תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גזית גלוב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אנליסט 492,114 511,414 19,300  3.92%
אלטשולר - שחם 1,474,060 1,490,570 16,511  1.12%
הירשמו לצפייה 340,846 354,392 13,546  3.97%
הירשמו לצפייה 25,811 30,811 5,000  19.37%
הירשמו לצפייה 181,650 186,050 4,400  2.42%
שדרגו את המנוי 31,769 33,272 1,503  4.73%
שדרגו את המנוי 5,900 7,311 1,411  23.92%
שדרגו את המנוי 4,000 4,324 324  8.10%
שדרגו את המנוי 1,150 1,350 200  17.39%
שדרגו את המנוי 223,981 223,519 -462  -0.21%
שדרגו את המנוי 3,100 2,200 -900  -29.03%
שדרגו את המנוי 15,795 14,835 -960  -6.08%
שדרגו את המנוי 20,000 17,800 -2,200  -11.00%
שדרגו את המנוי 50,853 39,881 -10,972  -21.58%
שדרגו את המנוי 251,682 238,504 -13,178  -5.24%
שדרגו את המנוי 793,827 778,827 -15,000  -1.89%
שדרגו את המנוי 247,452 224,527 -22,925  -9.26%
שדרגו את המנוי 32,000 8,669 -23,331  -72.91%
שדרגו את המנוי 84,743 48,560 -36,183  -42.70%
שדרגו את המנוי 629,317 581,005 -48,312  -7.68%
שדרגו את המנוי 340,428 274,360 -66,068  -19.41%
שדרגו את המנוי 644,643 575,313 -69,330  -10.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,195

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -309,821

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 10,746,000 13,943,700 3,197,700  29.76%
אלטשולר - שחם 7,989,630 9,209,370 1,219,740  15.27%
הירשמו לצפייה 5,781,340 6,309,520 528,180  9.14%
הירשמו לצפייה 183,399 286,081 102,682  55.99%
הירשמו לצפייה 174,753 225,813 51,060  29.22%
שדרגו את המנוי 115,968 148,968 33,000  28.46%
שדרגו את המנוי 873,402 904,167 30,765  3.52%
שדרגו את המנוי 182,374 201,929 19,555  10.72%
שדרגו את המנוי 236,454 245,646 9,192  3.89%
שדרגו את המנוי 729,625 730,938 1,313  0.18%
שדרגו את המנוי 130,614 130,899 285  0.22%
שדרגו את המנוי 27,633 27,901 268  0.97%
שדרגו את המנוי 26,114 24,056 -2,058  -7.88%
שדרגו את המנוי 74,536 71,429 -3,107  -4.17%
שדרגו את המנוי 70,311 65,843 -4,468  -6.35%
שדרגו את המנוי 71,634 67,097 -4,537  -6.33%
שדרגו את המנוי 41,169 35,169 -6,000  -14.57%
שדרגו את המנוי 26,065 13,865 -12,200  -46.81%
שדרגו את המנוי 89,591 66,462 -23,129  -25.82%
שדרגו את המנוי 63,175 36,175 -27,000  -42.74%
שדרגו את המנוי 65,819 35,424 -30,395  -46.18%
שדרגו את המנוי 80,817 46,181 -34,636  -42.86%
שדרגו את המנוי 143,447 82,613 -60,834  -42.41%
שדרגו את המנוי 5,967,790 5,870,420 -97,370  -1.63%
שדרגו את המנוי 720,657 222,700 -497,957  -69.10%
שדרגו את המנוי 1,444,150 583,189 -860,964  -59.62%
שדרגו את המנוי 6,366,220 3,857,800 -2,508,420  -39.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,193,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,173,075

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 62,195
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -309,821
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,193,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,173,075
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,678,431 2.96%
אלטשולר - שחם 1,490,570 0.78%
ילין לפידות 778,827 0.41%
הירשמו לצפייה 581,005 0.30%
הירשמו לצפייה 575,313 0.30%
הירשמו לצפייה 511,414 0.27%
שדרגו את המנוי 354,392 0.18%
שדרגו את המנוי 274,360 0.14%
שדרגו את המנוי 238,504 0.12%
שדרגו את המנוי 224,527 0.12%
שדרגו את המנוי 223,519 0.12%
שדרגו את המנוי 186,050 0.10%
שדרגו את המנוי 48,560 0.03%
שדרגו את המנוי 39,881 0.02%
שדרגו את המנוי 33,272 0.02%
שדרגו את המנוי 30,811 0.02%
שדרגו את המנוי 30,037 0.02%
שדרגו את המנוי 17,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,311 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 50,252,279 26.20%
מנורה 13,943,700 7.27%
אלטשולר - שחם 9,209,370 4.80%
הירשמו לצפייה 6,309,520 3.29%
הירשמו לצפייה 5,870,420 3.06%
הירשמו לצפייה 3,857,800 2.01%
שדרגו את המנוי 2,931,140 1.53%
שדרגו את המנוי 2,427,500 1.27%
שדרגו את המנוי 904,167 0.47%
שדרגו את המנוי 730,938 0.38%
שדרגו את המנוי 583,189 0.30%
שדרגו את המנוי 286,081 0.15%
שדרגו את המנוי 282,196 0.15%
שדרגו את המנוי 245,646 0.13%
שדרגו את המנוי 242,070 0.13%
שדרגו את המנוי 225,813 0.12%
שדרגו את המנוי 222,700 0.12%
שדרגו את המנוי 213,407 0.11%
שדרגו את המנוי 201,929 0.11%
שדרגו את המנוי 179,238 0.09%
שדרגו את המנוי 148,968 0.08%
שדרגו את המנוי 130,899 0.07%
שדרגו את המנוי 104,546 0.05%
שדרגו את המנוי 86,696 0.05%
שדרגו את המנוי 82,613 0.04%
שדרגו את המנוי 71,429 0.04%
שדרגו את המנוי 70,514 0.04%
שדרגו את המנוי 67,097 0.03%
שדרגו את המנוי 66,462 0.03%
שדרגו את המנוי 65,843 0.03%
שדרגו את המנוי 65,367 0.03%
שדרגו את המנוי 46,181 0.02%
שדרגו את המנוי 41,150 0.02%
שדרגו את המנוי 39,799 0.02%
שדרגו את המנוי 36,175 0.02%
שדרגו את המנוי 35,424 0.02%
שדרגו את המנוי 35,169 0.02%
שדרגו את המנוי 27,901 0.01%
שדרגו את המנוי 24,713 0.01%
שדרגו את המנוי 24,056 0.01%
שדרגו את המנוי 17,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,865 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,174 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,189 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  גזית-גלוב הודיעה היום (ב') כי גזית ברזיל, חברת בת בבעלות מלאה, רכשה 60% מהבעלות במרכז המסחרי Mais Shopping בעיר סאו פאולו, ברזיל, תמורת - 125 מיליון ריאל ברזילאי, (כ- 46 מיליון דולר). #ברזיל #מרכז_מסחרי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  FCR, חברת הבת הקנדית של גזית-גלוב הודיעה כי התקשרה בהסכם עם חתמים להנפקה של 3.8 מיליון מניות במחיר של 19.8 דולר קנדי למניה ובהיקף כולל של כ-75 מיליון דולר קנדי. במסגרת ההתקשרות העניקה FCR לחתמים אופציה, לרכישת עד 570 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה. במידה והאופציה תמומש במלואה, היקף ההנפקה יגדל לכ-86.5 מיליון דולר קנדי. #הנפקה #גיוס #קנדה #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אטריום, החברה-הבת של גזית-גלוב הודיעה על חתימת הסכם לרכישת 75% ממרכז הקניות ARKADY PANKRAC בפראג, צ'כיה תמורת כ-162 מיליון יורו. הרכישה תמומן מיתרות הנזילות הקיימות בחברה. #פראג #צ'כיה #מרכזי_קניות #אטריום
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  החברה-הבת הקנדית של גזית-גלוב, FCR, הודיעה על גיוס אג"ח לא מובטחות בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של 90 מיליון דולר קנדי. האג"ח נושאות ריבית של 4.323% וייפדו ב- 31 ביולי 2025. האג"ח הונפקו במחיר של 104.943 דולר קנדי עבור כל 100 דולר אג"ח בתוספת הריבית הנצברת המשקפת תשואה אפקטיבית של 3.75%. ההנפקה צפויה להסגר ב- 26 בינואר, 2015 ולאחר השלמת ההרחבה היקף הסדרה יעמוד על 300 מיליון דולר קנדי. #קנדה #FCR #אג"ח #הנפקה #גיוס
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אטריום, החברה- הבת של גזית-גלוב, הודיעה כי הסכימה למכור למשקיע פרטי פורטפוליו של 72 נכסים בצ'כיה תמורת כ-70 מיליון יורו. הפורטפוליו הנמכר כולל 72 נכסים הפזורים ברחבי צ'כיה עם שטח להשכרה כולל של כ- 177 אלף מ"ר. #נדלן #צ'כיה #אטריום
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  סיטיקון, חברת הבת הפינית של גזית גלוב פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2014. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, דיווחה סיטיקון בהודעה נפרדת על הסכמתה לרכישת חלקה (40%) של קרן ההשקעות הסינגפורית (GIC) במרכז הקניות Iso Omena.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אטריום, חברת הבת של גזית-גלוב הודיעה ביום חמישי על תמחור של הנפקת אג"ח בלתי מובטחות ל- 8 שנים בהיקף של 350 מיליון אירו. האג"ח יישאו ריבית שנתית של 3.625% וייפדו באוקטובר 2022.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אטריום, החברה-הבת של גזית-גלוב הודיעה היום (ב') על רכישת המרכז המסחרי Focus Mall בעיר Bydgoszcz בפולין תמורת כ- 122 מיליון יורו. הרכישה כפופה לאישור של הממונה על ההגבלים העסקיים בפולין והיא צפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2014. המרכז המסחרי פותח בשנת 2008 והוא המרכז המסחרי הדומיננטי בעיר Bydgoszcz. הוא כולל שטח להשכרה של כ- 41 אלף מ"ר ושיעור התפוסה בו עומד על כ- 96.1%.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  גזית-גלוב דיווחה היום (א') על הנפקה פרטית של מניות ואופציות למניות בתמורה של כ-32 מיליון דולר וכ-94 מיליון דולר בהנחת מימוש מלא של האופציות. במסגרת ההנפקה יוקצו מיליון מניות במחיר של 13.25 דולר למניה ובתמורה מיידית של 31.8 מיליון דולר ארה"ב מתוכן יוקצו למשקיע מסווג שהינו צד שלישי בלתי קשור 1,700,000 מניות ואילו לנורסטאר, בעלת השליטה בגזית-גלוב, יוקצו 700,000 מניות.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  סיטיקון (CTY), החברת-הבת הפינית של גזית-גלוב הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח (Eurobond) בהיקף של 350 מיליון אירו. האג"ח הינן לתקופה של 10 שנים, מועד הפדיון שלהן ב- 1 לאוקטובר 2024 והן נושאות ריבית שנתית קבועה של 2.50% המשולמת אחת לשנה בראשון לאוקטובר. במהלך ההנפקה נרשמו ביקושי יתר וגיוס הכסף נעשה ממגוון של משקיעים בינלאומיים והחברה פועלת לרישום האג"ח למסחר בבורסה האירית. האג"ח דורגו BBB על ידי סוכנות הדירוג S&P ו- Baa2 על ידי סוכנות הדירוג Moody’s.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית