תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אי.בי.אי. 40,924 42,511 1,587  3.88%
יצירה בית השקעות 4,460 5,320 860  19.28%
הירשמו לצפייה 2,050 2,480 430  20.98%
הירשמו לצפייה 15,678 15,877 199  1.27%
הירשמו לצפייה 302 270 -32  -10.60%
שדרגו את המנוי 1,763 1,703 -60  -3.40%
שדרגו את המנוי 9,056 8,995 -61  -0.67%
שדרגו את המנוי 32,702 32,565 -137  -0.42%
שדרגו את המנוי 1,603 1,196 -407  -25.39%
שדרגו את המנוי 6,376 5,784 -592  -9.28%
שדרגו את המנוי 55,000 53,500 -1,500  -2.73%
שדרגו את המנוי 79,638 77,453 -2,185  -2.74%
שדרגו את המנוי 70,602 67,584 -3,018  -4.27%
שדרגו את המנוי 156,004 152,678 -3,326  -2.13%
שדרגו את המנוי 102,329 93,853 -8,476  -8.28%
שדרגו את המנוי 181,730 169,913 -11,817  -6.50%
שדרגו את המנוי 210,137 186,608 -23,529  -11.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,076

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,140

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 340,363 555,899 215,536  63.33%
הפניקס 457,066 526,384 69,318  15.17%
הירשמו לצפייה 516,456 566,057 49,601  9.60%
הירשמו לצפייה 128,443 143,893 15,450  12.03%
הירשמו לצפייה 23,425 27,090 3,665  15.65%
שדרגו את המנוי 139,129 141,591 2,462  1.77%
שדרגו את המנוי 14,016 15,086 1,070  7.63%
שדרגו את המנוי 1,560 2,213 653  41.86%
שדרגו את המנוי 10,532 10,511 -21  -0.20%
שדרגו את המנוי 734,158 734,090 -68  -0.01%
שדרגו את המנוי 45,171 41,577 -3,594  -7.96%
שדרגו את המנוי 21,493 13,343 -8,150  -37.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 357,755

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,833

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,076
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -55,140
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 357,755
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,833
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 950,457 10.74%
מור 186,608 2.11%
אלטשולר - שחם 169,913 1.92%
הירשמו לצפייה 152,678 1.73%
הירשמו לצפייה 93,853 1.06%
הירשמו לצפייה 77,453 0.88%
שדרגו את המנוי 67,584 0.76%
שדרגו את המנוי 53,500 0.60%
שדרגו את המנוי 42,511 0.48%
שדרגו את המנוי 32,565 0.37%
שדרגו את המנוי 15,877 0.18%
שדרגו את המנוי 12,001 0.14%
שדרגו את המנוי 9,418 0.11%
שדרגו את המנוי 8,995 0.10%
שדרגו את המנוי 5,784 0.07%
שדרגו את המנוי 5,320 0.06%
שדרגו את המנוי 3,569 0.04%
שדרגו את המנוי 3,156 0.04%
שדרגו את המנוי 2,480 0.03%
שדרגו את המנוי 1,703 0.02%
שדרגו את המנוי 1,580 0.02%
שדרגו את המנוי 1,196 0.01%
שדרגו את המנוי 900 0.01%
שדרגו את המנוי 750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,877,117 32.51%
מנורה 734,090 8.30%
מיטב דש 566,057 6.40%
הירשמו לצפייה 555,899 6.28%
הירשמו לצפייה 526,384 5.95%
הירשמו לצפייה 143,893 1.63%
שדרגו את המנוי 141,591 1.60%
שדרגו את המנוי 41,577 0.47%
שדרגו את המנוי 40,500 0.46%
שדרגו את המנוי 27,090 0.31%
שדרגו את המנוי 18,198 0.21%
שדרגו את המנוי 15,086 0.17%
שדרגו את המנוי 13,343 0.15%
שדרגו את המנוי 13,035 0.15%
שדרגו את המנוי 10,511 0.12%
שדרגו את המנוי 8,687 0.10%
שדרגו את המנוי 7,585 0.09%
שדרגו את המנוי 5,486 0.06%
שדרגו את המנוי 4,352 0.05%
שדרגו את המנוי 2,213 0.03%
שדרגו את המנוי 1,540 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית