תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ברנד

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
מור 872,687 1,129,800 257,113  29.46%
אלטרנטיב בית השקעות 21,262 123,324 102,062  480.02%
הירשמו לצפייה 46,487 57,555 11,068  23.81%
הירשמו לצפייה 28,337 35,083 6,746  23.81%
הירשמו לצפייה 6,658 8,243 1,585  23.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 378,574

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 480,664 483,119 2,455  0.51%
אקסלנס 168,931 126,020 -42,911  -25.40%
הירשמו לצפייה 630,000 530,913 -99,087  -15.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,455

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -141,998

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 378,574
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,455
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -141,998
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,375,479 2.70%
מור 1,129,800 2.22%
אלטרנטיב בית השקעות 123,324 0.24%
הירשמו לצפייה 57,555 0.11%
הירשמו לצפייה 35,083 0.07%
הירשמו לצפייה 21,474 0.04%
שדרגו את המנוי 8,243 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,140,052 2.24%
מור 530,913 1.04%
הפניקס 483,119 0.95%
הירשמו לצפייה 126,020 0.25%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית