תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית הזהב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 6,199 7,001 802  12.94%
מור 741,122 741,621 499  0.07%
הירשמו לצפייה 22,947 22,520 -427  -1.86%
הירשמו לצפייה 5,929 177 -5,752  -97.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,301

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,179

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 1,267,960 1,268,270 315  0.02%
ילין לפידות 363,169 361,604 -1,565  -0.43%
הירשמו לצפייה 57,097 52,792 -4,305  -7.54%
הירשמו לצפייה 34,603 25,839 -8,764  -25.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 315

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,634

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,301
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,179
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 315
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,634
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 804,689 5.41%
מור 741,621 4.99%
אי.בי.אי. 32,306 0.22%
הירשמו לצפייה 22,520 0.15%
הירשמו לצפייה 7,001 0.05%
הירשמו לצפייה 1,064 < 0.01%
שדרגו את המנוי 177 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,879,635 19.37%
הראל 1,268,270 8.53%
פסגות 1,103,610 7.42%
הירשמו לצפייה 361,604 2.43%
הירשמו לצפייה 52,792 0.36%
הירשמו לצפייה 42,000 0.28%
שדרגו את המנוי 25,839 0.17%
שדרגו את המנוי 25,520 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית