגו את המנוי 498,084 579,884 81,800  16.42%
שדרגו את המנוי 236,601 305,919 69,318  29.30%
שדרגו את המנוי 50,596,500 50,648,100 51,532  0.10%
שדרגו את המנוי 502,628 548,738 46,110  9.17%
שדרגו את המנוי 228,838 260,303 31,465  13.75%
שדרגו את המנוי 43,566 67,404 23,838  54.72%
שדרגו את המנוי 59,015 67,817 8,802  14.91%
שדרגו את המנוי 7,520,000 7,515,140 -4,858  -0.06%
שדרגו את המנוי 760,602 753,901 -6,701  -0.88%
שדרגו את המנוי 253,577 226,352 -27,225  -10.74%
שדרגו את המנוי 317,196 282,819 -34,377  -10.84%
שדרגו את המנוי 622,450 572,113 -50,337  -8.09%
שדרגו את המנוי 4,832,300 4,762,050 -70,249  -1.45%
שדרגו את המנוי 1,928,200 1,852,780 -75,420  -3.91%
שדרגו את המנוי 815,857 723,903 -91,954  -11.27%
שדרגו את המנוי 976,007 854,894 -121,113  -12.41%
שדרגו את המנוי 2,456,930 2,331,720 -125,213  -5.10%
שדרגו את המנוי 1,634,390 1,446,390 -188,000  -11.50%
שדרגו את המנוי 7,616,370 7,360,480 -255,881  -3.36%
שדרגו את המנוי 58,075,800 56,487,500 -1,588,370  -2.73%
שדרגו את המנוי 12,469,700 7,748,720 -4,721,000  -37.86%
שדרגו את המנוי 13,497,800 7,351,390 -6,146,410  -45.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,446,903

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,507,108

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 543,042
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,190,839
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,446,903
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,507,108
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,276,445 4.06%
ילין לפידות 7,741,570 0.67%
מור 6,954,120 0.60%
הירשמו לצפייה 5,397,900 0.46%
הירשמו לצפייה 4,037,030 0.35%
הירשמו לצפייה 3,982,760 0.34%
שדרגו את המנוי 3,742,110 0.32%
שדרגו את המנוי 3,173,120 0.27%
שדרגו את המנוי 2,718,970 0.23%
שדרגו את המנוי 1,458,020 0.13%
שדרגו את המנוי 1,220,800 0.10%
שדרגו את המנוי 1,138,050 0.10%
שדרגו את המנוי 958,462 0.08%
שדרגו את המנוי 815,570 0.07%
שדרגו את המנוי 771,282 0.07%
שדרגו את המנוי 572,117 0.05%
שדרגו את המנוי 379,486 0.03%
שדרגו את המנוי 298,000 0.03%
שדרגו את המנוי 292,420 0.03%
שדרגו את המנוי 220,201 0.02%
שדרגו את המנוי 216,362 0.02%
שדרגו את המנוי 206,972 0.02%
שדרגו את המנוי 176,200 0.02%
שדרגו את המנוי 152,525 0.01%
שדרגו את המנוי 143,246 0.01%
שדרגו את המנוי 118,477 0.01%
שדרגו את המנוי 83,255 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,481 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,745 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,257 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 442,465,103 38.01%
כלל 78,175,100 6.72%
אלטשולר - שחם 57,035,100 4.90%
הירשמו לצפייה 56,487,500 4.85%
הירשמו לצפייה 50,648,100 4.35%
הירשמו לצפייה 49,756,000 4.27%
שדרגו את המנוי 33,399,200 2.87%
שדרגו את המנוי 27,854,200 2.39%
שדרגו את המנוי 16,871,600 1.45%
שדרגו את המנוי 7,748,720 0.67%
שדרגו את המנוי 7,515,140 0.65%
שדרגו את המנוי 7,475,250 0.64%
שדרגו את המנוי 7,360,480 0.63%
שדרגו את המנוי 7,351,390 0.63%
שדרגו את המנוי 4,762,050 0.41%
שדרגו את המנוי 3,370,670 0.29%
שדרגו את המנוי 2,768,730 0.24%
שדרגו את המנוי 2,331,720 0.20%
שדרגו את המנוי 1,933,960 0.17%
שדרגו את המנוי 1,852,780 0.16%
שדרגו את המנוי 1,643,680 0.14%
שדרגו את המנוי 1,446,390 0.12%
שדרגו את המנוי 1,267,050 0.11%
שדרגו את המנוי 1,170,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,068,930 0.09%
שדרגו את המנוי 949,321 0.08%
שדרגו את המנוי 946,289 0.08%
שדרגו את המנוי 854,894 0.07%
שדרגו את המנוי 753,901 0.06%
שדרגו את המנוי 752,693 0.06%
שדרגו את המנוי 723,903 0.06%
שדרגו את המנוי 579,884 0.05%
שדרגו את המנוי 572,113 0.05%
שדרגו את המנוי 562,200 0.05%
שדרגו את המנוי 548,738 0.05%
שדרגו את המנוי 524,179 0.05%
שדרגו את המנוי 491,202 0.04%
שדרגו את המנוי 471,780 0.04%
שדרגו את המנוי 314,239 0.03%
שדרגו את המנוי 305,919 0.03%
שדרגו את המנוי 282,819 0.02%
שדרגו את המנוי 282,079 0.02%
שדרגו את המנוי 260,303 0.02%
שדרגו את המנוי 226,352 0.02%
שדרגו את המנוי 159,871 0.01%
שדרגו את המנוי 127,600 0.01%
שדרגו את המנוי 98,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,537 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,404 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,915 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,401 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית