תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
איילון 20,051 29,558 9,507  47.41%
תמיר פישמן 19,687 28,705 9,018  45.81%
הירשמו לצפייה 3,245 8,060 4,815  148.38%
הירשמו לצפייה 14,374 16,772 2,398  16.68%
הירשמו לצפייה 14,184 16,284 2,100  14.81%
שדרגו את המנוי 81,603 82,287 684  0.84%
שדרגו את המנוי 750 1,075 325  43.33%
שדרגו את המנוי 903 794 -109  -12.07%
שדרגו את המנוי 36,384 36,146 -238  -0.65%
שדרגו את המנוי 496 250 -246  -49.60%
שדרגו את המנוי 30,873 30,481 -392  -1.27%
שדרגו את המנוי 2,415 1,885 -530  -21.95%
שדרגו את המנוי 1,616 467 -1,149  -71.10%
שדרגו את המנוי 99,903 98,360 -1,543  -1.54%
שדרגו את המנוי 97,582 95,090 -2,492  -2.55%
שדרגו את המנוי 151,667 148,117 -3,550  -2.34%
שדרגו את המנוי 194,312 189,001 -5,311  -2.73%
שדרגו את המנוי 7,000 244 -6,756  -96.51%
שדרגו את המנוי 81,871 69,685 -12,186  -14.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,847

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,502

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אנליסט 122,807 126,404 3,597  2.93%
מנורה 807,784 808,743 959  0.12%
הירשמו לצפייה 229 317 88  38.43%
הירשמו לצפייה 45,120 44,987 -133  -0.29%
הירשמו לצפייה 248,344 247,765 -579  -0.23%
שדרגו את המנוי 14,171 13,151 -1,020  -7.20%
שדרגו את המנוי 9,150 5,000 -4,150  -45.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,644

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,882

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,847
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,502
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,644
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,882
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,119,865 12.66%
ילין לפידות 243,019 2.75%
אנליסט 189,001 2.14%
הירשמו לצפייה 148,117 1.67%
הירשמו לצפייה 98,360 1.11%
הירשמו לצפייה 95,090 1.07%
שדרגו את המנוי 82,287 0.93%
שדרגו את המנוי 69,685 0.79%
שדרגו את המנוי 36,146 0.41%
שדרגו את המנוי 30,481 0.34%
שדרגו את המנוי 29,558 0.33%
שדרגו את המנוי 28,705 0.32%
שדרגו את המנוי 17,000 0.19%
שדרגו את המנוי 16,772 0.19%
שדרגו את המנוי 16,284 0.18%
שדרגו את המנוי 8,060 0.09%
שדרגו את המנוי 3,063 0.03%
שדרגו את המנוי 1,885 0.02%
שדרגו את המנוי 1,850 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.02%
שדרגו את המנוי 1,075 0.01%
שדרגו את המנוי 794 < 0.01%
שדרגו את המנוי 467 < 0.01%
שדרגו את המנוי 272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 244 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,149,758 24.29%
מיטב דש 856,129 9.68%
מנורה 808,743 9.14%
הירשמו לצפייה 247,765 2.80%
הירשמו לצפייה 126,404 1.43%
הירשמו לצפייה 44,987 0.51%
שדרגו את המנוי 22,584 0.26%
שדרגו את המנוי 14,034 0.16%
שדרגו את המנוי 13,151 0.15%
שדרגו את המנוי 6,644 0.08%
שדרגו את המנוי 5,000 0.06%
שדרגו את המנוי 4,000 0.05%
שדרגו את המנוי 317 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית