תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
אי.בי.אי. 215,755 281,470 65,715  30.46%
הראל 85,197 124,020 38,823  45.57%
הירשמו לצפייה 16,184 30,250 14,066  86.91%
הירשמו לצפייה 385,639 399,425 13,786  3.57%
הירשמו לצפייה 309,805 322,458 12,653  4.08%
שדרגו את המנוי 292,590 299,099 6,509  2.22%
שדרגו את המנוי 73,044 79,124 6,080  8.32%
שדרגו את המנוי 1,550 6,050 4,500  290.32%
שדרגו את המנוי 16,776 21,032 4,256  25.37%
שדרגו את המנוי 58,500 62,645 4,145  7.09%
שדרגו את המנוי 16,383 18,264 1,881  11.48%
שדרגו את המנוי 81,151 81,203 52  0.06%
שדרגו את המנוי 5,997 5,992 -5  -0.08%
שדרגו את המנוי 30,541 28,379 -2,162  -7.08%
שדרגו את המנוי 22,387 20,000 -2,387  -10.66%
שדרגו את המנוי 30,137 18,388 -11,749  -38.99%
שדרגו את המנוי 442,213 419,673 -22,540  -5.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 172,466

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,843

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הראל 1,995,740 2,500,670 504,921  25.30%
מיטב דש 231,572 487,867 256,295  110.68%
הירשמו לצפייה 76,508 124,008 47,500  62.09%
הירשמו לצפייה 88,958 113,506 24,548  27.60%
הירשמו לצפייה 194,765 213,038 18,273  9.38%
שדרגו את המנוי 385,221 396,355 11,134  2.89%
שדרגו את המנוי 817 4,143 3,326  407.10%
שדרגו את המנוי 426,226 428,742 2,516  0.59%
שדרגו את המנוי 7,030 9,188 2,158  30.70%
שדרגו את המנוי 21,258 22,938 1,680  7.90%
שדרגו את המנוי 78,733 79,495 762  0.97%
שדרגו את המנוי 1,186 759 -427  -36.00%
שדרגו את המנוי 17,970 16,674 -1,296  -7.21%
שדרגו את המנוי 13,475 10,699 -2,776  -20.60%
שדרגו את המנוי 22,936 19,884 -3,052  -13.31%
שדרגו את המנוי 27,914 23,781 -4,133  -14.81%
שדרגו את המנוי 57,618 53,425 -4,193  -7.28%
שדרגו את המנוי 53,598 48,512 -5,086  -9.49%
שדרגו את המנוי 238,841 232,570 -6,271  -2.63%
שדרגו את המנוי 869,378 858,739 -10,639  -1.22%
שדרגו את המנוי 44,038 31,779 -12,259  -27.84%
שדרגו את המנוי 311,295 291,481 -19,814  -6.37%
שדרגו את המנוי 4,812,340 4,791,040 -21,301  -0.44%
שדרגו את המנוי 50,093 25,411 -24,682  -49.27%
שדרגו את המנוי 90,620 59,420 -31,200  -34.43%
שדרגו את המנוי 2,178,380 2,139,130 -39,248  -1.80%
שדרגו את המנוי 91,293 48,293 -43,000  -47.10%
שדרגו את המנוי 200,313 140,013 -60,300  -30.10%
שדרגו את המנוי 3,155,560 2,984,270 -171,294  -5.43%
שדרגו את המנוי 1,833,920 1,561,070 -272,854  -14.88%
שדרגו את המנוי 1,491,440 1,087,860 -403,582  -27.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 873,113

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,137,407

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 172,466
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -38,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 873,113
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,137,407
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,549,307 2.54%
איילון 419,673 0.42%
מיטב דש 399,425 0.40%
הירשמו לצפייה 322,458 0.32%
הירשמו לצפייה 299,099 0.30%
הירשמו לצפייה 281,470 0.28%
שדרגו את המנוי 126,756 0.13%
שדרגו את המנוי 124,020 0.12%
שדרגו את המנוי 109,850 0.11%
שדרגו את המנוי 81,203 0.08%
שדרגו את המנוי 79,124 0.08%
שדרגו את המנוי 77,905 0.08%
שדרגו את המנוי 62,645 0.06%
שדרגו את המנוי 30,250 0.03%
שדרגו את המנוי 28,379 0.03%
שדרגו את המנוי 21,032 0.02%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 18,388 0.02%
שדרגו את המנוי 18,264 0.02%
שדרגו את המנוי 6,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 247 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,269,515 22.20%
אלטשולר - שחם 4,791,040 4.78%
מגדל 2,984,270 2.97%
הירשמו לצפייה 2,667,390 2.66%
הירשמו לצפייה 2,500,670 2.49%
הירשמו לצפייה 2,139,130 2.13%
שדרגו את המנוי 1,561,070 1.56%
שדרגו את המנוי 1,087,860 1.08%
שדרגו את המנוי 858,739 0.86%
שדרגו את המנוי 487,867 0.49%
שדרגו את המנוי 428,742 0.43%
שדרגו את המנוי 396,355 0.40%
שדרגו את המנוי 291,481 0.29%
שדרגו את המנוי 245,230 0.24%
שדרגו את המנוי 232,570 0.23%
שדרגו את המנוי 213,038 0.21%
שדרגו את המנוי 140,013 0.14%
שדרגו את המנוי 124,008 0.12%
שדרגו את המנוי 113,506 0.11%
שדרגו את המנוי 101,831 0.10%
שדרגו את המנוי 93,364 0.09%
שדרגו את המנוי 79,495 0.08%
שדרגו את המנוי 76,577 0.08%
שדרגו את המנוי 59,420 0.06%
שדרגו את המנוי 53,425 0.05%
שדרגו את המנוי 51,326 0.05%
שדרגו את המנוי 48,512 0.05%
שדרגו את המנוי 48,293 0.05%
שדרגו את המנוי 48,261 0.05%
שדרגו את המנוי 46,306 0.05%
שדרגו את המנוי 33,772 0.03%
שדרגו את המנוי 31,779 0.03%
שדרגו את המנוי 25,411 0.03%
שדרגו את המנוי 23,781 0.02%
שדרגו את המנוי 22,938 0.02%
שדרגו את המנוי 22,555 0.02%
שדרגו את המנוי 21,363 0.02%
שדרגו את המנוי 19,884 0.02%
שדרגו את המנוי 18,646 0.02%
שדרגו את המנוי 16,674 0.02%
שדרגו את המנוי 15,001 0.01%
שדרגו את המנוי 10,699 0.01%
שדרגו את המנוי 9,188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 664 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית