תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בית הזהב

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 60,162 66,830 6,668  11.08%
אדמונד דה רוטשילד 69,737 70,997 1,260  1.81%
הירשמו לצפייה 19,302 19,802 500  2.59%
הירשמו לצפייה 15,215 15,260 45  0.30%
הירשמו לצפייה 43,039 42,649 -390  -0.91%
שדרגו את המנוי 24,078 22,810 -1,268  -5.27%
שדרגו את המנוי 5,755 4,080 -1,675  -29.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,473

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,333

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 1,186,240 1,236,070 49,830  4.20%
פסגות 1,116,110 1,116,090 -20
הירשמו לצפייה 48,663 48,126 -537  -1.10%
הירשמו לצפייה 362,181 361,581 -600  -0.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,830

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,157

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,473
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,333
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 49,830
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,157
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 312,485 2.10%
אדמונד דה רוטשילד 70,997 0.48%
מור 66,830 0.45%
הירשמו לצפייה 65,260 0.44%
הירשמו לצפייה 42,649 0.29%
הירשמו לצפייה 22,810 0.15%
שדרגו את המנוי 19,802 0.13%
שדרגו את המנוי 15,260 0.10%
שדרגו את המנוי 4,080 0.03%
שדרגו את המנוי 3,204 0.02%
שדרגו את המנוי 1,593 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,882,284 19.39%
הראל 1,236,070 8.31%
פסגות 1,116,090 7.51%
הירשמו לצפייה 361,581 2.43%
הירשמו לצפייה 52,897 0.36%
הירשמו לצפייה 48,126 0.32%
שדרגו את המנוי 42,000 0.28%
שדרגו את המנוי 25,520 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית