תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דוניץ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 67,010 70,716 3,706  5.53%
אפסילון 1,051 1,106 55  5.23%
הירשמו לצפייה 9,930 9,921 -9  -0.09%
הירשמו לצפייה 491 481 -10  -2.04%
הירשמו לצפייה 1,560 1,235 -325  -20.83%
שדרגו את המנוי 4,547 3,826 -721  -15.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,761

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,065

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 56,181 56,129 -52  -0.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,761
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,065
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -52
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 324,413 6.34%
ילין לפידות 236,928 4.63%
מור 70,716 1.38%
הירשמו לצפייה 9,921 0.19%
הירשמו לצפייה 3,826 0.07%
הירשמו לצפייה 1,235 0.02%
שדרגו את המנוי 1,106 0.02%
שדרגו את המנוי 481 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,129 1.10%
ילין לפידות 56,129 1.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית