תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
אלטשולר - שחם -1,732,450 4,128,420 5,860,870  -338.30%
אנליסט 1,935,130 5,036,260 3,101,130  160.25%
הירשמו לצפייה 5,568,410 6,620,720 1,052,310  18.90%
הירשמו לצפייה 100,280 711,799 611,519  609.81%
הירשמו לצפייה 916,599 1,436,330 519,731  56.70%
שדרגו את המנוי 27,651,900 28,022,300 370,430  1.34%
שדרגו את המנוי 890,618 1,236,510 345,896  38.84%
שדרגו את המנוי 3,885,860 4,202,730 316,875  8.15%
שדרגו את המנוי 1,709,390 1,948,130 238,733  13.97%
שדרגו את המנוי 1,964,500 2,091,350 126,847  6.46%
שדרגו את המנוי 10,603,400 10,705,400 102,018  0.96%
שדרגו את המנוי 431,969 456,168 24,199  5.60%
שדרגו את המנוי 85,000 98,000 13,000  15.29%
שדרגו את המנוי 583,875 594,554 10,679  1.83%
שדרגו את המנוי 6,800 12,600 5,800  85.29%
שדרגו את המנוי 24,949 27,149 2,200  8.82%
שדרגו את המנוי 1,200 3,400 2,200  183.33%
שדרגו את המנוי 800,493 795,493 -5,000  -0.62%
שדרגו את המנוי 15,420 4,499 -10,921  -70.82%
שדרגו את המנוי 242,000 206,000 -36,000  -14.88%
שדרגו את המנוי 466,390 423,220 -43,170  -9.26%
שדרגו את המנוי 622,500 572,500 -50,000  -8.03%
שדרגו את המנוי 344,521 286,386 -58,135  -16.87%
שדרגו את המנוי 363,000 293,000 -70,000  -19.28%
שדרגו את המנוי 1,651,600 1,574,930 -76,668  -4.64%
שדרגו את המנוי 402,061 285,000 -117,061  -29.12%
שדרגו את המנוי 1,199,130 1,067,040 -132,097  -11.02%
שדרגו את המנוי 1,967,020 1,479,580 -487,445  -24.78%
שדרגו את המנוי 4,990,430 4,343,670 -646,755  -12.96%
שדרגו את המנוי 4,302,510 3,554,650 -747,868  -17.38%
שדרגו את המנוי 17,879,500 16,051,300 -1,828,150  -10.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,704,437

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,309,270

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
עמיתים 16,170,100 50,386,400 34,216,300  211.60%
הפניקס 33,825,500 67,840,500 34,015,000  100.56%
הירשמו לצפייה 83,450,300 107,353,000 23,902,600  28.64%
הירשמו לצפייה 9,186,320 19,880,200 10,693,900  116.41%
הירשמו לצפייה 119,244,000 124,814,000 5,570,310  4.67%
שדרגו את המנוי 92,004,600 96,460,000 4,455,460  4.84%
שדרגו את המנוי 63,431,600 67,722,500 4,290,860  6.76%
שדרגו את המנוי 3,653,750 4,852,150 1,198,400  32.80%
שדרגו את המנוי 711,674 1,344,170 632,500  88.87%
שדרגו את המנוי 1,251,420 1,844,640 593,217  47.40%
שדרגו את המנוי 1,255,370 1,683,890 428,528  34.13%
שדרגו את המנוי 3,803,960 4,155,470 351,505  9.24%
שדרגו את המנוי 1,795,150 2,100,760 305,602  17.02%
שדרגו את המנוי 771,243 1,074,100 302,860  39.27%
שדרגו את המנוי 1,362,590 1,651,660 289,070  21.21%
שדרגו את המנוי 40,546,400 40,817,300 270,804  0.67%
שדרגו את המנוי 1,448,200 1,659,680 211,487  14.60%
שדרגו את המנוי 1,239,000 1,321,550 82,554  6.66%
שדרגו את המנוי 52,445 63,612 11,167  21.29%
שדרגו את המנוי 955,946 961,338 5,392  0.56%
שדרגו את המנוי 143,060 146,109 3,049  2.13%
שדרגו את המנוי 82,598 84,326 1,728  2.09%
שדרגו את המנוי 182,639 166,939 -15,700  -8.60%
שדרגו את המנוי 1,538,490 1,522,630 -15,855  -1.03%
שדרגו את המנוי 572,585 556,245 -16,340  -2.85%
שדרגו את המנוי 287,911 245,838 -42,073  -14.61%
שדרגו את המנוי 176,792 132,936 -43,856  -24.81%
שדרגו את המנוי 462,436 416,880 -45,556  -9.85%
שדרגו את המנוי 474,497 399,497 -75,000  -15.81%
שדרגו את המנוי 714,136 617,949 -96,187  -13.47%
שדרגו את המנוי 674,595 554,733 -119,862  -17.77%
שדרגו את המנוי 1,672,200 1,540,350 -131,847  -7.88%
שדרגו את המנוי 582,907 448,501 -134,406  -23.06%
שדרגו את המנוי 1,173,770 1,023,800 -149,970  -12.78%
שדרגו את המנוי 44,987,400 44,367,400 -620,016  -1.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,832,293

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,506,668

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,704,437
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,309,270
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 121,832,293
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,506,668
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 104,694,579 3.79%
ילין לפידות 28,022,300 1.01%
מיטב דש 16,051,300 0.58%
הירשמו לצפייה 10,705,400 0.39%
הירשמו לצפייה 6,620,720 0.24%
הירשמו לצפייה 5,036,260 0.18%
שדרגו את המנוי 4,652,720 0.17%
שדרגו את המנוי 4,343,670 0.16%
שדרגו את המנוי 4,202,730 0.15%
שדרגו את המנוי 4,128,420 0.15%
שדרגו את המנוי 3,554,650 0.13%
שדרגו את המנוי 2,091,350 0.08%
שדרגו את המנוי 1,948,130 0.07%
שדרגו את המנוי 1,574,930 0.06%
שדרגו את המנוי 1,479,580 0.05%
שדרגו את המנוי 1,436,330 0.05%
שדרגו את המנוי 1,236,510 0.04%
שדרגו את המנוי 1,067,040 0.04%
שדרגו את המנוי 1,032,120 0.04%
שדרגו את המנוי 795,493 0.03%
שדרגו את המנוי 711,799 0.03%
שדרגו את המנוי 594,554 0.02%
שדרגו את המנוי 572,500 0.02%
שדרגו את המנוי 456,168 0.02%
שדרגו את המנוי 423,220 0.02%
שדרגו את המנוי 293,000 0.01%
שדרגו את המנוי 286,386 0.01%
שדרגו את המנוי 285,000 0.01%
שדרגו את המנוי 220,063 < 0.01%
שדרגו את המנוי 206,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 677,125,336 24.48%
מגדל 124,814,000 4.51%
מנורה 107,353,000 3.88%
הירשמו לצפייה 96,460,000 3.49%
הירשמו לצפייה 67,840,500 2.45%
הירשמו לצפייה 67,722,500 2.45%
שדרגו את המנוי 50,386,400 1.82%
שדרגו את המנוי 44,367,400 1.60%
שדרגו את המנוי 40,817,300 1.48%
שדרגו את המנוי 19,880,200 0.72%
שדרגו את המנוי 11,504,100 0.42%
שדרגו את המנוי 4,852,150 0.18%
שדרגו את המנוי 4,155,470 0.15%
שדרגו את המנוי 4,048,580 0.15%
שדרגו את המנוי 3,124,680 0.11%
שדרגו את המנוי 2,100,760 0.08%
שדרגו את המנוי 2,031,220 0.07%
שדרגו את המנוי 1,844,640 0.07%
שדרגו את המנוי 1,683,890 0.06%
שדרגו את המנוי 1,659,680 0.06%
שדרגו את המנוי 1,651,660 0.06%
שדרגו את המנוי 1,540,350 0.06%
שדרגו את המנוי 1,522,630 0.06%
שדרגו את המנוי 1,439,740 0.05%
שדרגו את המנוי 1,344,170 0.05%
שדרגו את המנוי 1,321,550 0.05%
שדרגו את המנוי 1,129,070 0.04%
שדרגו את המנוי 1,074,100 0.04%
שדרגו את המנוי 1,023,800 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 961,338 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 791,130 0.03%
שדרגו את המנוי 617,949 0.02%
שדרגו את המנוי 556,245 0.02%
שדרגו את המנוי 554,733 0.02%
שדרגו את המנוי 471,749 0.02%
שדרגו את המנוי 448,501 0.02%
שדרגו את המנוי 416,880 0.02%
שדרגו את המנוי 399,497 0.01%
שדרגו את המנוי 245,838 < 0.01%
שדרגו את המנוי 206,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 166,939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 146,109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,326 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,612 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני שנה 1
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית