תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
קבין 81,106 149,758 68,652  84.64%
תמיר פישמן 100,495 155,064 54,569  54.30%
הירשמו לצפייה 232,669 277,417 44,748  19.23%
הירשמו לצפייה 269,977 287,811 17,834  6.61%
הירשמו לצפייה 127,173 140,394 13,221  10.40%
שדרגו את המנוי 915,210 922,310 7,100  0.78%
שדרגו את המנוי 455,020 458,786 3,766  0.83%
שדרגו את המנוי 1,282,520 1,284,300 1,779  0.14%
שדרגו את המנוי 253,022 253,522 500  0.20%
שדרגו את המנוי 717,072 717,221 149  0.02%
שדרגו את המנוי 23,500 23,000 -500  -2.13%
שדרגו את המנוי 13,909 12,909 -1,000  -7.19%
שדרגו את המנוי 2,249,730 2,248,230 -1,500  -0.07%
שדרגו את המנוי 787,500 782,500 -5,000  -0.63%
שדרגו את המנוי 8,500 1,010 -7,490  -88.12%
שדרגו את המנוי 240,571 230,571 -10,000  -4.16%
שדרגו את המנוי 199,151 187,318 -11,833  -5.94%
שדרגו את המנוי 3,867,100 3,828,890 -38,212  -0.99%
שדרגו את המנוי 86,493 37,367 -49,126  -56.80%
שדרגו את המנוי 722,694 651,607 -71,087  -9.84%
שדרגו את המנוי 5,751,680 5,652,340 -99,343  -1.73%
שדרגו את המנוי 5,132,900 4,915,660 -217,243  -4.23%
שדרגו את המנוי 14,912,800 14,684,300 -228,499  -1.53%
שדרגו את המנוי 3,678,020 3,430,240 -247,783  -6.74%
שדרגו את המנוי 13,215,400 12,923,600 -291,836  -2.21%
שדרגו את המנוי 4,708,320 4,409,230 -299,085  -6.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 212,318

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,579,537

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מגדל 47,807,000 50,638,200 2,831,270  5.92%
הכשרה ביטוח 7,691,600 10,014,400 2,322,840  30.20%
הירשמו לצפייה 51,954,300 53,948,600 1,994,250  3.84%
הירשמו לצפייה 1,470,680 2,922,390 1,451,710  98.71%
הירשמו לצפייה 14,907,700 16,127,600 1,219,880  8.18%
שדרגו את המנוי 11,568,600 12,156,000 587,361  5.08%
שדרגו את המנוי 1,100,000 1,482,560 382,555  34.78%
שדרגו את המנוי 9,854,200 10,174,600 320,366  3.25%
שדרגו את המנוי 2,117,260 2,292,720 175,462  8.29%
שדרגו את המנוי 2,056,780 2,189,660 132,881  6.46%
שדרגו את המנוי 14,981,700 15,105,800 124,123  0.83%
שדרגו את המנוי 1,107,510 1,220,430 112,915  10.20%
שדרגו את המנוי 1,251,470 1,357,060 105,590  8.44%
שדרגו את המנוי 295,848 399,918 104,070  35.18%
שדרגו את המנוי 1,407,150 1,501,760 94,615  6.72%
שדרגו את המנוי 1,640,490 1,705,600 65,110  3.97%
שדרגו את המנוי 699,652 762,886 63,234  9.04%
שדרגו את המנוי 347,247 407,174 59,927  17.26%
שדרגו את המנוי 408,350 453,835 45,485  11.14%
שדרגו את המנוי 908,816 953,184 44,368  4.88%
שדרגו את המנוי 140,449 180,076 39,627  28.21%
שדרגו את המנוי 834,021 866,595 32,574  3.91%
שדרגו את המנוי 45,875,200 45,907,300 32,104  0.07%
שדרגו את המנוי 157,973 187,073 29,100  18.42%
שדרגו את המנוי 262,448 285,269 22,821  8.70%
שדרגו את המנוי 133,604 145,622 12,018  9.00%
שדרגו את המנוי 2,188,320 2,196,610 8,289  0.38%
שדרגו את המנוי 125,624 129,806 4,182  3.33%
שדרגו את המנוי 55,202 58,276 3,074  5.57%
שדרגו את המנוי 35,520,300 35,521,500 1,192
שדרגו את המנוי 90,115 88,543 -1,572  -1.74%
שדרגו את המנוי 363,165 356,120 -7,045  -1.94%
שדרגו את המנוי 3,315,560 3,305,540 -10,020  -0.30%
שדרגו את המנוי 875,148 844,216 -30,932  -3.53%
שדרגו את המנוי 919,998 884,651 -35,347  -3.84%
שדרגו את המנוי 175,739 135,292 -40,447  -23.02%
שדרגו את המנוי 397,573 347,873 -49,700  -12.50%
שדרגו את המנוי 1,567,600 1,512,050 -55,547  -3.54%
שדרגו את המנוי 1,207,320 1,140,960 -66,354  -5.50%
שדרגו את המנוי 696,950 628,867 -68,083  -9.77%
שדרגו את המנוי 1,309,990 1,220,930 -89,055  -6.80%
שדרגו את המנוי 687,333 572,663 -114,670  -16.68%
שדרגו את המנוי 1,752,410 1,495,180 -257,231  -14.68%
שדרגו את המנוי 1,323,790 470,784 -853,007  -64.44%
שדרגו את המנוי 14,311,600 11,095,000 -3,216,590  -22.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,422,993

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,895,600

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 212,318
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,579,537
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,422,993
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,895,600
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 66,905,855 5.75%
אלטשולר - שחם 14,684,300 1.26%
מור 12,923,600 1.11%
הירשמו לצפייה 7,644,960 0.66%
הירשמו לצפייה 5,652,340 0.49%
הירשמו לצפייה 4,915,660 0.42%
שדרגו את המנוי 4,409,230 0.38%
שדרגו את המנוי 3,828,890 0.33%
שדרגו את המנוי 3,430,240 0.29%
שדרגו את המנוי 2,248,230 0.19%
שדרגו את המנוי 1,284,300 0.11%
שדרגו את המנוי 922,310 0.08%
שדרגו את המנוי 782,500 0.07%
שדרגו את המנוי 717,221 0.06%
שדרגו את המנוי 651,607 0.06%
שדרגו את המנוי 458,786 0.04%
שדרגו את המנוי 287,811 0.02%
שדרגו את המנוי 277,417 0.02%
שדרגו את המנוי 253,522 0.02%
שדרגו את המנוי 230,571 0.02%
שדרגו את המנוי 187,318 0.02%
שדרגו את המנוי 161,216 0.01%
שדרגו את המנוי 155,064 0.01%
שדרגו את המנוי 149,758 0.01%
שדרגו את המנוי 140,394 0.01%
שדרגו את המנוי 138,000 0.01%
שדרגו את המנוי 130,558 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,367 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,909 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,010 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 377,488,755 32.43%
אלטשולר - שחם 53,948,600 4.63%
מגדל 50,638,200 4.35%
הירשמו לצפייה 49,918,400 4.29%
הירשמו לצפייה 45,907,300 3.94%
הירשמו לצפייה 35,521,500 3.05%
שדרגו את המנוי 24,942,300 2.14%
שדרגו את המנוי 16,127,600 1.39%
שדרגו את המנוי 15,105,800 1.30%
שדרגו את המנוי 12,156,000 1.04%
שדרגו את המנוי 11,095,000 0.95%
שדרגו את המנוי 10,174,600 0.87%
שדרגו את המנוי 10,014,400 0.86%
שדרגו את המנוי 4,807,180 0.41%
שדרגו את המנוי 3,305,540 0.28%
שדרגו את המנוי 2,922,390 0.25%
שדרגו את המנוי 2,292,720 0.20%
שדרגו את המנוי 2,196,610 0.19%
שדרגו את המנוי 2,189,660 0.19%
שדרגו את המנוי 1,705,600 0.15%
שדרגו את המנוי 1,512,050 0.13%
שדרגו את המנוי 1,501,760 0.13%
שדרגו את המנוי 1,495,180 0.13%
שדרגו את המנוי 1,482,560 0.13%
שדרגו את המנוי 1,357,060 0.12%
שדרגו את המנוי 1,220,930 0.10%
שדרגו את המנוי 1,220,430 0.10%
שדרגו את המנוי 1,218,550 0.10%
שדרגו את המנוי 1,140,960 0.10%
שדרגו את המנוי 953,184 0.08%
שדרגו את המנוי 884,651 0.08%
שדרגו את המנוי 866,595 0.07%
שדרגו את המנוי 844,216 0.07%
שדרגו את המנוי 762,886 0.07%
שדרגו את המנוי 673,426 0.06%
שדרגו את המנוי 628,867 0.05%
שדרגו את המנוי 572,663 0.05%
שדרגו את המנוי 470,784 0.04%
שדרגו את המנוי 453,835 0.04%
שדרגו את המנוי 422,396 0.04%
שדרגו את המנוי 407,174 0.03%
שדרגו את המנוי 399,918 0.03%
שדרגו את המנוי 356,120 0.03%
שדרגו את המנוי 347,873 0.03%
שדרגו את המנוי 285,269 0.02%
שדרגו את המנוי 187,073 0.02%
שדרגו את המנוי 180,076 0.02%
שדרגו את המנוי 145,622 0.01%
שדרגו את המנוי 135,292 0.01%
שדרגו את המנוי 129,806 0.01%
שדרגו את המנוי 95,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,330 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית