תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דור אלון

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מיטב דש 154,017 162,176 8,159  5.30%
אנליסט 381,979 389,262 7,283  1.91%
הירשמו לצפייה 129,547 131,492 1,945  1.50%
הירשמו לצפייה 88,806 90,733 1,927  2.17%
הירשמו לצפייה 40,650 41,400 750  1.85%
שדרגו את המנוי 1,500 1,650 150  10.00%
שדרגו את המנוי 22,307 22,313 6  0.03%
שדרגו את המנוי 34,088 34,035 -53  -0.16%
שדרגו את המנוי 15,503 15,334 -169  -1.09%
שדרגו את המנוי 8,091 7,745 -346  -4.28%
שדרגו את המנוי 277,441 276,521 -920  -0.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,220

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,488

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 72,955 94,119 21,164  29.01%
אינפיניטי 2,975 10,600 7,625  256.30%
הירשמו לצפייה 283,652 291,159 7,507  2.65%
הירשמו לצפייה 869,144 869,143 -1
הירשמו לצפייה 85,296 85,175 -121  -0.14%
שדרגו את המנוי 411,183 387,987 -23,196  -5.64%
שדרגו את המנוי 873,969 772,708 -101,261  -11.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,296

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,579

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,220
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,488
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,296
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -124,579
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,172,712 7.39%
אנליסט 389,262 2.45%
אילים 276,521 1.74%
הירשמו לצפייה 162,176 1.02%
הירשמו לצפייה 131,492 0.83%
הירשמו לצפייה 90,733 0.57%
שדרגו את המנוי 41,400 0.26%
שדרגו את המנוי 34,035 0.21%
שדרגו את המנוי 22,313 0.14%
שדרגו את המנוי 15,334 0.10%
שדרגו את המנוי 7,745 0.05%
שדרגו את המנוי 1,650 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,611,535 16.45%
כלל 869,143 5.47%
הפניקס 772,708 4.87%
הירשמו לצפייה 387,987 2.44%
הירשמו לצפייה 291,159 1.83%
הירשמו לצפייה 94,119 0.59%
שדרגו את המנוי 85,175 0.54%
שדרגו את המנוי 36,630 0.23%
שדרגו את המנוי 16,168 0.10%
שדרגו את המנוי 16,000 0.10%
שדרגו את המנוי 12,540 0.08%
שדרגו את המנוי 10,600 0.07%
שדרגו את המנוי 10,250 0.06%
שדרגו את המנוי 8,500 0.05%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 256 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית