תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
הראל 3,300,760 3,785,300 484,534  14.68%
איילון 1,867,690 2,019,090 151,402  8.11%
הירשמו לצפייה 759,091 877,140 118,049  15.55%
הירשמו לצפייה 3,834,930 3,920,660 85,739  2.24%
הירשמו לצפייה 4,949,340 5,006,340 57,000  1.15%
שדרגו את המנוי 365,086 413,273 48,187  13.20%
שדרגו את המנוי 250,968 276,004 25,036  9.98%
שדרגו את המנוי 360,650 381,827 21,177  5.87%
שדרגו את המנוי 90,429 110,653 20,224  22.36%
שדרגו את המנוי 201,878 220,090 18,212  9.02%
שדרגו את המנוי 586,101 601,277 15,176  2.59%
שדרגו את המנוי 52,142 58,339 6,197  11.88%
שדרגו את המנוי 47,629 49,988 2,359  4.95%
שדרגו את המנוי 7,644,960 7,646,460 1,500  0.02%
שדרגו את המנוי 123,375 123,034 -341  -0.28%
שדרגו את המנוי 24,500 23,500 -1,000  -4.08%
שדרגו את המנוי 18,425 14,961 -3,464  -18.80%
שדרגו את המנוי 277,410 273,331 -4,079  -1.47%
שדרגו את המנוי 172,964 166,126 -6,838  -3.95%
שדרגו את המנוי 21,700 13,970 -7,730  -35.62%
שדרגו את המנוי 3,230,950 3,223,010 -7,932  -0.25%
שדרגו את המנוי 545,000 530,000 -15,000  -2.75%
שדרגו את המנוי 212,695 195,661 -17,034  -8.01%
שדרגו את המנוי 109,502 91,586 -17,916  -16.36%
שדרגו את המנוי 70,228 51,488 -18,740  -26.68%
שדרגו את המנוי 353,300 331,620 -21,680  -6.14%
שדרגו את המנוי 70,000 45,000 -25,000  -35.71%
שדרגו את המנוי 467,000 418,450 -48,550  -10.40%
שדרגו את המנוי 1,630,720 1,538,450 -92,264  -5.66%
שדרגו את המנוי 9,122,340 9,019,620 -102,715  -1.13%
שדרגו את המנוי 481,474 361,332 -120,142  -24.95%
שדרגו את המנוי 176,821 33,931 -142,890  -80.81%
שדרגו את המנוי 2,157,790 1,953,060 -204,733  -9.49%
שדרגו את המנוי 3,372,230 3,090,870 -281,356  -8.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,054,792

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,139,404

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
פסגות 23,876,900 27,754,500 3,877,600  16.24%
עמיתים 18,690,600 21,011,800 2,321,200  12.42%
הירשמו לצפייה 35,067,400 36,526,300 1,458,900  4.16%
הירשמו לצפייה 4,144,450 5,255,750 1,111,300  26.81%
הירשמו לצפייה 965,955 1,630,960 665,005  68.84%
שדרגו את המנוי 16,798,600 17,223,200 424,600  2.53%
שדרגו את המנוי 1,423,790 1,669,550 245,760  17.26%
שדרגו את המנוי 501,426 601,426 100,000  19.94%
שדרגו את המנוי 1,492,620 1,574,720 82,100  5.50%
שדרגו את המנוי 329,070 402,490 73,420  22.31%
שדרגו את המנוי 196,905 220,269 23,364  11.87%
שדרגו את המנוי 929,752 942,274 12,522  1.35%
שדרגו את המנוי 2,340,450 2,350,760 10,310  0.44%
שדרגו את המנוי 484,210 489,408 5,198  1.07%
שדרגו את המנוי 47,943,300 47,948,300 5,000  0.01%
שדרגו את המנוי 85,605 89,523 3,918  4.58%
שדרגו את המנוי 1,148,360 1,149,940 1,580  0.14%
שדרגו את המנוי 148,376 145,936 -2,440  -1.64%
שדרגו את המנוי 779,657 776,503 -3,154  -0.40%
שדרגו את המנוי 284,778 277,978 -6,800  -2.39%
שדרגו את המנוי 188,269 177,439 -10,830  -5.75%
שדרגו את המנוי 2,198,480 2,185,280 -13,200  -0.60%
שדרגו את המנוי 1,433,500 1,417,690 -15,810  -1.10%
שדרגו את המנוי 1,187,160 1,144,260 -42,900  -3.61%
שדרגו את המנוי 496,255 430,895 -65,360  -13.17%
שדרגו את המנוי 643,679 546,639 -97,040  -15.08%
שדרגו את המנוי 1,245,620 1,141,910 -103,710  -8.33%
שדרגו את המנוי 1,299,280 1,132,330 -166,950  -12.85%
שדרגו את המנוי 56,080,400 55,880,100 -200,300  -0.36%
שדרגו את המנוי 7,930,000 7,159,090 -770,910  -9.72%
שדרגו את המנוי 46,640,200 44,759,900 -1,880,300  -4.03%
שדרגו את המנוי 10,108,600 8,134,620 -1,973,980  -19.53%
שדרגו את המנוי 21,498,800 17,092,200 -4,406,600  -20.50%
שדרגו את המנוי 12,156,000 4,069,340 -8,086,660  -66.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,421,777

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,846,944

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,054,792
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,139,404
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,421,777
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,846,944
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,023,023 4.04%
אלטשולר - שחם 9,019,620 0.77%
ילין לפידות 7,646,460 0.66%
הירשמו לצפייה 5,006,340 0.43%
הירשמו לצפייה 3,920,660 0.34%
הירשמו לצפייה 3,785,300 0.33%
שדרגו את המנוי 3,223,010 0.28%
שדרגו את המנוי 3,090,870 0.27%
שדרגו את המנוי 2,019,090 0.17%
שדרגו את המנוי 1,953,060 0.17%
שדרגו את המנוי 1,538,450 0.13%
שדרגו את המנוי 877,140 0.08%
שדרגו את המנוי 601,277 0.05%
שדרגו את המנוי 530,000 0.05%
שדרגו את המנוי 418,450 0.04%
שדרגו את המנוי 413,273 0.04%
שדרגו את המנוי 381,827 0.03%
שדרגו את המנוי 361,332 0.03%
שדרגו את המנוי 331,620 0.03%
שדרגו את המנוי 276,004 0.02%
שדרגו את המנוי 273,331 0.02%
שדרגו את המנוי 220,090 0.02%
שדרגו את המנוי 195,661 0.02%
שדרגו את המנוי 166,126 0.01%
שדרגו את המנוי 123,034 0.01%
שדרגו את המנוי 110,653 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,982 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,339 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,488 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,988 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,190 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 376,057,825 32.31%
אלטשולר - שחם 55,880,100 4.80%
כלל 49,235,500 4.23%
הירשמו לצפייה 47,948,300 4.12%
הירשמו לצפייה 44,759,900 3.85%
הירשמו לצפייה 36,526,300 3.14%
שדרגו את המנוי 27,754,500 2.38%
שדרגו את המנוי 21,011,800 1.81%
שדרגו את המנוי 17,223,200 1.48%
שדרגו את המנוי 17,092,200 1.47%
שדרגו את המנוי 8,134,620 0.70%
שדרגו את המנוי 7,159,090 0.62%
שדרגו את המנוי 5,255,750 0.45%
שדרגו את המנוי 4,807,180 0.41%
שדרגו את המנוי 4,069,340 0.35%
שדרגו את המנוי 2,350,760 0.20%
שדרגו את המנוי 2,185,280 0.19%
שדרגו את המנוי 1,680,180 0.14%
שדרגו את המנוי 1,669,550 0.14%
שדרגו את המנוי 1,630,960 0.14%
שדרגו את המנוי 1,574,720 0.14%
שדרגו את המנוי 1,417,690 0.12%
שדרגו את המנוי 1,348,910 0.12%
שדרגו את המנוי 1,149,940 0.10%
שדרגו את המנוי 1,144,260 0.10%
שדרגו את המנוי 1,141,910 0.10%
שדרגו את המנוי 1,132,330 0.10%
שדרגו את המנוי 942,274 0.08%
שדרגו את המנוי 935,613 0.08%
שדרגו את המנוי 886,665 0.08%
שדרגו את המנוי 776,503 0.07%
שדרגו את המנוי 753,101 0.06%
שדרגו את המנוי 736,186 0.06%
שדרגו את המנוי 601,426 0.05%
שדרגו את המנוי 550,197 0.05%
שדרגו את המנוי 546,639 0.05%
שדרגו את המנוי 489,408 0.04%
שדרגו את המנוי 467,231 0.04%
שדרגו את המנוי 430,895 0.04%
שדרגו את המנוי 424,324 0.04%
שדרגו את המנוי 402,490 0.03%
שדרגו את המנוי 359,869 0.03%
שדרגו את המנוי 277,978 0.02%
שדרגו את המנוי 220,269 0.02%
שדרגו את המנוי 186,581 0.02%
שדרגו את המנוי 177,439 0.02%
שדרגו את המנוי 145,936 0.01%
שדרגו את המנוי 135,702 0.01%
שדרגו את המנוי 95,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,523 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,276 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית