תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
איילון 384,295 411,940 27,645  7.19%
מיטב דש 270,279 292,930 22,651  8.38%
הירשמו לצפייה 607,494 630,133 22,639  3.73%
הירשמו לצפייה 265,218 276,174 10,956  4.13%
הירשמו לצפייה 67,339 72,626 5,287  7.85%
שדרגו את המנוי 53,650 58,658 5,008  9.33%
שדרגו את המנוי 99,907 103,860 3,953  3.96%
שדרגו את המנוי 6,389 8,742 2,353  36.83%
שדרגו את המנוי 90,398 92,544 2,146  2.37%
שדרגו את המנוי 8,968 10,395 1,427  15.91%
שדרגו את המנוי 14,851 15,588 737  4.96%
שדרגו את המנוי 11,591 12,055 464  4.00%
שדרגו את המנוי 13,003 13,363 360  2.77%
שדרגו את המנוי 81,895 82,168 273  0.33%
שדרגו את המנוי 4,070 4,310 240  5.90%
שדרגו את המנוי 15,060 15,120 60  0.40%
שדרגו את המנוי 1,200 1,100 -100  -8.33%
שדרגו את המנוי 37,731 37,581 -150  -0.40%
שדרגו את המנוי 20,580 19,554 -1,026  -4.99%
שדרגו את המנוי 133,110 131,700 -1,410  -1.06%
שדרגו את המנוי 3,289 1,704 -1,585  -48.19%
שדרגו את המנוי 3,435 700 -2,735  -79.62%
שדרגו את המנוי 14,557 7,733 -6,824  -46.88%
שדרגו את המנוי 168,180 157,813 -10,367  -6.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 106,199

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,197

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 2,180,480 2,390,450 209,971  9.63%
פסגות 2,271,660 2,331,330 59,673  2.63%
הירשמו לצפייה 278,506 316,460 37,954  13.63%
הירשמו לצפייה 4,795,370 4,812,200 16,828  0.35%
הירשמו לצפייה 1,983,980 1,997,570 13,588  0.68%
שדרגו את המנוי 14,060 23,119 9,059  64.43%
שדרגו את המנוי 1,641,110 1,648,300 7,192  0.44%
שדרגו את המנוי 44,253 51,206 6,953  15.71%
שדרגו את המנוי 1,824,590 1,828,730 4,137  0.23%
שדרגו את המנוי 82,121 86,186 4,065  4.95%
שדרגו את המנוי 4,474 5,924 1,450  32.41%
שדרגו את המנוי 18,875 20,240 1,365  7.23%
שדרגו את המנוי 244,085 245,230 1,145  0.47%
שדרגו את המנוי 9,510 10,131 621  6.53%
שדרגו את המנוי 77,413 77,723 310  0.40%
שדרגו את המנוי 1,716 1,853 137  7.98%
שדרגו את המנוי 50,165 50,093 -72  -0.14%
שדרגו את המנוי 91,253 91,000 -253  -0.28%
שדרגו את המנוי 24,554 23,564 -990  -4.03%
שדרגו את המנוי 29,792 28,135 -1,657  -5.56%
שדרגו את המנוי 262,294 243,080 -19,214  -7.33%
שדרגו את המנוי 466,138 426,143 -39,995  -8.58%
שדרגו את המנוי 352,112 298,562 -53,550  -15.21%
שדרגו את המנוי 87,478 3,458 -84,020  -96.05%
שדרגו את המנוי 972,435 883,701 -88,734  -9.12%
שדרגו את המנוי 199,864 93,364 -106,500  -53.29%
שדרגו את המנוי 3,431,890 3,155,460 -276,432  -8.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 374,448

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -671,417

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 106,199
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,197
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 374,448
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -671,417
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,527,911 2.52%
אלטשולר - שחם 630,133 0.63%
איילון 411,940 0.41%
הירשמו לצפייה 292,930 0.29%
הירשמו לצפייה 276,174 0.28%
הירשמו לצפייה 157,813 0.16%
שדרגו את המנוי 131,700 0.13%
שדרגו את המנוי 103,860 0.10%
שדרגו את המנוי 92,544 0.09%
שדרגו את המנוי 82,168 0.08%
שדרגו את המנוי 72,626 0.07%
שדרגו את המנוי 58,658 0.06%
שדרגו את המנוי 56,500 0.06%
שדרגו את המנוי 37,581 0.04%
שדרגו את המנוי 19,554 0.02%
שדרגו את המנוי 15,588 0.02%
שדרגו את המנוי 15,120 0.02%
שדרגו את המנוי 13,363 0.01%
שדרגו את המנוי 12,055 0.01%
שדרגו את המנוי 10,395 0.01%
שדרגו את המנוי 8,742 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,704 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 123 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,167,404 22.09%
אלטשולר - שחם 4,812,200 4.80%
מגדל 3,155,460 3.15%
הירשמו לצפייה 2,390,450 2.38%
הירשמו לצפייה 2,331,330 2.32%
הירשמו לצפייה 1,997,570 1.99%
שדרגו את המנוי 1,828,730 1.82%
שדרגו את המנוי 1,648,300 1.64%
שדרגו את המנוי 883,701 0.88%
שדרגו את המנוי 426,143 0.42%
שדרגו את המנוי 316,460 0.32%
שדרגו את המנוי 298,562 0.30%
שדרגו את המנוי 245,230 0.24%
שדרגו את המנוי 243,080 0.24%
שדרגו את המנוי 200,313 0.20%
שדרגו את המנוי 194,765 0.19%
שדרגו את המנוי 101,831 0.10%
שדרגו את המנוי 93,364 0.09%
שדרגו את המנוי 91,000 0.09%
שדרגו את המנוי 87,577 0.09%
שדרגו את המנוי 86,186 0.09%
שדרגו את המנוי 86,140 0.09%
שדרגו את המנוי 77,723 0.08%
שדרגו את המנוי 63,456 0.06%
שדרגו את המנוי 51,326 0.05%
שדרגו את המנוי 51,206 0.05%
שדרגו את המנוי 50,093 0.05%
שדרגו את המנוי 48,261 0.05%
שדרגו את המנוי 43,912 0.04%
שדרגו את המנוי 29,618 0.03%
שדרגו את המנוי 28,135 0.03%
שדרגו את המנוי 23,564 0.02%
שדרגו את המנוי 23,119 0.02%
שדרגו את המנוי 21,363 0.02%
שדרגו את המנוי 20,240 0.02%
שדרגו את המנוי 18,646 0.02%
שדרגו את המנוי 17,928 0.02%
שדרגו את המנוי 15,001 0.01%
שדרגו את המנוי 13,475 0.01%
שדרגו את המנוי 10,131 0.01%
שדרגו את המנוי 9,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,924 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית