תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גניגר

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.ginegar.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
ילין לפידות 275,121 285,413 10,292  3.74%
מיטב דש 30,762 30,829 67  0.22%
הירשמו לצפייה 2,427 2,337 -90  -3.71%
הירשמו לצפייה 61,420 60,777 -643  -1.05%
הירשמו לצפייה 27,846 25,846 -2,000  -7.18%
שדרגו את המנוי 1,014,550 1,007,550 -6,999  -0.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,359

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,732

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,720 21,642 19,922  1,158.26%
הכשרה ביטוח 40,650 47,164 6,514  16.02%
הירשמו לצפייה 1,048,620 1,052,190 3,569  0.34%
הירשמו לצפייה 1,696,580 1,682,580 -14,000  -0.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,005

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,000

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,359
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,732
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,005
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,294,060 15.11%
פסגות 1,007,550 6.64%
אלטשולר - שחם 713,201 4.70%
הירשמו לצפייה 285,413 1.88%
הירשמו לצפייה 146,710 0.97%
הירשמו לצפייה 60,777 0.40%
שדרגו את המנוי 30,829 0.20%
שדרגו את המנוי 25,846 0.17%
שדרגו את המנוי 9,933 0.07%
שדרגו את המנוי 4,473 0.03%
שדרגו את המנוי 3,655 0.02%
שדרגו את המנוי 3,336 0.02%
שדרגו את המנוי 2,337 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,866,239 18.88%
מגדל 1,682,580 11.08%
ילין לפידות 1,052,190 6.93%
הירשמו לצפייה 49,646 0.33%
הירשמו לצפייה 47,164 0.31%
הירשמו לצפייה 21,642 0.14%
שדרגו את המנוי 13,017 0.09%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית