תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דוניץ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
ילין לפידות 221,001 231,379 10,378  4.70%
מיטב דש 80 272 192  240.00%
הירשמו לצפייה 5,052 5,140 88  1.74%
הירשמו לצפייה 180 250 70  38.89%
הירשמו לצפייה 9,960 10,014 54  0.54%
שדרגו את המנוי 67,000 66,969 -31  -0.05%
שדרגו את המנוי 2,984 2,345 -639  -21.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,782

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -670

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 56,269 56,181 -88  -0.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -88

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,782
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -670
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -88
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 317,897 6.21%
ילין לפידות 231,379 4.52%
מור 66,969 1.31%
הירשמו לצפייה 10,014 0.20%
הירשמו לצפייה 5,140 0.10%
הירשמו לצפייה 2,345 0.05%
שדרגו את המנוי 1,528 0.03%
שדרגו את המנוי 272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,181 1.10%
ילין לפידות 56,181 1.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית