תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גזית גלוב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,386,320 1,427,470 41,144  2.97%
מגדל 304,700 322,148 17,448  5.73%
הירשמו לצפייה 16,931 20,811 3,880  22.92%
הירשמו לצפייה 26,615 28,639 2,024  7.60%
הירשמו לצפייה 137,431 139,216 1,785  1.30%
שדרגו את המנוי 29,553 31,321 1,768  5.98%
שדרגו את המנוי 20,000 20,716 716  3.58%
שדרגו את המנוי 2,800 2,500 -300  -10.71%
שדרגו את המנוי 20,307 18,207 -2,100  -10.34%
שדרגו את המנוי 611,291 607,949 -3,342  -0.55%
שדרגו את המנוי 12,692 7,732 -4,960  -39.08%
שדרגו את המנוי 641,602 636,141 -5,461  -0.85%
שדרגו את המנוי 199,320 192,620 -6,700  -3.36%
שדרגו את המנוי 126,000 118,300 -7,700  -6.11%
שדרגו את המנוי 271,518 252,795 -18,723  -6.90%
שדרגו את המנוי 124,500 102,500 -22,000  -17.67%
שדרגו את המנוי 291,960 261,757 -30,203  -10.34%
שדרגו את המנוי 317,993 281,139 -36,854  -11.59%
שדרגו את המנוי 150,709 110,321 -40,388  -26.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,765

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -178,731

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 9,017,660 10,746,000 1,728,380  19.17%
אלטשולר - שחם 6,846,530 7,989,630 1,143,100  16.70%
הירשמו לצפייה 594,469 873,402 278,933  46.92%
הירשמו לצפייה 20,500 179,238 158,738  774.33%
הירשמו לצפייה 4,708,610 4,831,910 123,302  2.62%
שדרגו את המנוי 5,763,770 5,781,340 17,562  0.30%
שדרגו את המנוי 158,200 174,753 16,553  10.46%
שדרגו את המנוי 717,550 729,625 12,075  1.68%
שדרגו את המנוי 9,984 7,726 -2,258  -22.62%
שדרגו את המנוי 10,610 8,175 -2,435  -22.95%
שדרגו את המנוי 6,601 4,006 -2,595  -39.31%
שדרגו את המנוי 29,118 26,114 -3,004  -10.32%
שדרגו את המנוי 13,217 10,189 -3,028  -22.91%
שדרגו את המנוי 13,824 10,564 -3,260  -23.58%
שדרגו את המנוי 14,517 11,174 -3,343  -23.03%
שדרגו את המנוי 21,652 17,054 -4,598  -21.24%
שדרגו את המנוי 35,184 27,633 -7,551  -21.46%
שדרגו את המנוי 33,870 24,713 -9,157  -27.04%
שדרגו את המנוי 75,155 63,175 -11,980  -15.94%
שדרגו את המנוי 29,430 16,176 -13,254  -45.04%
שדרגו את המנוי 158,060 143,447 -14,613  -9.25%
שדרגו את המנוי 252,810 236,454 -16,356  -6.47%
שדרגו את המנוי 121,225 104,546 -16,679  -13.76%
שדרגו את המנוי 58,317 41,169 -17,148  -29.40%
שדרגו את המנוי 108,605 86,696 -21,909  -20.17%
שדרגו את המנוי 87,711 65,367 -22,344  -25.47%
שדרגו את המנוי 94,301 70,311 -23,990  -25.44%
שדרגו את המנוי 114,736 89,591 -25,145  -21.92%
שדרגו את המנוי 6,245,450 6,218,700 -26,752  -0.43%
שדרגו את המנוי 98,986 71,634 -27,352  -27.63%
שדרגו את המנוי 170,005 130,614 -39,391  -23.17%
שדרגו את המנוי 2,485,770 2,427,500 -58,275  -2.34%
שדרגו את המנוי 304,078 242,070 -62,008  -20.39%
שדרגו את המנוי 3,060,840 2,931,140 -129,703  -4.24%
שדרגו את המנוי 335,369 183,399 -151,970  -45.31%
שדרגו את המנוי 468,297 282,196 -186,101  -39.74%
שדרגו את המנוי 926,125 720,657 -205,468  -22.19%
שדרגו את המנוי 449,976 213,407 -236,569  -52.57%
שדרגו את המנוי 2,367,340 1,444,150 -923,195  -39.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,478,643

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,271,431

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 68,765
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -178,731
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,478,643
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,271,431
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,800,409 3.02%
אלטשולר - שחם 1,427,470 0.74%
ילין לפידות 793,827 0.41%
הירשמו לצפייה 636,141 0.33%
הירשמו לצפייה 607,949 0.32%
הירשמו לצפייה 412,211 0.21%
שדרגו את המנוי 322,148 0.17%
שדרגו את המנוי 281,139 0.15%
שדרגו את המנוי 261,757 0.14%
שדרגו את המנוי 252,795 0.13%
שדרגו את המנוי 192,620 0.10%
שדרגו את המנוי 139,216 0.07%
שדרגו את המנוי 118,300 0.06%
שדרגו את המנוי 110,321 0.06%
שדרגו את המנוי 102,500 0.05%
שדרגו את המנוי 31,321 0.02%
שדרגו את המנוי 28,639 0.01%
שדרגו את המנוי 20,811 0.01%
שדרגו את המנוי 20,716 0.01%
שדרגו את המנוי 18,207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,732 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,903,334 24.97%
מנורה 10,746,000 5.60%
אלטשולר - שחם 7,989,630 4.16%
הירשמו לצפייה 6,223,260 3.24%
הירשמו לצפייה 5,781,340 3.01%
הירשמו לצפייה 4,831,910 2.52%
שדרגו את המנוי 2,931,140 1.53%
שדרגו את המנוי 2,427,500 1.27%
שדרגו את המנוי 1,444,150 0.75%
שדרגו את המנוי 873,402 0.46%
שדרגו את המנוי 729,625 0.38%
שדרגו את המנוי 720,657 0.38%
שדרגו את המנוי 282,196 0.15%
שדרגו את המנוי 242,070 0.13%
שדרגו את המנוי 236,454 0.12%
שדרגו את המנוי 213,407 0.11%
שדרגו את המנוי 183,399 0.10%
שדרגו את המנוי 182,374 0.10%
שדרגו את המנוי 179,238 0.09%
שדרגו את המנוי 174,753 0.09%
שדרגו את המנוי 143,447 0.07%
שדרגו את המנוי 130,614 0.07%
שדרגו את המנוי 115,968 0.06%
שדרגו את המנוי 104,546 0.05%
שדרגו את המנוי 89,591 0.05%
שדרגו את המנוי 86,696 0.05%
שדרגו את המנוי 80,817 0.04%
שדרגו את המנוי 71,634 0.04%
שדרגו את המנוי 70,514 0.04%
שדרגו את המנוי 70,311 0.04%
שדרגו את המנוי 65,819 0.03%
שדרגו את המנוי 65,367 0.03%
שדרגו את המנוי 63,175 0.03%
שדרגו את המנוי 41,169 0.02%
שדרגו את המנוי 41,150 0.02%
שדרגו את המנוי 39,799 0.02%
שדרגו את המנוי 28,623 0.01%
שדרגו את המנוי 27,633 0.01%
שדרגו את המנוי 26,114 0.01%
שדרגו את המנוי 26,065 0.01%
שדרגו את המנוי 24,713 0.01%
שדרגו את המנוי 17,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,174 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,189 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה בישראל, תרכוש 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" יחד עם חברת JTLV מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לחברת גזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. #נדלן #שטחי_מסחר #JTLV
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  גזית-גלוב הודיעה היום (ב') כי גזית ברזיל, חברת בת בבעלות מלאה, רכשה 60% מהבעלות במרכז המסחרי Mais Shopping בעיר סאו פאולו, ברזיל, תמורת - 125 מיליון ריאל ברזילאי, (כ- 46 מיליון דולר). #ברזיל #מרכז_מסחרי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  FCR, חברת הבת הקנדית של גזית-גלוב הודיעה כי התקשרה בהסכם עם חתמים להנפקה של 3.8 מיליון מניות במחיר של 19.8 דולר קנדי למניה ובהיקף כולל של כ-75 מיליון דולר קנדי. במסגרת ההתקשרות העניקה FCR לחתמים אופציה, לרכישת עד 570 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה. במידה והאופציה תמומש במלואה, היקף ההנפקה יגדל לכ-86.5 מיליון דולר קנדי. #הנפקה #גיוס #קנדה #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אטריום, החברה-הבת של גזית-גלוב הודיעה על חתימת הסכם לרכישת 75% ממרכז הקניות ARKADY PANKRAC בפראג, צ'כיה תמורת כ-162 מיליון יורו. הרכישה תמומן מיתרות הנזילות הקיימות בחברה. #פראג #צ'כיה #מרכזי_קניות #אטריום
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  החברה-הבת הקנדית של גזית-גלוב, FCR, הודיעה על גיוס אג"ח לא מובטחות בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של 90 מיליון דולר קנדי. האג"ח נושאות ריבית של 4.323% וייפדו ב- 31 ביולי 2025. האג"ח הונפקו במחיר של 104.943 דולר קנדי עבור כל 100 דולר אג"ח בתוספת הריבית הנצברת המשקפת תשואה אפקטיבית של 3.75%. ההנפקה צפויה להסגר ב- 26 בינואר, 2015 ולאחר השלמת ההרחבה היקף הסדרה יעמוד על 300 מיליון דולר קנדי. #קנדה #FCR #אג"ח #הנפקה #גיוס
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אטריום, החברה- הבת של גזית-גלוב, הודיעה כי הסכימה למכור למשקיע פרטי פורטפוליו של 72 נכסים בצ'כיה תמורת כ-70 מיליון יורו. הפורטפוליו הנמכר כולל 72 נכסים הפזורים ברחבי צ'כיה עם שטח להשכרה כולל של כ- 177 אלף מ"ר. #נדלן #צ'כיה #אטריום
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  סיטיקון, חברת הבת הפינית של גזית גלוב פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2014. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, דיווחה סיטיקון בהודעה נפרדת על הסכמתה לרכישת חלקה (40%) של קרן ההשקעות הסינגפורית (GIC) במרכז הקניות Iso Omena.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אטריום, חברת הבת של גזית-גלוב הודיעה ביום חמישי על תמחור של הנפקת אג"ח בלתי מובטחות ל- 8 שנים בהיקף של 350 מיליון אירו. האג"ח יישאו ריבית שנתית של 3.625% וייפדו באוקטובר 2022.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אטריום, החברה-הבת של גזית-גלוב הודיעה היום (ב') על רכישת המרכז המסחרי Focus Mall בעיר Bydgoszcz בפולין תמורת כ- 122 מיליון יורו. הרכישה כפופה לאישור של הממונה על ההגבלים העסקיים בפולין והיא צפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2014. המרכז המסחרי פותח בשנת 2008 והוא המרכז המסחרי הדומיננטי בעיר Bydgoszcz. הוא כולל שטח להשכרה של כ- 41 אלף מ"ר ושיעור התפוסה בו עומד על כ- 96.1%.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  גזית-גלוב דיווחה היום (א') על הנפקה פרטית של מניות ואופציות למניות בתמורה של כ-32 מיליון דולר וכ-94 מיליון דולר בהנחת מימוש מלא של האופציות. במסגרת ההנפקה יוקצו מיליון מניות במחיר של 13.25 דולר למניה ובתמורה מיידית של 31.8 מיליון דולר ארה"ב מתוכן יוקצו למשקיע מסווג שהינו צד שלישי בלתי קשור 1,700,000 מניות ואילו לנורסטאר, בעלת השליטה בגזית-גלוב, יוקצו 700,000 מניות.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  סיטיקון (CTY), החברת-הבת הפינית של גזית-גלוב הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח (Eurobond) בהיקף של 350 מיליון אירו. האג"ח הינן לתקופה של 10 שנים, מועד הפדיון שלהן ב- 1 לאוקטובר 2024 והן נושאות ריבית שנתית קבועה של 2.50% המשולמת אחת לשנה בראשון לאוקטובר. במהלך ההנפקה נרשמו ביקושי יתר וגיוס הכסף נעשה ממגוון של משקיעים בינלאומיים והחברה פועלת לרישום האג"ח למסחר בבורסה האירית. האג"ח דורגו BBB על ידי סוכנות הדירוג S&P ו- Baa2 על ידי סוכנות הדירוג Moody’s.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית