תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מור 7,977,540 8,176,880 199,345  2.50%
ילין לפידות 8,094,980 8,288,900 193,921  2.40%
הירשמו לצפייה 3,855,120 3,999,590 144,472  3.75%
הירשמו לצפייה 3,995,410 4,075,250 79,836  2.00%
הירשמו לצפייה 1,354,520 1,389,850 35,324  2.61%
שדרגו את המנוי 327,600 360,900 33,300  10.16%
שדרגו את המנוי 4,604,980 4,636,610 31,637  0.69%
שדרגו את המנוי 523,263 548,263 25,000  4.78%
שדרגו את המנוי 393,531 416,750 23,219  5.90%
שדרגו את המנוי 3,788,670 3,806,020 17,353  0.46%
שדרגו את המנוי 426,575 440,554 13,979  3.28%
שדרגו את המנוי 201,956 209,735 7,779  3.85%
שדרגו את המנוי 1,233,600 1,238,750 5,158  0.42%
שדרגו את המנוי 953,690 956,215 2,525  0.26%
שדרגו את המנוי 42,800 45,200 2,400  5.61%
שדרגו את המנוי 4,100 6,300 2,200  53.66%
שדרגו את המנוי 2,033 1,700 -333  -16.38%
שדרגו את המנוי 323,500 320,500 -3,000  -0.93%
שדרגו את המנוי 23,441 18,572 -4,869  -20.77%
שדרגו את המנוי 20,787 7,442 -13,345  -64.20%
שדרגו את המנוי 877,226 857,631 -19,595  -2.23%
שדרגו את המנוי 116,740 96,632 -20,108  -17.22%
שדרגו את המנוי 1,291,500 1,236,750 -54,748  -4.24%
שדרגו את המנוי 150,695 84,409 -66,286  -43.99%
שדרגו את המנוי 2,469,690 2,316,270 -153,419  -6.21%
שדרגו את המנוי 199,221 28,000 -171,221  -85.95%
שדרגו את המנוי 3,648,530 146,513 -3,502,020  -95.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 817,448

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,008,944

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
כלל 78,175,100 79,440,000 1,264,980  1.62%
מיטב דש 20,071,000 21,219,400 1,148,400  5.72%
הירשמו לצפייה 4,278,670 4,706,670 428,000  10.00%
הירשמו לצפייה 2,926,980 3,204,770 277,783  9.49%
הירשמו לצפייה 528,032 761,676 233,644  44.25%
שדרגו את המנוי 768,912 941,929 173,017  22.50%
שדרגו את המנוי 7,733,320 7,872,860 139,539  1.80%
שדרגו את המנוי 598,562 701,920 103,358  17.27%
שדרגו את המנוי 951,939 1,050,540 98,601  10.36%
שדרגו את המנוי 5,918,720 6,010,340 91,625  1.55%
שדרגו את המנוי 11,288,800 11,367,300 78,530  0.70%
שדרגו את המנוי 1,450,000 1,469,370 19,373  1.34%
שדרגו את המנוי 219,566 238,690 19,124  8.71%
שדרגו את המנוי 1,697,390 1,703,760 6,367  0.38%
שדרגו את המנוי 561,955 560,432 -1,523  -0.27%
שדרגו את המנוי 39,152 34,698 -4,454  -11.38%
שדרגו את המנוי 72,500 67,010 -5,490  -7.57%
שדרגו את המנוי 72,753 66,424 -6,329  -8.70%
שדרגו את המנוי 104,234 96,811 -7,423  -7.12%
שדרגו את המנוי 157,674 147,564 -10,110  -6.41%
שדרגו את המנוי 243,284 233,024 -10,260  -4.22%
שדרגו את המנוי 139,991 129,075 -10,916  -7.80%
שדרגו את המנוי 578,310 561,560 -16,750  -2.90%
שדרגו את המנוי 207,071 188,976 -18,095  -8.74%
שדרגו את המנוי 159,898 135,782 -24,116  -15.08%
שדרגו את המנוי 1,461,400 1,434,500 -26,900  -1.84%
שדרגו את המנוי 117,639 76,590 -41,049  -34.89%
שדרגו את המנוי 584,187 541,753 -42,434  -7.26%
שדרגו את המנוי 949,321 905,211 -44,110  -4.65%
שדרגו את המנוי 522,973 468,478 -54,495  -10.42%
שדרגו את המנוי 341,908 258,055 -83,853  -24.53%
שדרגו את המנוי 1,161,360 1,047,870 -113,490  -9.77%
שדרגו את המנוי 1,435,960 1,304,210 -131,748  -9.18%
שדרגו את המנוי 49,729,000 49,514,400 -214,652  -0.43%
שדרגו את המנוי 2,293,280 2,047,230 -246,041  -10.73%
שדרגו את המנוי 1,852,780 1,518,610 -334,164  -18.04%
שדרגו את המנוי 6,692,640 6,330,780 -361,865  -5.41%
שדרגו את המנוי 28,559,600 28,137,500 -422,100  -1.48%
שדרגו את המנוי 2,193,960 1,708,460 -485,500  -22.13%
שדרגו את המנוי 26,316,100 25,576,400 -739,696  -2.81%
שדרגו את המנוי 7,500,000 6,705,020 -794,984  -10.60%
שדרגו את המנוי 55,595,400 54,440,700 -1,154,710  -2.08%
שדרגו את המנוי 5,266,480 3,860,190 -1,406,290  -26.70%
שדרגו את המנוי 50,701,800 48,551,100 -2,150,770  -4.24%
שדרגו את המנוי 39,891,500 31,550,400 -8,341,080  -20.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,082,341

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,305,397

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 817,448
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,008,944
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,082,341
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,305,397
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,674,417 3.92%
ילין לפידות 8,288,900 0.71%
מור 8,176,880 0.70%
הירשמו לצפייה 4,636,610 0.40%
הירשמו לצפייה 4,075,250 0.35%
הירשמו לצפייה 3,999,590 0.34%
שדרגו את המנוי 3,806,020 0.33%
שדרגו את המנוי 2,316,270 0.20%
שדרגו את המנוי 1,389,850 0.12%
שדרגו את המנוי 1,238,750 0.11%
שדרגו את המנוי 1,236,750 0.11%
שדרגו את המנוי 956,215 0.08%
שדרגו את המנוי 857,631 0.07%
שדרגו את המנוי 820,201 0.07%
שדרגו את המנוי 571,569 0.05%
שדרגו את המנוי 548,263 0.05%
שדרגו את המנוי 440,554 0.04%
שדרגו את המנוי 416,750 0.04%
שדרגו את המנוי 360,900 0.03%
שדרגו את המנוי 320,500 0.03%
שדרגו את המנוי 209,735 0.02%
שדרגו את המנוי 159,477 0.01%
שדרגו את המנוי 146,513 0.01%
שדרגו את המנוי 143,049 0.01%
שדרגו את המנוי 96,632 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,255 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,481 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 412,990,852 35.48%
כלל 79,440,000 6.82%
הראל 54,440,700 4.68%
הירשמו לצפייה 49,514,400 4.25%
הירשמו לצפייה 48,551,100 4.17%
הירשמו לצפייה 31,550,400 2.71%
שדרגו את המנוי 28,137,500 2.42%
שדרגו את המנוי 25,576,400 2.20%
שדרגו את המנוי 21,219,400 1.82%
שדרגו את המנוי 11,367,300 0.98%
שדרגו את המנוי 7,872,860 0.68%
שדרגו את המנוי 6,705,020 0.58%
שדרגו את המנוי 6,330,780 0.54%
שדרגו את המנוי 6,010,340 0.52%
שדרגו את המנוי 4,706,670 0.40%
שדרגו את המנוי 3,860,190 0.33%
שדרגו את המנוי 3,204,770 0.28%
שדרגו את המנוי 2,047,230 0.18%
שדרגו את המנוי 1,708,460 0.15%
שדרגו את המנוי 1,703,760 0.15%
שדרגו את המנוי 1,520,710 0.13%
שדרגו את המנוי 1,518,610 0.13%
שדרגו את המנוי 1,469,370 0.13%
שדרגו את המנוי 1,434,500 0.12%
שדרגו את המנוי 1,304,210 0.11%
שדרגו את המנוי 1,050,540 0.09%
שדרגו את המנוי 1,047,870 0.09%
שדרגו את המנוי 941,929 0.08%
שדרגו את המנוי 905,211 0.08%
שדרגו את המנוי 774,700 0.07%
שדרגו את המנוי 761,676 0.07%
שדרגו את המנוי 701,920 0.06%
שדרגו את המנוי 628,080 0.05%
שדרגו את המנוי 561,560 0.05%
שדרגו את המנוי 560,432 0.05%
שדרגו את המנוי 541,753 0.05%
שדרגו את המנוי 512,308 0.04%
שדרגו את המנוי 468,478 0.04%
שדרגו את המנוי 396,019 0.03%
שדרגו את המנוי 258,055 0.02%
שדרגו את המנוי 238,690 0.02%
שדרגו את המנוי 233,024 0.02%
שדרגו את המנוי 203,600 0.02%
שדרגו את המנוי 188,976 0.02%
שדרגו את המנוי 147,564 0.01%
שדרגו את המנוי 135,782 0.01%
שדרגו את המנוי 129,075 0.01%
שדרגו את המנוי 96,811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,698 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית