תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דור אלון

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אילים 198,629 276,621 77,992  39.27%
מיטב דש 69,860 110,868 41,008  58.70%
הירשמו לצפייה 47,555 71,649 24,094  50.67%
הירשמו לצפייה 114,460 120,101 5,641  4.93%
הירשמו לצפייה 10,814 15,781 4,967  45.93%
שדרגו את המנוי 33,000 37,500 4,500  13.64%
שדרגו את המנוי 370,212 374,186 3,974  1.07%
שדרגו את המנוי 100 1,500 1,400  1,400.00%
שדרגו את המנוי 21,844 21,992 148  0.68%
שדרגו את המנוי 33,807 33,696 -111  -0.33%
שדרגו את המנוי 11,524 10,595 -929  -8.06%
שדרגו את המנוי 3,201 1,201 -2,000  -62.48%
שדרגו את המנוי 293,653 79,507 -214,146  -72.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 163,724

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -217,186

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אנליסט 148,296 283,652 135,356  91.27%
אי.בי.אי. 15,474 72,955 57,481  371.47%
הירשמו לצפייה 15,000 16,168 1,168  7.79%
הירשמו לצפייה 2,700 2,975 275  10.19%
הירשמו לצפייה 100 256 156  156.00%
שדרגו את המנוי 873,897 873,969 72  0.01%
שדרגו את המנוי 421,468 411,183 -10,285  -2.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 194,508

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,285

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 163,724
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -217,186
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 194,508
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,285
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,156,616 7.28%
אנליסט 374,186 2.36%
אילים 276,621 1.74%
הירשמו לצפייה 120,101 0.76%
הירשמו לצפייה 110,868 0.70%
הירשמו לצפייה 79,507 0.50%
שדרגו את המנוי 71,649 0.45%
שדרגו את המנוי 37,500 0.24%
שדרגו את המנוי 33,696 0.21%
שדרגו את המנוי 21,992 0.14%
שדרגו את המנוי 15,781 0.10%
שדרגו את המנוי 10,595 0.07%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,699,818 17.00%
הפניקס 873,969 5.50%
כלל 869,144 5.47%
הירשמו לצפייה 411,183 2.59%
הירשמו לצפייה 283,652 1.79%
הירשמו לצפייה 85,296 0.54%
שדרגו את המנוי 72,955 0.46%
שדרגו את המנוי 36,630 0.23%
שדרגו את המנוי 16,168 0.10%
שדרגו את המנוי 16,000 0.10%
שדרגו את המנוי 12,540 0.08%
שדרגו את המנוי 10,250 0.06%
שדרגו את המנוי 8,500 0.05%
שדרגו את המנוי 2,975 0.02%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 256 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית