תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אנליסט 34,391 154,827 120,436  350.20%
מור 1,055,190 1,083,740 28,545  2.71%
הירשמו לצפייה 565,094 584,256 19,162  3.39%
הירשמו לצפייה 303,337 321,575 18,238  6.01%
הירשמו לצפייה 3,000 14,495 11,495  383.17%
שדרגו את המנוי 49,774 54,334 4,560  9.16%
שדרגו את המנוי 23,334 25,887 2,553  10.94%
שדרגו את המנוי 324,896 327,161 2,265  0.70%
שדרגו את המנוי 59,949 61,080 1,131  1.89%
שדרגו את המנוי 9,619 10,699 1,080  11.23%
שדרגו את המנוי 87,565 88,544 979  1.12%
שדרגו את המנוי 942 1,718 776  82.38%
שדרגו את המנוי 11,339 12,034 695  6.13%
שדרגו את המנוי 12,897 13,506 609  4.72%
שדרגו את המנוי 116,133 116,657 524  0.45%
שדרגו את המנוי 9,834 10,250 416  4.23%
שדרגו את המנוי 68 77 9  13.24%
שדרגו את המנוי 2,690 2,250 -440  -16.36%
שדרגו את המנוי 13,144 12,268 -876  -6.66%
שדרגו את המנוי 58,623 57,607 -1,016  -1.73%
שדרגו את המנוי 28,647 27,144 -1,503  -5.25%
שדרגו את המנוי 66,908 57,122 -9,786  -14.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 213,473

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,621

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מיטב דש 883,110 1,169,410 286,297  32.42%
גל 31,664 279,285 247,621  782.03%
הירשמו לצפייה 456,564 666,825 210,261  46.05%
הירשמו לצפייה 35,009 121,729 86,720  247.71%
הירשמו לצפייה 3,054,330 3,114,380 60,050  1.97%
שדרגו את המנוי 316,742 358,000 41,258  13.03%
שדרגו את המנוי 1,776 6,776 5,000  281.53%
שדרגו את המנוי 828 4,270 3,442  415.70%
שדרגו את המנוי 26,549 27,222 673  2.53%
שדרגו את המנוי 13,993 14,472 479  3.42%
שדרגו את המנוי 2,751,520 2,751,390 -127
שדרגו את המנוי 11,946 11,728 -218  -1.82%
שדרגו את המנוי 35,262 34,705 -557  -1.58%
שדרגו את המנוי 30,318 29,670 -648  -2.14%
שדרגו את המנוי 10,925 10,239 -686  -6.28%
שדרגו את המנוי 504,235 503,454 -781  -0.15%
שדרגו את המנוי 16,688 14,598 -2,090  -12.52%
שדרגו את המנוי 125,763 121,188 -4,575  -3.64%
שדרגו את המנוי 159,418 141,503 -17,915  -11.24%
שדרגו את המנוי 3,343,450 3,321,840 -21,608  -0.65%
שדרגו את המנוי 54,717 17,495 -37,222  -68.03%
שדרגו את המנוי 355,610 285,969 -69,641  -19.58%
שדרגו את המנוי 864,902 686,838 -178,064  -20.59%
שדרגו את המנוי 3,344,810 1,861,970 -1,482,840  -44.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 941,801

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,816,972

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 213,473
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,621
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 941,801
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,816,972
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,176,662 3.17%
מור 1,083,740 1.08%
איילון 584,256 0.58%
הירשמו לצפייה 327,161 0.33%
הירשמו לצפייה 321,575 0.32%
הירשמו לצפייה 154,827 0.15%
שדרגו את המנוי 116,657 0.12%
שדרגו את המנוי 88,544 0.09%
שדרגו את המנוי 71,010 0.07%
שדרגו את המנוי 61,080 0.06%
שדרגו את המנוי 57,607 0.06%
שדרגו את המנוי 57,122 0.06%
שדרגו את המנוי 54,334 0.05%
שדרגו את המנוי 35,950 0.04%
שדרגו את המנוי 28,486 0.03%
שדרגו את המנוי 27,144 0.03%
שדרגו את המנוי 25,887 0.03%
שדרגו את המנוי 14,495 0.01%
שדרגו את המנוי 13,506 0.01%
שדרגו את המנוי 12,268 0.01%
שדרגו את המנוי 12,034 0.01%
שדרגו את המנוי 10,699 0.01%
שדרגו את המנוי 10,250 0.01%
שדרגו את המנוי 2,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 836 < 0.01%
שדרגו את המנוי 348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,329,928 19.27%
הראל 3,321,840 3.31%
מגדל 3,114,380 3.10%
הירשמו לצפייה 2,751,390 2.74%
הירשמו לצפייה 2,263,780 2.26%
הירשמו לצפייה 1,861,970 1.86%
שדרגו את המנוי 1,177,990 1.17%
שדרגו את המנוי 1,169,410 1.17%
שדרגו את המנוי 686,838 0.68%
שדרגו את המנוי 666,825 0.66%
שדרגו את המנוי 503,454 0.50%
שדרגו את המנוי 358,000 0.36%
שדרגו את המנוי 285,969 0.29%
שדרגו את המנוי 279,285 0.28%
שדרגו את המנוי 141,503 0.14%
שדרגו את המנוי 121,729 0.12%
שדרגו את המנוי 121,188 0.12%
שדרגו את המנוי 87,510 0.09%
שדרגו את המנוי 60,152 0.06%
שדרגו את המנוי 39,789 0.04%
שדרגו את המנוי 34,705 0.03%
שדרגו את המנוי 33,955 0.03%
שדרגו את המנוי 29,670 0.03%
שדרגו את המנוי 29,430 0.03%
שדרגו את המנוי 27,222 0.03%
שדרגו את המנוי 18,843 0.02%
שדרגו את המנוי 17,495 0.02%
שדרגו את המנוי 14,617 0.01%
שדרגו את המנוי 14,598 0.01%
שדרגו את המנוי 14,472 0.01%
שדרגו את המנוי 13,749 0.01%
שדרגו את המנוי 11,976 0.01%
שדרגו את המנוי 11,728 0.01%
שדרגו את המנוי 10,239 0.01%
שדרגו את המנוי 6,776 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,903 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,121 < 0.01%
שדרגו את המנוי 864 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית