תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אושן 264,500 435,300 170,800  64.57%
פיטנגו 32,635 93,019 60,384  185.03%
הירשמו לצפייה 1,374,370 1,411,310 36,947  2.69%
הירשמו לצפייה 146,030 181,108 35,078  24.02%
הירשמו לצפייה 17,788 37,788 20,000  112.44%
שדרגו את המנוי 64,451 78,214 13,763  21.35%
שדרגו את המנוי 201,002 212,836 11,834  5.89%
שדרגו את המנוי 214,738 220,738 6,000  2.79%
שדרגו את המנוי 206,690 207,945 1,255  0.61%
שדרגו את המנוי 106,171 104,297 -1,874  -1.77%
שדרגו את המנוי 4,823,660 4,819,340 -4,316  -0.09%
שדרגו את המנוי 13,728 4,516 -9,212  -67.10%
שדרגו את המנוי 249,269 239,410 -9,859  -3.96%
שדרגו את המנוי 313,481 300,189 -13,292  -4.24%
שדרגו את המנוי 3,668,000 3,652,650 -15,346  -0.42%
שדרגו את המנוי 176,763 158,772 -17,991  -10.18%
שדרגו את המנוי 571,634 551,781 -19,853  -3.47%
שדרגו את המנוי 110,000 89,000 -21,000  -19.09%
שדרגו את המנוי 517,000 476,561 -40,439  -7.82%
שדרגו את המנוי 143,927 96,860 -47,067  -32.70%
שדרגו את המנוי 101,162 48,548 -52,614  -52.01%
שדרגו את המנוי 770,000 697,321 -72,679  -9.44%
שדרגו את המנוי 2,165,590 2,047,560 -118,028  -5.45%
שדרגו את המנוי 822,260 700,235 -122,025  -14.84%
שדרגו את המנוי 550,262 408,597 -141,665  -25.75%
שדרגו את המנוי 3,578,130 3,436,220 -141,902  -3.97%
שדרגו את המנוי 5,102,480 4,671,740 -430,745  -8.44%
שדרגו את המנוי 4,699,300 4,206,470 -492,825  -10.49%
שדרגו את המנוי 9,116,600 8,091,730 -1,024,870  -11.24%
שדרגו את המנוי 10,552,700 9,369,170 -1,183,530  -11.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 356,061

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,981,132

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 16,958,100 23,876,900 6,918,860  40.80%
מיטב דש 12,221,600 17,359,600 5,137,980  42.04%
הירשמו לצפייה 32,206,900 35,067,400 2,860,510  8.88%
הירשמו לצפייה 53,948,600 56,080,400 2,131,780  3.95%
הירשמו לצפייה 46,931,800 47,943,300 1,011,500  2.16%
שדרגו את המנוי 89,420 935,613 846,193  946.31%
שדרגו את המנוי 18,090,600 18,690,600 600,000  3.32%
שדרגו את המנוי 1,215,250 1,299,280 84,032  6.91%
שדרגו את המנוי 1,351,190 1,423,790 72,600  5.37%
שדרגו את המנוי 458,485 496,255 37,770  8.24%
שדרגו את המנוי 2,305,660 2,340,450 34,793  1.51%
שדרגו את המנוי 399,918 424,324 24,406  6.10%
שדרגו את המנוי 4,121,200 4,144,450 23,245  0.56%
שדרגו את המנוי 1,411,450 1,433,500 22,050  1.56%
שדרגו את המנוי 129,806 148,376 18,570  14.31%
שדרגו את המנוי 625,154 643,679 18,525  2.96%
שדרגו את המנוי 1,230,260 1,245,620 15,359  1.25%
שדרגו את המנוי 456,902 467,231 10,329  2.26%
שדרגו את המנוי 2,194,930 2,198,480 3,549  0.16%
שדרגו את המנוי 88,543 85,605 -2,938  -3.32%
שדרגו את המנוי 200,000 196,905 -3,095  -1.55%
שדרגו את המנוי 762,886 753,101 -9,785  -1.28%
שדרגו את המנוי 145,622 135,702 -9,920  -6.81%
שדרגו את המנוי 343,620 329,070 -14,550  -4.23%
שדרגו את המנוי 388,116 359,869 -28,247  -7.28%
שדרגו את המנוי 823,343 779,657 -43,686  -5.31%
שדרגו את המנוי 279,085 183,438 -95,647  -34.27%
שדרגו את המנוי 1,007,830 886,665 -121,167  -12.02%
שדרגו את המנוי 1,312,030 1,187,160 -124,869  -9.52%
שדרגו את המנוי 884,651 736,186 -148,465  -16.78%
שדרגו את המנוי 1,503,680 1,348,910 -154,776  -10.29%
שדרגו את המנוי 15,683,400 15,527,200 -156,240  -1.00%
שדרגו את המנוי 11,157,800 10,108,600 -1,049,190  -9.40%
שדרגו את המנוי 9,209,180 7,930,000 -1,279,180  -13.89%
שדרגו את המנוי 50,083,700 46,640,200 -3,443,520  -6.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,872,051

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,685,275

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 356,061
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,981,132
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,872,051
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,685,275
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 55,355,549 4.76%
אלטשולר - שחם 9,369,170 0.80%
מור 8,091,730 0.70%
הירשמו לצפייה 7,644,960 0.66%
הירשמו לצפייה 4,819,340 0.41%
הירשמו לצפייה 4,671,740 0.40%
שדרגו את המנוי 4,206,470 0.36%
שדרגו את המנוי 3,652,650 0.31%
שדרגו את המנוי 3,436,220 0.30%
שדרגו את המנוי 2,047,560 0.18%
שדרגו את המנוי 1,411,310 0.12%
שדרגו את המנוי 700,235 0.06%
שדרגו את המנוי 697,321 0.06%
שדרגו את המנוי 551,781 0.05%
שדרגו את המנוי 476,561 0.04%
שדרגו את המנוי 465,204 0.04%
שדרגו את המנוי 435,300 0.04%
שדרגו את המנוי 408,597 0.04%
שדרגו את המנוי 300,189 0.03%
שדרגו את המנוי 239,410 0.02%
שדרגו את המנוי 220,738 0.02%
שדרגו את המנוי 212,836 0.02%
שדרגו את המנוי 207,945 0.02%
שדרגו את המנוי 181,108 0.02%
שדרגו את המנוי 158,772 0.01%
שדרגו את המנוי 104,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,019 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,788 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,516 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,190 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 377,267,802 32.41%
אלטשולר - שחם 56,080,400 4.82%
כלל 49,235,500 4.23%
הירשמו לצפייה 47,943,300 4.12%
הירשמו לצפייה 46,640,200 4.01%
הירשמו לצפייה 35,067,400 3.01%
שדרגו את המנוי 23,876,900 2.05%
שדרגו את המנוי 18,690,600 1.61%
שדרגו את המנוי 17,359,600 1.49%
שדרגו את המנוי 15,527,200 1.33%
שדרגו את המנוי 12,156,000 1.04%
שדרגו את המנוי 10,108,600 0.87%
שדרגו את המנוי 7,930,000 0.68%
שדרגו את המנוי 4,807,180 0.41%
שדרגו את המנוי 4,144,450 0.36%
שדרגו את המנוי 2,340,450 0.20%
שדרגו את המנוי 2,198,480 0.19%
שדרגו את המנוי 1,680,180 0.14%
שדרגו את המנוי 1,492,620 0.13%
שדרגו את המנוי 1,433,500 0.12%
שדרגו את המנוי 1,423,790 0.12%
שדרגו את המנוי 1,348,910 0.12%
שדרגו את המנוי 1,299,280 0.11%
שדרגו את המנוי 1,245,620 0.11%
שדרגו את המנוי 1,187,160 0.10%
שדרגו את המנוי 1,148,360 0.10%
שדרגו את המנוי 965,955 0.08%
שדרגו את המנוי 935,613 0.08%
שדרגו את המנוי 886,665 0.08%
שדרגו את המנוי 779,657 0.07%
שדרגו את המנוי 753,101 0.06%
שדרגו את המנוי 736,186 0.06%
שדרגו את המנוי 643,679 0.06%
שדרגו את המנוי 550,197 0.05%
שדרגו את המנוי 501,426 0.04%
שדרגו את המנוי 496,255 0.04%
שדרגו את המנוי 484,210 0.04%
שדרגו את המנוי 467,231 0.04%
שדרגו את המנוי 424,324 0.04%
שדרגו את המנוי 359,869 0.03%
שדרגו את המנוי 329,070 0.03%
שדרגו את המנוי 284,778 0.02%
שדרגו את המנוי 196,905 0.02%
שדרגו את המנוי 188,269 0.02%
שדרגו את המנוי 186,581 0.02%
שדרגו את המנוי 183,438 0.02%
שדרגו את המנוי 148,376 0.01%
שדרגו את המנוי 135,702 0.01%
שדרגו את המנוי 95,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,030 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית