תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 14,228,900 23,117,400 8,888,530  62.47%
מור 4,652,720 10,949,100 6,296,330  135.33%
הירשמו לצפייה 2,408,200 4,120,310 1,712,100  71.10%
הירשמו לצפייה 11,540,000 13,118,100 1,578,140  13.68%
הירשמו לצפייה 1,648,400 2,761,630 1,113,220  67.53%
שדרגו את המנוי 31,495,400 32,464,000 968,590  3.08%
שדרגו את המנוי 1,762,930 2,459,810 696,878  39.53%
שדרגו את המנוי 5,689,140 6,085,640 396,492  6.97%
שדרגו את המנוי 1,838,070 2,190,780 352,710  19.19%
שדרגו את המנוי 207,414 547,669 340,255  164.05%
שדרגו את המנוי 475,900 769,200 293,300  61.63%
שדרגו את המנוי 2,839,040 3,072,980 233,937  8.24%
שדרגו את המנוי 1,523,620 1,672,880 149,262  9.80%
שדרגו את המנוי 792,093 916,993 124,900  15.77%
שדרגו את המנוי 81,050 157,307 76,257  94.09%
שדרגו את המנוי 75,747 151,894 76,147  100.53%
שדרגו את המנוי 24,000 45,000 21,000  87.50%
שדרגו את המנוי 669,536 679,260 9,724  1.45%
שדרגו את המנוי 16,500 18,600 2,100  12.73%
שדרגו את המנוי 12,495 13,309 814  6.51%
שדרגו את המנוי 60,000 50,000 -10,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 248,022 234,713 -13,309  -5.37%
שדרגו את המנוי 237,000 212,800 -24,200  -10.21%
שדרגו את המנוי 225,400 197,900 -27,500  -12.20%
שדרגו את המנוי 165,003 125,003 -40,000  -24.24%
שדרגו את המנוי 468,975 423,125 -45,850  -9.78%
שדרגו את המנוי 1,437,690 1,389,240 -48,446  -3.37%
שדרגו את המנוי 6,479,020 6,407,630 -71,390  -1.10%
שדרגו את המנוי 115,400 10,900 -104,500  -90.55%
שדרגו את המנוי 4,356,000 4,045,700 -310,300  -7.12%
שדרגו את המנוי 1,029,610 481,928 -547,678  -53.19%
שדרגו את המנוי 1,111,800 517,272 -594,531  -53.47%
שדרגו את המנוי 14,221,500 13,431,800 -789,724  -5.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,330,686

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,627,428

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 15,549,200 41,312,500 25,763,300  165.69%
מיטב דש 13,422,400 22,839,000 9,416,630  70.16%
הירשמו לצפייה 42,919,300 49,563,000 6,643,670  15.48%
הירשמו לצפייה 4,147,370 9,072,780 4,925,410  118.76%
הירשמו לצפייה 1,725,190 5,979,430 4,254,240  246.60%
שדרגו את המנוי 37,356,400 39,365,200 2,008,760  5.38%
שדרגו את המנוי 12,336,900 12,780,100 443,250  3.59%
שדרגו את המנוי 67,176,900 67,599,800 422,944  0.63%
שדרגו את המנוי 3,627,110 4,038,400 411,287  11.34%
שדרגו את המנוי 6,206,510 6,601,810 395,302  6.37%
שדרגו את המנוי 2,801,510 3,177,360 375,847  13.42%
שדרגו את המנוי 791,130 1,041,130 250,000  31.60%
שדרגו את המנוי 2,900,090 3,055,030 154,937  5.34%
שדרגו את המנוי 4,518,400 4,663,800 145,397  3.22%
שדרגו את המנוי 666,873 766,873 100,000  15.00%
שדרגו את המנוי 1,677,250 1,748,090 70,847  4.22%
שדרגו את המנוי 1,770,020 1,825,010 54,989  3.11%
שדרגו את המנוי 5,415,710 5,468,260 52,548  0.97%
שדרגו את המנוי 4,194,700 4,243,270 48,566  1.16%
שדרגו את המנוי 748,250 786,443 38,193  5.10%
שדרגו את המנוי 124,819,000 124,857,000 38,080  0.03%
שדרגו את המנוי 473,062 504,888 31,826  6.73%
שדרגו את המנוי 1,996,600 1,998,230 1,630  0.08%
שדרגו את המנוי 407,404 408,610 1,206  0.30%
שדרגו את המנוי 131,173,000 131,171,000 -1,832
שדרגו את המנוי 465,974 461,224 -4,750  -1.02%
שדרגו את המנוי 3,721,740 3,692,960 -28,788  -0.77%
שדרגו את המנוי 19,749,600 19,611,500 -138,152  -0.70%
שדרגו את המנוי 1,712,280 1,571,910 -140,377  -8.20%
שדרגו את המנוי 1,080,840 820,028 -260,817  -24.13%
שדרגו את המנוי 1,129,070 746,073 -383,000  -33.92%
שדרגו את המנוי 94,275,200 93,785,600 -489,616  -0.52%
שדרגו את המנוי 4,219,340 3,483,860 -735,488  -17.43%
שדרגו את המנוי 125,061,000 124,172,000 -889,408  -0.71%
שדרגו את המנוי 4,853,230 1,868,390 -2,984,840  -61.50%
שדרגו את המנוי 49,749,700 37,082,100 -12,667,600  -25.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,048,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,724,668

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,330,686
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,627,428
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 56,048,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,724,668
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 134,270,384 4.86%
ילין לפידות 32,464,000 1.17%
אלטשולר - שחם 23,117,400 0.84%
הירשמו לצפייה 13,431,800 0.49%
הירשמו לצפייה 13,118,100 0.47%
הירשמו לצפייה 10,949,100 0.40%
שדרגו את המנוי 6,407,630 0.23%
שדרגו את המנוי 6,085,640 0.22%
שדרגו את המנוי 4,120,310 0.15%
שדרגו את המנוי 4,045,700 0.15%
שדרגו את המנוי 3,072,980 0.11%
שדרגו את המנוי 2,761,630 0.10%
שדרגו את המנוי 2,459,810 0.09%
שדרגו את המנוי 2,190,780 0.08%
שדרגו את המנוי 1,672,880 0.06%
שדרגו את המנוי 1,389,240 0.05%
שדרגו את המנוי 916,993 0.03%
שדרגו את המנוי 769,200 0.03%
שדרגו את המנוי 750,289 0.03%
שדרגו את המנוי 679,260 0.02%
שדרגו את המנוי 547,669 0.02%
שדרגו את המנוי 517,272 0.02%
שדרגו את המנוי 481,928 0.02%
שדרגו את המנוי 423,125 0.02%
שדרגו את המנוי 234,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 197,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 151,894 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,003 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 847,029,576 30.63%
מנורה 131,171,000 4.74%
מגדל 124,857,000 4.51%
הירשמו לצפייה 124,172,000 4.49%
הירשמו לצפייה 93,785,600 3.39%
הירשמו לצפייה 67,599,800 2.44%
שדרגו את המנוי 49,563,000 1.79%
שדרגו את המנוי 41,312,500 1.49%
שדרגו את המנוי 39,365,200 1.42%
שדרגו את המנוי 37,082,100 1.34%
שדרגו את המנוי 22,839,000 0.83%
שדרגו את המנוי 19,611,500 0.71%
שדרגו את המנוי 12,780,100 0.46%
שדרגו את המנוי 9,072,780 0.33%
שדרגו את המנוי 6,601,810 0.24%
שדרגו את המנוי 5,979,430 0.22%
שדרגו את המנוי 5,468,260 0.20%
שדרגו את המנוי 4,663,800 0.17%
שדרגו את המנוי 4,243,270 0.15%
שדרגו את המנוי 4,038,400 0.15%
שדרגו את המנוי 3,692,960 0.13%
שדרגו את המנוי 3,483,860 0.13%
שדרגו את המנוי 3,313,130 0.12%
שדרגו את המנוי 3,177,360 0.11%
שדרגו את המנוי 3,055,030 0.11%
שדרגו את המנוי 2,001,380 0.07%
שדרגו את המנוי 1,998,230 0.07%
שדרגו את המנוי 1,902,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,868,390 0.07%
שדרגו את המנוי 1,825,010 0.07%
שדרגו את המנוי 1,779,230 0.06%
שדרגו את המנוי 1,748,090 0.06%
שדרגו את המנוי 1,571,910 0.06%
שדרגו את המנוי 1,570,700 0.06%
שדרגו את המנוי 1,047,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,041,130 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 820,028 0.03%
שדרגו את המנוי 819,142 0.03%
שדרגו את המנוי 786,443 0.03%
שדרגו את המנוי 766,873 0.03%
שדרגו את המנוי 746,073 0.03%
שדרגו את המנוי 504,888 0.02%
שדרגו את המנוי 461,224 0.02%
שדרגו את המנוי 423,231 0.02%
שדרגו את המנוי 408,610 0.01%
שדרגו את המנוי 129,057 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני שנה 1
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית