תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית שמש

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.bsel.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
כוון 17,386 21,236 3,850  22.14%
אי.בי.אי. 70,436 74,196 3,760  5.34%
הירשמו לצפייה 6,200 7,430 1,230  19.84%
הירשמו לצפייה 600 900 300  50.00%
הירשמו לצפייה 18,738 18,991 253  1.35%
שדרגו את המנוי 36,746 36,992 246  0.67%
שדרגו את המנוי 32,326 32,506 180  0.56%
שדרגו את המנוי 397 555 158  39.80%
שדרגו את המנוי 300 420 120  40.00%
שדרגו את המנוי 635 425 -210  -33.07%
שדרגו את המנוי 1,862 1,642 -220  -11.82%
שדרגו את המנוי 16,892 16,653 -239  -1.41%
שדרגו את המנוי 196,531 196,254 -277  -0.14%
שדרגו את המנוי 98,146 97,559 -587  -0.60%
שדרגו את המנוי 3,063 2,310 -753  -24.58%
שדרגו את המנוי 242,830 240,411 -2,419  -1.00%
שדרגו את המנוי 24,755 22,304 -2,451  -9.90%
שדרגו את המנוי 135,517 131,777 -3,740  -2.76%
שדרגו את המנוי 30,167 26,247 -3,920  -12.99%
שדרגו את המנוי 80,274 75,567 -4,707  -5.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,097

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,523

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 248,594 414,353 165,759  66.68%
אנליסט 126,404 126,523 119  0.09%
הירשמו לצפייה 808,743 808,828 85  0.01%
הירשמו לצפייה 13,151 13,098 -53  -0.40%
הירשמו לצפייה 44,987 44,822 -165  -0.37%
שדרגו את המנוי 923,236 729,285 -193,951  -21.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 165,963

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -194,169

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,097
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,523
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 165,963
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -194,169
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,111,196 12.56%
ילין לפידות 240,411 2.72%
אנליסט 196,254 2.22%
הירשמו לצפייה 131,777 1.49%
הירשמו לצפייה 97,559 1.10%
הירשמו לצפייה 94,606 1.07%
שדרגו את המנוי 75,567 0.85%
שדרגו את המנוי 74,196 0.84%
שדרגו את המנוי 36,992 0.42%
שדרגו את המנוי 32,506 0.37%
שדרגו את המנוי 26,247 0.30%
שדרגו את המנוי 22,304 0.25%
שדרגו את המנוי 21,236 0.24%
שדרגו את המנוי 18,991 0.21%
שדרגו את המנוי 16,653 0.19%
שדרגו את המנוי 8,060 0.09%
שדרגו את המנוי 7,430 0.08%
שדרגו את המנוי 2,310 0.03%
שדרגו את המנוי 1,850 0.02%
שדרגו את המנוי 1,642 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.02%
שדרגו את המנוי 900 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 420 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,188,084 24.73%
מנורה 808,828 9.14%
מיטב דש 729,285 8.24%
הירשמו לצפייה 414,353 4.68%
הירשמו לצפייה 126,523 1.43%
הירשמו לצפייה 44,822 0.51%
שדרגו את המנוי 22,584 0.26%
שדרגו את המנוי 14,034 0.16%
שדרגו את המנוי 13,098 0.15%
שדרגו את המנוי 6,644 0.08%
שדרגו את המנוי 4,000 0.05%
שדרגו את המנוי 3,596 0.04%
שדרגו את המנוי 317 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית