תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
איילון 57,701 67,946 10,245  17.76%
מור 4,047 10,408 6,361  157.18%
הירשמו לצפייה 83,173 84,460 1,287  1.55%
הירשמו לצפייה 24,692 25,939 1,247  5.05%
הירשמו לצפייה 15,486 16,406 920  5.94%
שדרגו את המנוי 198,883 199,705 822  0.41%
שדרגו את המנוי 86,648 86,890 242  0.28%
שדרגו את המנוי 2,050 1,800 -250  -12.20%
שדרגו את המנוי 8,818 8,408 -410  -4.65%
שדרגו את המנוי 2,177 1,639 -538  -24.71%
שדרגו את המנוי 265,877 265,291 -586  -0.22%
שדרגו את המנוי 12,485 11,828 -657  -5.26%
שדרגו את המנוי 81,313 79,000 -2,313  -2.84%
שדרגו את המנוי 297,738 289,677 -8,061  -2.71%
שדרגו את המנוי 19,115 8,586 -10,529  -55.08%
שדרגו את המנוי 91,280 79,245 -12,035  -13.18%
שדרגו את המנוי 85,273 71,677 -13,596  -15.94%
שדרגו את המנוי 20,405 3,680 -16,725  -81.97%
שדרגו את המנוי 232,634 206,081 -26,553  -11.41%
שדרגו את המנוי 1,122,150 1,058,960 -63,188  -5.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,124

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -155,441

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 2,759 322,605 319,846  11,592.82%
אלטשולר - שחם 4,613,160 4,815,930 202,772  4.40%
הירשמו לצפייה 1,313,720 1,474,030 160,310  12.20%
הירשמו לצפייה 7,000 101,831 94,831  1,354.73%
הירשמו לצפייה 14,311 50,531 36,220  253.09%
שדרגו את המנוי 3,691 18,646 14,955  405.17%
שדרגו את המנוי 5,250 19,520 14,270  271.81%
שדרגו את המנוי 15,776 25,556 9,780  61.99%
שדרגו את המנוי 2,054,470 2,060,750 6,277  0.31%
שדרגו את המנוי 1,824,990 1,827,160 2,167  0.12%
שדרגו את המנוי 8,806 10,239 1,433  16.27%
שדרגו את המנוי 2,598 3,248 650  25.02%
שדרגו את המנוי 462,178 462,739 561  0.12%
שדרגו את המנוי 44,019 44,193 174  0.40%
שדרגו את המנוי 371,204 371,296 92  0.02%
שדרגו את המנוי 857 856 -1  -0.12%
שדרגו את המנוי 22,765 22,399 -366  -1.61%
שדרגו את המנוי 14,465 13,675 -790  -5.46%
שדרגו את המנוי 15,147 13,821 -1,326  -8.75%
שדרגו את המנוי 24,958 22,889 -2,069  -8.29%
שדרגו את המנוי 32,016 29,713 -2,303  -7.19%
שדרגו את המנוי 23,731 21,231 -2,500  -10.53%
שדרגו את המנוי 2,084,130 2,081,510 -2,620  -0.13%
שדרגו את המנוי 35,369 29,595 -5,774  -16.33%
שדרגו את המנוי 90,385 84,537 -5,848  -6.47%
שדרגו את המנוי 105,513 74,813 -30,700  -29.10%
שדרגו את המנוי 1,355,420 1,307,770 -47,654  -3.52%
שדרגו את המנוי 474,969 389,838 -85,131  -17.92%
שדרגו את המנוי 2,128,760 2,004,520 -124,248  -5.84%
שדרגו את המנוי 4,238,250 3,882,180 -356,068  -8.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 864,338

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -667,398

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,124
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -155,441
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 864,338
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -667,398
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,715,404 2.71%
אלטשולר - שחם 1,058,960 1.06%
מיטב דש 289,677 0.29%
הירשמו לצפייה 265,291 0.26%
הירשמו לצפייה 206,081 0.21%
הירשמו לצפייה 199,705 0.20%
שדרגו את המנוי 86,890 0.09%
שדרגו את המנוי 84,460 0.08%
שדרגו את המנוי 79,245 0.08%
שדרגו את המנוי 79,000 0.08%
שדרגו את המנוי 71,677 0.07%
שדרגו את המנוי 67,946 0.07%
שדרגו את המנוי 63,913 0.06%
שדרגו את המנוי 25,939 0.03%
שדרגו את המנוי 16,725 0.02%
שדרגו את המנוי 16,406 0.02%
שדרגו את המנוי 15,213 0.02%
שדרגו את המנוי 13,029 0.01%
שדרגו את המנוי 11,828 0.01%
שדרגו את המנוי 10,408 0.01%
שדרגו את המנוי 10,300 0.01%
שדרגו את המנוי 8,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,398 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,628,545 22.55%
אלטשולר - שחם 4,815,930 4.80%
מגדל 3,882,180 3.87%
הירשמו לצפייה 2,081,510 2.07%
הירשמו לצפייה 2,060,750 2.05%
הירשמו לצפייה 2,004,520 2.00%
שדרגו את המנוי 1,827,160 1.82%
שדרגו את המנוי 1,474,030 1.47%
שדרגו את המנוי 1,307,770 1.30%
שדרגו את המנוי 462,739 0.46%
שדרגו את המנוי 389,838 0.39%
שדרגו את המנוי 371,296 0.37%
שדרגו את המנוי 322,605 0.32%
שדרגו את המנוי 244,085 0.24%
שדרגו את המנוי 199,864 0.20%
שדרגו את המנוי 175,151 0.17%
שדרגו את המנוי 101,831 0.10%
שדרגו את המנוי 91,000 0.09%
שדרגו את המנוי 86,140 0.09%
שדרגו את המנוי 84,537 0.08%
שדרגו את המנוי 76,667 0.08%
שדרגו את המנוי 74,813 0.07%
שדרגו את המנוי 50,958 0.05%
שדרגו את המנוי 50,531 0.05%
שדרגו את המנוי 44,193 0.04%
שדרגו את המנוי 33,772 0.03%
שדרגו את המנוי 29,713 0.03%
שדרגו את המנוי 29,618 0.03%
שדרגו את המנוי 29,595 0.03%
שדרגו את המנוי 25,556 0.03%
שדרגו את המנוי 22,889 0.02%
שדרגו את המנוי 22,399 0.02%
שדרגו את המנוי 21,231 0.02%
שדרגו את המנוי 19,520 0.02%
שדרגו את המנוי 18,646 0.02%
שדרגו את המנוי 13,821 0.01%
שדרגו את המנוי 13,675 0.01%
שדרגו את המנוי 13,475 0.01%
שדרגו את המנוי 10,239 0.01%
שדרגו את המנוי 9,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,716 < 0.01%
שדרגו את המנוי 856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית