תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גב ים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אקסלנס 457 718 261  57.11%
אלטשולר - שחם 47,400 47,456 56  0.12%
הירשמו לצפייה 947 993 46  4.86%
הירשמו לצפייה 1,425 1,390 -35  -2.46%
הירשמו לצפייה 704 663 -41  -5.82%
שדרגו את המנוי 5,891 5,837 -54  -0.92%
שדרגו את המנוי 77 9 -68  -88.31%
שדרגו את המנוי 613 521 -92  -15.01%
שדרגו את המנוי 4,899 4,796 -103  -2.10%
שדרגו את המנוי 9,493 9,365 -128  -1.35%
שדרגו את המנוי 5,950 5,809 -141  -2.37%
שדרגו את המנוי 554 390 -164  -29.60%
שדרגו את המנוי 700 322 -378  -54.00%
שדרגו את המנוי 2,836 2,446 -390  -13.75%
שדרגו את המנוי 9,974 9,418 -556  -5.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 363

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,150

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 6,222 125,399 119,177  1,915.41%
מגדל 181,857 194,617 12,760  7.02%
הירשמו לצפייה 36,862 36,974 112  0.30%
הירשמו לצפייה 30,452 30,534 82  0.27%
הירשמו לצפייה 29,523 29,557 34  0.12%
שדרגו את המנוי 5,690 5,703 13  0.23%
שדרגו את המנוי 116 126 10  8.62%
שדרגו את המנוי 2,500 2,505 5  0.20%
שדרגו את המנוי 165 133 -32  -19.39%
שדרגו את המנוי 517 480 -37  -7.16%
שדרגו את המנוי 413 352 -61  -14.77%
שדרגו את המנוי 822 760 -62  -7.54%
שדרגו את המנוי 77,015 76,941 -74  -0.10%
שדרגו את המנוי 1,685 1,599 -86  -5.10%
שדרגו את המנוי 603 499 -104  -17.25%
שדרגו את המנוי 1,621 1,516 -105  -6.48%
שדרגו את המנוי 1,497 1,375 -122  -8.15%
שדרגו את המנוי 1,460 1,274 -186  -12.74%
שדרגו את המנוי 1,546 1,326 -220  -14.23%
שדרגו את המנוי 729 473 -256  -35.12%
שדרגו את המנוי 424 143 -281  -66.27%
שדרגו את המנוי 62,688 61,603 -1,085  -1.73%
שדרגו את המנוי 10,981 9,044 -1,937  -17.64%
שדרגו את המנוי 19,243 16,687 -2,556  -13.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 132,193

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,204

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 363
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,150
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 132,193
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,204
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 90,347 4.23%
אלטשולר - שחם 47,456 2.22%
אי.בי.אי. 9,418 0.44%
הירשמו לצפייה 9,365 0.44%
הירשמו לצפייה 5,837 0.27%
הירשמו לצפייה 5,809 0.27%
שדרגו את המנוי 4,796 0.22%
שדרגו את המנוי 2,446 0.11%
שדרגו את המנוי 1,390 0.07%
שדרגו את המנוי 993 0.05%
שדרגו את המנוי 718 0.03%
שדרגו את המנוי 663 0.03%
שדרגו את המנוי 521 0.02%
שדרגו את המנוי 390 0.02%
שדרגו את המנוי 322 0.02%
שדרגו את המנוי 152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 649,156 30.38%
מגדל 194,617 9.11%
אלטשולר - שחם 125,399 5.87%
הירשמו לצפייה 76,941 3.60%
הירשמו לצפייה 61,603 2.88%
הירשמו לצפייה 36,974 1.73%
שדרגו את המנוי 30,534 1.43%
שדרגו את המנוי 29,557 1.38%
שדרגו את המנוי 16,687 0.78%
שדרגו את המנוי 12,158 0.57%
שדרגו את המנוי 9,682 0.45%
שדרגו את המנוי 9,044 0.42%
שדרגו את המנוי 5,703 0.27%
שדרגו את המנוי 5,262 0.25%
שדרגו את המנוי 4,400 0.21%
שדרגו את המנוי 2,763 0.13%
שדרגו את המנוי 2,588 0.12%
שדרגו את המנוי 2,505 0.12%
שדרגו את המנוי 2,158 0.10%
שדרגו את המנוי 1,599 0.07%
שדרגו את המנוי 1,548 0.07%
שדרגו את המנוי 1,516 0.07%
שדרגו את המנוי 1,466 0.07%
שדרגו את המנוי 1,384 0.06%
שדרגו את המנוי 1,375 0.06%
שדרגו את המנוי 1,326 0.06%
שדרגו את המנוי 1,299 0.06%
שדרגו את המנוי 1,274 0.06%
שדרגו את המנוי 835 0.04%
שדרגו את המנוי 791 0.04%
שדרגו את המנוי 760 0.04%
שדרגו את המנוי 539 0.03%
שדרגו את המנוי 534 0.02%
שדרגו את המנוי 499 0.02%
שדרגו את המנוי 480 0.02%
שדרגו את המנוי 473 0.02%
שדרגו את המנוי 455 0.02%
שדרגו את המנוי 352 0.02%
שדרגו את המנוי 335 0.02%
שדרגו את המנוי 262 0.01%
שדרגו את המנוי 237 0.01%
שדרגו את המנוי 235 0.01%
שדרגו את המנוי 222 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית