תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
פסגות 6,171,710 9,803,200 3,631,490  58.84%
ילין לפידות 20,052,100 22,838,300 2,786,160  13.89%
הירשמו לצפייה 516,325 1,556,240 1,039,910  201.41%
הירשמו לצפייה 288,163 515,232 227,069  78.80%
הירשמו לצפייה 627,421 805,993 178,572  28.46%
שדרגו את המנוי 1,673,260 1,824,390 151,126  9.03%
שדרגו את המנוי 32,000 182,000 150,000  468.75%
שדרגו את המנוי 192,924 320,151 127,227  65.95%
שדרגו את המנוי 342,352 452,599 110,247  32.20%
שדרגו את המנוי 1,634,400 1,742,640 108,244  6.62%
שדרגו את המנוי 199,951 265,969 66,018  33.02%
שדרגו את המנוי 3,772,910 3,814,830 41,924  1.11%
שדרגו את המנוי 5,619,460 5,660,170 40,704  0.72%
שדרגו את המנוי 199,332 232,033 32,701  16.41%
שדרגו את המנוי 155,556 187,458 31,902  20.51%
שדרגו את המנוי 1,661,480 1,675,850 14,371  0.86%
שדרגו את המנוי 1,900 12,618 10,718  564.11%
שדרגו את המנוי 160,000 168,000 8,000  5.00%
שדרגו את המנוי 19,000 21,000 2,000  10.53%
שדרגו את המנוי 772,641 771,707 -934  -0.12%
שדרגו את המנוי 15,463,600 15,455,800 -7,839  -0.05%
שדרגו את המנוי 5,596,260 5,546,850 -49,415  -0.88%
שדרגו את המנוי 904,325 750,775 -153,550  -16.98%
שדרגו את המנוי 2,850,110 2,662,500 -187,608  -6.58%
שדרגו את המנוי 769,206 377,527 -391,679  -50.92%
שדרגו את המנוי 5,450,700 4,652,720 -797,983  -14.64%
שדרגו את המנוי 2,675,670 -904,335 -3,580,000  -133.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,758,383

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,169,008

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
עמיתים 16,170,100 50,386,400 34,216,300  211.60%
הפניקס 33,825,500 67,840,500 34,015,000  100.56%
הירשמו לצפייה 83,450,300 107,353,000 23,902,600  28.64%
הירשמו לצפייה 9,186,320 19,880,200 10,693,900  116.41%
הירשמו לצפייה 119,244,000 124,814,000 5,570,310  4.67%
שדרגו את המנוי 92,004,600 96,460,000 4,455,460  4.84%
שדרגו את המנוי 63,431,600 67,722,500 4,290,860  6.76%
שדרגו את המנוי 3,653,750 4,852,150 1,198,400  32.80%
שדרגו את המנוי 711,674 1,344,170 632,500  88.87%
שדרגו את המנוי 1,251,420 1,844,640 593,217  47.40%
שדרגו את המנוי 1,255,370 1,683,890 428,528  34.13%
שדרגו את המנוי 3,803,960 4,155,470 351,505  9.24%
שדרגו את המנוי 1,795,150 2,100,760 305,602  17.02%
שדרגו את המנוי 771,243 1,074,100 302,860  39.27%
שדרגו את המנוי 1,362,590 1,651,660 289,070  21.21%
שדרגו את המנוי 40,546,400 40,817,300 270,804  0.67%
שדרגו את המנוי 1,448,200 1,659,680 211,487  14.60%
שדרגו את המנוי 1,239,000 1,321,550 82,554  6.66%
שדרגו את המנוי 52,445 63,612 11,167  21.29%
שדרגו את המנוי 955,946 961,338 5,392  0.56%
שדרגו את המנוי 143,060 146,109 3,049  2.13%
שדרגו את המנוי 82,598 84,326 1,728  2.09%
שדרגו את המנוי 182,639 166,939 -15,700  -8.60%
שדרגו את המנוי 1,538,490 1,522,630 -15,855  -1.03%
שדרגו את המנוי 572,585 556,245 -16,340  -2.85%
שדרגו את המנוי 287,911 245,838 -42,073  -14.61%
שדרגו את המנוי 176,792 132,936 -43,856  -24.81%
שדרגו את המנוי 462,436 416,880 -45,556  -9.85%
שדרגו את המנוי 474,497 399,497 -75,000  -15.81%
שדרגו את המנוי 714,136 617,949 -96,187  -13.47%
שדרגו את המנוי 674,595 554,733 -119,862  -17.77%
שדרגו את המנוי 1,672,200 1,540,350 -131,847  -7.88%
שדרגו את המנוי 582,907 448,501 -134,406  -23.06%
שדרגו את המנוי 1,173,770 1,023,800 -149,970  -12.78%
שדרגו את המנוי 44,987,400 44,367,400 -620,016  -1.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,832,293

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,506,668

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,758,383
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,169,008
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 121,832,293
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,506,668
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 82,456,387 2.98%
ילין לפידות 22,838,300 0.83%
מיטב דש 15,455,800 0.56%
הירשמו לצפייה 9,803,200 0.35%
הירשמו לצפייה 5,660,170 0.20%
הירשמו לצפייה 5,546,850 0.20%
שדרגו את המנוי 4,652,720 0.17%
שדרגו את המנוי 3,814,830 0.14%
שדרגו את המנוי 2,662,500 0.10%
שדרגו את המנוי 1,824,390 0.07%
שדרגו את המנוי 1,742,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,675,850 0.06%
שדרגו את המנוי 1,556,240 0.06%
שדרגו את המנוי 805,993 0.03%
שדרגו את המנוי 771,707 0.03%
שדרגו את המנוי 750,775 0.03%
שדרגו את המנוי 623,970 0.02%
שדרגו את המנוי 515,232 0.02%
שדרגו את המנוי 452,599 0.02%
שדרגו את המנוי 377,527 0.01%
שדרגו את המנוי 320,151 0.01%
שדרגו את המנוי 265,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 232,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 182,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 168,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -904,335 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 677,125,336 24.48%
מגדל 124,814,000 4.51%
מנורה 107,353,000 3.88%
הירשמו לצפייה 96,460,000 3.49%
הירשמו לצפייה 67,840,500 2.45%
הירשמו לצפייה 67,722,500 2.45%
שדרגו את המנוי 50,386,400 1.82%
שדרגו את המנוי 44,367,400 1.60%
שדרגו את המנוי 40,817,300 1.48%
שדרגו את המנוי 19,880,200 0.72%
שדרגו את המנוי 11,504,100 0.42%
שדרגו את המנוי 4,852,150 0.18%
שדרגו את המנוי 4,155,470 0.15%
שדרגו את המנוי 4,048,580 0.15%
שדרגו את המנוי 3,124,680 0.11%
שדרגו את המנוי 2,100,760 0.08%
שדרגו את המנוי 2,031,220 0.07%
שדרגו את המנוי 1,844,640 0.07%
שדרגו את המנוי 1,683,890 0.06%
שדרגו את המנוי 1,659,680 0.06%
שדרגו את המנוי 1,651,660 0.06%
שדרגו את המנוי 1,540,350 0.06%
שדרגו את המנוי 1,522,630 0.06%
שדרגו את המנוי 1,439,740 0.05%
שדרגו את המנוי 1,344,170 0.05%
שדרגו את המנוי 1,321,550 0.05%
שדרגו את המנוי 1,129,070 0.04%
שדרגו את המנוי 1,074,100 0.04%
שדרגו את המנוי 1,023,800 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 961,338 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 791,130 0.03%
שדרגו את המנוי 617,949 0.02%
שדרגו את המנוי 556,245 0.02%
שדרגו את המנוי 554,733 0.02%
שדרגו את המנוי 471,749 0.02%
שדרגו את המנוי 448,501 0.02%
שדרגו את המנוי 416,880 0.02%
שדרגו את המנוי 399,497 0.01%
שדרגו את המנוי 245,838 < 0.01%
שדרגו את המנוי 206,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 166,939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 146,109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,326 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,612 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית