תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מור 1,164,640 5,731,000 4,566,360  392.08%
אלטשולר - שחם -5,167,730 -882,782 4,284,950  -82.92%
הירשמו לצפייה 13,746,700 15,332,700 1,586,070  11.54%
הירשמו לצפייה 4,256,240 5,429,810 1,173,560  27.57%
הירשמו לצפייה 1,562,210 2,262,970 700,761  44.86%
שדרגו את המנוי -254,208 315,330 569,538  -224.04%
שדרגו את המנוי 256,471 764,843 508,372  198.22%
שדרגו את המנוי 15,000 371,855 356,855  2,379.03%
שדרגו את המנוי 1,144,350 1,329,110 184,762  16.15%
שדרגו את המנוי 5,133,330 5,287,250 153,916  3.00%
שדרגו את המנוי 17,368 134,000 116,632  671.53%
שדרגו את המנוי 1,397,180 1,441,580 44,390  3.18%
שדרגו את המנוי 1,000 37,000 36,000  3,600.00%
שדרגו את המנוי 10,000 45,000 35,000  350.00%
שדרגו את המנוי 6,302 12,000 5,698  90.42%
שדרגו את המנוי 7,200 10,000 2,800  38.89%
שדרגו את המנוי 316,815 319,338 2,523  0.80%
שדרגו את המנוי 1,795,180 1,795,210 30
שדרגו את המנוי 672,800 657,493 -15,307  -2.28%
שדרגו את המנוי 226,740 136,761 -89,979  -39.68%
שדרגו את המנוי 158,821 24,836 -133,985  -84.36%
שדרגו את המנוי 3,822,160 3,223,480 -598,682  -15.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,328,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -837,953

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 72,129,700 85,990,900 13,861,200  19.22%
הראל 95,565,100 100,942,000 5,376,900  5.63%
הירשמו לצפייה 32,507,800 36,321,400 3,813,600  11.73%
הירשמו לצפייה 781,938 1,111,760 329,822  42.18%
הירשמו לצפייה 3,379,900 3,652,210 272,310  8.06%
שדרגו את המנוי 52,446,100 52,673,500 227,400  0.43%
שדרגו את המנוי 1,172,980 1,392,590 219,610  18.72%
שדרגו את המנוי 570,621 747,595 176,974  31.01%
שדרגו את המנוי 1,052,200 1,186,560 134,360  12.77%
שדרגו את המנוי 1,090,790 1,211,620 120,830  11.08%
שדרגו את המנוי 4,955,530 5,052,490 96,960  1.96%
שדרגו את המנוי 327,647 345,268 17,621  5.38%
שדרגו את המנוי 1,522,630 1,538,490 15,860  1.04%
שדרגו את המנוי 69,383 82,598 13,215  19.05%
שדרגו את המנוי 1,005,190 1,016,610 11,420  1.14%
שדרגו את המנוי 1,663,520 1,672,200 8,680  0.52%
שדרגו את המנוי 706,409 714,136 7,727  1.09%
שדרגו את המנוי 180,806 187,963 7,157  3.96%
שדרגו את המנוי 3,920,340 3,926,080 5,740  0.15%
שדרגו את המנוי 285,831 289,288 3,457  1.21%
שדרגו את המנוי 139,666 143,060 3,394  2.43%
שדרגו את המנוי 1,249,170 1,250,380 1,210  0.10%
שדרגו את המנוי 177,762 176,161 -1,601  -0.90%
שדרגו את המנוי 144,858 141,883 -2,975  -2.05%
שדרגו את המנוי 201,290 197,139 -4,151  -2.06%
שדרגו את המנוי 476,025 462,436 -13,589  -2.85%
שדרגו את המנוי 498,643 474,497 -24,146  -4.84%
שדרגו את המנוי 1,091,580 1,065,520 -26,060  -2.39%
שדרגו את המנוי 543,151 516,511 -26,640  -4.90%
שדרגו את המנוי 599,945 518,845 -81,100  -13.52%
שדרגו את המנוי 2,361,850 2,275,160 -86,690  -3.67%
שדרגו את המנוי 1,262,630 1,173,770 -88,860  -7.04%
שדרגו את המנוי 200,000 110,000 -90,000  -45.00%
שדרגו את המנוי 40,352,300 40,246,000 -106,300  -0.26%
שדרגו את המנוי 1,503,050 1,216,990 -286,060  -19.03%
שדרגו את המנוי 934,605 584,735 -349,870  -37.44%
שדרגו את המנוי 119,235,000 116,841,000 -2,394,000  -2.01%
שדרגו את המנוי 47,773,300 44,655,400 -3,117,900  -6.53%
שדרגו את המנוי 6,572,720 2,437,770 -4,134,950  -62.91%
שדרגו את המנוי 42,437,900 36,468,400 -5,969,500  -14.07%
שדרגו את המנוי 12,790,400 3,981,570 -8,808,830  -68.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,725,447

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,613,222

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,328,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -837,953
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,725,447
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,613,222
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,000,562 2.13%
מיטב דש 15,332,700 0.55%
ילין לפידות 13,981,200 0.51%
הירשמו לצפייה 5,731,000 0.21%
הירשמו לצפייה 5,429,810 0.20%
הירשמו לצפייה 5,287,250 0.19%
שדרגו את המנוי 3,223,480 0.12%
שדרגו את המנוי 2,262,970 0.08%
שדרגו את המנוי 1,795,210 0.06%
שדרגו את המנוי 1,441,580 0.05%
שדרגו את המנוי 1,329,110 0.05%
שדרגו את המנוי 764,843 0.03%
שדרגו את המנוי 657,493 0.02%
שדרגו את המנוי 609,312 0.02%
שדרגו את המנוי 475,400 0.02%
שדרגו את המנוי 371,855 0.01%
שדרגו את המנוי 319,338 0.01%
שדרגו את המנוי 315,330 0.01%
שדרגו את המנוי 136,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 134,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,836 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,268 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -882,782 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 563,813,347 20.39%
מגדל 116,841,000 4.22%
הראל 100,942,000 3.65%
הירשמו לצפייה 85,990,900 3.11%
הירשמו לצפייה 52,673,500 1.90%
הירשמו לצפייה 44,655,400 1.61%
שדרגו את המנוי 40,246,000 1.46%
שדרגו את המנוי 36,468,400 1.32%
שדרגו את המנוי 36,321,400 1.31%
שדרגו את המנוי 5,052,490 0.18%
שדרגו את המנוי 4,036,320 0.15%
שדרגו את המנוי 3,981,570 0.14%
שדרגו את המנוי 3,926,080 0.14%
שדרגו את המנוי 3,652,210 0.13%
שדרגו את המנוי 2,437,770 0.09%
שדרגו את המנוי 2,275,160 0.08%
שדרגו את המנוי 1,672,200 0.06%
שדרגו את המנוי 1,538,490 0.06%
שדרגו את המנוי 1,392,590 0.05%
שדרגו את המנוי 1,293,300 0.05%
שדרגו את המנוי 1,250,380 0.05%
שדרגו את המנוי 1,216,990 0.04%
שדרגו את המנוי 1,211,620 0.04%
שדרגו את המנוי 1,186,560 0.04%
שדרגו את המנוי 1,173,770 0.04%
שדרגו את המנוי 1,111,760 0.04%
שדרגו את המנוי 1,065,520 0.04%
שדרגו את המנוי 1,016,610 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 802,674 0.03%
שדרגו את המנוי 747,595 0.03%
שדרגו את המנוי 746,073 0.03%
שדרגו את המנוי 714,136 0.03%
שדרגו את המנוי 584,735 0.02%
שדרגו את המנוי 518,845 0.02%
שדרגו את המנוי 516,511 0.02%
שדרגו את המנוי 474,497 0.02%
שדרגו את המנוי 462,436 0.02%
שדרגו את המנוי 345,268 0.01%
שדרגו את המנוי 289,288 0.01%
שדרגו את המנוי 197,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187,963 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141,883 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,388 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית