תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גאון אחזקות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.gaon.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 23.09.2020 23.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 21,792 21,799 7  0.03%
אקסלנס 6,323 6,254 -69  -1.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -69
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,053 0.01%
הפניקס 21,799 < 0.01%
אקסלנס 6,254 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  גאון אחזקות השלימה בהצלחה את הנפקת איגרות החוב שלה על סך כ-90 מיליון שקל. שני שלבי ההנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-170 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הועמד שיעור הריבית של האג"ח השקלי שהנפיקה החברה על 6.8%. #הנפקה #גיוס #אגח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית