תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דוניץ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מור 78,759 78,990 231  0.29%
פסגות 8,893 8,912 19  0.21%
הירשמו לצפייה 761 716 -45  -5.91%
הירשמו לצפייה 5,934 5,730 -204  -3.44%
הירשמו לצפייה 39,811 39,481 -330  -0.83%
שדרגו את המנוי 3,700 2,400 -1,300  -35.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 250

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,879

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 250
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,879
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 308,934 6.04%
ילין לפידות 165,177 3.23%
מור 78,990 1.54%
הירשמו לצפייה 39,481 0.77%
הירשמו לצפייה 8,912 0.17%
הירשמו לצפייה 7,528 0.15%
שדרגו את המנוי 5,730 0.11%
שדרגו את המנוי 2,400 0.05%
שדרגו את המנוי 716 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,269 1.10%
ילין לפידות 56,269 1.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית