תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אקסלנס 70,505 82,980 12,475  17.69%
הראל 153,523 161,293 7,770  5.06%
הירשמו לצפייה 66,678 69,638 2,960  4.44%
הירשמו לצפייה 93,402 95,106 1,704  1.82%
הירשמו לצפייה 12,561 13,128 567  4.51%
שדרגו את המנוי 1,050 1,400 350  33.33%
שדרגו את המנוי 237,327 237,627 300  0.13%
שדרגו את המנוי 619 843 224  36.19%
שדרגו את המנוי 11,462 11,585 123  1.07%
שדרגו את המנוי 839 953 114  13.59%
שדרגו את המנוי 42,780 42,888 108  0.25%
שדרגו את המנוי 1,135 1,000 -135  -11.89%
שדרגו את המנוי 4,685 4,181 -504  -10.76%
שדרגו את המנוי 221,400 219,774 -1,626  -0.73%
שדרגו את המנוי 122,193 120,150 -2,043  -1.67%
שדרגו את המנוי 28,978 26,251 -2,727  -9.41%
שדרגו את המנוי 48,134 45,263 -2,871  -5.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,695

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,906

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 630,603 807,784 177,181  28.10%
מיטב דש 690,119 856,129 166,010  24.06%
הירשמו לצפייה 95,631 122,807 27,176  28.42%
הירשמו לצפייה 35,250 45,120 9,870  28.00%
הירשמו לצפייה 17,644 22,584 4,940  28.00%
שדרגו את המנוי 11,596 14,171 2,575  22.21%
שדרגו את המנוי 9,000 9,150 150  1.67%
שדרגו את המנוי 6,752 6,644 -108  -1.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 387,902

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -108

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,695
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,906
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 387,902
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -108
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,157,548 13.08%
ילין לפידות 237,627 2.69%
אנליסט 219,774 2.48%
הירשמו לצפייה 161,293 1.82%
הירשמו לצפייה 120,150 1.36%
הירשמו לצפייה 95,106 1.07%
שדרגו את המנוי 82,980 0.94%
שדרגו את המנוי 69,638 0.79%
שדרגו את המנוי 45,263 0.51%
שדרגו את המנוי 42,888 0.48%
שדרגו את המנוי 26,251 0.30%
שדרגו את המנוי 15,940 0.18%
שדרגו את המנוי 13,128 0.15%
שדרגו את המנוי 11,585 0.13%
שדרגו את המנוי 4,181 0.05%
שדרגו את המנוי 4,001 0.05%
שדרגו את המנוי 2,243 0.03%
שדרגו את המנוי 1,400 0.02%
שדרגו את המנוי 1,032 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 953 0.01%
שדרגו את המנוי 843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 272 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,136,962 24.15%
מיטב דש 856,129 9.68%
מנורה 807,784 9.13%
הירשמו לצפייה 248,344 2.81%
הירשמו לצפייה 122,807 1.39%
הירשמו לצפייה 45,120 0.51%
שדרגו את המנוי 22,584 0.26%
שדרגו את המנוי 14,171 0.16%
שדרגו את המנוי 9,150 0.10%
שדרגו את המנוי 6,644 0.08%
שדרגו את המנוי 4,000 0.05%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית