תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית הזהב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 4,556 8,633 4,077  89.49%
אדמונד דה רוטשילד 85,877 86,538 661  0.77%
הירשמו לצפייה 15,175 15,180 5  0.03%
הירשמו לצפייה 1,902 1,854 -48  -2.52%
הירשמו לצפייה 49,818 48,426 -1,392  -2.79%
שדרגו את המנוי 29,909 22,700 -7,209  -24.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,649

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 50,360 49,725 -635  -1.26%
פסגות 1,116,880 1,116,110 -771  -0.07%
הירשמו לצפייה 363,223 362,387 -836  -0.23%
הירשמו לצפייה 70,169 58,586 -11,583  -16.51%
הירשמו לצפייה 1,179,080 1,130,280 -48,803  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -62,628

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,649
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -62,628
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 337,561 2.27%
אלומות - ספרינט 88,875 0.60%
אדמונד דה רוטשילד 86,538 0.58%
הירשמו לצפייה 65,260 0.44%
הירשמו לצפייה 48,426 0.33%
הירשמו לצפייה 22,700 0.15%
שדרגו את המנוי 15,180 0.10%
שדרגו את המנוי 8,633 0.06%
שדרגו את המנוי 1,854 0.01%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,837,505 19.09%
הראל 1,130,280 7.60%
פסגות 1,116,110 7.51%
הירשמו לצפייה 362,387 2.44%
הירשמו לצפייה 58,586 0.39%
הירשמו לצפייה 52,897 0.36%
שדרגו את המנוי 49,725 0.33%
שדרגו את המנוי 42,000 0.28%
שדרגו את המנוי 25,520 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית