תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
הראל 3,671,280 7,083,760 3,412,470  92.95%
מור 11,504,600 13,053,400 1,548,800  13.46%
הירשמו לצפייה 3,466,660 4,436,840 970,171  27.99%
הירשמו לצפייה 343,064 631,925 288,861  84.20%
הירשמו לצפייה 1,657,660 1,875,930 218,268  13.17%
שדרגו את המנוי 2,469,810 2,613,880 144,067  5.83%
שדרגו את המנוי 335,434 398,601 63,167  18.83%
שדרגו את המנוי 24,655,100 24,717,300 62,232  0.25%
שדרגו את המנוי 10,000 28,000 18,000  180.00%
שדרגו את המנוי 7,764 10,357 2,593  33.40%
שדרגו את המנוי 114,098 116,598 2,500  2.19%
שדרגו את המנוי 72,535 57,704 -14,831  -20.45%
שדרגו את המנוי 320,500 298,600 -21,900  -6.83%
שדרגו את המנוי 1,074,220 1,043,220 -31,000  -2.89%
שדרגו את המנוי 804,120 753,755 -50,365  -6.26%
שדרגו את המנוי 5,660,610 5,560,430 -100,184  -1.77%
שדרגו את המנוי 700,721 465,967 -234,754  -33.50%
שדרגו את המנוי 6,283,470 5,975,740 -307,733  -4.90%
שדרגו את המנוי 2,535,600 2,179,310 -356,294  -14.05%
שדרגו את המנוי 811,916 325,803 -486,113  -59.87%
שדרגו את המנוי 9,087,810 8,595,990 -491,820  -5.41%
שדרגו את המנוי 10,773,000 10,190,900 -582,147  -5.40%
שדרגו את המנוי 1,382,260 365,325 -1,016,940  -73.57%
שדרגו את המנוי 19,660,800 15,794,200 -3,866,680  -19.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,731,129

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,560,761

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 10,915,600 39,365,200 28,449,600  260.63%
ילין לפידות 5,630,930 10,720,000 5,089,070  90.38%
הירשמו לצפייה 105,576,000 109,809,000 4,232,910  4.01%
הירשמו לצפייה 68,141,500 70,941,800 2,800,320  4.11%
הירשמו לצפייה 44,432,100 45,760,100 1,327,960  2.99%
שדרגו את המנוי 1,711,040 2,789,990 1,078,950  63.06%
שדרגו את המנוי 9,072,780 9,852,780 780,000  8.60%
שדרגו את המנוי 47,422,900 48,072,700 649,852  1.37%
שדרגו את המנוי 3,140,350 3,263,960 123,610  3.94%
שדרגו את המנוי 124,901,000 124,947,000 46,368  0.04%
שדרגו את המנוי 3,048,400 3,088,580 40,183  1.32%
שדרגו את המנוי 1,883,360 1,879,670 -3,695  -0.20%
שדרגו את המנוי 131,282,000 131,270,000 -11,960  -0.01%
שדרגו את המנוי 230,222 211,722 -18,500  -8.04%
שדרגו את המנוי 1,793,000 1,755,150 -37,843  -2.11%
שדרגו את המנוי 766,873 710,930 -55,943  -7.29%
שדרגו את המנוי 20,956,000 20,887,400 -68,596  -0.33%
שדרגו את המנוי 336,163 259,763 -76,400  -22.73%
שדרגו את המנוי 819,142 721,369 -97,773  -11.94%
שדרגו את המנוי 423,231 307,231 -116,000  -27.41%
שדרגו את המנוי 910,237 742,137 -168,100  -18.47%
שדרגו את המנוי 6,636,240 6,452,060 -184,174  -2.78%
שדרגו את המנוי 1,155,040 957,035 -198,000  -17.14%
שדרגו את המנוי 914,100 634,000 -280,100  -30.64%
שדרגו את המנוי 3,898,700 3,581,730 -316,964  -8.13%
שדרגו את המנוי 2,915,640 2,490,640 -425,000  -14.58%
שדרגו את המנוי 1,475,970 1,041,180 -434,792  -29.46%
שדרגו את המנוי 3,853,860 3,198,630 -655,228  -17.00%
שדרגו את המנוי 18,887,300 18,154,200 -733,050  -3.88%
שדרגו את המנוי 3,313,130 2,331,380 -981,749  -29.63%
שדרגו את המנוי 10,176,600 8,806,600 -1,370,000  -13.46%
שדרגו את המנוי 2,001,380 600,981 -1,400,400  -69.97%
שדרגו את המנוי 87,600,400 86,058,000 -1,542,420  -1.76%
שדרגו את המנוי 5,666,610 3,763,420 -1,903,190  -33.59%
שדרגו את המנוי 4,502,720 1,192,720 -3,310,000  -73.51%
שדרגו את המנוי 41,312,500 37,312,500 -4,000,000  -9.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,618,823

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,389,877

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,731,129
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,560,761
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,618,823
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,389,877
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 107,973,104 3.90%
ילין לפידות 24,717,300 0.89%
אלטשולר - שחם 15,794,200 0.57%
הירשמו לצפייה 13,053,400 0.47%
הירשמו לצפייה 10,190,900 0.37%
הירשמו לצפייה 8,595,990 0.31%
שדרגו את המנוי 7,083,760 0.26%
שדרגו את המנוי 5,975,740 0.22%
שדרגו את המנוי 5,560,430 0.20%
שדרגו את המנוי 4,436,840 0.16%
שדרגו את המנוי 2,613,880 0.09%
שדרגו את המנוי 2,179,310 0.08%
שדרגו את המנוי 1,875,930 0.07%
שדרגו את המנוי 1,043,220 0.04%
שדרגו את המנוי 753,755 0.03%
שדרגו את המנוי 750,289 0.03%
שדרגו את המנוי 631,925 0.02%
שדרגו את המנוי 465,967 0.02%
שדרגו את המנוי 398,601 0.01%
שדרגו את המנוי 365,325 0.01%
שדרגו את המנוי 325,803 0.01%
שדרגו את המנוי 298,600 0.01%
שדרגו את המנוי 160,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156,779 < 0.01%
שדרגו את המנוי 131,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,704 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,805 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,357 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 823,957,533 29.79%
מנורה 131,270,000 4.75%
מגדל 124,947,000 4.52%
הירשמו לצפייה 109,809,000 3.97%
הירשמו לצפייה 86,058,000 3.11%
הירשמו לצפייה 70,941,800 2.57%
שדרגו את המנוי 48,072,700 1.74%
שדרגו את המנוי 45,760,100 1.65%
שדרגו את המנוי 39,365,200 1.42%
שדרגו את המנוי 37,312,500 1.35%
שדרגו את המנוי 20,887,400 0.76%
שדרגו את המנוי 18,154,200 0.66%
שדרגו את המנוי 10,720,000 0.39%
שדרגו את המנוי 9,852,780 0.36%
שדרגו את המנוי 8,806,600 0.32%
שדרגו את המנוי 6,605,500 0.24%
שדרגו את המנוי 6,452,060 0.23%
שדרגו את המנוי 3,763,420 0.14%
שדרגו את המנוי 3,581,730 0.13%
שדרגו את המנוי 3,263,960 0.12%
שדרגו את המנוי 3,198,630 0.12%
שדרגו את המנוי 3,177,360 0.11%
שדרגו את המנוי 3,088,580 0.11%
שדרגו את המנוי 2,789,990 0.10%
שדרגו את המנוי 2,490,640 0.09%
שדרגו את המנוי 2,331,380 0.08%
שדרגו את המנוי 1,879,670 0.07%
שדרגו את המנוי 1,779,230 0.06%
שדרגו את המנוי 1,755,150 0.06%
שדרגו את המנוי 1,566,420 0.06%
שדרגו את המנוי 1,376,740 0.05%
שדרגו את המנוי 1,192,720 0.04%
שדרגו את המנוי 1,129,070 0.04%
שדרגו את המנוי 1,041,180 0.04%
שדרגו את המנוי 1,041,130 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 957,035 0.03%
שדרגו את המנוי 742,137 0.03%
שדרגו את המנוי 731,357 0.03%
שדרגו את המנוי 721,369 0.03%
שדרגו את המנוי 710,930 0.03%
שדרגו את המנוי 634,000 0.02%
שדרגו את המנוי 600,981 0.02%
שדרגו את המנוי 540,000 0.02%
שדרגו את המנוי 461,224 0.02%
שדרגו את המנוי 408,610 0.01%
שדרגו את המנוי 307,231 0.01%
שדרגו את המנוי 259,763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 242,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211,722 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני שנה 1
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית