תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גב ים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
תמיר פישמן 1,457 1,588 131  8.99%
אקסלנס 822 905 83  10.10%
הירשמו לצפייה 371 384 13  3.50%
הירשמו לצפייה 2 1 -1  -50.00%
הירשמו לצפייה 70 65 -5  -7.14%
שדרגו את המנוי 4,884 4,858 -26  -0.53%
שדרגו את המנוי 1,200 1,146 -54  -4.50%
שדרגו את המנוי 412 335 -77  -18.69%
שדרגו את המנוי 646 546 -100  -15.48%
שדרגו את המנוי 5,770 5,608 -162  -2.81%
שדרגו את המנוי 5,524 5,339 -185  -3.35%
שדרגו את המנוי 8,887 8,654 -233  -2.62%
שדרגו את המנוי 2,293 2,055 -238  -10.38%
שדרגו את המנוי 7,871 7,458 -413  -5.25%
שדרגו את המנוי 47,293 42,217 -5,076  -10.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 227

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,570

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 125,399 141,528 16,129  12.86%
הלמן אלדובי 2,588 5,418 2,830  109.35%
הירשמו לצפייה 36,974 38,528 1,554  4.20%
הירשמו לצפייה 76,941 78,116 1,175  1.53%
הירשמו לצפייה 9,044 9,708 664  7.34%
שדרגו את המנוי 791 1,063 272  34.39%
שדרגו את המנוי 126 214 88  69.84%
שדרגו את המנוי 5,703 5,735 32  0.56%
שדרגו את המנוי 2,158 2,164 6  0.28%
שדרגו את המנוי 29,557 29,561 4  0.01%
שדרגו את המנוי 473 476 3  0.63%
שדרגו את המנוי 480 478 -2  -0.42%
שדרגו את המנוי 335 325 -10  -2.99%
שדרגו את המנוי 1,516 1,500 -16  -1.06%
שדרגו את המנוי 760 729 -31  -4.08%
שדרגו את המנוי 222 191 -31  -13.96%
שדרגו את המנוי 30,534 30,489 -45  -0.15%
שדרגו את המנוי 262 199 -63  -24.05%
שדרגו את המנוי 1,274 1,169 -105  -8.24%
שדרגו את המנוי 1,326 1,202 -124  -9.35%
שדרגו את המנוי 1,375 1,250 -125  -9.09%
שדרגו את המנוי 1,599 1,394 -205  -12.82%
שדרגו את המנוי 1,391 998 -393  -28.25%
שדרגו את המנוי 60,454 58,997 -1,457  -2.41%
שדרגו את המנוי 194,617 188,900 -5,717  -2.94%
שדרגו את המנוי 20,482 13,217 -7,265  -35.47%
שדרגו את המנוי 12,158 3,921 -8,237  -67.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,826

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 227
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,570
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 22,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,826
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 81,692 3.82%
אלטשולר - שחם 42,217 1.98%
פסגות 8,654 0.41%
הירשמו לצפייה 7,458 0.35%
הירשמו לצפייה 5,608 0.26%
הירשמו לצפייה 5,339 0.25%
שדרגו את המנוי 4,858 0.23%
שדרגו את המנוי 2,055 0.10%
שדרגו את המנוי 1,588 0.07%
שדרגו את המנוי 1,146 0.05%
שדרגו את המנוי 905 0.04%
שדרגו את המנוי 546 0.03%
שדרגו את המנוי 384 0.02%
שדרגו את המנוי 350 0.02%
שדרגו את המנוי 335 0.02%
שדרגו את המנוי 126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 650,799 30.46%
מגדל 188,900 8.84%
אלטשולר - שחם 141,528 6.62%
הירשמו לצפייה 78,116 3.66%
הירשמו לצפייה 58,997 2.76%
הירשמו לצפייה 38,528 1.80%
שדרגו את המנוי 30,489 1.43%
שדרגו את המנוי 29,561 1.38%
שדרגו את המנוי 13,217 0.62%
שדרגו את המנוי 9,708 0.45%
שדרגו את המנוי 9,682 0.45%
שדרגו את המנוי 5,735 0.27%
שדרגו את המנוי 5,418 0.25%
שדרגו את המנוי 5,262 0.25%
שדרגו את המנוי 4,400 0.21%
שדרגו את המנוי 3,921 0.18%
שדרגו את המנוי 2,763 0.13%
שדרגו את המנוי 2,505 0.12%
שדרגו את המנוי 2,164 0.10%
שדרגו את המנוי 1,548 0.07%
שדרגו את המנוי 1,500 0.07%
שדרגו את המנוי 1,466 0.07%
שדרגו את המנוי 1,394 0.07%
שדרגו את המנוי 1,299 0.06%
שדרגו את המנוי 1,250 0.06%
שדרגו את המנוי 1,202 0.06%
שדרגו את המנוי 1,169 0.05%
שדרגו את המנוי 1,063 0.05%
שדרגו את המנוי 998 0.05%
שדרגו את המנוי 835 0.04%
שדרגו את המנוי 729 0.03%
שדרגו את המנוי 539 0.03%
שדרגו את המנוי 534 0.02%
שדרגו את המנוי 499 0.02%
שדרגו את המנוי 478 0.02%
שדרגו את המנוי 476 0.02%
שדרגו את המנוי 455 0.02%
שדרגו את המנוי 352 0.02%
שדרגו את המנוי 325 0.02%
שדרגו את המנוי 237 0.01%
שדרגו את המנוי 235 0.01%
שדרגו את המנוי 214 0.01%
שדרגו את המנוי 199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית