תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 17,965,500 18,943,600 978,076  5.44%
הראל 6,955,210 7,515,790 560,583  8.06%
הירשמו לצפייה 8,531,700 8,934,160 402,465  4.72%
הירשמו לצפייה 418,276 785,784 367,508  87.86%
הירשמו לצפייה 248,327 484,784 236,457  95.22%
שדרגו את המנוי 1,119,750 1,313,990 194,244  17.35%
שדרגו את המנוי 430,100 563,900 133,800  31.11%
שדרגו את המנוי 5,280,870 5,350,930 70,062  1.33%
שדרגו את המנוי 407,325 472,593 65,268  16.02%
שדרגו את המנוי 18,000 54,000 36,000  200.00%
שדרגו את המנוי 24,688,800 24,716,600 27,782  0.11%
שדרגו את המנוי 35,000 47,447 12,447  35.56%
שדרגו את המנוי 23,000 28,000 5,000  21.74%
שדרגו את המנוי 1,506,670 1,497,380 -9,292  -0.62%
שדרגו את המנוי 335,419 325,583 -9,836  -2.93%
שדרגו את המנוי 131,670 119,551 -12,119  -9.20%
שדרגו את המנוי 40,595 20,861 -19,734  -48.61%
שדרגו את המנוי 24,000 2,000 -22,000  -91.67%
שדרגו את המנוי 351,424 320,268 -31,156  -8.87%
שדרגו את המנוי 116,598 83,403 -33,195  -28.47%
שדרגו את המנוי 4,194,260 4,138,570 -55,691  -1.33%
שדרגו את המנוי 686,495 630,200 -56,295  -8.20%
שדרגו את המנוי 2,072,000 2,011,600 -60,400  -2.92%
שדרגו את המנוי 1,009,220 943,815 -65,400  -6.48%
שדרגו את המנוי 6,481,310 6,372,180 -109,132  -1.68%
שדרגו את המנוי 13,610,900 13,448,300 -162,553  -1.19%
שדרגו את המנוי 3,673,040 3,472,660 -200,373  -5.46%
שדרגו את המנוי 9,471,230 7,693,010 -1,778,220  -18.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,089,692

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,625,396

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 10,915,600 39,365,200 28,449,600  260.63%
ילין לפידות 5,630,930 10,720,000 5,089,070  90.38%
הירשמו לצפייה 105,576,000 109,809,000 4,232,910  4.01%
הירשמו לצפייה 68,141,500 70,941,800 2,800,320  4.11%
הירשמו לצפייה 44,432,100 45,760,100 1,327,960  2.99%
שדרגו את המנוי 1,711,040 2,789,990 1,078,950  63.06%
שדרגו את המנוי 9,072,780 9,852,780 780,000  8.60%
שדרגו את המנוי 47,422,900 48,072,700 649,852  1.37%
שדרגו את המנוי 3,140,350 3,263,960 123,610  3.94%
שדרגו את המנוי 124,901,000 124,947,000 46,368  0.04%
שדרגו את המנוי 3,048,400 3,088,580 40,183  1.32%
שדרגו את המנוי 1,883,360 1,879,670 -3,695  -0.20%
שדרגו את המנוי 131,282,000 131,270,000 -11,960  -0.01%
שדרגו את המנוי 230,222 211,722 -18,500  -8.04%
שדרגו את המנוי 1,793,000 1,755,150 -37,843  -2.11%
שדרגו את המנוי 766,873 710,930 -55,943  -7.29%
שדרגו את המנוי 20,956,000 20,887,400 -68,596  -0.33%
שדרגו את המנוי 336,163 259,763 -76,400  -22.73%
שדרגו את המנוי 819,142 721,369 -97,773  -11.94%
שדרגו את המנוי 423,231 307,231 -116,000  -27.41%
שדרגו את המנוי 910,237 742,137 -168,100  -18.47%
שדרגו את המנוי 6,636,240 6,452,060 -184,174  -2.78%
שדרגו את המנוי 1,155,040 957,035 -198,000  -17.14%
שדרגו את המנוי 914,100 634,000 -280,100  -30.64%
שדרגו את המנוי 3,898,700 3,581,730 -316,964  -8.13%
שדרגו את המנוי 2,915,640 2,490,640 -425,000  -14.58%
שדרגו את המנוי 1,475,970 1,041,180 -434,792  -29.46%
שדרגו את המנוי 3,853,860 3,198,630 -655,228  -17.00%
שדרגו את המנוי 18,887,300 18,154,200 -733,050  -3.88%
שדרגו את המנוי 3,313,130 2,331,380 -981,749  -29.63%
שדרגו את המנוי 10,176,600 8,806,600 -1,370,000  -13.46%
שדרגו את המנוי 2,001,380 600,981 -1,400,400  -69.97%
שדרגו את המנוי 87,600,400 86,058,000 -1,542,420  -1.76%
שדרגו את המנוי 5,666,610 3,763,420 -1,903,190  -33.59%
שדרגו את המנוי 4,502,720 1,192,720 -3,310,000  -73.51%
שדרגו את המנוי 41,312,500 37,312,500 -4,000,000  -9.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,618,823

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,389,877

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,089,692
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,625,396
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,618,823
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,389,877
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 111,429,031 4.03%
ילין לפידות 24,716,600 0.89%
אלטשולר - שחם 18,943,600 0.69%
הירשמו לצפייה 13,448,300 0.49%
הירשמו לצפייה 8,934,160 0.32%
הירשמו לצפייה 7,693,010 0.28%
שדרגו את המנוי 7,515,790 0.27%
שדרגו את המנוי 6,372,180 0.23%
שדרגו את המנוי 5,350,930 0.19%
שדרגו את המנוי 4,138,570 0.15%
שדרגו את המנוי 3,472,660 0.13%
שדרגו את המנוי 2,011,600 0.07%
שדרגו את המנוי 1,497,380 0.05%
שדרגו את המנוי 1,313,990 0.05%
שדרגו את המנוי 943,815 0.03%
שדרגו את המנוי 785,784 0.03%
שדרגו את המנוי 750,289 0.03%
שדרגו את המנוי 630,200 0.02%
שדרגו את המנוי 563,900 0.02%
שדרגו את המנוי 484,784 0.02%
שדרגו את המנוי 472,593 0.02%
שדרגו את המנוי 325,583 0.01%
שדרגו את המנוי 320,268 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119,551 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 823,957,533 29.79%
מנורה 131,270,000 4.75%
מגדל 124,947,000 4.52%
הירשמו לצפייה 109,809,000 3.97%
הירשמו לצפייה 86,058,000 3.11%
הירשמו לצפייה 70,941,800 2.57%
שדרגו את המנוי 48,072,700 1.74%
שדרגו את המנוי 45,760,100 1.65%
שדרגו את המנוי 39,365,200 1.42%
שדרגו את המנוי 37,312,500 1.35%
שדרגו את המנוי 20,887,400 0.76%
שדרגו את המנוי 18,154,200 0.66%
שדרגו את המנוי 10,720,000 0.39%
שדרגו את המנוי 9,852,780 0.36%
שדרגו את המנוי 8,806,600 0.32%
שדרגו את המנוי 6,605,500 0.24%
שדרגו את המנוי 6,452,060 0.23%
שדרגו את המנוי 3,763,420 0.14%
שדרגו את המנוי 3,581,730 0.13%
שדרגו את המנוי 3,263,960 0.12%
שדרגו את המנוי 3,198,630 0.12%
שדרגו את המנוי 3,177,360 0.11%
שדרגו את המנוי 3,088,580 0.11%
שדרגו את המנוי 2,789,990 0.10%
שדרגו את המנוי 2,490,640 0.09%
שדרגו את המנוי 2,331,380 0.08%
שדרגו את המנוי 1,879,670 0.07%
שדרגו את המנוי 1,779,230 0.06%
שדרגו את המנוי 1,755,150 0.06%
שדרגו את המנוי 1,566,420 0.06%
שדרגו את המנוי 1,376,740 0.05%
שדרגו את המנוי 1,192,720 0.04%
שדרגו את המנוי 1,129,070 0.04%
שדרגו את המנוי 1,041,180 0.04%
שדרגו את המנוי 1,041,130 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 957,035 0.03%
שדרגו את המנוי 742,137 0.03%
שדרגו את המנוי 731,357 0.03%
שדרגו את המנוי 721,369 0.03%
שדרגו את המנוי 710,930 0.03%
שדרגו את המנוי 634,000 0.02%
שדרגו את המנוי 600,981 0.02%
שדרגו את המנוי 540,000 0.02%
שדרגו את המנוי 461,224 0.02%
שדרגו את המנוי 408,610 0.01%
שדרגו את המנוי 307,231 0.01%
שדרגו את המנוי 259,763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 242,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211,722 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני 2 שנים
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית