תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
איילון 330,786 355,949 25,163  7.61%
מגדל 242,924 253,367 10,443  4.30%
הירשמו לצפייה 194,056 203,151 9,095  4.69%
הירשמו לצפייה 5,130 14,130 9,000  175.44%
הירשמו לצפייה 47,254 49,983 2,729  5.78%
שדרגו את המנוי 145,055 146,604 1,549  1.07%
שדרגו את המנוי 14,993 16,281 1,288  8.59%
שדרגו את המנוי 13,108 14,030 922  7.03%
שדרגו את המנוי 65,613 66,313 700  1.07%
שדרגו את המנוי 9,200 9,724 524  5.70%
שדרגו את המנוי 2,899 3,153 254  8.76%
שדרגו את המנוי 2,560 2,680 120  4.69%
שדרגו את המנוי 1,100 1,200 100  9.09%
שדרגו את המנוי 4,286 4,359 73  1.70%
שדרגו את המנוי 1,006 1,000 -6  -0.60%
שדרגו את המנוי 1,700 1,550 -150  -8.82%
שדרגו את המנוי 7,400 6,800 -600  -8.11%
שדרגו את המנוי 2,138 1,235 -903  -42.24%
שדרגו את המנוי 2,650 1,695 -955  -36.04%
שדרגו את המנוי 40,106 38,306 -1,800  -4.49%
שדרגו את המנוי 97,209 95,101 -2,108  -2.17%
שדרגו את המנוי 171,819 169,196 -2,623  -1.53%
שדרגו את המנוי 137,294 134,000 -3,294  -2.40%
שדרגו את המנוי 63,500 56,500 -7,000  -11.02%
שדרגו את המנוי 616,252 590,775 -25,477  -4.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,960

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,916

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 2,180,480 2,390,450 209,971  9.63%
פסגות 2,271,660 2,331,330 59,673  2.63%
הירשמו לצפייה 278,506 316,460 37,954  13.63%
הירשמו לצפייה 4,795,370 4,812,200 16,828  0.35%
הירשמו לצפייה 1,983,980 1,997,570 13,588  0.68%
שדרגו את המנוי 14,060 23,119 9,059  64.43%
שדרגו את המנוי 1,641,110 1,648,300 7,192  0.44%
שדרגו את המנוי 44,253 51,206 6,953  15.71%
שדרגו את המנוי 1,824,590 1,828,730 4,137  0.23%
שדרגו את המנוי 82,121 86,186 4,065  4.95%
שדרגו את המנוי 4,474 5,924 1,450  32.41%
שדרגו את המנוי 18,875 20,240 1,365  7.23%
שדרגו את המנוי 244,085 245,230 1,145  0.47%
שדרגו את המנוי 9,510 10,131 621  6.53%
שדרגו את המנוי 77,413 77,723 310  0.40%
שדרגו את המנוי 1,716 1,853 137  7.98%
שדרגו את המנוי 50,165 50,093 -72  -0.14%
שדרגו את המנוי 91,253 91,000 -253  -0.28%
שדרגו את המנוי 24,554 23,564 -990  -4.03%
שדרגו את המנוי 29,792 28,135 -1,657  -5.56%
שדרגו את המנוי 262,294 243,080 -19,214  -7.33%
שדרגו את המנוי 466,138 426,143 -39,995  -8.58%
שדרגו את המנוי 352,112 298,562 -53,550  -15.21%
שדרגו את המנוי 87,478 3,458 -84,020  -96.05%
שדרגו את המנוי 972,435 883,701 -88,734  -9.12%
שדרגו את המנוי 199,864 93,364 -106,500  -53.29%
שדרגו את המנוי 3,431,890 3,155,460 -276,432  -8.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 374,448

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -671,417

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 61,960
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,916
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 374,448
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -671,417
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,367,417 2.36%
אלטשולר - שחם 590,775 0.59%
איילון 355,949 0.35%
הירשמו לצפייה 253,367 0.25%
הירשמו לצפייה 203,151 0.20%
הירשמו לצפייה 169,196 0.17%
שדרגו את המנוי 146,604 0.15%
שדרגו את המנוי 134,000 0.13%
שדרגו את המנוי 95,101 0.09%
שדרגו את המנוי 88,857 0.09%
שדרגו את המנוי 66,313 0.07%
שדרגו את המנוי 56,500 0.06%
שדרגו את המנוי 49,983 0.05%
שדרגו את המנוי 38,306 0.04%
שדרגו את המנוי 20,751 0.02%
שדרגו את המנוי 16,281 0.02%
שדרגו את המנוי 14,130 0.01%
שדרגו את המנוי 14,030 0.01%
שדרגו את המנוי 13,003 0.01%
שדרגו את המנוי 9,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,359 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,833 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 123 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,167,404 22.09%
אלטשולר - שחם 4,812,200 4.80%
מגדל 3,155,460 3.15%
הירשמו לצפייה 2,390,450 2.38%
הירשמו לצפייה 2,331,330 2.32%
הירשמו לצפייה 1,997,570 1.99%
שדרגו את המנוי 1,828,730 1.82%
שדרגו את המנוי 1,648,300 1.64%
שדרגו את המנוי 883,701 0.88%
שדרגו את המנוי 426,143 0.42%
שדרגו את המנוי 316,460 0.32%
שדרגו את המנוי 298,562 0.30%
שדרגו את המנוי 245,230 0.24%
שדרגו את המנוי 243,080 0.24%
שדרגו את המנוי 200,313 0.20%
שדרגו את המנוי 194,765 0.19%
שדרגו את המנוי 101,831 0.10%
שדרגו את המנוי 93,364 0.09%
שדרגו את המנוי 91,000 0.09%
שדרגו את המנוי 87,577 0.09%
שדרגו את המנוי 86,186 0.09%
שדרגו את המנוי 86,140 0.09%
שדרגו את המנוי 77,723 0.08%
שדרגו את המנוי 63,456 0.06%
שדרגו את המנוי 51,326 0.05%
שדרגו את המנוי 51,206 0.05%
שדרגו את המנוי 50,093 0.05%
שדרגו את המנוי 48,261 0.05%
שדרגו את המנוי 43,912 0.04%
שדרגו את המנוי 29,618 0.03%
שדרגו את המנוי 28,135 0.03%
שדרגו את המנוי 23,564 0.02%
שדרגו את המנוי 23,119 0.02%
שדרגו את המנוי 21,363 0.02%
שדרגו את המנוי 20,240 0.02%
שדרגו את המנוי 18,646 0.02%
שדרגו את המנוי 17,928 0.02%
שדרגו את המנוי 15,001 0.01%
שדרגו את המנוי 13,475 0.01%
שדרגו את המנוי 10,131 0.01%
שדרגו את המנוי 9,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,924 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית