תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בי.ג'י.איי

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 1,199,270 1,200,100 839  0.07%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 22,878 22,069 -809  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 839

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -809

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 839
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -809
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 228,954 0.62%
מיטב דש 228,954 0.62%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,612,629 7.10%
מנורה 1,200,100 3.26%
מיטב דש 1,113,260 3.03%
הירשמו לצפייה 277,200 0.75%
הירשמו לצפייה 22,069 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית