תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
איילון 172,821 232,153 59,332  34.33%
דיאמונד 44,084 70,069 25,985  58.94%
הירשמו לצפייה 191,494 212,730 21,236  11.09%
הירשמו לצפייה 28,230 31,066 2,836  10.05%
הירשמו לצפייה 87,822 89,966 2,144  2.44%
שדרגו את המנוי 47,935 49,709 1,774  3.70%
שדרגו את המנוי 16,500 18,250 1,750  10.61%
שדרגו את המנוי 7,400 9,100 1,700  22.97%
שדרגו את המנוי 1,970 2,713 743  37.72%
שדרגו את המנוי 12,120 12,794 674  5.56%
שדרגו את המנוי 547 1,040 493  90.13%
שדרגו את המנוי 19,850 20,141 291  1.47%
שדרגו את המנוי 83,365 83,448 83  0.10%
שדרגו את המנוי 1,500 1,498 -2  -0.13%
שדרגו את המנוי 14,702 14,582 -120  -0.82%
שדרגו את המנוי 6,261 5,621 -640  -10.22%
שדרגו את המנוי 59,042 55,925 -3,117  -5.28%
שדרגו את המנוי 77,500 70,500 -7,000  -9.03%
שדרגו את המנוי 184,474 175,450 -9,024  -4.89%
שדרגו את המנוי 288,275 261,774 -26,501  -9.19%
שדרגו את המנוי 900,891 831,999 -68,892  -7.65%
שדרגו את המנוי 291,375 191,657 -99,718  -34.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 119,041

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -215,014

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
עמיתים 1,474,030 1,641,110 167,080  11.33%
פסגות 2,004,520 2,144,960 140,440  7.01%
הירשמו לצפייה 175,151 295,273 120,122  68.58%
הירשמו לצפייה 2,081,510 2,105,070 23,560  1.13%
הירשמו לצפייה 2,060,750 2,084,300 23,550  1.14%
שדרגו את המנוי 13,675 19,180 5,505  40.26%
שדרגו את המנוי 371,296 373,447 2,151  0.58%
שדרגו את המנוי 76,667 77,413 746  0.97%
שדרגו את המנוי 462,739 463,387 648  0.14%
שדרגו את המנוי 1,827,160 1,827,350 190  0.01%
שדרגו את המנוי 9,418 9,510 92  0.98%
שדרגו את המנוי 29,713 29,593 -120  -0.40%
שדרגו את המנוי 3,248 2,948 -300  -9.24%
שדרגו את המנוי 84,537 81,152 -3,385  -4.00%
שדרגו את המנוי 25,556 21,628 -3,928  -15.37%
שדרגו את המנוי 19,520 15,100 -4,420  -22.64%
שדרגו את המנוי 48,229 40,403 -7,826  -16.23%
שדרגו את המנוי 50,531 39,005 -11,526  -22.81%
שדרגו את המנוי 1,282,670 1,268,920 -13,750  -1.07%
שדרגו את המנוי 4,815,930 4,793,260 -22,670  -0.47%
שדרגו את המנוי 244,085 75,459 -168,626  -69.08%
שדרגו את המנוי 389,838 194,645 -195,193  -50.07%
שדרגו את המנוי 3,882,180 3,669,500 -212,680  -5.48%
שדרגו את המנוי 322,605 4,445 -318,160  -98.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 484,084

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -962,584

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 119,041
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -215,014
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 484,084
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -962,584
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,563,340 2.55%
אלטשולר - שחם 831,999 0.83%
מגדל 261,774 0.26%
הירשמו לצפייה 232,153 0.23%
הירשמו לצפייה 212,730 0.21%
הירשמו לצפייה 191,657 0.19%
שדרגו את המנוי 175,450 0.17%
שדרגו את המנוי 89,966 0.09%
שדרגו את המנוי 83,448 0.08%
שדרגו את המנוי 70,500 0.07%
שדרגו את המנוי 70,069 0.07%
שדרגו את המנוי 63,913 0.06%
שדרגו את המנוי 55,925 0.06%
שדרגו את המנוי 49,709 0.05%
שדרגו את המנוי 31,066 0.03%
שדרגו את המנוי 20,141 0.02%
שדרגו את המנוי 18,250 0.02%
שדרגו את המנוי 14,582 0.01%
שדרגו את המנוי 13,029 0.01%
שדרגו את המנוי 12,794 0.01%
שדרגו את המנוי 11,212 0.01%
שדרגו את המנוי 11,004 0.01%
שדרגו את המנוי 9,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,498 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,040 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,144,765 22.07%
אלטשולר - שחם 4,793,260 4.78%
מגדל 3,669,500 3.66%
הירשמו לצפייה 2,144,960 2.14%
הירשמו לצפייה 2,105,070 2.10%
הירשמו לצפייה 2,084,300 2.08%
שדרגו את המנוי 1,827,350 1.82%
שדרגו את המנוי 1,641,110 1.64%
שדרגו את המנוי 1,268,920 1.26%
שדרגו את המנוי 463,387 0.46%
שדרגו את המנוי 373,447 0.37%
שדרגו את המנוי 295,273 0.29%
שדרגו את המנוי 199,864 0.20%
שדרגו את המנוי 194,645 0.19%
שדרגו את המנוי 101,831 0.10%
שדרגו את המנוי 91,000 0.09%
שדרגו את המנוי 86,140 0.09%
שדרגו את המנוי 81,152 0.08%
שדרגו את המנוי 77,413 0.08%
שדרגו את המנוי 75,459 0.08%
שדרגו את המנוי 74,813 0.07%
שדרגו את המנוי 50,958 0.05%
שדרגו את המנוי 44,193 0.04%
שדרגו את המנוי 40,403 0.04%
שדרגו את המנוי 39,005 0.04%
שדרגו את המנוי 33,772 0.03%
שדרגו את המנוי 29,618 0.03%
שדרגו את המנוי 29,593 0.03%
שדרגו את המנוי 22,889 0.02%
שדרגו את המנוי 22,399 0.02%
שדרגו את המנוי 21,628 0.02%
שדרגו את המנוי 21,231 0.02%
שדרגו את המנוי 19,180 0.02%
שדרגו את המנוי 18,646 0.02%
שדרגו את המנוי 15,100 0.02%
שדרגו את המנוי 13,821 0.01%
שדרגו את המנוי 13,475 0.01%
שדרגו את המנוי 10,239 0.01%
שדרגו את המנוי 9,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,716 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית