דיסקונט - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אושן 168,000 264,500 96,500  57.44%
פורטה 227,052 313,481 86,429  38.07%
הירשמו לצפייה 4,572,850 4,655,850 83,000  1.82%
הירשמו לצפייה 1,300,180 1,359,420 59,234  4.56%
הירשמו לצפייה 13,442 64,451 51,009  379.47%
שדרגו את המנוי 155,064 186,739 31,675  20.43%
שדרגו את המנוי 11,909 25,985 14,076  118.20%
שדרגו את המנוי 198,915 211,738 12,823  6.45%
שדרגו את המנוי 920 13,577 12,657  1,375.76%
שדרגו את המנוי 120,773 126,051 5,278  4.37%
שדרגו את המנוי 192,711 192,324 -387  -0.20%
שדרגו את המנוי 777,797 770,000 -7,797  -1.00%
שדרגו את המנוי 221,233 191,233 -30,000  -13.56%
שדרגו את המנוי 3,469,420 3,435,580 -33,842  -0.98%
שדרגו את המנוי 149,758 115,000 -34,758  -23.21%
שדרגו את המנוי 75,000 39,000 -36,000  -48.00%
שדרגו את המנוי 4,915,660 4,870,660 -45,000  -0.92%
שדרגו את המנוי 275,975 229,353 -46,622  -16.89%
שדרגו את המנוי 932,560 872,260 -60,300  -6.47%
שדרגו את המנוי 694,819 629,904 -64,915  -9.34%
שדרגו את המנוי 2,245,280 2,173,810 -71,465  -3.18%
שדרגו את המנוי 3,859,500 3,749,280 -110,221  -2.86%
שדרגו את המנוי 602,304 483,000 -119,304  -19.81%
שדרגו את המנוי 5,138,820 4,768,250 -370,567  -7.21%
שדרגו את המנוי 11,482,800 10,262,200 -1,220,600  -10.63%
שדרגו את המנוי 14,621,600 10,559,200 -4,062,330  -27.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 452,681

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,314,108

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
רעות 470,784 1,680,180 1,209,390  256.89%
הכשרה ביטוח 10,014,400 11,157,800 1,143,340  11.42%
הירשמו לצפייה 11,095,000 12,221,600 1,126,620  10.15%
הירשמו לצפייה 45,907,300 46,931,800 1,024,470  2.23%
הירשמו לצפייה 16,127,600 16,958,100 830,479  5.15%
שדרגו את המנוי 3,305,540 4,121,200 815,663  24.68%
שדרגו את המנוי 15,105,800 15,683,400 577,660  3.82%
שדרגו את המנוי 1,218,550 1,351,190 132,645  10.89%
שדרגו את המנוי 2,196,610 2,305,660 109,041  4.96%
שדרגו את המנוי 1,220,930 1,312,030 91,096  7.46%
שדרגו את המנוי 20,330 84,030 63,700  313.33%
שדרגו את המנוי 407,174 456,902 49,728  12.21%
שדרגו את המנוי 953,184 992,463 39,279  4.12%
שדרגו את המנוי 453,835 484,210 30,375  6.69%
שדרגו את המנוי 187,073 200,000 12,927  6.91%
שדרגו את המנוי 1,220,430 1,230,260 9,836  0.81%
שדרגו את המנוי 1,357,060 1,365,900 8,839  0.65%
שדרגו את המנוי 180,076 188,269 8,193  4.55%
שדרגו את המנוי 2,189,660 2,194,930 5,262  0.24%
שדרגו את המנוי 285,269 284,778 -491  -0.17%
שדרגו את המנוי 628,867 625,154 -3,713  -0.59%
שדרגו את המנוי 1,501,760 1,492,620 -9,146  -0.61%
שדרגו את המנוי 356,120 343,620 -12,500  -3.51%
שדרגו את המנוי 844,216 823,343 -20,873  -2.47%
שדרגו את המנוי 422,396 388,116 -34,280  -8.12%
שדרגו את המנוי 347,873 279,085 -68,788  -19.77%
שדרגו את המנוי 1,512,050 1,411,450 -100,602  -6.65%
שדרגו את המנוי 572,663 458,485 -114,178  -19.94%
שדרגו את המנוי 1,140,960 1,007,830 -133,133  -11.67%
שדרגו את המנוי 673,426 501,426 -172,000  -25.54%
שדרגו את המנוי 1,705,600 1,503,680 -201,915  -11.84%
שדרגו את המנוי 1,495,180 1,215,250 -279,931  -18.72%
שדרגו את המנוי 1,482,560 965,955 -516,600  -34.85%
שדרגו את המנוי 50,638,200 50,083,700 -554,500  -1.10%
שדרגו את המנוי 49,918,400 49,235,500 -682,844  -1.37%
שדרגו את המנוי 866,595 89,420 -777,175  -89.68%
שדרגו את המנוי 2,922,390 1,961,620 -960,773  -32.88%
שדרגו את המנוי 10,174,600 9,209,180 -965,388  -9.49%
שדרגו את המנוי 2,292,720 1,148,360 -1,144,360  -49.91%
שדרגו את המנוי 35,521,500 32,206,900 -3,314,600  -9.33%
שדרגו את המנוי 24,942,300 18,090,600 -6,851,680  -27.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,288,543

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,919,470

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 452,681
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,314,108
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,288,543
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,919,470
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,138,550 5.08%
אלטשולר - שחם 10,559,200 0.91%
מור 10,262,200 0.88%
הירשמו לצפייה 7,644,960 0.66%
הירשמו לצפייה 4,870,660 0.42%
הירשמו לצפייה 4,768,250 0.41%
שדרגו את המנוי 4,655,850 0.40%
שדרגו את המנוי 3,749,280 0.32%
שדרגו את המנוי 3,435,580 0.30%
שדרגו את המנוי 2,173,810 0.19%
שדרגו את המנוי 1,359,420 0.12%
שדרגו את המנוי 872,260 0.07%
שדרגו את המנוי 770,000 0.07%
שדרגו את המנוי 629,904 0.05%
שדרגו את המנוי 483,000 0.04%
שדרגו את המנוי 462,193 0.04%
שדרגו את המנוי 313,481 0.03%
שדרגו את המנוי 264,500 0.02%
שדרגו את המנוי 229,353 0.02%
שדרגו את המנוי 211,738 0.02%
שדרגו את המנוי 192,324 0.02%
שדרגו את המנוי 191,233 0.02%
שדרגו את המנוי 186,739 0.02%
שדרגו את המנוי 161,216 0.01%
שדרגו את המנוי 146,030 0.01%
שדרגו את המנוי 126,051 0.01%
שדרגו את המנוי 115,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,451 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,867 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,725 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,127 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,190 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 367,909,059 31.61%
אלטשולר - שחם 53,948,600 4.63%
מגדל 50,083,700 4.30%
הירשמו לצפייה 49,235,500 4.23%
הירשמו לצפייה 46,931,800 4.03%
הירשמו לצפייה 32,206,900 2.77%
שדרגו את המנוי 18,090,600 1.55%
שדרגו את המנוי 16,958,100 1.46%
שדרגו את המנוי 15,683,400 1.35%
שדרגו את המנוי 12,221,600 1.05%
שדרגו את המנוי 12,156,000 1.04%
שדרגו את המנוי 11,157,800 0.96%
שדרגו את המנוי 9,209,180 0.79%
שדרגו את המנוי 4,807,180 0.41%
שדרגו את המנוי 4,121,200 0.35%
שדרגו את המנוי 2,305,660 0.20%
שדרגו את המנוי 2,194,930 0.19%
שדרגו את המנוי 1,961,620 0.17%
שדרגו את המנוי 1,680,180 0.14%
שדרגו את המנוי 1,503,680 0.13%
שדרגו את המנוי 1,492,620 0.13%
שדרגו את המנוי 1,411,450 0.12%
שדרגו את המנוי 1,365,900 0.12%
שדרגו את המנוי 1,351,190 0.12%
שדרגו את המנוי 1,312,030 0.11%
שדרגו את המנוי 1,230,260 0.11%
שדרגו את המנוי 1,215,250 0.10%
שדרגו את המנוי 1,148,360 0.10%
שדרגו את המנוי 1,007,830 0.09%
שדרגו את המנוי 992,463 0.09%
שדרגו את המנוי 965,955 0.08%
שדרגו את המנוי 884,651 0.08%
שדרגו את המנוי 823,343 0.07%
שדרגו את המנוי 762,886 0.07%
שדרגו את המנוי 625,154 0.05%
שדרגו את המנוי 501,426 0.04%
שדרגו את המנוי 484,210 0.04%
שדרגו את המנוי 458,485 0.04%
שדרגו את המנוי 456,902 0.04%
שדרגו את המנוי 399,918 0.03%
שדרגו את המנוי 388,116 0.03%
שדרגו את המנוי 343,620 0.03%
שדרגו את המנוי 284,778 0.02%
שדרגו את המנוי 279,085 0.02%
שדרגו את המנוי 200,000 0.02%
שדרגו את המנוי 188,269 0.02%
שדרגו את המנוי 186,581 0.02%
שדרגו את המנוי 145,622 0.01%
שדרגו את המנוי 129,806 0.01%
שדרגו את המנוי 95,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,276 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית