תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דור אלון

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
כוון 80,874 103,245 22,371  27.66%
מיטב דש 170,922 184,806 13,884  8.12%
הירשמו לצפייה 150 11,209 11,059  7,372.67%
הירשמו לצפייה 40,710 41,919 1,209  2.97%
הירשמו לצפייה 43,045 44,245 1,200  2.79%
שדרגו את המנוי 2,634 3,307 673  25.55%
שדרגו את המנוי 7,530 7,647 117  1.55%
שדרגו את המנוי 36,174 36,151 -23  -0.06%
שדרגו את המנוי 2,300 2,200 -100  -4.35%
שדרגו את המנוי 10,453 9,752 -701  -6.71%
שדרגו את המנוי 78,839 61,682 -17,157  -21.76%
שדרגו את המנוי 62,396 31,991 -30,405  -48.73%
שדרגו את המנוי 184,183 153,580 -30,603  -16.62%
שדרגו את המנוי 352,777 306,810 -45,967  -13.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,513

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,956

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 777,723 784,569 6,846  0.88%
אל-על 443 5,641 5,198  1,173.36%
הירשמו לצפייה 310,106 311,085 979  0.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,023

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 50,513
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -124,956
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,023
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,019,716 6.42%
אנליסט 306,810 1.93%
מיטב דש 184,806 1.16%
הירשמו לצפייה 153,580 0.97%
הירשמו לצפייה 103,245 0.65%
הירשמו לצפייה 61,682 0.39%
שדרגו את המנוי 44,245 0.28%
שדרגו את המנוי 41,919 0.26%
שדרגו את המנוי 36,151 0.23%
שדרגו את המנוי 31,991 0.20%
שדרגו את המנוי 17,000 0.11%
שדרגו את המנוי 11,209 0.07%
שדרגו את המנוי 9,752 0.06%
שדרגו את המנוי 7,647 0.05%
שדרגו את המנוי 3,307 0.02%
שדרגו את המנוי 3,259 0.02%
שדרגו את המנוי 2,200 0.01%
שדרגו את המנוי 613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 174 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,211,566 13.93%
כלל 869,144 5.47%
הפניקס 784,569 4.94%
הירשמו לצפייה 311,085 1.96%
הירשמו לצפייה 85,175 0.54%
הירשמו לצפייה 58,747 0.37%
שדרגו את המנוי 36,630 0.23%
שדרגו את המנוי 16,168 0.10%
שדרגו את המנוי 16,000 0.10%
שדרגו את המנוי 12,540 0.08%
שדרגו את המנוי 10,250 0.06%
שדרגו את המנוי 5,641 0.04%
שדרגו את המנוי 5,617 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית