תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גולן פלסטיק

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
ילין לפידות 65,503 153,361 87,858  134.13%
פסגות 29,827 29,901 74  0.25%
הירשמו לצפייה 11,332 11,286 -46  -0.41%
הירשמו לצפייה 165,720 156,135 -9,585  -5.78%
הירשמו לצפייה 81,990 52,834 -29,156  -35.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 87,932

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,787

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 3,341,870 3,341,710 -161
ילין לפידות 800,100 784,975 -15,125  -1.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,286

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 87,932
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -38,787
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,286
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 736,633 2.15%
מיטב דש 187,548 0.55%
דולפין 156,135 0.46%
הירשמו לצפייה 153,361 0.45%
הירשמו לצפייה 69,813 0.20%
הירשמו לצפייה 52,834 0.15%
שדרגו את המנוי 48,893 0.14%
שדרגו את המנוי 29,901 0.09%
שדרגו את המנוי 18,195 0.05%
שדרגו את המנוי 11,286 0.03%
שדרגו את המנוי 8,667 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,907,006 23.10%
פסגות 3,341,710 9.76%
מגדל 2,691,580 7.86%
הירשמו לצפייה 856,538 2.50%
הירשמו לצפייה 784,975 2.29%
הירשמו לצפייה 204,941 0.60%
שדרגו את המנוי 27,262 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית