תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 6,358,540 6,983,820 625,280  9.83%
אילים 6,624,130 7,080,740 456,616  6.89%
הירשמו לצפייה 3,994,360 4,342,460 348,093  8.71%
הירשמו לצפייה 8,533,960 8,829,820 295,855  3.47%
הירשמו לצפייה 1,388,780 1,570,700 181,917  13.10%
שדרגו את המנוי 2,483,660 2,588,520 104,858  4.22%
שדרגו את המנוי 92,844 164,543 71,699  77.23%
שדרגו את המנוי 16,000 42,000 26,000  162.50%
שדרגו את המנוי 518,300 539,300 21,000  4.05%
שדרגו את המנוי 500,911 516,782 15,871  3.17%
שדרגו את המנוי 76,874 89,599 12,725  16.55%
שדרגו את המנוי 352,012 363,700 11,688  3.32%
שדרגו את המנוי 72,603 80,616 8,013  11.04%
שדרגו את המנוי 62,562 64,598 2,036  3.25%
שדרגו את המנוי 21,944 17,616 -4,328  -19.72%
שדרגו את המנוי 43,368 38,368 -5,000  -11.53%
שדרגו את המנוי 275,000 269,000 -6,000  -2.18%
שדרגו את המנוי 22,820 16,409 -6,411  -28.09%
שדרגו את המנוי 97,985 57,478 -40,507  -41.34%
שדרגו את המנוי 1,074,160 939,178 -134,979  -12.57%
שדרגו את המנוי 6,248,940 6,107,210 -141,730  -2.27%
שדרגו את המנוי 12,250,200 12,087,600 -162,551  -1.33%
שדרגו את המנוי 5,553,960 4,987,720 -566,246  -10.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,181,651

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,067,752

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
פסגות 9,796,600 13,240,900 3,444,330  35.16%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 318,875 2,305,560 1,986,680  623.03%
הירשמו לצפייה 505,933 1,532,180 1,026,250  202.84%
הירשמו לצפייה 433,426 933,426 500,000  115.36%
הירשמו לצפייה 79,427 562,923 483,496  608.73%
שדרגו את המנוי 11,195,700 11,591,900 396,199  3.54%
שדרגו את המנוי 1,148,490 1,531,750 383,254  33.37%
שדרגו את המנוי 50,829,500 51,199,000 369,452  0.73%
שדרגו את המנוי 11,328,600 11,666,600 338,006  2.98%
שדרגו את המנוי 1,289,920 1,575,650 285,727  22.15%
שדרגו את המנוי 998,982 1,268,850 269,866  27.01%
שדרגו את המנוי 39,886,900 40,050,800 163,852  0.41%
שדרגו את המנוי 25,305,800 25,452,200 146,336  0.58%
שדרגו את המנוי 7,856,520 8,000,690 144,167  1.84%
שדרגו את המנוי 2,220,540 2,361,740 141,198  6.36%
שדרגו את המנוי 621,694 746,736 125,042  20.11%
שדרגו את המנוי 806,965 904,567 97,602  12.09%
שדרגו את המנוי 1,933,450 2,025,530 92,079  4.76%
שדרגו את המנוי 1,960,200 1,998,200 38,000  1.94%
שדרגו את המנוי 391,679 422,396 30,717  7.84%
שדרגו את המנוי 753,089 775,679 22,590  3.00%
שדרגו את המנוי 1,205,720 1,209,130 3,410  0.28%
שדרגו את המנוי 374,845 377,995 3,150  0.84%
שדרגו את המנוי 2,927,750 2,930,790 3,040  0.10%
שדרגו את המנוי 49,763,400 49,763,400 -4
שדרגו את המנוי 1,649,910 1,646,280 -3,631  -0.22%
שדרגו את המנוי 97,883 92,330 -5,553  -5.67%
שדרגו את המנוי 159,246 150,251 -8,995  -5.65%
שדרגו את המנוי 193,002 181,985 -11,017  -5.71%
שדרגו את המנוי 284,678 268,611 -16,067  -5.64%
שדרגו את המנוי 65,199 48,962 -16,237  -24.90%
שדרגו את המנוי 136,094 115,824 -20,270  -14.89%
שדרגו את המנוי 368,632 347,247 -21,385  -5.80%
שדרגו את המנוי 1,500,040 1,460,040 -39,995  -2.67%
שדרגו את המנוי 265,070 224,768 -40,302  -15.20%
שדרגו את המנוי 187,317 142,189 -45,128  -24.09%
שדרגו את המנוי 859,828 809,052 -50,776  -5.91%
שדרגו את המנוי 533,896 478,563 -55,333  -10.36%
שדרגו את המנוי 1,116,390 1,053,130 -63,258  -5.67%
שדרגו את המנוי 1,157,390 1,093,720 -63,676  -5.50%
שדרגו את המנוי 1,673,290 1,576,350 -96,936  -5.79%
שדרגו את המנוי 1,777,360 1,646,560 -130,808  -7.36%
שדרגו את המנוי 1,715,950 1,554,020 -161,937  -9.44%
שדרגו את המנוי 2,162,610 1,870,430 -292,186  -13.51%
שדרגו את המנוי 5,592,840 4,664,440 -928,404  -16.60%
שדרגו את המנוי 34,289,900 33,038,900 -1,251,080  -3.65%
שדרגו את המנוי 9,311,380 7,605,000 -1,706,370  -18.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,494,443

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,029,348

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,181,651
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,067,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,494,443
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,029,348
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 65,957,276 6.26%
אלטשולר - שחם 12,087,600 1.15%
מור 8,829,820 0.84%
הירשמו לצפייה 7,446,410 0.71%
הירשמו לצפייה 7,080,740 0.67%
הירשמו לצפייה 6,983,820 0.66%
שדרגו את המנוי 6,107,210 0.58%
שדרגו את המנוי 4,987,720 0.47%
שדרגו את המנוי 4,342,460 0.41%
שדרגו את המנוי 2,588,520 0.25%
שדרגו את המנוי 1,570,700 0.15%
שדרגו את המנוי 939,178 0.09%
שדרגו את המנוי 539,300 0.05%
שדרגו את המנוי 516,782 0.05%
שדרגו את המנוי 416,794 0.04%
שדרגו את המנוי 363,700 0.03%
שדרגו את המנוי 269,000 0.03%
שדרגו את המנוי 185,452 0.02%
שדרגו את המנוי 164,543 0.02%
שדרגו את המנוי 89,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 339,853,011 32.25%
כלל 51,199,000 4.86%
מנורה 49,763,400 4.72%
הירשמו לצפייה 40,050,800 3.80%
הירשמו לצפייה 39,862,600 3.78%
הירשמו לצפייה 33,038,900 3.14%
שדרגו את המנוי 25,452,200 2.42%
שדרגו את המנוי 13,240,900 1.26%
שדרגו את המנוי 11,666,600 1.11%
שדרגו את המנוי 11,591,900 1.10%
שדרגו את המנוי 8,000,690 0.76%
שדרגו את המנוי 7,605,000 0.72%
שדרגו את המנוי 4,664,440 0.44%
שדרגו את המנוי 3,343,210 0.32%
שדרגו את המנוי 2,930,790 0.28%
שדרגו את המנוי 2,361,740 0.22%
שדרגו את המנוי 2,305,560 0.22%
שדרגו את המנוי 2,025,530 0.19%
שדרגו את המנוי 1,998,200 0.19%
שדרגו את המנוי 1,870,430 0.18%
שדרגו את המנוי 1,646,560 0.16%
שדרגו את המנוי 1,646,280 0.16%
שדרגו את המנוי 1,576,350 0.15%
שדרגו את המנוי 1,575,650 0.15%
שדרגו את המנוי 1,554,020 0.15%
שדרגו את המנוי 1,532,180 0.15%
שדרגו את המנוי 1,531,750 0.15%
שדרגו את המנוי 1,460,040 0.14%
שדרגו את המנוי 1,268,850 0.12%
שדרגו את המנוי 1,209,130 0.11%
שדרגו את המנוי 1,093,720 0.10%
שדרגו את המנוי 1,053,130 0.10%
שדרגו את המנוי 933,426 0.09%
שדרגו את המנוי 904,567 0.09%
שדרגו את המנוי 831,826 0.08%
שדרגו את המנוי 809,052 0.08%
שדרגו את המנוי 775,679 0.07%
שדרגו את המנוי 746,736 0.07%
שדרגו את המנוי 683,169 0.06%
שדרגו את המנוי 562,923 0.05%
שדרגו את המנוי 478,563 0.05%
שדרגו את המנוי 422,396 0.04%
שדרגו את המנוי 377,995 0.04%
שדרגו את המנוי 347,247 0.03%
שדרגו את המנוי 268,611 0.03%
שדרגו את המנוי 224,768 0.02%
שדרגו את המנוי 216,165 0.02%
שדרגו את המנוי 205,739 0.02%
שדרגו את המנוי 181,985 0.02%
שדרגו את המנוי 150,251 0.01%
שדרגו את המנוי 142,189 0.01%
שדרגו את המנוי 115,824 0.01%
שדרגו את המנוי 95,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,058 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית