תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גזית גלוב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 402,162 695,488 293,326  72.94%
מור -100,000 -30,660 69,340  -69.34%
הירשמו לצפייה 668,141 715,541 47,400  7.09%
הירשמו לצפייה -13,140 5 13,145  -100.04%
הירשמו לצפייה 146,573 154,548 7,975  5.44%
שדרגו את המנוי 134,222 136,222 2,000  1.49%
שדרגו את המנוי 5,900 6,550 650  11.02%
שדרגו את המנוי 556 1,100 544  97.84%
שדרגו את המנוי 6,733 7,108 375  5.57%
שדרגו את המנוי 1,500 250 -1,250  -83.33%
שדרגו את המנוי 115,000 113,250 -1,750  -1.52%
שדרגו את המנוי 88,786 86,156 -2,630  -2.96%
שדרגו את המנוי 40,000 36,000 -4,000  -10.00%
שדרגו את המנוי 48,276 43,434 -4,842  -10.03%
שדרגו את המנוי 28,080 22,080 -6,000  -21.37%
שדרגו את המנוי 449,436 414,221 -35,215  -7.84%
שדרגו את המנוי 76,568 324 -76,244  -99.58%
שדרגו את המנוי 648,471 568,284 -80,187  -12.37%
שדרגו את המנוי 558,876 474,675 -84,201  -15.07%
שדרגו את המנוי 627,573 524,017 -103,556  -16.50%
שדרגו את המנוי 345,739 165,776 -179,963  -52.05%
שדרגו את המנוי 1,773,500 909,157 -864,343  -48.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 434,755

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,444,181

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מנורה 14,593,500 15,144,000 550,506  3.77%
אלטשולר - שחם 10,497,800 11,003,800 506,001  4.82%
הירשמו לצפייה 126,593 591,267 464,674  367.06%
הירשמו לצפייה 794,172 926,714 132,542  16.69%
הירשמו לצפייה 148,486 272,486 124,000  83.51%
שדרגו את המנוי 5,460,790 5,505,170 44,379  0.81%
שדרגו את המנוי 46,181 85,592 39,411  85.34%
שדרגו את המנוי 155,879 182,752 26,873  17.24%
שדרגו את המנוי 92,132 117,739 25,607  27.79%
שדרגו את המנוי 80,546 105,648 25,102  31.16%
שדרגו את המנוי 35,169 51,775 16,606  47.22%
שדרגו את המנוי 22,568 34,834 12,266  54.35%
שדרגו את המנוי 50,414 59,951 9,537  18.92%
שדרגו את המנוי 48,797 56,427 7,630  15.64%
שדרגו את המנוי 209,356 216,847 7,491  3.58%
שדרגו את המנוי 40,844 47,298 6,454  15.80%
שדרגו את המנוי 61,481 67,871 6,390  10.39%
שדרגו את המנוי 167,205 170,332 3,127  1.87%
שדרגו את המנוי 1,564,720 1,567,510 2,793  0.18%
שדרגו את המנוי 11,530 13,110 1,580  13.70%
שדרגו את המנוי 4,351 5,443 1,092  25.10%
שדרגו את המנוי 7,693 8,680 987  12.83%
שדרגו את המנוי 36,129 36,858 729  2.02%
שדרגו את המנוי 4,237 4,934 697  16.45%
שדרגו את המנוי 213,406 213,407 1
שדרגו את המנוי 112,394 110,700 -1,694  -1.51%
שדרגו את המנוי 5,122 1,832 -3,290  -64.23%
שדרגו את המנוי 96,683 92,159 -4,524  -4.68%
שדרגו את המנוי 45,934 41,396 -4,538  -9.88%
שדרגו את המנוי 94,560 88,007 -6,553  -6.93%
שדרגו את המנוי 19,378 11,677 -7,701  -39.74%
שדרגו את המנוי 144,870 132,920 -11,950  -8.25%
שדרגו את המנוי 242,883 229,116 -13,767  -5.67%
שדרגו את המנוי 238,516 224,639 -13,877  -5.82%
שדרגו את המנוי 1,206,870 1,184,360 -22,513  -1.87%
שדרגו את המנוי 591,612 522,898 -68,714  -11.61%
שדרגו את המנוי 175,895 71,049 -104,846  -59.61%
שדרגו את המנוי 771,900 635,975 -135,925  -17.61%
שדרגו את המנוי 2,840,000 2,635,500 -204,500  -7.20%
שדרגו את המנוי 3,261,550 1,715,690 -1,545,860  -47.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,016,475

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,150,252

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 434,755
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,444,181
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,016,475
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,150,252
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,073,422 2.64%
ילין לפידות 909,157 0.47%
אנליסט 715,541 0.37%
הירשמו לצפייה 695,488 0.36%
הירשמו לצפייה 568,284 0.30%
הירשמו לצפייה 524,017 0.27%
שדרגו את המנוי 474,675 0.25%
שדרגו את המנוי 414,221 0.22%
שדרגו את המנוי 165,776 0.09%
שדרגו את המנוי 154,548 0.08%
שדרגו את המנוי 136,222 0.07%
שדרגו את המנוי 113,250 0.06%
שדרגו את המנוי 86,156 0.04%
שדרגו את המנוי 43,434 0.02%
שדרגו את המנוי 36,000 0.02%
שדרגו את המנוי 22,080 0.01%
שדרגו את המנוי 12,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
שדרגו את המנוי -219 < 0.01%
שדרגו את המנוי -30,660 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,309,235 24.66%
מנורה 15,144,000 7.89%
אלטשולר - שחם 11,003,800 5.74%
הירשמו לצפייה 5,505,170 2.87%
הירשמו לצפייה 2,635,500 1.37%
הירשמו לצפייה 2,427,500 1.27%
שדרגו את המנוי 1,715,690 0.89%
שדרגו את המנוי 1,567,510 0.82%
שדרגו את המנוי 1,184,360 0.62%
שדרגו את המנוי 926,714 0.48%
שדרגו את המנוי 635,975 0.33%
שדרגו את המנוי 591,267 0.31%
שדרגו את המנוי 522,898 0.27%
שדרגו את המנוי 318,168 0.17%
שדרגו את המנוי 272,486 0.14%
שדרגו את המנוי 229,116 0.12%
שדרגו את המנוי 224,639 0.12%
שדרגו את המנוי 216,847 0.11%
שדרגו את המנוי 213,407 0.11%
שדרגו את המנוי 182,752 0.10%
שדרגו את המנוי 170,332 0.09%
שדרגו את המנוי 132,920 0.07%
שדרגו את המנוי 129,686 0.07%
שדרגו את המנוי 117,739 0.06%
שדרגו את המנוי 110,700 0.06%
שדרגו את המנוי 109,067 0.06%
שדרגו את המנוי 105,648 0.06%
שדרגו את המנוי 92,159 0.05%
שדרגו את המנוי 88,007 0.05%
שדרגו את המנוי 85,592 0.04%
שדרגו את המנוי 71,049 0.04%
שדרגו את המנוי 67,871 0.04%
שדרגו את המנוי 60,669 0.03%
שדרגו את המנוי 59,951 0.03%
שדרגו את המנוי 56,427 0.03%
שדרגו את המנוי 51,775 0.03%
שדרגו את המנוי 47,298 0.02%
שדרגו את המנוי 41,396 0.02%
שדרגו את המנוי 40,000 0.02%
שדרגו את המנוי 36,858 0.02%
שדרגו את המנוי 34,834 0.02%
שדרגו את המנוי 29,562 0.02%
שדרגו את המנוי 13,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,832 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  גזית-גלוב הודיעה היום (ב') כי גזית ברזיל, חברת בת בבעלות מלאה, רכשה 60% מהבעלות במרכז המסחרי Mais Shopping בעיר סאו פאולו, ברזיל, תמורת - 125 מיליון ריאל ברזילאי, (כ- 46 מיליון דולר). #ברזיל #מרכז_מסחרי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  FCR, חברת הבת הקנדית של גזית-גלוב הודיעה כי התקשרה בהסכם עם חתמים להנפקה של 3.8 מיליון מניות במחיר של 19.8 דולר קנדי למניה ובהיקף כולל של כ-75 מיליון דולר קנדי. במסגרת ההתקשרות העניקה FCR לחתמים אופציה, לרכישת עד 570 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה. במידה והאופציה תמומש במלואה, היקף ההנפקה יגדל לכ-86.5 מיליון דולר קנדי. #הנפקה #גיוס #קנדה #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אטריום, החברה-הבת של גזית-גלוב הודיעה על חתימת הסכם לרכישת 75% ממרכז הקניות ARKADY PANKRAC בפראג, צ'כיה תמורת כ-162 מיליון יורו. הרכישה תמומן מיתרות הנזילות הקיימות בחברה. #פראג #צ'כיה #מרכזי_קניות #אטריום
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  החברה-הבת הקנדית של גזית-גלוב, FCR, הודיעה על גיוס אג"ח לא מובטחות בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של 90 מיליון דולר קנדי. האג"ח נושאות ריבית של 4.323% וייפדו ב- 31 ביולי 2025. האג"ח הונפקו במחיר של 104.943 דולר קנדי עבור כל 100 דולר אג"ח בתוספת הריבית הנצברת המשקפת תשואה אפקטיבית של 3.75%. ההנפקה צפויה להסגר ב- 26 בינואר, 2015 ולאחר השלמת ההרחבה היקף הסדרה יעמוד על 300 מיליון דולר קנדי. #קנדה #FCR #אג"ח #הנפקה #גיוס
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אטריום, החברה- הבת של גזית-גלוב, הודיעה כי הסכימה למכור למשקיע פרטי פורטפוליו של 72 נכסים בצ'כיה תמורת כ-70 מיליון יורו. הפורטפוליו הנמכר כולל 72 נכסים הפזורים ברחבי צ'כיה עם שטח להשכרה כולל של כ- 177 אלף מ"ר. #נדלן #צ'כיה #אטריום
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  סיטיקון, חברת הבת הפינית של גזית גלוב פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2014. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, דיווחה סיטיקון בהודעה נפרדת על הסכמתה לרכישת חלקה (40%) של קרן ההשקעות הסינגפורית (GIC) במרכז הקניות Iso Omena.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אטריום, חברת הבת של גזית-גלוב הודיעה ביום חמישי על תמחור של הנפקת אג"ח בלתי מובטחות ל- 8 שנים בהיקף של 350 מיליון אירו. האג"ח יישאו ריבית שנתית של 3.625% וייפדו באוקטובר 2022.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אטריום, החברה-הבת של גזית-גלוב הודיעה היום (ב') על רכישת המרכז המסחרי Focus Mall בעיר Bydgoszcz בפולין תמורת כ- 122 מיליון יורו. הרכישה כפופה לאישור של הממונה על ההגבלים העסקיים בפולין והיא צפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2014. המרכז המסחרי פותח בשנת 2008 והוא המרכז המסחרי הדומיננטי בעיר Bydgoszcz. הוא כולל שטח להשכרה של כ- 41 אלף מ"ר ושיעור התפוסה בו עומד על כ- 96.1%.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  גזית-גלוב דיווחה היום (א') על הנפקה פרטית של מניות ואופציות למניות בתמורה של כ-32 מיליון דולר וכ-94 מיליון דולר בהנחת מימוש מלא של האופציות. במסגרת ההנפקה יוקצו מיליון מניות במחיר של 13.25 דולר למניה ובתמורה מיידית של 31.8 מיליון דולר ארה"ב מתוכן יוקצו למשקיע מסווג שהינו צד שלישי בלתי קשור 1,700,000 מניות ואילו לנורסטאר, בעלת השליטה בגזית-גלוב, יוקצו 700,000 מניות.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  סיטיקון (CTY), החברת-הבת הפינית של גזית-גלוב הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח (Eurobond) בהיקף של 350 מיליון אירו. האג"ח הינן לתקופה של 10 שנים, מועד הפדיון שלהן ב- 1 לאוקטובר 2024 והן נושאות ריבית שנתית קבועה של 2.50% המשולמת אחת לשנה בראשון לאוקטובר. במהלך ההנפקה נרשמו ביקושי יתר וגיוס הכסף נעשה ממגוון של משקיעים בינלאומיים והחברה פועלת לרישום האג"ח למסחר בבורסה האירית. האג"ח דורגו BBB על ידי סוכנות הדירוג S&P ו- Baa2 על ידי סוכנות הדירוג Moody’s.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית