גב ים - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גב ים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
פרופאונד 138 718 580  420.29%
תמיר פישמן 325 774 449  138.15%
הירשמו לצפייה 615 720 105  17.07%
הירשמו לצפייה 436 476 40  9.17%
הירשמו לצפייה 69 109 40  57.97%
שדרגו את המנוי 412 427 15  3.64%
שדרגו את המנוי 1,415 1,425 10  0.71%
שדרגו את המנוי 5,958 5,968 10  0.17%
שדרגו את המנוי 486 495 9  1.85%
שדרגו את המנוי 14 7 -7  -50.00%
שדרגו את המנוי 2,278 2,251 -27  -1.19%
שדרגו את המנוי 5,104 5,063 -41  -0.80%
שדרגו את המנוי 105 55 -50  -47.62%
שדרגו את המנוי 9,347 8,995 -352  -3.77%
שדרגו את המנוי 49,159 48,737 -422  -0.86%
שדרגו את המנוי 1,308 850 -458  -35.02%
שדרגו את המנוי 11,159 10,423 -736  -6.60%
שדרגו את המנוי 6,570 5,797 -773  -11.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,258

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,866

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 70,370 77,015 6,645  9.44%
הכשרה ביטוח 7,618 10,981 3,363  44.15%
הירשמו לצפייה 3,956 5,262 1,306  33.01%
הירשמו לצפייה 495 791 296  59.80%
הירשמו לצפייה 311 455 144  46.30%
שדרגו את המנוי 30,384 30,452 68  0.22%
שדרגו את המנוי 760 822 62  8.16%
שדרגו את המנוי 56 116 60  107.14%
שדרגו את המנוי 29,500 29,523 23  0.08%
שדרגו את המנוי 5,680 5,690 10  0.18%
שדרגו את המנוי 1,540 1,546 6  0.39%
שדרגו את המנוי 1,383 1,384 1  0.07%
שדרגו את המנוי 2,160 2,158 -2  -0.09%
שדרגו את המנוי 732 729 -3  -0.41%
שדרגו את המנוי 1,464 1,460 -4  -0.27%
שדרגו את המנוי 1,395 1,391 -4  -0.29%
שדרגו את המנוי 1,642 1,621 -21  -1.28%
שדרגו את המנוי 542 517 -25  -4.61%
שדרגו את המנוי 1,741 1,685 -56  -3.22%
שדרגו את המנוי 903 835 -68  -7.53%
שדרגו את המנוי 2,658 2,588 -70  -2.63%
שדרגו את המנוי 420 335 -85  -20.24%
שדרגו את המנוי 19,401 19,243 -158  -0.81%
שדרגו את המנוי 6,400 5,366 -1,034  -16.16%
שדרגו את המנוי 2,994 1,497 -1,497  -50.00%
שדרגו את המנוי 38,453 36,862 -1,591  -4.14%
שדרגו את המנוי 64,446 62,688 -1,758  -2.73%
שדרגו את המנוי 19,239 9,682 -9,557  -49.68%
שדרגו את המנוי 202,980 181,857 -21,123  -10.41%
שדרגו את המנוי 114,794 6,222 -108,572  -94.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,984

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -145,628

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,258
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,866
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,984
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -145,628
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 94,078 4.40%
אלטשולר - שחם 48,737 2.28%
אי.בי.אי. 10,423 0.49%
הירשמו לצפייה 8,995 0.42%
הירשמו לצפייה 5,968 0.28%
הירשמו לצפייה 5,797 0.27%
שדרגו את המנוי 5,063 0.24%
שדרגו את המנוי 2,251 0.11%
שדרגו את המנוי 1,425 0.07%
שדרגו את המנוי 850 0.04%
שדרגו את המנוי 774 0.04%
שדרגו את המנוי 720 0.03%
שדרגו את המנוי 718 0.03%
שדרגו את המנוי 629 0.03%
שדרגו את המנוי 495 0.02%
שדרגו את המנוי 476 0.02%
שדרגו את המנוי 427 0.02%
שדרגו את המנוי 152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 533,289 24.96%
מגדל 181,857 8.51%
כלל 77,015 3.60%
הירשמו לצפייה 62,688 2.93%
הירשמו לצפייה 36,862 1.73%
הירשמו לצפייה 30,452 1.43%
שדרגו את המנוי 29,523 1.38%
שדרגו את המנוי 19,243 0.90%
שדרגו את המנוי 12,158 0.57%
שדרגו את המנוי 10,981 0.51%
שדרגו את המנוי 9,682 0.45%
שדרגו את המנוי 6,222 0.29%
שדרגו את המנוי 5,690 0.27%
שדרגו את המנוי 5,366 0.25%
שדרגו את המנוי 5,262 0.25%
שדרגו את המנוי 4,400 0.21%
שדרגו את המנוי 2,763 0.13%
שדרגו את המנוי 2,588 0.12%
שדרגו את המנוי 2,531 0.12%
שדרגו את המנוי 2,500 0.12%
שדרגו את המנוי 2,158 0.10%
שדרגו את המנוי 1,685 0.08%
שדרגו את המנוי 1,621 0.08%
שדרגו את המנוי 1,548 0.07%
שדרגו את המנוי 1,546 0.07%
שדרגו את המנוי 1,497 0.07%
שדרגו את המנוי 1,466 0.07%
שדרגו את המנוי 1,460 0.07%
שדרגו את המנוי 1,391 0.07%
שדרגו את המנוי 1,384 0.06%
שדרגו את המנוי 1,299 0.06%
שדרגו את המנוי 835 0.04%
שדרגו את המנוי 822 0.04%
שדרגו את המנוי 791 0.04%
שדרגו את המנוי 729 0.03%
שדרגו את המנוי 603 0.03%
שדרגו את המנוי 539 0.03%
שדרגו את המנוי 534 0.02%
שדרגו את המנוי 517 0.02%
שדרגו את המנוי 455 0.02%
שדרגו את המנוי 424 0.02%
שדרגו את המנוי 413 0.02%
שדרגו את המנוי 335 0.02%
שדרגו את המנוי 262 0.01%
שדרגו את המנוי 235 0.01%
שדרגו את המנוי 222 0.01%
שדרגו את המנוי 165 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית