תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 12,970,000 13,850,200 880,225  6.79%
הראל 3,583,750 4,413,950 830,202  23.17%
הירשמו לצפייה 3,230,670 3,486,450 255,788  7.92%
הירשמו לצפייה 2,194,960 2,353,430 158,476  7.22%
הירשמו לצפייה 175,661 322,835 147,174  83.78%
שדרגו את המנוי 4,049,710 4,116,560 66,858  1.65%
שדרגו את המנוי 33,770 93,318 59,548  176.33%
שדרגו את המנוי 949,009 999,446 50,437  5.31%
שדרגו את המנוי 617,860 653,535 35,675  5.77%
שדרגו את המנוי 406,226 440,103 33,877  8.34%
שדרגו את המנוי 7,742,160 7,765,790 23,631  0.31%
שדרגו את המנוי 4,886,970 4,910,190 23,220  0.48%
שדרגו את המנוי 1,867,200 1,884,290 17,095  0.92%
שדרגו את המנוי 415,423 432,228 16,805  4.05%
שדרגו את המנוי 61,663 76,454 14,791  23.99%
שדרגו את המנוי 42,821 53,646 10,825  25.28%
שדרגו את המנוי 110,840 118,187 7,347  6.63%
שדרגו את המנוי 82,333 85,516 3,183  3.87%
שדרגו את המנוי 520,000 522,500 2,500  0.48%
שדרגו את המנוי 279,298 281,098 1,800  0.64%
שדרגו את המנוי 15,120 15,910 790  5.22%
שדרגו את המנוי 69,982 70,372 390  0.56%
שדרגו את המנוי 50,406 50,006 -400  -0.79%
שדרגו את המנוי 23,000 21,000 -2,000  -8.70%
שדרגו את המנוי 155,082 149,431 -5,651  -3.64%
שדרגו את המנוי 118,067 112,233 -5,834  -4.94%
שדרגו את המנוי 3,205,400 3,196,550 -8,856  -0.28%
שדרגו את המנוי 356,520 344,620 -11,900  -3.34%
שדרגו את המנוי 127,442 114,592 -12,850  -10.08%
שדרגו את המנוי 1,464,530 1,450,890 -13,643  -0.93%
שדרגו את המנוי 173,362 157,198 -16,164  -9.32%
שדרגו את המנוי 273,820 201,320 -72,500  -26.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,640,637

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -149,798

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 4,069,340 14,531,300 10,461,900  257.09%
הראל 36,526,300 42,755,400 6,229,080  17.05%
הירשמו לצפייה 27,754,500 29,801,200 2,046,750  7.37%
הירשמו לצפייה 21,011,800 22,635,800 1,624,020  7.73%
הירשמו לצפייה 601,426 996,626 395,200  65.71%
שדרגו את המנוי 1,417,690 1,765,020 347,326  24.50%
שדרגו את המנוי 1,574,720 1,912,530 337,808  21.45%
שדרגו את המנוי 5,255,750 5,470,860 215,108  4.09%
שדרגו את המנוי 753,101 917,341 164,240  21.81%
שדרגו את המנוי 1,669,550 1,817,720 148,167  8.87%
שדרגו את המנוי 2,185,280 2,314,770 129,488  5.93%
שדרגו את המנוי 7,159,090 7,248,900 89,810  1.25%
שדרגו את המנוי 546,639 629,052 82,413  15.08%
שדרגו את המנוי 49,235,500 49,309,900 74,436  0.15%
שדרגו את המנוי 886,665 953,141 66,476  7.50%
שדרגו את המנוי 277,978 320,449 42,471  15.28%
שדרגו את המנוי 1,680,180 1,720,720 40,543  2.41%
שדרגו את המנוי 1,149,940 1,183,110 33,171  2.88%
שדרגו את המנוי 430,895 461,858 30,963  7.19%
שדרגו את המנוי 550,197 578,955 28,758  5.23%
שדרגו את המנוי 359,869 380,933 21,064  5.85%
שדרגו את המנוי 935,613 952,175 16,562  1.77%
שדרגו את המנוי 1,348,910 1,363,660 14,745  1.09%
שדרגו את המנוי 489,408 503,030 13,622  2.78%
שדרגו את המנוי 135,702 147,143 11,441  8.43%
שדרגו את המנוי 2,350,760 2,361,660 10,896  0.46%
שדרגו את המנוי 186,581 196,260 9,679  5.19%
שדרגו את המנוי 145,936 154,607 8,671  5.94%
שדרגו את המנוי 89,523 96,546 7,023  7.84%
שדרגו את המנוי 776,503 781,726 5,223  0.67%
שדרגו את המנוי 942,274 946,030 3,756  0.40%
שדרגו את המנוי 58,276 61,324 3,048  5.23%
שדרגו את המנוי 467,231 469,630 2,399  0.51%
שדרגו את המנוי 4,807,180 4,807,390 207
שדרגו את המנוי 424,324 418,165 -6,159  -1.45%
שדרגו את המנוי 1,141,910 1,135,110 -6,798  -0.60%
שדרגו את המנוי 84,030 64,560 -19,470  -23.17%
שדרגו את המנוי 220,269 199,271 -20,998  -9.53%
שדרגו את המנוי 402,490 363,320 -39,170  -9.73%
שדרגו את המנוי 736,186 696,187 -39,999  -5.43%
שדרגו את המנוי 95,000 47,600 -47,400  -49.89%
שדרגו את המנוי 47,948,300 47,875,800 -72,460  -0.15%
שדרגו את המנוי 55,880,100 55,727,400 -152,700  -0.27%
שדרגו את המנוי 8,134,620 7,286,430 -848,189  -10.43%
שדרגו את המנוי 44,759,900 42,626,700 -2,133,200  -4.77%
שדרגו את המנוי 17,092,200 14,508,200 -2,583,990  -15.12%
שדרגו את המנוי 17,223,200 13,559,200 -3,664,020  -21.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,716,464

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,634,553

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,640,637
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -149,798
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 22,716,464
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,634,553
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 53,138,244 4.57%
אלטשולר - שחם 13,850,200 1.19%
ילין לפידות 7,765,790 0.67%
הירשמו לצפייה 4,910,190 0.42%
הירשמו לצפייה 4,413,950 0.38%
הירשמו לצפייה 4,116,560 0.35%
שדרגו את המנוי 3,486,450 0.30%
שדרגו את המנוי 3,196,550 0.27%
שדרגו את המנוי 2,353,430 0.20%
שדרגו את המנוי 1,884,290 0.16%
שדרגו את המנוי 1,450,890 0.12%
שדרגו את המנוי 999,446 0.09%
שדרגו את המנוי 653,535 0.06%
שדרגו את המנוי 522,500 0.04%
שדרגו את המנוי 440,103 0.04%
שדרגו את המנוי 432,228 0.04%
שדרגו את המנוי 344,620 0.03%
שדרגו את המנוי 322,835 0.03%
שדרגו את המנוי 281,098 0.02%
שדרגו את המנוי 272,331 0.02%
שדרגו את המנוי 201,320 0.02%
שדרגו את המנוי 157,198 0.01%
שדרגו את המנוי 149,431 0.01%
שדרגו את המנוי 118,187 0.01%
שדרגו את המנוי 114,592 < 0.01%
שדרגו את המנוי 112,233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,516 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,454 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,910 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 914 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 390,379,474 33.54%
אלטשולר - שחם 55,727,400 4.79%
כלל 49,309,900 4.24%
הירשמו לצפייה 47,875,800 4.11%
הירשמו לצפייה 42,755,400 3.67%
הירשמו לצפייה 42,626,700 3.66%
שדרגו את המנוי 29,801,200 2.56%
שדרגו את המנוי 22,635,800 1.94%
שדרגו את המנוי 14,531,300 1.25%
שדרגו את המנוי 14,508,200 1.25%
שדרגו את המנוי 13,559,200 1.16%
שדרגו את המנוי 7,286,430 0.63%
שדרגו את המנוי 7,248,900 0.62%
שדרגו את המנוי 5,470,860 0.47%
שדרגו את המנוי 4,807,390 0.41%
שדרגו את המנוי 3,574,550 0.31%
שדרגו את המנוי 2,361,660 0.20%
שדרגו את המנוי 2,314,770 0.20%
שדרגו את המנוי 1,912,530 0.16%
שדרגו את המנוי 1,817,720 0.16%
שדרגו את המנוי 1,765,020 0.15%
שדרגו את המנוי 1,720,720 0.15%
שדרגו את המנוי 1,363,660 0.12%
שדרגו את המנוי 1,183,110 0.10%
שדרגו את המנוי 1,144,260 0.10%
שדרגו את המנוי 1,135,110 0.10%
שדרגו את המנוי 996,626 0.09%
שדרגו את המנוי 953,141 0.08%
שדרגו את המנוי 952,175 0.08%
שדרגו את המנוי 946,030 0.08%
שדרגו את המנוי 917,341 0.08%
שדרגו את המנוי 781,726 0.07%
שדרגו את המנוי 696,187 0.06%
שדרגו את המנוי 629,052 0.05%
שדרגו את המנוי 605,955 0.05%
שדרגו את המנוי 578,955 0.05%
שדרגו את המנוי 503,030 0.04%
שדרגו את המנוי 469,630 0.04%
שדרגו את המנוי 461,858 0.04%
שדרגו את המנוי 418,165 0.04%
שדרגו את המנוי 380,933 0.03%
שדרגו את המנוי 363,320 0.03%
שדרגו את המנוי 320,449 0.03%
שדרגו את המנוי 199,271 0.02%
שדרגו את המנוי 196,260 0.02%
שדרגו את המנוי 154,607 0.01%
שדרגו את המנוי 147,143 0.01%
שדרגו את המנוי 96,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית