תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דור אלון

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אי.בי.אי. 151,514 190,456 38,942  25.70%
מגדל 14,388 30,783 16,395  113.95%
הירשמו לצפייה 34,521 36,409 1,888  5.47%
הירשמו לצפייה 41,400 42,755 1,355  3.27%
הירשמו לצפייה 189 94 -95  -50.26%
שדרגו את המנוי 7,086 6,697 -389  -5.49%
שדרגו את המנוי 20,526 19,952 -574  -2.80%
שדרגו את המנוי 2,700 2,100 -600  -22.22%
שדרגו את המנוי 176,216 168,027 -8,189  -4.65%
שדרגו את המנוי 389,508 376,626 -12,882  -3.31%
שדרגו את המנוי 124,293 99,387 -24,906  -20.04%
שדרגו את המנוי 164,358 88,194 -76,164  -46.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,580

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -123,799

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אנליסט 291,159 310,106 18,947  6.51%
אל-על 256 443 187  73.05%
הירשמו לצפייה 869,143 869,144 1
הירשמו לצפייה 772,708 770,076 -2,632  -0.34%
הירשמו לצפייה 387,987 2 -387,985  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,135

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -390,617

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 58,580
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -123,799
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,135
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -390,617
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,135,513 7.15%
אנליסט 376,626 2.37%
אי.בי.אי. 190,456 1.20%
הירשמו לצפייה 168,027 1.06%
הירשמו לצפייה 99,387 0.63%
הירשמו לצפייה 88,194 0.56%
שדרגו את המנוי 56,000 0.35%
שדרגו את המנוי 42,755 0.27%
שדרגו את המנוי 36,409 0.23%
שדרגו את המנוי 30,783 0.19%
שדרגו את המנוי 19,952 0.13%
שדרגו את המנוי 14,573 0.09%
שדרגו את המנוי 6,697 0.04%
שדרגו את המנוי 3,259 0.02%
שדרגו את המנוי 2,100 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 94 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,127,184 13.40%
כלל 869,144 5.47%
הפניקס 770,076 4.85%
הירשמו לצפייה 310,106 1.95%
הירשמו לצפייה 85,175 0.54%
הירשמו לצפייה 36,630 0.23%
שדרגו את המנוי 16,168 0.10%
שדרגו את המנוי 16,000 0.10%
שדרגו את המנוי 12,540 0.08%
שדרגו את המנוי 10,600 0.07%
שדרגו את המנוי 443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית