תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
מור 8,949,480 10,095,800 1,146,340  12.81%
אזימוט 650,411 1,113,000 462,589  71.12%
הירשמו לצפייה 783,462 985,066 201,604  25.73%
הירשמו לצפייה 15,383,700 15,469,900 86,183  0.56%
הירשמו לצפייה 132,715 217,377 84,662  63.79%
שדרגו את המנוי 87,087 170,902 83,815  96.24%
שדרגו את המנוי 534,592 612,385 77,793  14.55%
שדרגו את המנוי 349,309 393,231 43,922  12.57%
שדרגו את המנוי 421,682 457,500 35,818  8.49%
שדרגו את המנוי 2,340,560 2,374,260 33,705  1.44%
שדרגו את המנוי 704,500 734,176 29,676  4.21%
שדרגו את המנוי 129,151 149,136 19,985  15.47%
שדרגו את המנוי 37,634 52,631 14,997  39.85%
שדרגו את המנוי 47,648 56,943 9,295  19.51%
שדרגו את המנוי 24,705 33,982 9,277  37.55%
שדרגו את המנוי 99,932 104,713 4,781  4.78%
שדרגו את המנוי 144,149 148,656 4,507  3.13%
שדרגו את המנוי 24,368 23,368 -1,000  -4.10%
שדרגו את המנוי 77,000 75,400 -1,600  -2.08%
שדרגו את המנוי 211,739 209,746 -1,993  -0.94%
שדרגו את המנוי 2,114,320 2,112,320 -2,000  -0.09%
שדרגו את המנוי 15,409 6,251 -9,158  -59.43%
שדרגו את המנוי 6,733,630 6,668,540 -65,093  -0.97%
שדרגו את המנוי 6,025,620 5,957,620 -68,000  -1.13%
שדרגו את המנוי 4,095,140 3,999,310 -95,828  -2.34%
שדרגו את המנוי 4,469,910 4,014,740 -455,174  -10.18%
שדרגו את המנוי 4,648,630 2,936,340 -1,712,290  -36.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,348,949

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,412,136

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 22,803,400 29,163,800 6,360,430  27.89%
אלטשולר - שחם 41,705,300 47,602,100 5,896,830  14.14%
הירשמו לצפייה 8,471,930 13,981,500 5,509,550  65.03%
הירשמו לצפייה 41,650,200 45,779,800 4,129,590  9.91%
הירשמו לצפייה 904,567 1,570,010 665,440  73.56%
שדרגו את המנוי 14,296,500 14,920,500 623,988  4.36%
שדרגו את המנוי 1,884,320 2,136,630 252,316  13.39%
שדרגו את המנוי 4,369,080 4,588,830 219,751  5.03%
שדרגו את המנוי 8,363,140 8,510,500 147,360  1.76%
שדרגו את המנוי 3,201,500 3,243,530 42,023  1.31%
שדרגו את המנוי 1,551,380 1,590,760 39,385  2.54%
שדרגו את המנוי 1,464,600 1,473,880 9,272  0.63%
שדרגו את המנוי 1,324,450 1,332,840 8,388  0.63%
שדרגו את המנוי 1,099,730 1,105,380 5,642  0.51%
שדרגו את המנוי 2,111,760 2,117,260 5,498  0.26%
שדרגו את המנוי 2,030,210 2,031,340 1,126  0.06%
שדרגו את המנוי 1,229,850 1,228,340 -1,507  -0.12%
שדרגו את המנוי 267,948 262,448 -5,500  -2.05%
שדרגו את המנוי 1,575,650 1,570,010 -5,639  -0.36%
שדרגו את המנוי 181,985 173,026 -8,959  -4.92%
שדרגו את המנוי 710,627 696,950 -13,677  -1.92%
שדרגו את המנוי 150,251 133,604 -16,647  -11.08%
שדרגו את המנוי 174,880 140,449 -34,431  -19.69%
שדרגו את המנוי 753,008 708,978 -44,030  -5.85%
שדרגו את המנוי 453,643 408,350 -45,293  -9.98%
שדרגו את המנוי 745,452 699,652 -45,800  -6.14%
שדרגו את המנוי 1,918,410 1,800,870 -117,532  -6.13%
שדרגו את המנוי 1,040,870 919,759 -121,112  -11.64%
שדרגו את המנוי 1,337,550 1,107,550 -230,000  -17.20%
שדרגו את המנוי 1,604,080 1,323,790 -280,294  -17.47%
שדרגו את המנוי 1,590,680 1,305,250 -285,426  -17.94%
שדרגו את המנוי 26,374,500 25,505,300 -869,136  -3.30%
שדרגו את המנוי 50,342,100 49,040,400 -1,301,740  -2.59%
שדרגו את המנוי 50,899,000 45,850,500 -5,048,460  -9.92%
שדרגו את המנוי 23,873,000 14,801,400 -9,071,590  -38.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,916,589

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,546,773

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,348,949
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,412,136
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,916,589
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,546,773
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 67,213,589 5.77%
אלטשולר - שחם 15,469,900 1.33%
מור 10,095,800 0.87%
הירשמו לצפייה 7,446,410 0.64%
הירשמו לצפייה 6,668,540 0.57%
הירשמו לצפייה 5,957,620 0.51%
שדרגו את המנוי 4,014,740 0.34%
שדרגו את המנוי 3,999,310 0.34%
שדרגו את המנוי 2,936,340 0.25%
שדרגו את המנוי 2,374,260 0.20%
שדרגו את המנוי 2,112,320 0.18%
שדרגו את המנוי 1,113,000 0.10%
שדרגו את המנוי 985,066 0.08%
שדרגו את המנוי 734,176 0.06%
שדרגו את המנוי 612,385 0.05%
שדרגו את המנוי 457,500 0.04%
שדרגו את המנוי 416,794 0.04%
שדרגו את המנוי 393,231 0.03%
שדרגו את המנוי 217,377 0.02%
שדרגו את המנוי 209,746 0.02%
שדרגו את המנוי 170,902 0.01%
שדרגו את המנוי 149,136 0.01%
שדרגו את המנוי 148,656 0.01%
שדרגו את המנוי 104,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,631 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,879 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,982 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,360 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 354,648,049 30.47%
כלל 49,040,400 4.21%
אלטשולר - שחם 47,602,100 4.09%
הירשמו לצפייה 45,850,500 3.94%
הירשמו לצפייה 45,779,800 3.93%
הירשמו לצפייה 29,163,800 2.51%
שדרגו את המנוי 25,505,300 2.19%
שדרגו את המנוי 14,920,500 1.28%
שדרגו את המנוי 14,801,400 1.27%
שדרגו את המנוי 13,981,500 1.20%
שדרגו את המנוי 11,579,500 0.99%
שדרגו את המנוי 8,510,500 0.73%
שדרגו את המנוי 4,916,680 0.42%
שדרגו את המנוי 4,588,830 0.39%
שדרגו את המנוי 3,243,530 0.28%
שדרגו את המנוי 2,305,560 0.20%
שדרגו את המנוי 2,136,630 0.18%
שדרגו את המנוי 2,117,260 0.18%
שדרגו את המנוי 2,031,340 0.17%
שדרגו את המנוי 1,800,870 0.15%
שדרגו את המנוי 1,632,750 0.14%
שדרגו את המנוי 1,590,760 0.14%
שדרגו את המנוי 1,570,010 0.13%
שדרגו את המנוי 1,570,010 0.13%
שדרגו את המנוי 1,473,880 0.13%
שדרגו את המנוי 1,332,840 0.11%
שדרגו את המנוי 1,323,790 0.11%
שדרגו את המנוי 1,305,250 0.11%
שדרגו את המנוי 1,228,340 0.11%
שדרגו את המנוי 1,107,550 0.10%
שדרגו את המנוי 1,105,380 0.09%
שדרגו את המנוי 933,426 0.08%
שדרגו את המנוי 919,998 0.08%
שדרגו את המנוי 919,759 0.08%
שדרגו את המנוי 831,826 0.07%
שדרגו את המנוי 708,978 0.06%
שדרגו את המנוי 699,652 0.06%
שדרגו את המנוי 696,950 0.06%
שדרגו את המנוי 562,923 0.05%
שדרגו את המנוי 422,396 0.04%
שדרגו את המנוי 408,350 0.04%
שדרגו את המנוי 377,995 0.03%
שדרגו את המנוי 347,247 0.03%
שדרגו את המנוי 295,848 0.03%
שדרגו את המנוי 262,448 0.02%
שדרגו את המנוי 175,739 0.02%
שדרגו את המנוי 173,026 0.01%
שדרגו את המנוי 142,189 0.01%
שדרגו את המנוי 140,449 0.01%
שדרגו את המנוי 133,604 0.01%
שדרגו את המנוי 115,824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,330 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית