תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גולן פלסטיק

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
דולפין 160,854 168,897 8,043  5.00%
תמיר פישמן 80,791 81,318 527  0.65%
הירשמו לצפייה 187,050 187,548 498  0.27%
הירשמו לצפייה 10,390 9,112 -1,278  -12.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,068

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,278

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
פסגות 2,574,490 3,341,870 767,374  29.81%
מגדל 2,070,430 2,691,580 621,147  30.00%
הירשמו לצפייה 658,870 856,538 197,668  30.00%
הירשמו לצפייה 615,171 800,100 184,929  30.06%
הירשמו לצפייה 157,646 204,941 47,295  30.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,818,413

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,068
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,278
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,818,413
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 641,524 1.87%
מיטב דש 187,548 0.55%
דולפין 168,897 0.49%
הירשמו לצפייה 81,318 0.24%
הירשמו לצפייה 69,813 0.20%
הירשמו לצפייה 48,893 0.14%
שדרגו את המנוי 33,652 0.10%
שדרגו את המנוי 28,556 0.08%
שדרגו את המנוי 13,735 0.04%
שדרגו את המנוי 9,112 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,895,029 23.06%
פסגות 3,341,870 9.76%
מגדל 2,691,580 7.86%
הירשמו לצפייה 856,538 2.50%
הירשמו לצפייה 800,100 2.34%
הירשמו לצפייה 204,941 0.60%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית