תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

גניגר

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.ginegar.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פסגות 815,385 815,158 -227  -0.03%
מגדל 12,011 11,713 -298  -2.48%
הירשמו לצפייה 98,323 97,350 -973  -0.99%
הירשמו לצפייה 6,788 5,264 -1,524  -22.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,022

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 100,883 363,861 262,978  260.68%
הפניקס 45,414 76,599 31,185  68.67%
הירשמו לצפייה 49,445 58,102 8,657  17.51%
הירשמו לצפייה 22,860 28,552 5,692  24.90%
הירשמו לצפייה 1,683,180 1,683,810 625  0.04%
שדרגו את המנוי 35,023 34,758 -265  -0.76%
שדרגו את המנוי 9,412 9,059 -353  -3.75%
שדרגו את המנוי 1,414,200 1,409,200 -5,002  -0.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 309,137

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,620

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,022
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 309,137
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,620
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,825,026 12.02%
פסגות 815,158 5.37%
אלטשולר - שחם 363,339 2.39%
הירשמו לצפייה 355,962 2.34%
הירשמו לצפייה 169,639 1.12%
הירשמו לצפייה 97,350 0.64%
שדרגו את המנוי 11,713 0.08%
שדרגו את המנוי 6,600 0.04%
שדרגו את המנוי 5,264 0.03%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,733,262 24.59%
מגדל 1,683,810 11.09%
ילין לפידות 1,409,200 9.28%
הירשמו לצפייה 363,861 2.40%
הירשמו לצפייה 76,599 0.50%
הירשמו לצפייה 69,321 0.46%
שדרגו את המנוי 58,102 0.38%
שדרגו את המנוי 34,758 0.23%
שדרגו את המנוי 28,552 0.19%
שדרגו את המנוי 9,059 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית