תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
פורטה 5,791 17,763 11,972  206.73%
אדמונד דה רוטשילד 119,746 128,010 8,264  6.90%
הירשמו לצפייה 196,841 204,964 8,123  4.13%
הירשמו לצפייה 9,034 14,590 5,556  61.50%
הירשמו לצפייה 79,333 81,894 2,561  3.23%
שדרגו את המנוי 7,129 9,503 2,374  33.30%
שדרגו את המנוי 11,738 13,009 1,271  10.83%
שדרגו את המנוי 86,569 86,648 79  0.09%
שדרגו את המנוי 13,287 13,083 -204  -1.54%
שדרגו את המנוי 43,829 43,571 -258  -0.59%
שדרגו את המנוי 14,100 13,300 -800  -5.67%
שדרגו את המנוי 178,118 177,264 -854  -0.48%
שדרגו את המנוי 23,894 22,529 -1,365  -5.71%
שדרגו את המנוי 14,211 12,098 -2,113  -14.87%
שדרגו את המנוי 379,047 376,069 -2,978  -0.79%
שדרגו את המנוי 261,189 257,359 -3,830  -1.47%
שדרגו את המנוי 178,635 174,635 -4,000  -2.24%
שדרגו את המנוי 24,883 20,369 -4,514  -18.14%
שדרגו את המנוי 1,419,950 1,354,640 -65,316  -4.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -86,232

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 289,305 402,259 112,954  39.04%
מגדל 4,287,140 4,332,300 45,156  1.05%
הירשמו לצפייה 4,597,860 4,613,160 15,302  0.33%
הירשמו לצפייה 446,078 460,650 14,572  3.27%
הירשמו לצפייה 20,394 25,300 4,906  24.06%
שדרגו את המנוי 97,645 101,386 3,741  3.83%
שדרגו את המנוי 2,342,490 2,343,590 1,104  0.05%
שדרגו את המנוי 43,283 43,503 220  0.51%
שדרגו את המנוי 37,745 37,609 -136  -0.36%
שדרגו את המנוי 37,441 35,505 -1,936  -5.17%
שדרגו את המנוי 7,269 5,250 -2,019  -27.78%
שדרגו את המנוי 8,929 6,902 -2,027  -22.70%
שדרגו את המנוי 57,915 55,415 -2,500  -4.32%
שדרגו את המנוי 19,023 14,311 -4,712  -24.77%
שדרגו את המנוי 19,496 14,465 -5,031  -25.81%
שדרגו את המנוי 100,543 94,941 -5,602  -5.57%
שדרגו את המנוי 491,782 485,782 -6,000  -1.22%
שדרגו את המנוי 112,778 105,513 -7,265  -6.44%
שדרגו את המנוי 75,220 66,927 -8,293  -11.02%
שדרגו את המנוי 47,300 33,772 -13,528  -28.60%
שדרגו את המנוי 18,652 3,691 -14,961  -80.21%
שדרגו את המנוי 33,128 2,217 -30,911  -93.31%
שדרגו את המנוי 1,962,660 1,930,740 -31,924  -1.63%
שדרגו את המנוי 2,270,320 2,222,850 -47,464  -2.09%
שדרגו את המנוי 70,994 20,056 -50,938  -71.75%
שדרגו את המנוי 1,584,610 1,373,170 -211,446  -13.34%
שדרגו את המנוי 315,490 36,691 -278,799  -88.37%
שדרגו את המנוי 2,430,920 2,151,180 -279,748  -11.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 197,955

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,005,240

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -86,232
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 197,955
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,005,240
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,434,858 3.42%
אלטשולר - שחם 1,354,640 1.35%
מיטב דש 376,069 0.37%
הירשמו לצפייה 257,359 0.26%
הירשמו לצפייה 243,680 0.24%
הירשמו לצפייה 204,964 0.20%
שדרגו את המנוי 177,264 0.18%
שדרגו את המנוי 174,635 0.17%
שדרגו את המנוי 128,010 0.13%
שדרגו את המנוי 91,000 0.09%
שדרגו את המנוי 86,648 0.09%
שדרגו את המנוי 81,894 0.08%
שדרגו את המנוי 63,913 0.06%
שדרגו את המנוי 43,571 0.04%
שדרגו את המנוי 22,529 0.02%
שדרגו את המנוי 20,369 0.02%
שדרגו את המנוי 17,763 0.02%
שדרגו את המנוי 14,590 0.01%
שדרגו את המנוי 13,300 0.01%
שדרגו את המנוי 13,083 0.01%
שדרגו את המנוי 13,009 0.01%
שדרגו את המנוי 12,098 0.01%
שדרגו את המנוי 9,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,681,658 23.60%
אלטשולר - שחם 4,613,160 4.60%
מגדל 4,332,300 4.32%
הירשמו לצפייה 2,343,590 2.34%
הירשמו לצפייה 2,222,850 2.22%
הירשמו לצפייה 2,151,180 2.14%
שדרגו את המנוי 1,930,740 1.92%
שדרגו את המנוי 1,373,170 1.37%
שדרגו את המנוי 1,112,600 1.11%
שדרגו את המנוי 485,782 0.48%
שדרגו את המנוי 460,650 0.46%
שדרגו את המנוי 460,515 0.46%
שדרגו את המנוי 402,259 0.40%
שדרגו את המנוי 199,864 0.20%
שדרגו את המנוי 176,878 0.18%
שדרגו את המנוי 105,513 0.11%
שדרגו את המנוי 102,644 0.10%
שדרגו את המנוי 101,831 0.10%
שדרגו את המנוי 101,386 0.10%
שדרגו את המנוי 94,941 0.09%
שדרגו את המנוי 91,000 0.09%
שדרגו את המנוי 88,050 0.09%
שדרגו את המנוי 79,424 0.08%
שדרגו את המנוי 76,667 0.08%
שדרגו את המנוי 66,927 0.07%
שדרגו את המנוי 55,415 0.06%
שדרגו את המנוי 43,503 0.04%
שדרגו את המנוי 37,609 0.04%
שדרגו את המנוי 36,691 0.04%
שדרגו את המנוי 35,505 0.04%
שדרגו את המנוי 35,369 0.04%
שדרגו את המנוי 33,772 0.03%
שדרגו את המנוי 29,745 0.03%
שדרגו את המנוי 25,300 0.03%
שדרגו את המנוי 20,150 0.02%
שדרגו את המנוי 20,056 0.02%
שדרגו את המנוי 14,945 0.01%
שדרגו את המנוי 14,830 0.01%
שדרגו את המנוי 14,465 0.01%
שדרגו את המנוי 14,311 0.01%
שדרגו את המנוי 12,832 0.01%
שדרגו את המנוי 11,262 0.01%
שדרגו את המנוי 6,902 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,744 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,691 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,412 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,319 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,217 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית