תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בי קומיונקיישנס

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אושן 16,700 37,700 21,000  125.75%
מגדל 42,264 54,710 12,446  29.45%
הירשמו לצפייה 9,083 15,252 6,169  67.92%
הירשמו לצפייה 182,470 185,440 2,970  1.63%
הירשמו לצפייה 1,940 1,854 -86  -4.43%
שדרגו את המנוי 4,652 3,652 -1,000  -21.50%
שדרגו את המנוי 536,113 533,113 -3,000  -0.56%
שדרגו את המנוי 9,000 3,000 -6,000  -66.67%
שדרגו את המנוי 160,381 150,080 -10,301  -6.42%
שדרגו את המנוי 94,677 84,299 -10,378  -10.96%
שדרגו את המנוי 65,746 26,904 -38,842  -59.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,585

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,607

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 210,518 759,569 549,051  260.81%
ההנדסאים והטכנאים 5,200 7,300 2,100  40.38%
הירשמו לצפייה 31,972 31,910 -62  -0.19%
הירשמו לצפייה 2,228,710 2,228,500 -203  -0.01%
הירשמו לצפייה 128,287 97,148 -31,139  -24.27%
שדרגו את המנוי 89,238 12,040 -77,198  -86.51%
שדרגו את המנוי 508,860 384,805 -124,055  -24.38%
שדרגו את המנוי 1,864,030 548,740 -1,315,290  -70.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 551,151

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,547,947

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,585
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -69,607
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 551,151
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,547,947
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,261,385 4.22%
אנליסט 533,113 1.78%
פסטרנק שהם 185,440 0.62%
הירשמו לצפייה 150,080 0.50%
הירשמו לצפייה 106,666 0.36%
הירשמו לצפייה 84,299 0.28%
שדרגו את המנוי 58,715 0.20%
שדרגו את המנוי 54,710 0.18%
שדרגו את המנוי 37,700 0.13%
שדרגו את המנוי 26,904 0.09%
שדרגו את המנוי 15,252 0.05%
שדרגו את המנוי 3,652 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,854 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,582,950 18.68%
מנורה 2,228,500 7.46%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 759,569 2.54%
הירשמו לצפייה 548,740 1.84%
הירשמו לצפייה 396,373 1.33%
הירשמו לצפייה 384,805 1.29%
שדרגו את המנוי 241,935 0.81%
שדרגו את המנוי 209,498 0.70%
שדרגו את המנוי 148,859 0.50%
שדרגו את המנוי 97,148 0.33%
שדרגו את המנוי 81,476 0.27%
שדרגו את המנוי 72,960 0.24%
שדרגו את המנוי 64,153 0.21%
שדרגו את המנוי 41,000 0.14%
שדרגו את המנוי 31,910 0.11%
שדרגו את המנוי 29,214 0.10%
שדרגו את המנוי 29,117 0.10%
שדרגו את המנוי 28,550 0.10%
שדרגו את המנוי 27,598 0.09%
שדרגו את המנוי 17,700 0.06%
שדרגו את המנוי 17,600 0.06%
שדרגו את המנוי 16,464 0.06%
שדרגו את המנוי 16,148 0.05%
שדרגו את המנוי 15,500 0.05%
שדרגו את המנוי 14,091 0.05%
שדרגו את המנוי 12,040 0.04%
שדרגו את המנוי 10,570 0.04%
שדרגו את המנוי 9,800 0.03%
שדרגו את המנוי 7,300 0.02%
שדרגו את המנוי 6,700 0.02%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,896 0.02%
שדרגו את המנוי 3,170 0.01%
שדרגו את המנוי 2,566 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית