תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גולן פלסטיק

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
דולפין 136,272 146,532 10,260  7.53%
פסגות 24,238 28,242 4,004  16.52%
הירשמו לצפייה 76,123 78,214 2,091  2.75%
הירשמו לצפייה 187,330 187,050 -280  -0.15%
הירשמו לצפייה 14,209 10,695 -3,514  -24.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,355

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,794

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הלמן אלדובי 131,245 157,646 26,401  20.12%
ילין לפידות 606,970 615,171 8,201  1.35%
הירשמו לצפייה 2,070,490 2,070,430 -63
הירשמו לצפייה 2,574,680 2,574,490 -181  -0.01%
הירשמו לצפייה 661,377 658,870 -2,507  -0.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,602

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,751

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,355
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,794
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,602
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,751
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 616,826 2.34%
מיטב דש 187,050 0.71%
דולפין 146,532 0.56%
הירשמו לצפייה 78,214 0.30%
הירשמו לצפייה 69,813 0.27%
הירשמו לצפייה 48,893 0.19%
שדרגו את המנוי 33,652 0.13%
שדרגו את המנוי 28,242 0.11%
שדרגו את המנוי 13,735 0.05%
שדרגו את המנוי 10,695 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,076,607 23.08%
פסגות 2,574,490 9.78%
מגדל 2,070,430 7.86%
הירשמו לצפייה 658,870 2.50%
הירשמו לצפייה 615,171 2.34%
הירשמו לצפייה 157,646 0.60%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית