תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מיטב דש 1,988,350 2,612,650 624,305  31.40%
אי.בי.אי. 1,082,570 1,464,510 381,939  35.28%
הירשמו לצפייה 3,761,220 4,074,810 313,585  8.34%
הירשמו לצפייה 2,263,120 2,478,130 215,012  9.50%
הירשמו לצפייה 1,113,860 1,278,730 164,871  14.80%
שדרגו את המנוי 2,046,590 2,117,440 70,852  3.46%
שדרגו את המנוי 299,559 347,093 47,534  15.87%
שדרגו את המנוי 183,130 210,846 27,716  15.13%
שדרגו את המנוי 14,861 39,627 24,766  166.65%
שדרגו את המנוי 195,398 217,326 21,928  11.22%
שדרגו את המנוי 442,500 452,500 10,000  2.26%
שדרגו את המנוי 28,735 37,941 9,206  32.04%
שדרגו את המנוי 28,800 37,800 9,000  31.25%
שדרגו את המנוי 730,235 735,114 4,879  0.67%
שדרגו את המנוי 1,090 3,013 1,923  176.42%
שדרגו את המנוי 340,276 342,165 1,889  0.56%
שדרגו את המנוי 8,771,620 8,772,100 480  0.01%
שדרגו את המנוי 44,634 45,079 445  1.00%
שדרגו את המנוי 557,745 557,722 -23
שדרגו את המנוי 214,750 214,000 -750  -0.35%
שדרגו את המנוי 27,797 24,401 -3,396  -12.22%
שדרגו את המנוי 34,100 30,600 -3,500  -10.26%
שדרגו את המנוי 18,900 13,900 -5,000  -26.46%
שדרגו את המנוי 1,210,850 1,199,280 -11,570  -0.96%
שדרגו את המנוי 4,268,690 3,816,450 -452,239  -10.59%
שדרגו את המנוי 5,011,440 3,505,320 -1,506,120  -30.05%
שדרגו את המנוי 9,358,230 6,296,230 -3,062,010  -32.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,930,330

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,044,608

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 50,397,500 66,577,700 16,180,200  32.11%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,600,250 6,010,080 4,409,830  275.57%
הירשמו לצפייה 41,452,100 45,742,200 4,290,060  10.35%
הירשמו לצפייה 24,031,200 27,211,600 3,180,450  13.23%
הירשמו לצפייה 55,109,200 56,831,200 1,722,040  3.12%
שדרגו את המנוי 32,517,900 33,421,100 903,246  2.78%
שדרגו את המנוי 4,970,560 5,746,420 775,859  15.61%
שדרגו את המנוי 6,416,530 6,909,270 492,743  7.68%
שדרגו את המנוי 1,206,930 1,676,950 470,022  38.94%
שדרגו את המנוי 1,054,590 1,451,530 396,942  37.64%
שדרגו את המנוי 632,900 1,003,700 370,800  58.59%
שדרגו את המנוי 1,377,210 1,708,950 331,742  24.09%
שדרגו את המנוי 789,186 1,054,220 265,030  33.58%
שדרגו את המנוי 406,553 525,264 118,711  29.20%
שדרגו את המנוי 1,453,160 1,571,660 118,500  8.15%
שדרגו את המנוי 366,747 477,294 110,547  30.14%
שדרגו את המנוי 1,644,920 1,743,330 98,410  5.98%
שדרגו את המנוי 43,000 140,000 97,000  225.58%
שדרגו את המנוי 64,560 83,761 19,201  29.74%
שדרגו את המנוי 314,074 332,913 18,839  6.00%
שדרגו את המנוי 2,168,970 2,185,970 17,000  0.78%
שדרגו את המנוי 511,907 521,598 9,691  1.89%
שדרגו את המנוי 32,249 37,779 5,530  17.15%
שדרגו את המנוי 450,707 455,807 5,100  1.13%
שדרגו את המנוי 937,278 939,918 2,640  0.28%
שדרגו את המנוי 535,665 535,979 314  0.06%
שדרגו את המנוי 724,466 723,045 -1,421  -0.20%
שדרגו את המנוי 50,499,900 50,495,300 -4,600  -0.01%
שדרגו את המנוי 311,951 293,819 -18,132  -5.81%
שדרגו את המנוי 53,137 34,237 -18,900  -35.57%
שדרגו את המנוי 422,428 398,775 -23,653  -5.60%
שדרגו את המנוי 65,086 38,510 -26,576  -40.83%
שדרגו את המנוי 239,941 196,311 -43,630  -18.18%
שדרגו את המנוי 171,940 121,821 -50,119  -29.15%
שדרגו את המנוי 418,165 367,424 -50,741  -12.13%
שדרגו את המנוי 7,432,430 7,374,920 -57,502  -0.77%
שדרגו את המנוי 2,448,710 2,365,330 -83,376  -3.41%
שדרגו את המנוי 229,650 145,894 -83,756  -36.47%
שדרגו את המנוי 197,015 91,674 -105,341  -53.47%
שדרגו את המנוי 827,537 713,181 -114,356  -13.82%
שדרגו את המנוי 989,885 864,474 -125,411  -12.67%
שדרגו את המנוי 874,682 571,082 -303,600  -34.71%
שדרגו את המנוי 8,927,300 8,437,550 -489,746  -5.49%
שדרגו את המנוי 19,157,600 18,569,300 -588,286  -3.07%
שדרגו את המנוי 55,486,300 53,355,500 -2,130,750  -3.84%
שדרגו את המנוי 11,699,400 7,595,470 -4,103,940  -35.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,410,447

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,423,836

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,930,330
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,044,608
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,410,447
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,423,836
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,139,171 3.53%
ילין לפידות 8,772,100 0.75%
אלטשולר - שחם 6,296,230 0.54%
הירשמו לצפייה 4,074,810 0.35%
הירשמו לצפייה 3,816,450 0.33%
הירשמו לצפייה 3,505,320 0.30%
שדרגו את המנוי 2,612,650 0.22%
שדרגו את המנוי 2,478,130 0.21%
שדרגו את המנוי 2,117,440 0.18%
שדרגו את המנוי 1,464,510 0.13%
שדרגו את המנוי 1,278,730 0.11%
שדרגו את המנוי 1,199,280 0.10%
שדרגו את המנוי 735,114 0.06%
שדרגו את המנוי 557,722 0.05%
שדרגו את המנוי 452,500 0.04%
שדרגו את המנוי 347,093 0.03%
שדרגו את המנוי 342,165 0.03%
שדרגו את המנוי 217,326 0.02%
שדרגו את המנוי 214,000 0.02%
שדרגו את המנוי 210,846 0.02%
שדרגו את המנוי 48,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,079 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,627 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,689 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,013 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 421,127,509 36.18%
כלל 66,577,700 5.72%
הראל 56,831,200 4.88%
הירשמו לצפייה 53,355,500 4.58%
הירשמו לצפייה 50,495,300 4.34%
הירשמו לצפייה 45,742,200 3.93%
שדרגו את המנוי 33,421,100 2.87%
שדרגו את המנוי 27,211,600 2.34%
שדרגו את המנוי 18,569,300 1.60%
שדרגו את המנוי 8,437,550 0.72%
שדרגו את המנוי 7,595,470 0.65%
שדרגו את המנוי 7,374,920 0.63%
שדרגו את המנוי 6,909,270 0.59%
שדרגו את המנוי 6,010,080 0.52%
שדרגו את המנוי 5,746,420 0.49%
שדרגו את המנוי 2,365,330 0.20%
שדרגו את המנוי 2,185,970 0.19%
שדרגו את המנוי 1,884,860 0.16%
שדרגו את המנוי 1,743,330 0.15%
שדרגו את המנוי 1,708,950 0.15%
שדרגו את המנוי 1,676,950 0.14%
שדרגו את המנוי 1,571,660 0.14%
שדרגו את המנוי 1,451,530 0.12%
שדרגו את המנוי 1,054,220 0.09%
שדרגו את המנוי 1,003,700 0.09%
שדרגו את המנוי 972,861 0.08%
שדרגו את המנוי 939,918 0.08%
שדרגו את המנוי 864,474 0.07%
שדרגו את המנוי 723,045 0.06%
שדרגו את המנוי 713,181 0.06%
שדרגו את המנוי 571,082 0.05%
שדרגו את המנוי 556,187 0.05%
שדרגו את המנוי 535,979 0.05%
שדרגו את המנוי 525,264 0.05%
שדרגו את המנוי 521,598 0.04%
שדרגו את המנוי 477,294 0.04%
שדרגו את המנוי 455,807 0.04%
שדרגו את המנוי 398,775 0.03%
שדרגו את המנוי 367,424 0.03%
שדרגו את המנוי 332,913 0.03%
שדרגו את המנוי 293,819 0.03%
שדרגו את המנוי 196,311 0.02%
שדרגו את המנוי 145,894 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 0.01%
שדרגו את המנוי 121,821 0.01%
שדרגו את המנוי 91,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,791 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,779 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,237 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית