תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בראק אן וי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,234 20,560 19,326  1,566.13%
הראל 907 2,162 1,255  138.37%
הירשמו לצפייה 1,217 1,759 542  44.54%
הירשמו לצפייה 3,654 4,041 387  10.59%
הירשמו לצפייה 23,352 23,739 387  1.66%
שדרגו את המנוי 603 853 250  41.46%
שדרגו את המנוי 2,006 2,109 103  5.13%
שדרגו את המנוי 16,134 16,197 63  0.39%
שדרגו את המנוי 20 0 -20  -100.00%
שדרגו את המנוי 6,606 6,580 -26  -0.39%
שדרגו את המנוי 1,718 1,633 -85  -4.95%
שדרגו את המנוי 48,078 47,992 -86  -0.18%
שדרגו את המנוי 4,268 4,005 -263  -6.16%
שדרגו את המנוי 4,357 3,803 -554  -12.72%
שדרגו את המנוי 20,110 19,308 -802  -3.99%
שדרגו את המנוי 48,021 45,961 -2,060  -4.29%
שדרגו את המנוי 80,410 78,107 -2,303  -2.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,313

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,199

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט 1,632 1,619 -13  -0.80%
פ.ר.ח 237 125 -112  -47.26%
הירשמו לצפייה 302 159 -143  -47.35%
הירשמו לצפייה 364 192 -172  -47.25%
הירשמו לצפייה 416 220 -196  -47.12%
שדרגו את המנוי 453 239 -214  -47.24%
שדרגו את המנוי 619 327 -292  -47.17%
שדרגו את המנוי 706 373 -333  -47.17%
שדרגו את המנוי 742 393 -349  -47.04%
שדרגו את המנוי 951 503 -448  -47.11%
שדרגו את המנוי 985 521 -464  -47.11%
שדרגו את המנוי 1,127 596 -531  -47.12%
שדרגו את המנוי 1,393 737 -656  -47.09%
שדרגו את המנוי 1,448 766 -682  -47.10%
שדרגו את המנוי 1,855 982 -873  -47.06%
שדרגו את המנוי 2,302 1,218 -1,084  -47.09%
שדרגו את המנוי 1,203 91 -1,112  -92.44%
שדרגו את המנוי 2,751 1,456 -1,295  -47.07%
שדרגו את המנוי 2,643 1,129 -1,514  -57.28%
שדרגו את המנוי 3,273 1,732 -1,541  -47.08%
שדרגו את המנוי 3,563 1,885 -1,678  -47.10%
שדרגו את המנוי 4,345 2,300 -2,045  -47.07%
שדרגו את המנוי 4,722 2,500 -2,222  -47.06%
שדרגו את המנוי 5,112 2,706 -2,406  -47.07%
שדרגו את המנוי 6,474 3,427 -3,047  -47.07%
שדרגו את המנוי 140,537 137,344 -3,193  -2.27%
שדרגו את המנוי 8,073 4,274 -3,799  -47.06%
שדרגו את המנוי 9,499 4,667 -4,832  -50.87%
שדרגו את המנוי 10,914 5,779 -5,135  -47.05%
שדרגו את המנוי 55,264 49,929 -5,335  -9.65%
שדרגו את המנוי 12,124 6,567 -5,557  -45.83%
שדרגו את המנוי 37,918 30,840 -7,078  -18.67%
שדרגו את המנוי 20,450 12,366 -8,084  -39.53%
שדרגו את המנוי 22,664 12,195 -10,469  -46.19%
שדרגו את המנוי 29,574 15,657 -13,917  -47.06%
שדרגו את המנוי 101,609 53,799 -47,810  -47.05%
שדרגו את המנוי 275,597 160,102 -115,495  -41.91%
שדרגו את המנוי 262,136 143,389 -118,747  -45.30%
שדרגו את המנוי 541,475 287,029 -254,446  -46.99%
שדרגו את המנוי 552,563 281,731 -270,832  -49.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -898,151

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,313
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,199
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -898,151
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 284,462 3.68%
פסגות 78,107 1.01%
מור 47,992 0.62%
הירשמו לצפייה 45,961 0.59%
הירשמו לצפייה 23,739 0.31%
הירשמו לצפייה 20,560 0.27%
שדרגו את המנוי 19,308 0.25%
שדרגו את המנוי 16,197 0.21%
שדרגו את המנוי 6,580 0.09%
שדרגו את המנוי 4,041 0.05%
שדרגו את המנוי 4,005 0.05%
שדרגו את המנוי 3,803 0.05%
שדרגו את המנוי 3,658 0.05%
שדרגו את המנוי 2,162 0.03%
שדרגו את המנוי 2,109 0.03%
שדרגו את המנוי 1,759 0.02%
שדרגו את המנוי 1,633 0.02%
שדרגו את המנוי 853 0.01%
שדרגו את המנוי 821 0.01%
שדרגו את המנוי 365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 269 < 0.01%
שדרגו את המנוי 208 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,232,650 15.94%
מנורה 287,029 3.71%
כלל 281,731 3.64%
הירשמו לצפייה 160,102 2.07%
הירשמו לצפייה 143,389 1.85%
הירשמו לצפייה 137,344 1.78%
שדרגו את המנוי 53,799 0.70%
שדרגו את המנוי 49,929 0.65%
שדרגו את המנוי 30,840 0.40%
שדרגו את המנוי 15,657 0.20%
שדרגו את המנוי 12,366 0.16%
שדרגו את המנוי 12,195 0.16%
שדרגו את המנוי 6,567 0.08%
שדרגו את המנוי 5,779 0.07%
שדרגו את המנוי 4,667 0.06%
שדרגו את המנוי 4,274 0.06%
שדרגו את המנוי 3,427 0.04%
שדרגו את המנוי 2,706 0.04%
שדרגו את המנוי 2,500 0.03%
שדרגו את המנוי 2,300 0.03%
שדרגו את המנוי 1,885 0.02%
שדרגו את המנוי 1,732 0.02%
שדרגו את המנוי 1,619 0.02%
שדרגו את המנוי 1,456 0.02%
שדרגו את המנוי 1,218 0.02%
שדרגו את המנוי 1,129 0.01%
שדרגו את המנוי 982 0.01%
שדרגו את המנוי 786 0.01%
שדרגו את המנוי 766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 737 < 0.01%
שדרגו את המנוי 596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 159 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בראק אן.וי הודיע הבוקר כי תכפיל את כמות יחידות הדיור בפעילות היזום שלה בדיסלדורף מכ-850 יח"ד לכ-1,600 יח"ד, זאת כתוצאה מהתקדמות משמעותית בתהליך שינוי היעוד של מתחם המשרדים בפרויקט Grafental בדיסלדורף לכ-650 יח"ד נוספות, יחד עם כ-100 יח"ד בפרויקט החדש בשכונת Grafenberg בדיסלדורף שהחברה הודיעה עליו בחודש שעבר. #נדלן #מגורים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי הודיעה היום (ד') כי חתמה על הסכם לרכישת 267 יחידות דיור במדינה הפדרלית NRW, ובעיר האנובר שבגרמניה בתמורה כוללת של כ-61 מיליון שקל (כ-13 מיליון אירו). לדברי החברה, שיעור התפוסה של הנכסים הנרכשים עומד על כ-95%, ודמי השכירות השנתיים (ברוטו) המתקבלים מכלל יחידות הדיור מסתכמים בכ-5.4 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית