תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דור אלון

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 161,632 169,148 7,516  4.65%
אי.בי.אי. 143,821 149,416 5,595  3.89%
הירשמו לצפייה 107,962 113,256 5,294  4.90%
הירשמו לצפייה 392,112 393,520 1,408  0.36%
הירשמו לצפייה 1,400 2,000 600  42.86%
שדרגו את המנוי 22,383 22,711 328  1.47%
שדרגו את המנוי 33,978 33,924 -54  -0.16%
שדרגו את המנוי 15,069 14,696 -373  -2.48%
שדרגו את המנוי 7,850 7,378 -472  -6.01%
שדרגו את המנוי 244,342 196,128 -48,214  -19.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,741

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,113

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 72,955 94,119 21,164  29.01%
אינפיניטי 2,975 10,600 7,625  256.30%
הירשמו לצפייה 283,652 291,159 7,507  2.65%
הירשמו לצפייה 869,144 869,143 -1
הירשמו לצפייה 85,296 85,175 -121  -0.14%
שדרגו את המנוי 411,183 387,987 -23,196  -5.64%
שדרגו את המנוי 873,969 772,708 -101,261  -11.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,296

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,579

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,741
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,113
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,296
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -124,579
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,146,476 7.22%
אנליסט 393,520 2.48%
אילים 196,128 1.24%
הירשמו לצפייה 169,148 1.07%
הירשמו לצפייה 149,416 0.94%
הירשמו לצפייה 113,256 0.71%
שדרגו את המנוי 41,400 0.26%
שדרגו את המנוי 33,924 0.21%
שדרגו את המנוי 22,711 0.14%
שדרגו את המנוי 14,696 0.09%
שדרגו את המנוי 7,378 0.05%
שדרגו את המנוי 2,659 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 189 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,611,535 16.45%
כלל 869,143 5.47%
הפניקס 772,708 4.87%
הירשמו לצפייה 387,987 2.44%
הירשמו לצפייה 291,159 1.83%
הירשמו לצפייה 94,119 0.59%
שדרגו את המנוי 85,175 0.54%
שדרגו את המנוי 36,630 0.23%
שדרגו את המנוי 16,168 0.10%
שדרגו את המנוי 16,000 0.10%
שדרגו את המנוי 12,540 0.08%
שדרגו את המנוי 10,600 0.07%
שדרגו את המנוי 10,250 0.06%
שדרגו את המנוי 8,500 0.05%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 256 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית