הבינלאומי - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
איילון 44,865 52,604 7,739  17.25%
פיטנגו 13,441 15,650 2,209  16.43%
הירשמו לצפייה 11,244 12,429 1,185  10.54%
הירשמו לצפייה 13,349 14,080 731  5.48%
הירשמו לצפייה 81,976 82,465 489  0.60%
שדרגו את המנוי 24,067 24,418 351  1.46%
שדרגו את המנוי 2,822 2,177 -645  -22.86%
שדרגו את המנוי 16,489 15,213 -1,276  -7.74%
שדרגו את המנוי 13,300 10,300 -3,000  -22.56%
שדרגו את המנוי 15,248 7,619 -7,629  -50.03%
שדרגו את המנוי 243,380 235,192 -8,188  -3.36%
שדרגו את המנוי 90,000 81,313 -8,687  -9.65%
שדרגו את המנוי 172,992 161,559 -11,433  -6.61%
שדרגו את המנוי 253,196 240,202 -12,994  -5.13%
שדרגו את המנוי 99,757 74,783 -24,974  -25.03%
שדרגו את המנוי 127,280 97,700 -29,580  -23.24%
שדרגו את המנוי 216,382 181,578 -34,804  -16.08%
שדרגו את המנוי 371,357 297,722 -73,635  -19.83%
שדרגו את המנוי 1,358,700 1,128,790 -229,904  -16.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,704

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -446,749

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
עמיתים 1,112,600 1,313,720 201,115  18.08%
אי.בי.אי. 20,056 143,510 123,454  615.55%
הירשמו לצפייה 25,300 29,618 4,318  17.07%
הירשמו לצפייה 460,650 462,178 1,528  0.33%
הירשמו לצפייה 2,319 1,186 -1,133  -48.86%
שדרגו את המנוי 2,217 857 -1,360  -61.34%
שדרגו את המנוי 3,412 1,716 -1,696  -49.71%
שדרגו את המנוי 176,878 175,151 -1,727  -0.98%
שדרגו את המנוי 4,904 2,598 -2,306  -47.02%
שדרגו את המנוי 6,685 3,871 -2,814  -42.09%
שדרגו את המנוי 5,744 2,759 -2,985  -51.97%
שדרגו את המנוי 12,832 9,418 -3,414  -26.61%
שדרגו את המנוי 35,505 32,016 -3,489  -9.83%
שדרגו את המנוי 20,150 15,776 -4,374  -21.71%
שדרגו את המנוי 94,941 90,385 -4,556  -4.80%
שדרגו את המנוי 11,262 5,884 -5,378  -47.75%
שדרגו את המנוי 6,353 817 -5,536  -87.14%
שדרגו את המנוי 14,945 8,806 -6,139  -41.08%
שדרגו את המנוי 55,415 48,229 -7,186  -12.97%
שדרגו את המנוי 14,830 7,634 -7,196  -48.52%
שדרגו את המנוי 485,782 474,969 -10,813  -2.23%
שדרגו את המנוי 29,745 15,147 -14,598  -49.08%
שדרגו את המנוי 101,386 86,577 -14,809  -14.61%
שדרגו את המנוי 37,609 22,765 -14,844  -39.47%
שדרגו את המנוי 66,927 50,958 -15,969  -23.86%
שדרגו את המנוי 102,644 86,140 -16,504  -16.08%
שדרגו את המנוי 1,373,170 1,355,420 -17,745  -1.29%
שדרגו את המנוי 43,503 24,958 -18,545  -42.63%
שדרגו את המנוי 402,259 371,204 -31,055  -7.72%
שדרגו את המנוי 36,691 2,759 -33,932  -92.48%
שדרגו את המנוי 79,424 44,019 -35,405  -44.58%
שדרגו את המנוי 88,050 23,731 -64,319  -73.05%
שדרגו את המנוי 2,151,180 2,084,130 -67,044  -3.12%
שדרגו את המנוי 4,332,300 4,238,250 -94,045  -2.17%
שדרגו את המנוי 101,831 7,000 -94,831  -93.13%
שדרגו את המנוי 1,930,740 1,824,990 -105,745  -5.48%
שדרגו את המנוי 2,222,850 2,054,470 -168,384  -7.57%
שדרגו את המנוי 2,343,590 2,128,760 -214,825  -9.17%
שדרגו את המנוי 460,515 244,085 -216,430  -47.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 330,415

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,311,131

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,704
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -446,749
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 330,415
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,311,131
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,928,439 2.92%
אלטשולר - שחם 1,128,790 1.13%
מיטב דש 297,722 0.30%
הירשמו לצפייה 240,202 0.24%
הירשמו לצפייה 235,192 0.23%
הירשמו לצפייה 181,578 0.18%
שדרגו את המנוי 161,559 0.16%
שדרגו את המנוי 97,700 0.10%
שדרגו את המנוי 86,648 0.09%
שדרגו את המנוי 82,465 0.08%
שדרגו את המנוי 81,313 0.08%
שדרגו את המנוי 74,783 0.07%
שדרגו את המנוי 63,913 0.06%
שדרגו את המנוי 52,604 0.05%
שדרגו את המנוי 24,418 0.02%
שדרגו את המנוי 20,405 0.02%
שדרגו את המנוי 15,650 0.02%
שדרגו את המנוי 15,213 0.02%
שדרגו את המנוי 14,080 0.01%
שדרגו את המנוי 12,429 0.01%
שדרגו את המנוי 10,300 0.01%
שדרגו את המנוי 8,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,619 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 168 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,697,618 22.62%
אלטשולר - שחם 4,613,160 4.60%
מגדל 4,238,250 4.22%
הירשמו לצפייה 2,128,760 2.12%
הירשמו לצפייה 2,084,130 2.08%
הירשמו לצפייה 2,054,470 2.05%
שדרגו את המנוי 1,824,990 1.82%
שדרגו את המנוי 1,355,420 1.35%
שדרגו את המנוי 1,313,720 1.31%
שדרגו את המנוי 474,969 0.47%
שדרגו את המנוי 462,178 0.46%
שדרגו את המנוי 371,204 0.37%
שדרגו את המנוי 244,085 0.24%
שדרגו את המנוי 199,864 0.20%
שדרגו את המנוי 175,151 0.17%
שדרגו את המנוי 143,510 0.14%
שדרגו את המנוי 105,513 0.11%
שדרגו את המנוי 91,000 0.09%
שדרגו את המנוי 90,385 0.09%
שדרגו את המנוי 86,577 0.09%
שדרגו את המנוי 86,140 0.09%
שדרגו את המנוי 76,667 0.08%
שדרגו את המנוי 50,958 0.05%
שדרגו את המנוי 48,229 0.05%
שדרגו את המנוי 44,019 0.04%
שדרגו את המנוי 35,369 0.04%
שדרגו את המנוי 33,772 0.03%
שדרגו את המנוי 32,016 0.03%
שדרגו את המנוי 29,618 0.03%
שדרגו את המנוי 24,958 0.02%
שדרגו את המנוי 23,731 0.02%
שדרגו את המנוי 22,765 0.02%
שדרגו את המנוי 15,776 0.02%
שדרגו את המנוי 15,147 0.02%
שדרגו את המנוי 14,465 0.01%
שדרגו את המנוי 14,311 0.01%
שדרגו את המנוי 9,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,691 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,716 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 857 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית