תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

גולן פלסטיק

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 13,735 46,606 32,871  239.32%
מגדל 8,485 15,757 7,272  85.70%
הירשמו לצפייה 187,548 187,649 101  0.05%
הירשמו לצפייה 28,556 28,506 -50  -0.18%
הירשמו לצפייה 91,136 89,342 -1,794  -1.97%
שדרגו את המנוי 176,248 170,051 -6,197  -3.52%
שדרגו את המנוי 33,652 18,195 -15,457  -45.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,244

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,498

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
פסגות 2,574,490 3,341,870 767,374  29.81%
מגדל 2,070,430 2,691,580 621,147  30.00%
הירשמו לצפייה 658,870 856,538 197,668  30.00%
הירשמו לצפייה 615,171 800,100 184,929  30.06%
הירשמו לצפייה 157,646 204,941 47,295  30.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,818,413

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,244
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,498
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,818,413
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 674,812 1.97%
מיטב דש 187,649 0.55%
דולפין 170,051 0.50%
הירשמו לצפייה 89,342 0.26%
הירשמו לצפייה 69,813 0.20%
הירשמו לצפייה 48,893 0.14%
שדרגו את המנוי 46,606 0.14%
שדרגו את המנוי 28,506 0.08%
שדרגו את המנוי 18,195 0.05%
שדרגו את המנוי 15,757 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,895,029 23.06%
פסגות 3,341,870 9.76%
מגדל 2,691,580 7.86%
הירשמו לצפייה 856,538 2.50%
הירשמו לצפייה 800,100 2.34%
הירשמו לצפייה 204,941 0.60%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית