תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 279,916 304,684 24,768  8.85%
אלטשולר - שחם 534,259 555,375 21,116  3.95%
הירשמו לצפייה 290,694 311,513 20,819  7.16%
הירשמו לצפייה 307,519 320,369 12,850  4.18%
הירשמו לצפייה 53,500 65,802 12,302  22.99%
שדרגו את המנוי 365,570 376,641 11,071  3.03%
שדרגו את המנוי 14,419 21,322 6,903  47.87%
שדרגו את המנוי 10,815 15,743 4,928  45.57%
שדרגו את המנוי 4,757 8,071 3,314  69.67%
שדרגו את המנוי 1,500 2,865 1,365  91.00%
שדרגו את המנוי 4,175 4,950 775  18.56%
שדרגו את המנוי 3,047 3,500 453  14.87%
שדרגו את המנוי 58 121 63  108.62%
שדרגו את המנוי 1,291 1,257 -34  -2.63%
שדרגו את המנוי 450 340 -110  -24.44%
שדרגו את המנוי 1,000 800 -200  -20.00%
שדרגו את המנוי 17,178 16,965 -213  -1.24%
שדרגו את המנוי 2,173 1,949 -224  -10.31%
שדרגו את המנוי 27,587 25,472 -2,115  -7.67%
שדרגו את המנוי 41,868 38,797 -3,071  -7.33%
שדרגו את המנוי 105,737 100,544 -5,193  -4.91%
שדרגו את המנוי 110,187 104,390 -5,797  -5.26%
שדרגו את המנוי 234,329 207,337 -26,992  -11.52%
שדרגו את המנוי 270,240 85,700 -184,540  -68.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 120,727

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -228,489

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 3,947,800 4,846,780 898,976  22.77%
מיטב דש 500,076 1,265,240 765,160  153.01%
הירשמו לצפייה 2,504,100 2,827,190 323,089  12.90%
הירשמו לצפייה 68,324 245,230 176,906  258.92%
הירשמו לצפייה 894,334 1,032,000 137,663  15.39%
שדרגו את המנוי 1,836,170 1,918,030 81,865  4.46%
שדרגו את המנוי 982,857 1,064,490 81,632  8.31%
שדרגו את המנוי 368,242 429,510 61,268  16.64%
שדרגו את המנוי 2,985,320 3,043,220 57,904  1.94%
שדרגו את המנוי 93,078 127,458 34,380  36.94%
שדרגו את המנוי 89,426 115,519 26,093  29.18%
שדרגו את המנוי 52,464 67,039 14,575  27.78%
שדרגו את המנוי 90,270 102,620 12,350  13.68%
שדרגו את המנוי 7,350 16,800 9,450  128.57%
שדרגו את המנוי 111,753 117,683 5,930  5.31%
שדרגו את המנוי 391,132 396,344 5,212  1.33%
שדרגו את המנוי 25,411 29,404 3,993  15.71%
שדרגו את המנוי 6,147 9,369 3,222  52.42%
שדרגו את המנוי 15,001 17,996 2,995  19.97%
שדרגו את המנוי 232,883 235,607 2,724  1.17%
שדרגו את המנוי 431,807 433,859 2,052  0.48%
שדרגו את המנוי 20,430 22,015 1,585  7.76%
שדרגו את המנוי 2,948 4,098 1,150  39.01%
שדרגו את המנוי 1,513 2,175 662  43.75%
שדרגו את המנוי 19,960 20,300 340  1.70%
שדרגו את המנוי 50,710 50,690 -20  -0.04%
שדרגו את המנוי 22,414 22,370 -44  -0.20%
שדרגו את המנוי 4,791,040 4,790,960 -80
שדרגו את המנוי 1,562,400 1,562,250 -143  -0.01%
שדרגו את המנוי 46,306 45,370 -936  -2.02%
שדרגו את המנוי 9,119 8,095 -1,024  -11.23%
שדרגו את המנוי 101,831 100,739 -1,092  -1.07%
שדרגו את המנוי 19,884 18,601 -1,283  -6.45%
שדרגו את המנוי 45,748 43,187 -2,561  -5.60%
שדרגו את המנוי 53,617 45,617 -8,000  -14.92%
שדרגו את המנוי 220,183 180,685 -39,498  -17.94%
שדרגו את המנוי 132,471 4,830 -127,641  -96.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,711,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -182,322

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 120,727
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -228,489
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,711,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -182,322
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,797,988 2.79%
אלטשולר - שחם 555,375 0.55%
איילון 376,641 0.38%
הירשמו לצפייה 320,369 0.32%
הירשמו לצפייה 311,513 0.31%
הירשמו לצפייה 304,684 0.30%
שדרגו את המנוי 207,337 0.21%
שדרגו את המנוי 104,390 0.10%
שדרגו את המנוי 100,544 0.10%
שדרגו את המנוי 94,749 0.09%
שדרגו את המנוי 85,700 0.09%
שדרגו את המנוי 78,514 0.08%
שדרגו את המנוי 65,802 0.07%
שדרגו את המנוי 38,797 0.04%
שדרגו את המנוי 25,472 0.03%
שדרגו את המנוי 21,322 0.02%
שדרגו את המנוי 19,050 0.02%
שדרגו את המנוי 17,220 0.02%
שדרגו את המנוי 16,965 0.02%
שדרגו את המנוי 15,743 0.02%
שדרגו את המנוי 8,071 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,865 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,802 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,657,588 25.57%
כלל 4,846,780 4.83%
אלטשולר - שחם 4,790,960 4.78%
הירשמו לצפייה 3,043,220 3.03%
הירשמו לצפייה 2,827,190 2.82%
הירשמו לצפייה 1,918,030 1.91%
שדרגו את המנוי 1,562,250 1.56%
שדרגו את המנוי 1,265,240 1.26%
שדרגו את המנוי 1,064,490 1.06%
שדרגו את המנוי 1,032,000 1.03%
שדרגו את המנוי 433,859 0.43%
שדרגו את המנוי 429,510 0.43%
שדרגו את המנוי 396,344 0.40%
שדרגו את המנוי 245,230 0.24%
שדרגו את המנוי 235,607 0.23%
שדרגו את המנוי 180,685 0.18%
שדרגו את המנוי 140,013 0.14%
שדרגו את המנוי 127,458 0.13%
שדרגו את המנוי 117,683 0.12%
שדרגו את המנוי 115,519 0.12%
שדרגו את המנוי 102,620 0.10%
שדרגו את המנוי 100,739 0.10%
שדרגו את המנוי 67,039 0.07%
שדרגו את המנוי 50,690 0.05%
שדרגו את המנוי 49,125 0.05%
שדרגו את המנוי 45,617 0.05%
שדרגו את המנוי 45,370 0.05%
שדרגו את המנוי 43,187 0.04%
שדרגו את המנוי 43,011 0.04%
שדרגו את המנוי 38,193 0.04%
שדרגו את המנוי 33,772 0.03%
שדרגו את המנוי 29,404 0.03%
שדרגו את המנוי 22,370 0.02%
שדרגו את המנוי 22,015 0.02%
שדרגו את המנוי 20,300 0.02%
שדרגו את המנוי 19,989 0.02%
שדרגו את המנוי 18,646 0.02%
שדרגו את המנוי 18,601 0.02%
שדרגו את המנוי 17,996 0.02%
שדרגו את המנוי 17,403 0.02%
שדרגו את המנוי 16,884 0.02%
שדרגו את המנוי 16,800 0.02%
שדרגו את המנוי 9,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,098 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,059 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית