תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דור אלון

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 83,105 84,667 1,562  1.88%
דולפין 1,927 3,165 1,238  64.24%
הירשמו לצפייה 23,410 24,512 1,102  4.71%
הירשמו לצפייה 761 1,006 245  32.19%
הירשמו לצפייה 61,442 61,527 85  0.14%
שדרגו את המנוי 8,786 8,816 30  0.34%
שדרגו את המנוי 1,000 800 -200  -20.00%
שדרגו את המנוי 31,868 31,501 -367  -1.15%
שדרגו את המנוי 96,885 96,385 -500  -0.52%
שדרגו את המנוי 10,973 10,013 -960  -8.75%
שדרגו את המנוי 28,485 27,490 -995  -3.49%
שדרגו את המנוי 2,562 1,500 -1,062  -41.45%
שדרגו את המנוי 62,440 61,069 -1,371  -2.20%
שדרגו את המנוי 7,663 6,042 -1,621  -21.15%
שדרגו את המנוי 195,963 194,011 -1,952  -1.00%
שדרגו את המנוי 17,128 13,210 -3,918  -22.87%
שדרגו את המנוי 312,983 294,668 -18,315  -5.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,262

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,261

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הלמן אלדובי 101,410 120,505 19,095  18.83%
הפניקס 594,395 601,208 6,813  1.15%
הירשמו לצפייה 869,143 869,144 1
הירשמו לצפייה 23,125 22,915 -210  -0.91%
הירשמו לצפייה 170,486 167,367 -3,119  -1.83%
שדרגו את המנוי 314,121 299,941 -14,180  -4.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,909

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,509

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,262
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,261
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,909
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,509
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 931,706 5.87%
אלטשולר - שחם 294,668 1.86%
אנליסט 194,011 1.22%
הירשמו לצפייה 96,385 0.61%
הירשמו לצפייה 84,667 0.53%
הירשמו לצפייה 61,527 0.39%
שדרגו את המנוי 61,069 0.38%
שדרגו את המנוי 31,501 0.20%
שדרגו את המנוי 27,490 0.17%
שדרגו את המנוי 24,512 0.15%
שדרגו את המנוי 13,210 0.08%
שדרגו את המנוי 10,013 0.06%
שדרגו את המנוי 8,816 0.06%
שדרגו את המנוי 7,242 0.05%
שדרגו את המנוי 6,042 0.04%
שדרגו את המנוי 3,165 0.02%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,171,106 13.67%
כלל 869,144 5.47%
הפניקס 601,208 3.79%
הירשמו לצפייה 299,941 1.89%
הירשמו לצפייה 167,367 1.05%
הירשמו לצפייה 120,505 0.76%
שדרגו את המנוי 25,057 0.16%
שדרגו את המנוי 22,915 0.14%
שדרגו את המנוי 16,210 0.10%
שדרגו את המנוי 12,540 0.08%
שדרגו את המנוי 11,075 0.07%
שדרגו את המנוי 8,500 0.05%
שדרגו את המנוי 6,183 0.04%
שדרגו את המנוי 5,641 0.04%
שדרגו את המנוי 4,820 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית