תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פורטה 510,000 1,521,290 1,011,290  198.29%
אפסילון 322,624 1,153,270 830,649  257.47%
הירשמו לצפייה 2,044,060 2,796,040 751,981  36.79%
הירשמו לצפייה 8,166,270 8,797,460 631,191  7.73%
הירשמו לצפייה 21,066,900 21,512,100 445,238  2.11%
שדרגו את המנוי 3,980,680 4,370,400 389,721  9.79%
שדרגו את המנוי 3,116,500 3,494,060 377,557  12.11%
שדרגו את המנוי 6,473,360 6,824,060 350,695  5.42%
שדרגו את המנוי 476,654 710,370 233,716  49.03%
שדרגו את המנוי 460,161 594,202 134,041  29.13%
שדרגו את המנוי 86,855 205,660 118,805  136.79%
שדרגו את המנוי 3,365,680 3,463,050 97,371  2.89%
שדרגו את המנוי 1,061,510 1,125,150 63,647  6.00%
שדרגו את המנוי 11,922 57,895 45,973  385.61%
שדרגו את המנוי 1,694,780 1,734,310 39,533  2.33%
שדרגו את המנוי 50,153 86,707 36,554  72.88%
שדרגו את המנוי 18,000 50,400 32,400  180.00%
שדרגו את המנוי 437,500 462,500 25,000  5.71%
שדרגו את המנוי 72,920 93,196 20,276  27.81%
שדרגו את המנוי 137,150 142,000 4,850  3.54%
שדרגו את המנוי 359,459 355,574 -3,885  -1.08%
שדרגו את המנוי 1,241,270 1,228,830 -12,439  -1.00%
שדרגו את המנוי 1,553,950 1,538,890 -15,055  -0.97%
שדרגו את המנוי 4,966,150 4,948,650 -17,500  -0.35%
שדרגו את המנוי 421,840 321,840 -100,000  -23.71%
שדרגו את המנוי 587,378 259,112 -328,266  -55.89%
שדרגו את המנוי 496,241 160,000 -336,241  -67.76%
שדרגו את המנוי 1,896,500 1,383,010 -513,491  -27.08%
שדרגו את המנוי 4,988,740 1,252,620 -3,736,120  -74.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,640,488

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,062,997

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 56,104,100 57,192,900 1,088,740  1.94%
אקסלנס 22,005,900 22,955,200 949,264  4.31%
הירשמו לצפייה 106,903,000 107,317,000 413,552  0.39%
הירשמו לצפייה 8,031,860 8,356,860 325,000  4.05%
הירשמו לצפייה 580,622 838,870 258,248  44.48%
שדרגו את המנוי 131,765,000 131,877,000 112,448  0.08%
שדרגו את המנוי 32,368,400 32,465,800 97,322  0.30%
שדרגו את המנוי 305,702 335,201 29,499  9.65%
שדרגו את המנוי 584,886 596,797 11,911  2.04%
שדרגו את המנוי 23,178,900 23,190,700 11,762  0.05%
שדרגו את המנוי 302,057 311,002 8,945  2.96%
שדרגו את המנוי 2,697,090 2,689,240 -7,846  -0.29%
שדרגו את המנוי 169,125 153,201 -15,924  -9.42%
שדרגו את המנוי 204,678 186,459 -18,219  -8.90%
שדרגו את המנוי 20,267,700 20,238,900 -28,816  -0.14%
שדרגו את המנוי 2,359,060 2,327,700 -31,366  -1.33%
שדרגו את המנוי 108,510 75,745 -32,765  -30.20%
שדרגו את המנוי 395,806 352,939 -42,867  -10.83%
שדרגו את המנוי 274,610 209,577 -65,033  -23.68%
שדרגו את המנוי 243,282 174,133 -69,149  -28.42%
שדרגו את המנוי 351,069 274,837 -76,232  -21.71%
שדרגו את המנוי 1,359,110 1,272,510 -86,602  -6.37%
שדרגו את המנוי 812,336 717,811 -94,525  -11.64%
שדרגו את המנוי 391,906 279,042 -112,864  -28.80%
שדרגו את המנוי 2,074,050 1,952,930 -121,124  -5.84%
שדרגו את המנוי 982,812 855,098 -127,714  -12.99%
שדרגו את המנוי 442,169 235,969 -206,200  -46.63%
שדרגו את המנוי 109,427,000 109,117,000 -310,256  -0.28%
שדרגו את המנוי 3,455,870 3,138,140 -317,731  -9.19%
שדרגו את המנוי 1,323,480 965,436 -358,049  -27.05%
שדרגו את המנוי 4,724,260 4,352,260 -372,000  -7.87%
שדרגו את המנוי 4,410,050 4,036,720 -373,329  -8.47%
שדרגו את המנוי 2,018,090 1,532,980 -485,106  -24.04%
שדרגו את המנוי 1,712,250 1,124,940 -587,309  -34.30%
שדרגו את המנוי 6,698,810 5,982,190 -716,621  -10.70%
שדרגו את המנוי 2,918,870 1,996,200 -922,671  -31.61%
שדרגו את המנוי 4,328,110 3,286,110 -1,042,000  -24.08%
שדרגו את המנוי 123,433,000 122,215,000 -1,218,630  -0.99%
שדרגו את המנוי 10,585,800 7,870,360 -2,715,410  -25.65%
שדרגו את המנוי 49,268,700 42,743,200 -6,525,420  -13.24%
שדרגו את המנוי 46,643,600 14,824,000 -31,819,600  -68.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,306,691

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,901,378

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,640,488
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,062,997
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,306,691
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -48,901,378
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 70,960,639 2.57%
ילין לפידות 21,512,100 0.78%
הראל 8,797,460 0.32%
הירשמו לצפייה 6,824,060 0.25%
הירשמו לצפייה 4,948,650 0.18%
הירשמו לצפייה 4,370,400 0.16%
שדרגו את המנוי 3,494,060 0.13%
שדרגו את המנוי 3,463,050 0.13%
שדרגו את המנוי 2,796,040 0.10%
שדרגו את המנוי 1,734,310 0.06%
שדרגו את המנוי 1,538,890 0.06%
שדרגו את המנוי 1,521,290 0.06%
שדרגו את המנוי 1,383,010 0.05%
שדרגו את המנוי 1,252,620 0.05%
שדרגו את המנוי 1,228,830 0.04%
שדרגו את המנוי 1,153,270 0.04%
שדרגו את המנוי 1,125,150 0.04%
שדרגו את המנוי 710,370 0.03%
שדרגו את המנוי 594,202 0.02%
שדרגו את המנוי 462,500 0.02%
שדרגו את המנוי 355,574 0.01%
שדרגו את המנוי 321,840 0.01%
שדרגו את המנוי 259,112 < 0.01%
שדרגו את המנוי 205,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,707 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,013 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 749,552,335 27.10%
מנורה 131,877,000 4.77%
מגדל 122,215,000 4.42%
הירשמו לצפייה 109,117,000 3.95%
הירשמו לצפייה 107,317,000 3.88%
הירשמו לצפייה 57,192,900 2.07%
שדרגו את המנוי 42,743,200 1.55%
שדרגו את המנוי 32,465,800 1.17%
שדרגו את המנוי 23,190,700 0.84%
שדרגו את המנוי 22,955,200 0.83%
שדרגו את המנוי 20,238,900 0.73%
שדרגו את המנוי 14,824,000 0.54%
שדרגו את המנוי 8,356,860 0.30%
שדרגו את המנוי 7,870,360 0.28%
שדרגו את המנוי 5,982,190 0.22%
שדרגו את המנוי 4,352,260 0.16%
שדרגו את המנוי 4,036,720 0.15%
שדרגו את המנוי 3,286,110 0.12%
שדרגו את המנוי 3,175,220 0.11%
שדרגו את המנוי 3,138,140 0.11%
שדרגו את המנוי 2,689,240 0.10%
שדרגו את המנוי 2,327,700 0.08%
שדרגו את המנוי 1,996,200 0.07%
שדרגו את המנוי 1,952,930 0.07%
שדרגו את המנוי 1,798,830 0.07%
שדרגו את המנוי 1,532,980 0.06%
שדרגו את המנוי 1,359,790 0.05%
שדרגו את המנוי 1,272,510 0.05%
שדרגו את המנוי 1,143,120 0.04%
שדרגו את המנוי 1,124,940 0.04%
שדרגו את המנוי 1,062,320 0.04%
שדרגו את המנוי 965,436 0.03%
שדרגו את המנוי 855,098 0.03%
שדרגו את המנוי 838,870 0.03%
שדרגו את המנוי 717,811 0.03%
שדרגו את המנוי 596,797 0.02%
שדרגו את המנוי 388,967 0.01%
שדרגו את המנוי 352,939 0.01%
שדרגו את המנוי 335,201 0.01%
שדרגו את המנוי 311,002 0.01%
שדרגו את המנוי 279,042 0.01%
שדרגו את המנוי 274,837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 209,577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 186,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 174,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,745 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,131 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני 3 שנים
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית