תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

גזית גלוב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 526,019 640,982 114,963  21.86%
ילין לפידות 758,827 785,827 27,000  3.56%
הירשמו לצפייה 327,993 337,569 9,576  2.92%
הירשמו לצפייה 677,215 685,614 8,399  1.24%
הירשמו לצפייה 195,433 198,433 3,000  1.54%
שדרגו את המנוי 114,500 115,750 1,250  1.09%
שדרגו את המנוי 2,000 3,000 1,000  50.00%
שדרגו את המנוי 30,457 29,840 -617  -2.03%
שדרגו את המנוי 395,300 393,661 -1,639  -0.41%
שדרגו את המנוי 128,666 125,716 -2,950  -2.29%
שדרגו את המנוי 83,900 80,800 -3,100  -3.69%
שדרגו את המנוי 34,170 29,036 -5,134  -15.02%
שדרגו את המנוי 31,212 20,411 -10,801  -34.61%
שדרגו את המנוי 1,430,860 1,408,840 -22,025  -1.54%
שדרגו את המנוי 364,852 336,542 -28,310  -7.76%
שדרגו את המנוי 414,616 358,300 -56,316  -13.58%
שדרגו את המנוי 259,152 194,229 -64,923  -25.05%
שדרגו את המנוי 388,507 311,965 -76,542  -19.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 165,188

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -272,357

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 5,968,330 9,017,660 3,049,330  51.09%
אלטשולר - שחם 6,274,640 6,846,530 571,893  9.11%
הירשמו לצפייה 4,374,660 4,708,610 333,948  7.63%
הירשמו לצפייה 0 108,605 108,605
הירשמו לצפייה 109,755 158,200 48,445  44.14%
שדרגו את המנוי 670,991 717,550 46,559  6.94%
שדרגו את המנוי 59,885 75,155 15,270  25.50%
שדרגו את המנוי 79,447 79,208 -239  -0.30%
שדרגו את המנוי 226,160 225,620 -540  -0.24%
שדרגו את המנוי 6,469 4,562 -1,907  -29.48%
שדרגו את המנוי 8,575 6,601 -1,974  -23.02%
שדרגו את המנוי 338,647 335,369 -3,278  -0.97%
שדרגו את המנוי 256,098 252,810 -3,288  -1.28%
שדרגו את המנוי 17,649 13,217 -4,432  -25.11%
שדרגו את המנוי 19,447 14,517 -4,930  -25.35%
שדרגו את המנוי 15,574 10,610 -4,964  -31.87%
שדרגו את המנוי 15,783 9,984 -5,799  -36.74%
שדרגו את המנוי 42,049 33,870 -8,179  -19.45%
שדרגו את המנוי 30,032 21,652 -8,380  -27.90%
שדרגו את המנוי 2,379,160 2,367,340 -11,815  -0.50%
שדרגו את המנוי 41,289 29,430 -11,859  -28.72%
שדרגו את המנוי 48,394 35,184 -13,210  -27.30%
שדרגו את המנוי 97,271 80,817 -16,454  -16.92%
שדרגו את המנוי 46,924 29,118 -17,806  -37.95%
שדרגו את המנוי 324,002 304,078 -19,924  -6.15%
שדרגו את המנוי 78,559 58,317 -20,242  -25.77%
שדרגו את המנוי 143,817 121,225 -22,592  -15.71%
שדרגו את המנוי 49,237 26,065 -23,172  -47.06%
שדרגו את המנוי 138,268 114,736 -23,532  -17.02%
שדרגו את המנוי 188,162 162,368 -25,794  -13.71%
שדרגו את המנוי 130,538 98,986 -31,552  -24.17%
שדרגו את המנוי 138,993 94,301 -44,692  -32.15%
שדרגו את המנוי 211,982 158,060 -53,922  -25.44%
שדרגו את המנוי 524,797 468,297 -56,500  -10.77%
שדרגו את המנוי 226,978 170,005 -56,973  -25.10%
שדרגו את המנוי 125,958 65,819 -60,139  -47.75%
שדרגו את המנוי 668,186 594,469 -73,717  -11.03%
שדרגו את המנוי 3,150,140 3,060,840 -89,297  -2.83%
שדרגו את המנוי 164,557 20,500 -144,057  -87.54%
שדרגו את המנוי 235,398 87,711 -147,687  -62.74%
שדרגו את המנוי 614,514 449,976 -164,538  -26.78%
שדרגו את המנוי 6,016,840 5,763,770 -253,066  -4.21%
שדרגו את המנוי 1,257,250 926,125 -331,123  -26.34%
שדרגו את המנוי 2,921,630 2,485,770 -435,857  -14.92%
שדרגו את המנוי 7,488,440 6,245,450 -1,242,990  -16.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,174,050

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,440,420

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 165,188
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -272,357
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,174,050
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,440,420
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,123,528 3.16%
אלטשולר - שחם 1,408,840 0.73%
ילין לפידות 785,827 0.41%
הירשמו לצפייה 685,614 0.35%
הירשמו לצפייה 640,982 0.33%
הירשמו לצפייה 393,661 0.20%
שדרגו את המנוי 358,300 0.19%
שדרגו את המנוי 337,569 0.17%
שדרגו את המנוי 336,542 0.17%
שדרגו את המנוי 311,965 0.16%
שדרגו את המנוי 198,433 0.10%
שדרגו את המנוי 194,229 0.10%
שדרגו את המנוי 125,716 0.06%
שדרגו את המנוי 115,750 0.06%
שדרגו את המנוי 80,800 0.04%
שדרגו את המנוי 29,840 0.02%
שדרגו את המנוי 29,036 0.02%
שדרגו את המנוי 21,829 0.01%
שדרגו את המנוי 20,411 0.01%
שדרגו את המנוי 16,790 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,123,540 24.36%
מנורה 9,017,660 4.66%
אלטשולר - שחם 6,846,530 3.54%
הירשמו לצפייה 6,245,450 3.23%
הירשמו לצפייה 5,763,770 2.98%
הירשמו לצפייה 4,708,610 2.43%
שדרגו את המנוי 3,060,840 1.58%
שדרגו את המנוי 2,485,770 1.28%
שדרגו את המנוי 2,367,340 1.22%
שדרגו את המנוי 926,125 0.48%
שדרגו את המנוי 717,550 0.37%
שדרגו את המנוי 594,469 0.31%
שדרגו את המנוי 468,297 0.24%
שדרגו את המנוי 449,976 0.23%
שדרגו את המנוי 335,369 0.17%
שדרגו את המנוי 304,078 0.16%
שדרגו את המנוי 252,810 0.13%
שדרגו את המנוי 225,620 0.12%
שדרגו את המנוי 182,374 0.09%
שדרגו את המנוי 170,005 0.09%
שדרגו את המנוי 162,368 0.08%
שדרגו את המנוי 158,200 0.08%
שדרגו את המנוי 158,060 0.08%
שדרגו את המנוי 121,225 0.06%
שדרגו את המנוי 115,968 0.06%
שדרגו את המנוי 114,736 0.06%
שדרגו את המנוי 108,605 0.06%
שדרגו את המנוי 98,986 0.05%
שדרגו את המנוי 94,301 0.05%
שדרגו את המנוי 87,711 0.05%
שדרגו את המנוי 80,817 0.04%
שדרגו את המנוי 79,208 0.04%
שדרגו את המנוי 75,155 0.04%
שדרגו את המנוי 70,514 0.04%
שדרגו את המנוי 65,819 0.03%
שדרגו את המנוי 58,317 0.03%
שדרגו את המנוי 41,150 0.02%
שדרגו את המנוי 35,184 0.02%
שדרגו את המנוי 33,870 0.02%
שדרגו את המנוי 29,430 0.02%
שדרגו את המנוי 29,118 0.02%
שדרגו את המנוי 28,623 0.01%
שדרגו את המנוי 26,065 0.01%
שדרגו את המנוי 21,652 0.01%
שדרגו את המנוי 20,500 0.01%
שדרגו את המנוי 14,517 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  גזית-גלוב הודיעה היום (ב') כי גזית ברזיל, חברת בת בבעלות מלאה, רכשה 60% מהבעלות במרכז המסחרי Mais Shopping בעיר סאו פאולו, ברזיל, תמורת - 125 מיליון ריאל ברזילאי, (כ- 46 מיליון דולר). #ברזיל #מרכז_מסחרי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  FCR, חברת הבת הקנדית של גזית-גלוב הודיעה כי התקשרה בהסכם עם חתמים להנפקה של 3.8 מיליון מניות במחיר של 19.8 דולר קנדי למניה ובהיקף כולל של כ-75 מיליון דולר קנדי. במסגרת ההתקשרות העניקה FCR לחתמים אופציה, לרכישת עד 570 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה. במידה והאופציה תמומש במלואה, היקף ההנפקה יגדל לכ-86.5 מיליון דולר קנדי. #הנפקה #גיוס #קנדה #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אטריום, החברה-הבת של גזית-גלוב הודיעה על חתימת הסכם לרכישת 75% ממרכז הקניות ARKADY PANKRAC בפראג, צ'כיה תמורת כ-162 מיליון יורו. הרכישה תמומן מיתרות הנזילות הקיימות בחברה. #פראג #צ'כיה #מרכזי_קניות #אטריום
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  החברה-הבת הקנדית של גזית-גלוב, FCR, הודיעה על גיוס אג"ח לא מובטחות בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של 90 מיליון דולר קנדי. האג"ח נושאות ריבית של 4.323% וייפדו ב- 31 ביולי 2025. האג"ח הונפקו במחיר של 104.943 דולר קנדי עבור כל 100 דולר אג"ח בתוספת הריבית הנצברת המשקפת תשואה אפקטיבית של 3.75%. ההנפקה צפויה להסגר ב- 26 בינואר, 2015 ולאחר השלמת ההרחבה היקף הסדרה יעמוד על 300 מיליון דולר קנדי. #קנדה #FCR #אג"ח #הנפקה #גיוס
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אטריום, החברה- הבת של גזית-גלוב, הודיעה כי הסכימה למכור למשקיע פרטי פורטפוליו של 72 נכסים בצ'כיה תמורת כ-70 מיליון יורו. הפורטפוליו הנמכר כולל 72 נכסים הפזורים ברחבי צ'כיה עם שטח להשכרה כולל של כ- 177 אלף מ"ר. #נדלן #צ'כיה #אטריום
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  סיטיקון, חברת הבת הפינית של גזית גלוב פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2014. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, דיווחה סיטיקון בהודעה נפרדת על הסכמתה לרכישת חלקה (40%) של קרן ההשקעות הסינגפורית (GIC) במרכז הקניות Iso Omena.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אטריום, חברת הבת של גזית-גלוב הודיעה ביום חמישי על תמחור של הנפקת אג"ח בלתי מובטחות ל- 8 שנים בהיקף של 350 מיליון אירו. האג"ח יישאו ריבית שנתית של 3.625% וייפדו באוקטובר 2022.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אטריום, החברה-הבת של גזית-גלוב הודיעה היום (ב') על רכישת המרכז המסחרי Focus Mall בעיר Bydgoszcz בפולין תמורת כ- 122 מיליון יורו. הרכישה כפופה לאישור של הממונה על ההגבלים העסקיים בפולין והיא צפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2014. המרכז המסחרי פותח בשנת 2008 והוא המרכז המסחרי הדומיננטי בעיר Bydgoszcz. הוא כולל שטח להשכרה של כ- 41 אלף מ"ר ושיעור התפוסה בו עומד על כ- 96.1%.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  גזית-גלוב דיווחה היום (א') על הנפקה פרטית של מניות ואופציות למניות בתמורה של כ-32 מיליון דולר וכ-94 מיליון דולר בהנחת מימוש מלא של האופציות. במסגרת ההנפקה יוקצו מיליון מניות במחיר של 13.25 דולר למניה ובתמורה מיידית של 31.8 מיליון דולר ארה"ב מתוכן יוקצו למשקיע מסווג שהינו צד שלישי בלתי קשור 1,700,000 מניות ואילו לנורסטאר, בעלת השליטה בגזית-גלוב, יוקצו 700,000 מניות.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  סיטיקון (CTY), החברת-הבת הפינית של גזית-גלוב הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח (Eurobond) בהיקף של 350 מיליון אירו. האג"ח הינן לתקופה של 10 שנים, מועד הפדיון שלהן ב- 1 לאוקטובר 2024 והן נושאות ריבית שנתית קבועה של 2.50% המשולמת אחת לשנה בראשון לאוקטובר. במהלך ההנפקה נרשמו ביקושי יתר וגיוס הכסף נעשה ממגוון של משקיעים בינלאומיים והחברה פועלת לרישום האג"ח למסחר בבורסה האירית. האג"ח דורגו BBB על ידי סוכנות הדירוג S&P ו- Baa2 על ידי סוכנות הדירוג Moody’s.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית