תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גב ים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 46,730 50,792 4,062  8.69%
הראל 263 2,391 2,128  809.13%
הירשמו לצפייה 900 2,319 1,419  157.67%
הירשמו לצפייה 70 100 30  42.86%
הירשמו לצפייה 371 399 28  7.55%
שדרגו את המנוי 5,890 5,903 13  0.22%
שדרגו את המנוי 72 63 -9  -12.50%
שדרגו את המנוי 621 600 -21  -3.38%
שדרגו את המנוי 345 213 -132  -38.26%
שדרגו את המנוי 5,452 5,302 -150  -2.75%
שדרגו את המנוי 6,658 6,503 -155  -2.33%
שדרגו את המנוי 9,596 9,303 -293  -3.05%
שדרגו את המנוי 14,701 12,642 -2,059  -14.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,680

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,819

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 107,916 114,794 6,878  6.37%
כלל 63,746 70,370 6,624  10.39%
הירשמו לצפייה 4,682 7,618 2,936  62.71%
הירשמו לצפייה 5,357 6,400 1,043  19.47%
הירשמו לצפייה 2,502 2,994 492  19.66%
שדרגו את המנוי 30,118 30,384 266  0.88%
שדרגו את המנוי 218 262 44  20.18%
שדרגו את המנוי 29,480 29,500 20  0.07%
שדרגו את המנוי 202,966 202,980 14  0.01%
שדרגו את המנוי 2,154 2,160 6  0.28%
שדרגו את המנוי 1,534 1,540 6  0.39%
שדרגו את המנוי 1,389 1,395 6  0.43%
שדרגו את המנוי 1,378 1,383 5  0.36%
שדרגו את המנוי 38,449 38,453 4  0.01%
שדרגו את המנוי 1,738 1,741 3  0.17%
שדרגו את המנוי 1,462 1,464 2  0.14%
שדרגו את המנוי 2,541 2,531 -10  -0.39%
שדרגו את המנוי 64,458 64,446 -12  -0.02%
שדרגו את המנוי 562 542 -20  -3.56%
שדרגו את המנוי 1,702 1,642 -60  -3.53%
שדרגו את המנוי 624 534 -90  -14.42%
שדרגו את המנוי 681 539 -142  -20.85%
שדרגו את המנוי 1,675 1,466 -209  -12.48%
שדרגו את המנוי 1,592 1,299 -293  -18.40%
שדרגו את המנוי 8,493 5,680 -2,813  -33.12%
שדרגו את המנוי 24,756 19,401 -5,355  -21.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,349

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,004

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,680
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,819
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,349
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,004
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 99,467 4.66%
אלטשולר - שחם 50,792 2.38%
אי.בי.אי. 12,642 0.59%
הירשמו לצפייה 9,303 0.44%
הירשמו לצפייה 6,503 0.30%
הירשמו לצפייה 5,903 0.28%
שדרגו את המנוי 5,302 0.25%
שדרגו את המנוי 2,391 0.11%
שדרגו את המנוי 2,319 0.11%
שדרגו את המנוי 1,390 0.07%
שדרגו את המנוי 629 0.03%
שדרגו את המנוי 600 0.03%
שדרגו את המנוי 412 0.02%
שדרגו את המנוי 399 0.02%
שדרגו את המנוי 213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 664,739 31.11%
מגדל 202,980 9.50%
אלטשולר - שחם 114,794 5.37%
הירשמו לצפייה 70,370 3.29%
הירשמו לצפייה 64,446 3.02%
הירשמו לצפייה 38,453 1.80%
שדרגו את המנוי 30,384 1.42%
שדרגו את המנוי 29,500 1.38%
שדרגו את המנוי 19,401 0.91%
שדרגו את המנוי 19,239 0.90%
שדרגו את המנוי 12,158 0.57%
שדרגו את המנוי 7,618 0.36%
שדרגו את המנוי 6,400 0.30%
שדרגו את המנוי 5,680 0.27%
שדרגו את המנוי 4,400 0.21%
שדרגו את המנוי 3,956 0.19%
שדרגו את המנוי 2,994 0.14%
שדרגו את המנוי 2,763 0.13%
שדרגו את המנוי 2,658 0.12%
שדרגו את המנוי 2,531 0.12%
שדרגו את המנוי 2,500 0.12%
שדרגו את המנוי 2,160 0.10%
שדרגו את המנוי 1,741 0.08%
שדרגו את המנוי 1,642 0.08%
שדרגו את המנוי 1,540 0.07%
שדרגו את המנוי 1,466 0.07%
שדרגו את המנוי 1,464 0.07%
שדרגו את המנוי 1,395 0.07%
שדרגו את המנוי 1,383 0.06%
שדרגו את המנוי 1,299 0.06%
שדרגו את המנוי 903 0.04%
שדרגו את המנוי 760 0.04%
שדרגו את המנוי 732 0.03%
שדרגו את המנוי 603 0.03%
שדרגו את המנוי 542 0.03%
שדרגו את המנוי 539 0.03%
שדרגו את המנוי 534 0.02%
שדרגו את המנוי 495 0.02%
שדרגו את המנוי 420 0.02%
שדרגו את המנוי 413 0.02%
שדרגו את המנוי 311 0.01%
שדרגו את המנוי 262 0.01%
שדרגו את המנוי 235 0.01%
שדרגו את המנוי 165 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית