תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית הזהב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 81,418 83,089 1,671  2.05%
מיטב דש 15,035 15,131 96  0.64%
הירשמו לצפייה 1,711 1,732 21  1.23%
הירשמו לצפייה 19,319 19,302 -17  -0.09%
הירשמו לצפייה 6,328 6,302 -26  -0.41%
שדרגו את המנוי 48,356 47,907 -449  -0.93%
שדרגו את המנוי 16,404 9,412 -6,992  -42.62%
שדרגו את המנוי 70,440 61,000 -9,440  -13.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,788

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,924

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 1,130,280 1,186,240 55,968  4.95%
ילין לפידות 362,387 362,181 -206  -0.06%
הירשמו לצפייה 49,725 48,663 -1,062  -2.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,968

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,268

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,788
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,924
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 55,968
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,268
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 313,010 2.11%
אדמונד דה רוטשילד 83,089 0.56%
אי.בי.אי. 65,260 0.44%
הירשמו לצפייה 61,000 0.41%
הירשמו לצפייה 47,907 0.32%
הירשמו לצפייה 19,302 0.13%
שדרגו את המנוי 15,131 0.10%
שדרגו את המנוי 9,412 0.06%
שדרגו את המנוי 6,302 0.04%
שדרגו את המנוי 3,780 0.03%
שדרגו את המנוי 1,732 0.01%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,833,611 19.06%
הראל 1,186,240 7.98%
פסגות 1,116,110 7.51%
הירשמו לצפייה 362,181 2.44%
הירשמו לצפייה 52,897 0.36%
הירשמו לצפייה 48,663 0.33%
שדרגו את המנוי 42,000 0.28%
שדרגו את המנוי 25,520 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית