תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 3,473,980 5,071,460 1,597,480  45.98%
מיטב דש 8,431,210 8,802,480 371,268  4.40%
הירשמו לצפייה 161,391 225,402 64,011  39.66%
הירשמו לצפייה 96,800 148,500 51,700  53.41%
הירשמו לצפייה 1,813,000 1,855,480 42,489  2.34%
שדרגו את המנוי 279,041 314,390 35,349  12.67%
שדרגו את המנוי 2,957 34,347 31,390  1,061.55%
שדרגו את המנוי 181,511 196,511 15,000  8.26%
שדרגו את המנוי 1,841,190 1,814,900 -26,290  -1.43%
שדרגו את המנוי 72,465 36,143 -36,322  -50.12%
שדרגו את המנוי 73,038 26,350 -46,688  -63.92%
שדרגו את המנוי 650,850 559,478 -91,372  -14.04%
שדרגו את המנוי 400,000 270,000 -130,000  -32.50%
שדרגו את המנוי 5,311,270 5,116,240 -195,033  -3.67%
שדרגו את המנוי 1,284,430 727,456 -556,972  -43.36%
שדרגו את המנוי 3,523,420 2,732,380 -791,033  -22.45%
שדרגו את המנוי 6,727,520 5,553,620 -1,173,900  -17.45%
שדרגו את המנוי 3,304,950 2,121,460 -1,183,490  -35.81%
שדרגו את המנוי -5,155,720 -19,625,000 -14,469,300  280.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,208,687

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,700,400

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
פסגות 26,352,000 40,342,200 13,990,200  53.09%
כלל 20,997,200 29,237,000 8,239,780  39.24%
הירשמו לצפייה 42,586,200 46,353,500 3,767,240  8.85%
הירשמו לצפייה 17,543,300 21,082,900 3,539,530  20.18%
הירשמו לצפייה 0 1,522,630 1,522,630
שדרגו את המנוי 3,036,900 3,379,900 343,000  11.29%
שדרגו את המנוי 4,066,700 4,163,340 96,643  2.38%
שדרגו את המנוי 438,225 476,025 37,800  8.63%
שדרגו את המנוי 1,237,440 1,248,690 11,249  0.91%
שדרגו את המנוי 1,013,140 1,017,100 3,965  0.39%
שדרגו את המנוי 2,357,890 2,358,800 910  0.04%
שדרגו את המנוי 1,111,860 1,110,910 -951  -0.09%
שדרגו את המנוי 201,290 200,000 -1,290  -0.64%
שדרגו את המנוי 97,233 93,583 -3,650  -3.75%
שדרגו את המנוי 504,087 498,643 -5,444  -1.08%
שדרגו את המנוי 62,986 53,642 -9,344  -14.84%
שדרגו את המנוי 158,224 144,858 -13,366  -8.45%
שדרגו את המנוי 195,505 177,762 -17,743  -9.08%
שדרגו את המנוי 424,383 397,691 -26,692  -6.29%
שדרגו את המנוי 314,331 285,831 -28,500  -9.07%
שדרגו את המנוי 250,000 200,000 -50,000  -20.00%
שדרגו את המנוי 1,364,020 1,246,950 -117,065  -8.58%
שדרגו את המנוי 963,303 828,067 -135,236  -14.04%
שדרגו את המנוי 1,932,460 1,747,460 -185,000  -9.57%
שדרגו את המנוי 833,260 643,260 -190,000  -22.80%
שדרגו את המנוי 1,436,220 1,243,940 -192,278  -13.39%
שדרגו את המנוי 1,695,840 1,470,030 -225,808  -13.32%
שדרגו את המנוי 5,326,530 4,955,530 -371,000  -6.97%
שדרגו את המנוי 944,870 545,851 -399,019  -42.23%
שדרגו את המנוי 1,347,150 929,228 -417,919  -31.02%
שדרגו את המנוי 1,028,360 606,105 -422,258  -41.06%
שדרגו את המנוי 5,895,820 5,459,080 -436,738  -7.41%
שדרגו את המנוי 8,097,530 7,553,880 -543,646  -6.71%
שדרגו את המנוי 95,349,600 94,770,200 -579,352  -0.61%
שדרגו את המנוי 1,897,200 931,272 -965,930  -50.91%
שדרגו את המנוי 2,656,080 1,517,020 -1,139,050  -42.89%
שדרגו את המנוי 2,047,040 805,094 -1,241,950  -60.67%
שדרגו את המנוי 2,525,270 1,262,630 -1,262,630  -50.00%
שדרגו את המנוי 125,680,000 122,147,000 -3,533,080  -2.81%
שדרגו את המנוי 48,327,800 41,697,900 -6,629,870  -13.72%
שדרגו את המנוי 92,217,400 83,793,900 -8,423,520  -9.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,552,947

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,568,329

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,208,687
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,700,400
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,552,947
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,568,329
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,641,954 0.67%
מיטב דש 8,802,480 0.32%
פסגות 5,553,620 0.20%
הירשמו לצפייה 5,116,240 0.19%
הירשמו לצפייה 5,071,460 0.18%
הירשמו לצפייה 2,732,380 0.10%
שדרגו את המנוי 2,591,300 0.09%
שדרגו את המנוי 2,121,460 0.08%
שדרגו את המנוי 1,855,480 0.07%
שדרגו את המנוי 1,814,900 0.07%
שדרגו את המנוי 727,456 0.03%
שדרגו את המנוי 559,478 0.02%
שדרגו את המנוי 314,390 0.01%
שדרגו את המנוי 270,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 225,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 196,511 < 0.01%
שדרגו את המנוי 148,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי -19,625,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 547,768,940 19.81%
מגדל 122,147,000 4.42%
הראל 94,770,200 3.43%
הירשמו לצפייה 83,793,900 3.03%
הירשמו לצפייה 46,353,500 1.68%
הירשמו לצפייה 41,697,900 1.51%
שדרגו את המנוי 40,342,200 1.46%
שדרגו את המנוי 29,237,000 1.06%
שדרגו את המנוי 21,082,900 0.76%
שדרגו את המנוי 12,790,400 0.46%
שדרגו את המנוי 7,553,880 0.27%
שדרגו את המנוי 5,459,080 0.20%
שדרגו את המנוי 4,955,530 0.18%
שדרגו את המנוי 4,163,340 0.15%
שדרגו את המנוי 3,379,900 0.12%
שדרגו את המנוי 2,358,800 0.09%
שדרגו את המנוי 1,747,460 0.06%
שדרגו את המנוי 1,663,520 0.06%
שדרגו את המנוי 1,661,220 0.06%
שדרגו את המנוי 1,522,630 0.06%
שדרגו את המנוי 1,517,020 0.05%
שדרגו את המנוי 1,470,030 0.05%
שדרגו את המנוי 1,262,630 0.05%
שדרגו את המנוי 1,248,690 0.05%
שדרגו את המנוי 1,246,950 0.05%
שדרגו את המנוי 1,243,940 0.04%
שדרגו את המנוי 1,110,910 0.04%
שדרגו את המנוי 1,017,100 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 931,272 0.03%
שדרגו את המנוי 929,228 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 828,067 0.03%
שדרגו את המנוי 805,094 0.03%
שדרגו את המנוי 746,073 0.03%
שדרגו את המנוי 643,260 0.02%
שדרגו את המנוי 606,105 0.02%
שדרגו את המנוי 545,851 0.02%
שדרגו את המנוי 498,643 0.02%
שדרגו את המנוי 476,025 0.02%
שדרגו את המנוי 397,691 0.01%
שדרגו את המנוי 285,831 0.01%
שדרגו את המנוי 206,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 177,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144,858 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,583 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,642 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני חודש 1
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית