תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
הראל 6,292,890 8,318,280 2,025,400  32.19%
ילין לפידות 21,266,200 22,013,500 747,284  3.51%
הירשמו לצפייה 6,228,740 6,448,650 219,912  3.53%
הירשמו לצפייה 712,641 912,073 199,432  27.98%
הירשמו לצפייה 3,269,470 3,387,560 118,090  3.61%
שדרגו את המנוי 2,895,220 3,001,490 106,276  3.67%
שדרגו את המנוי 747,946 838,140 90,194  12.06%
שדרגו את המנוי 227,425 310,613 83,188  36.58%
שדרגו את המנוי 4,914,280 4,972,280 58,000  1.18%
שדרגו את המנוי 156,514 196,700 40,186  25.68%
שדרגו את המנוי 50,361 67,731 17,370  34.49%
שדרגו את המנוי 88,750 106,000 17,250  19.44%
שדרגו את המנוי 31,622 46,752 15,130  47.85%
שדרגו את המנוי 496,388 510,000 13,612  2.74%
שדרגו את המנוי 37,627 50,153 12,526  33.29%
שדרגו את המנוי 9,000 18,000 9,000  100.00%
שדרגו את המנוי 357,002 365,781 8,779  2.46%
שדרגו את המנוי 554,331 561,797 7,466  1.35%
שדרגו את המנוי 151,909 154,180 2,271  1.49%
שדרגו את המנוי 4,033,680 4,033,390 -293  -0.01%
שדרגו את המנוי 414,900 410,900 -4,000  -0.96%
שדרגו את המנוי 516,422 506,042 -10,380  -2.01%
שדרגו את המנוי 364,018 339,537 -24,481  -6.73%
שדרגו את המנוי 66,220 11,922 -54,298  -82.00%
שדרגו את המנוי 1,684,620 1,611,680 -72,932  -4.33%
שדרגו את המנוי 1,341,640 1,262,210 -79,429  -5.92%
שדרגו את המנוי 3,384,240 2,852,810 -531,436  -15.70%
שדרגו את המנוי 4,873,220 1,221,540 -3,651,670  -74.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,791,366

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,428,919

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מיטב דש 26,802,100 32,368,400 5,566,330  20.77%
אקסלנס 16,612,000 22,005,900 5,393,970  32.47%
הירשמו לצפייה 18,330,000 20,267,700 1,937,700  10.57%
הירשמו לצפייה 5,651,160 6,698,810 1,047,650  18.54%
הירשמו לצפייה 22,172,700 23,178,900 1,006,220  4.54%
שדרגו את המנוי 278,447 584,886 306,439  110.05%
שדרגו את המנוי 46,344,300 46,643,600 299,216  0.65%
שדרגו את המנוי 876,315 1,062,320 186,000  21.23%
שדרגו את המנוי 116,610 274,610 158,000  135.49%
שדרגו את המנוי 1,652,830 1,798,830 146,000  8.83%
שדרגו את המנוי 289,406 391,906 102,500  35.42%
שדרגו את המנוי 131,667,000 131,765,000 97,648  0.07%
שדרגו את המנוי 239,907 302,057 62,150  25.91%
שדרגו את המנוי 257,610 305,702 48,092  18.67%
שדרגו את המנוי 1,366,790 1,359,790 -7,000  -0.51%
שדרגו את המנוי 1,742,250 1,712,250 -30,000  -1.72%
שדרגו את המנוי 139,510 108,510 -31,000  -22.22%
שדרגו את המנוי 4,448,040 4,410,050 -37,990  -0.85%
שדרגו את המנוי 2,058,090 2,018,090 -40,000  -1.94%
שדרגו את המנוי 621,426 580,622 -40,804  -6.57%
שדרגו את המנוי 2,447,710 2,359,060 -88,646  -3.62%
שדרגו את המנוי 1,487,290 1,359,110 -128,182  -8.62%
שדרגו את המנוי 139,222 6,131 -133,091  -95.60%
שדרגו את המנוי 3,645,210 3,455,870 -189,333  -5.19%
שדרגו את המנוי 3,033,090 2,697,090 -336,000  -11.08%
שדרגו את המנוי 893,568 442,169 -451,399  -50.52%
שדרגו את המנוי 123,946,000 123,433,000 -512,224  -0.41%
שדרגו את המנוי 3,513,870 2,918,870 -595,000  -16.93%
שדרגו את המנוי 8,718,800 8,031,860 -686,944  -7.88%
שדרגו את המנוי 107,748,000 106,903,000 -844,392  -0.78%
שדרגו את המנוי 11,574,000 10,585,800 -988,212  -8.54%
שדרגו את המנוי 59,641,500 49,268,700 -10,372,800  -17.39%
שדרגו את המנוי 71,159,300 56,104,100 -15,055,100  -21.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,357,915

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,568,117

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,791,366
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,428,919
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,357,915
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -30,568,117
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 67,058,445 2.42%
ילין לפידות 22,013,500 0.80%
הראל 8,318,280 0.30%
הירשמו לצפייה 6,448,650 0.23%
הירשמו לצפייה 4,972,280 0.18%
הירשמו לצפייה 4,033,390 0.15%
שדרגו את המנוי 3,387,560 0.12%
שדרגו את המנוי 3,001,490 0.11%
שדרגו את המנוי 2,852,810 0.10%
שדרגו את המנוי 1,924,060 0.07%
שדרגו את המנוי 1,611,680 0.06%
שדרגו את המנוי 1,262,210 0.05%
שדרגו את המנוי 1,221,540 0.04%
שדרגו את המנוי 912,073 0.03%
שדרגו את המנוי 838,140 0.03%
שדרגו את המנוי 561,797 0.02%
שדרגו את המנוי 510,000 0.02%
שדרגו את המנוי 506,042 0.02%
שדרגו את המנוי 460,161 0.02%
שדרגו את המנוי 410,900 0.01%
שדרגו את המנוי 365,781 0.01%
שדרגו את המנוי 339,537 0.01%
שדרגו את המנוי 310,613 0.01%
שדרגו את המנוי 196,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,013 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,922 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 793,680,643 28.70%
מנורה 131,765,000 4.76%
מגדל 123,433,000 4.46%
הירשמו לצפייה 109,427,000 3.96%
הירשמו לצפייה 106,903,000 3.87%
הירשמו לצפייה 56,104,100 2.03%
שדרגו את המנוי 49,268,700 1.78%
שדרגו את המנוי 46,643,600 1.69%
שדרגו את המנוי 32,368,400 1.17%
שדרגו את המנוי 23,178,900 0.84%
שדרגו את המנוי 22,005,900 0.80%
שדרגו את המנוי 20,267,700 0.73%
שדרגו את המנוי 10,585,800 0.38%
שדרגו את המנוי 8,031,860 0.29%
שדרגו את המנוי 6,698,810 0.24%
שדרגו את המנוי 4,724,260 0.17%
שדרגו את המנוי 4,410,050 0.16%
שדרגו את המנוי 4,328,110 0.16%
שדרגו את המנוי 3,455,870 0.12%
שדרגו את המנוי 3,175,220 0.11%
שדרגו את המנוי 2,918,870 0.11%
שדרגו את המנוי 2,697,090 0.10%
שדרגו את המנוי 2,359,060 0.09%
שדרגו את המנוי 2,074,050 0.07%
שדרגו את המנוי 2,018,090 0.07%
שדרגו את המנוי 1,798,830 0.07%
שדרגו את המנוי 1,712,250 0.06%
שדרגו את המנוי 1,359,790 0.05%
שדרגו את המנוי 1,359,110 0.05%
שדרגו את המנוי 1,323,480 0.05%
שדרגו את המנוי 1,062,320 0.04%
שדרגו את המנוי 982,812 0.04%
שדרגו את המנוי 812,336 0.03%
שדרגו את המנוי 584,886 0.02%
שדרגו את המנוי 580,622 0.02%
שדרגו את המנוי 442,169 0.02%
שדרגו את המנוי 395,806 0.01%
שדרגו את המנוי 391,906 0.01%
שדרגו את המנוי 351,069 0.01%
שדרגו את המנוי 305,702 0.01%
שדרגו את המנוי 302,057 0.01%
שדרגו את המנוי 274,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 243,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 204,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 108,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,131 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני 2 שנים
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית