תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גולן פלסטיק

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 10,601 11,973 1,372  12.94%
אי.בי.אי. 10,800 10,102 -698  -6.46%
הירשמו לצפייה 25,027 17,751 -7,276  -29.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,372

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,974

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 292,886 1,052,540 759,657  259.37%
מגדל 2,696,010 2,697,010 1,001  0.04%
הירשמו לצפייה 8,571 2,477 -6,094  -71.10%
הירשמו לצפייה 41,356 20,949 -20,407  -49.34%
הירשמו לצפייה 780,804 759,092 -21,712  -2.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 760,658

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,213

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,372
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,974
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 760,658
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -48,213
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 548,857 1.60%
פורסט 358,392 1.05%
ילין לפידות 108,206 0.32%
הירשמו לצפייה 24,238 0.07%
הירשמו לצפייה 18,195 0.05%
הירשמו לצפייה 17,751 0.05%
שדרגו את המנוי 11,973 0.03%
שדרגו את המנוי 10,102 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,236,320 24.06%
פסגות 3,334,200 9.74%
מגדל 2,697,010 7.88%
הירשמו לצפייה 1,052,540 3.07%
הירשמו לצפייה 759,092 2.22%
הירשמו לצפייה 211,431 0.62%
שדרגו את המנוי 158,621 0.46%
שדרגו את המנוי 20,949 0.06%
שדרגו את המנוי 2,477 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית