תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
מור 925,391 974,668 49,277  5.32%
מיטב דש 498,615 542,864 44,249  8.87%
הירשמו לצפייה 565,067 574,498 9,431  1.67%
הירשמו לצפייה 23,178 32,167 8,989  38.78%
הירשמו לצפייה 310,274 319,077 8,803  2.84%
שדרגו את המנוי 104,527 111,103 6,576  6.29%
שדרגו את המנוי 137,862 142,328 4,466  3.24%
שדרגו את המנוי 37,250 39,250 2,000  5.37%
שדרגו את המנוי 53,142 53,837 695  1.31%
שדרגו את המנוי 2,257 2,912 655  29.02%
שדרגו את המנוי 3,260 3,545 285  8.74%
שדרגו את המנוי 8,485 8,640 155  1.83%
שדרגו את המנוי 56,335 56,241 -94  -0.17%
שדרגו את המנוי 21,590 20,816 -774  -3.58%
שדרגו את המנוי 75,399 74,430 -969  -1.29%
שדרגו את המנוי 78,759 77,639 -1,120  -1.42%
שדרגו את המנוי 17,283 16,137 -1,146  -6.63%
שדרגו את המנוי 107,613 103,939 -3,674  -3.41%
שדרגו את המנוי 37,642 32,926 -4,716  -12.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 135,581

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,493

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מור 105,000 222,000 117,000  111.43%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 33,441 108,291 74,850  223.83%
הירשמו לצפייה 392,383 453,176 60,793  15.49%
הירשמו לצפייה 838,495 891,695 53,200  6.34%
הירשמו לצפייה 18,646 39,789 21,143  113.39%
שדרגו את המנוי 15,909 30,739 14,830  93.22%
שדרגו את המנוי 434,061 444,520 10,459  2.41%
שדרגו את המנוי 3,271,520 3,279,620 8,106  0.25%
שדרגו את המנוי 31,298 39,104 7,806  24.94%
שדרגו את המנוי 2,744,340 2,747,130 2,795  0.10%
שדרגו את המנוי 9,119 10,968 1,849  20.28%
שדרגו את המנוי 3,044,120 3,045,550 1,432  0.05%
שדרגו את המנוי 16,443 17,703 1,260  7.66%
שדרגו את המנוי 5,363 5,068 -295  -5.50%
שדרגו את המנוי 1,703 1,121 -582  -34.17%
שדרגו את המנוי 102,620 102,010 -610  -0.59%
שדרגו את המנוי 1,579 864 -715  -45.28%
שדרגו את המנוי 2,600 1,776 -824  -31.69%
שדרגו את המנוי 2,059 1,140 -919  -44.63%
שדרגו את המנוי 1,882 828 -1,054  -56.00%
שדרגו את המנוי 3,391 2,086 -1,305  -38.48%
שדרגו את המנוי 32,417 30,680 -1,737  -5.36%
שדרגו את המנוי 9,363 6,967 -2,396  -25.59%
שדרגו את המנוי 33,761 31,031 -2,730  -8.09%
שדרגו את המנוי 138,421 135,413 -3,008  -2.17%
שדרגו את המנוי 85,980 82,276 -3,704  -4.31%
שדרגו את המנוי 21,890 17,885 -4,005  -18.30%
שדרגו את המנוי 17,996 13,749 -4,247  -23.60%
שדרגו את המנוי 502,204 497,226 -4,978  -0.99%
שדרגו את המנוי 17,403 11,976 -5,427  -31.18%
שדרגו את המנוי 50,096 37,457 -12,639  -25.23%
שדרגו את המנוי 45,370 31,664 -13,706  -30.21%
שדרגו את המנוי 85,976 69,571 -16,405  -19.08%
שדרגו את המנוי 57,875 38,726 -19,149  -33.09%
שדרגו את המנוי 61,039 35,009 -26,030  -42.64%
שדרגו את המנוי 55,000 20,000 -35,000  -63.64%
שדרגו את המנוי 1,263,350 1,208,790 -54,562  -4.32%
שדרגו את המנוי 245,230 181,937 -63,293  -25.81%
שדרגו את המנוי 1,859,060 1,738,670 -120,390  -6.48%
שדרגו את המנוי 4,016,350 3,891,460 -124,896  -3.11%
שדרגו את המנוי 331,010 178,282 -152,728  -46.14%
שדרגו את המנוי 4,887,850 4,074,630 -813,219  -16.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 375,523

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,490,553

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 135,581
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,493
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 375,523
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,490,553
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,482,553 3.47%
מור 974,668 0.97%
איילון 574,498 0.57%
הירשמו לצפייה 542,864 0.54%
הירשמו לצפייה 319,077 0.32%
הירשמו לצפייה 142,328 0.14%
שדרגו את המנוי 111,103 0.11%
שדרגו את המנוי 103,939 0.10%
שדרגו את המנוי 90,905 0.09%
שדרגו את המנוי 87,390 0.09%
שדרגו את המנוי 77,639 0.08%
שדרגו את המנוי 74,430 0.07%
שדרגו את המנוי 56,241 0.06%
שדרגו את המנוי 53,837 0.05%
שדרגו את המנוי 39,250 0.04%
שדרגו את המנוי 32,926 0.03%
שדרגו את המנוי 32,167 0.03%
שדרגו את המנוי 29,008 0.03%
שדרגו את המנוי 21,671 0.02%
שדרגו את המנוי 20,885 0.02%
שדרגו את המנוי 20,816 0.02%
שדרגו את המנוי 16,137 0.02%
שדרגו את המנוי 14,364 0.01%
שדרגו את המנוי 13,045 0.01%
שדרגו את המנוי 11,398 0.01%
שדרגו את המנוי 8,640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,912 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,362,592 25.28%
אלטשולר - שחם 4,074,630 4.06%
כלל 3,891,460 3.88%
הירשמו לצפייה 3,279,620 3.27%
הירשמו לצפייה 3,045,550 3.04%
הירשמו לצפייה 2,747,130 2.74%
שדרגו את המנוי 1,738,670 1.73%
שדרגו את המנוי 1,208,790 1.20%
שדרגו את המנוי 1,177,990 1.17%
שדרגו את המנוי 891,695 0.89%
שדרגו את המנוי 497,226 0.50%
שדרגו את המנוי 453,176 0.45%
שדרגו את המנוי 444,520 0.44%
שדרגו את המנוי 222,000 0.22%
שדרגו את המנוי 181,937 0.18%
שדרגו את המנוי 180,685 0.18%
שדרגו את המנוי 178,282 0.18%
שדרגו את המנוי 135,413 0.13%
שדרגו את המנוי 108,291 0.11%
שדרגו את המנוי 102,010 0.10%
שדרגו את המנוי 82,276 0.08%
שדרגו את המנוי 74,680 0.07%
שדרגו את המנוי 69,571 0.07%
שדרגו את המנוי 60,152 0.06%
שדרגו את המנוי 39,789 0.04%
שדרגו את המנוי 39,235 0.04%
שדרגו את המנוי 39,104 0.04%
שדרגו את המנוי 38,726 0.04%
שדרגו את המנוי 37,457 0.04%
שדרגו את המנוי 35,009 0.03%
שדרגו את המנוי 31,664 0.03%
שדרגו את המנוי 31,031 0.03%
שדרגו את המנוי 30,739 0.03%
שדרגו את המנוי 30,680 0.03%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 18,963 0.02%
שדרגו את המנוי 18,595 0.02%
שדרגו את המנוי 17,885 0.02%
שדרגו את המנוי 17,703 0.02%
שדרגו את המנוי 13,749 0.01%
שדרגו את המנוי 11,976 0.01%
שדרגו את המנוי 10,968 0.01%
שדרגו את המנוי 10,555 0.01%
שדרגו את המנוי 6,967 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,068 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,776 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,121 < 0.01%
שדרגו את המנוי 864 < 0.01%
שדרגו את המנוי 828 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית