תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מיטב דש 7,443,650 7,636,240 192,593  2.59%
אזימוט 1,769,920 1,886,460 116,538  6.58%
הירשמו לצפייה 628,510 650,850 22,340  3.55%
הירשמו לצפייה 36,000 55,500 19,500  54.17%
הירשמו לצפייה 62,468 70,260 7,792  12.47%
שדרגו את המנוי 9,029 2,957 -6,072  -67.25%
שדרגו את המנוי 1,361,790 1,340,520 -21,273  -1.56%
שדרגו את המנוי 644,595 617,511 -27,084  -4.20%
שדרגו את המנוי 7,052,270 7,023,620 -28,645  -0.41%
שדרגו את המנוי 321,236 290,648 -30,588  -9.52%
שדרגו את המנוי 52,029 5,962 -46,067  -88.54%
שדרגו את המנוי 337,195 289,736 -47,459  -14.07%
שדרגו את המנוי 380,000 320,000 -60,000  -15.79%
שדרגו את המנוי 134,586 72,465 -62,121  -46.16%
שדרגו את המנוי 1,917,630 1,849,830 -67,804  -3.54%
שדרגו את המנוי 5,550,380 5,441,070 -109,308  -1.97%
שדרגו את המנוי 3,112,090 2,868,300 -243,795  -7.83%
שדרגו את המנוי 4,220,680 3,887,290 -333,391  -7.90%
שדרגו את המנוי 810,929 80,000 -730,929  -90.13%
שדרגו את המנוי 3,977,920 3,185,650 -792,266  -19.92%
שדרגו את המנוי 5,820,250 4,635,890 -1,184,360  -20.35%
שדרגו את המנוי 507,621 -880,440 -1,388,060  -273.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 358,763

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,179,222

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
פסגות 26,352,000 40,342,200 13,990,200  53.09%
כלל 20,997,200 29,237,000 8,239,780  39.24%
הירשמו לצפייה 42,586,200 46,353,500 3,767,240  8.85%
הירשמו לצפייה 17,543,300 21,082,900 3,539,530  20.18%
הירשמו לצפייה 0 1,522,630 1,522,630
שדרגו את המנוי 3,036,900 3,379,900 343,000  11.29%
שדרגו את המנוי 4,066,700 4,163,340 96,643  2.38%
שדרגו את המנוי 438,225 476,025 37,800  8.63%
שדרגו את המנוי 1,237,440 1,248,690 11,249  0.91%
שדרגו את המנוי 1,013,140 1,017,100 3,965  0.39%
שדרגו את המנוי 2,357,890 2,358,800 910  0.04%
שדרגו את המנוי 1,111,860 1,110,910 -951  -0.09%
שדרגו את המנוי 201,290 200,000 -1,290  -0.64%
שדרגו את המנוי 97,233 93,583 -3,650  -3.75%
שדרגו את המנוי 504,087 498,643 -5,444  -1.08%
שדרגו את המנוי 62,986 53,642 -9,344  -14.84%
שדרגו את המנוי 158,224 144,858 -13,366  -8.45%
שדרגו את המנוי 195,505 177,762 -17,743  -9.08%
שדרגו את המנוי 424,383 397,691 -26,692  -6.29%
שדרגו את המנוי 314,331 285,831 -28,500  -9.07%
שדרגו את המנוי 250,000 200,000 -50,000  -20.00%
שדרגו את המנוי 1,364,020 1,246,950 -117,065  -8.58%
שדרגו את המנוי 963,303 828,067 -135,236  -14.04%
שדרגו את המנוי 1,932,460 1,747,460 -185,000  -9.57%
שדרגו את המנוי 833,260 643,260 -190,000  -22.80%
שדרגו את המנוי 1,436,220 1,243,940 -192,278  -13.39%
שדרגו את המנוי 1,695,840 1,470,030 -225,808  -13.32%
שדרגו את המנוי 5,326,530 4,955,530 -371,000  -6.97%
שדרגו את המנוי 944,870 545,851 -399,019  -42.23%
שדרגו את המנוי 1,347,150 929,228 -417,919  -31.02%
שדרגו את המנוי 1,028,360 606,105 -422,258  -41.06%
שדרגו את המנוי 5,895,820 5,459,080 -436,738  -7.41%
שדרגו את המנוי 8,097,530 7,553,880 -543,646  -6.71%
שדרגו את המנוי 95,349,600 94,770,200 -579,352  -0.61%
שדרגו את המנוי 1,897,200 931,272 -965,930  -50.91%
שדרגו את המנוי 2,656,080 1,517,020 -1,139,050  -42.89%
שדרגו את המנוי 2,047,040 805,094 -1,241,950  -60.67%
שדרגו את המנוי 2,525,270 1,262,630 -1,262,630  -50.00%
שדרגו את המנוי 125,680,000 122,147,000 -3,533,080  -2.81%
שדרגו את המנוי 48,327,800 41,697,900 -6,629,870  -13.72%
שדרגו את המנוי 92,217,400 83,793,900 -8,423,520  -9.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,552,947

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,568,329

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 358,763
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,179,222
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,552,947
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,568,329
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,568,630 1.50%
מיטב דש 7,636,240 0.28%
פסגות 7,023,620 0.25%
הירשמו לצפייה 5,441,070 0.20%
הירשמו לצפייה 4,635,890 0.17%
הירשמו לצפייה 3,887,290 0.14%
שדרגו את המנוי 3,185,650 0.12%
שדרגו את המנוי 2,868,300 0.10%
שדרגו את המנוי 1,886,460 0.07%
שדרגו את המנוי 1,849,830 0.07%
שדרגו את המנוי 1,340,520 0.05%
שדרגו את המנוי 650,850 0.02%
שדרגו את המנוי 617,511 0.02%
שדרגו את המנוי 320,000 0.01%
שדרגו את המנוי 290,648 0.01%
שדרגו את המנוי 289,736 0.01%
שדרגו את המנוי 169,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,957 < 0.01%
שדרגו את המנוי -880,440 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 547,768,940 19.81%
מגדל 122,147,000 4.42%
הראל 94,770,200 3.43%
הירשמו לצפייה 83,793,900 3.03%
הירשמו לצפייה 46,353,500 1.68%
הירשמו לצפייה 41,697,900 1.51%
שדרגו את המנוי 40,342,200 1.46%
שדרגו את המנוי 29,237,000 1.06%
שדרגו את המנוי 21,082,900 0.76%
שדרגו את המנוי 12,790,400 0.46%
שדרגו את המנוי 7,553,880 0.27%
שדרגו את המנוי 5,459,080 0.20%
שדרגו את המנוי 4,955,530 0.18%
שדרגו את המנוי 4,163,340 0.15%
שדרגו את המנוי 3,379,900 0.12%
שדרגו את המנוי 2,358,800 0.09%
שדרגו את המנוי 1,747,460 0.06%
שדרגו את המנוי 1,663,520 0.06%
שדרגו את המנוי 1,661,220 0.06%
שדרגו את המנוי 1,522,630 0.06%
שדרגו את המנוי 1,517,020 0.05%
שדרגו את המנוי 1,470,030 0.05%
שדרגו את המנוי 1,262,630 0.05%
שדרגו את המנוי 1,248,690 0.05%
שדרגו את המנוי 1,246,950 0.05%
שדרגו את המנוי 1,243,940 0.04%
שדרגו את המנוי 1,110,910 0.04%
שדרגו את המנוי 1,017,100 0.04%
שדרגו את המנוי 967,007 0.03%
שדרגו את המנוי 931,272 0.03%
שדרגו את המנוי 929,228 0.03%
שדרגו את המנוי 914,100 0.03%
שדרגו את המנוי 828,067 0.03%
שדרגו את המנוי 805,094 0.03%
שדרגו את המנוי 746,073 0.03%
שדרגו את המנוי 643,260 0.02%
שדרגו את המנוי 606,105 0.02%
שדרגו את המנוי 545,851 0.02%
שדרגו את המנוי 498,643 0.02%
שדרגו את המנוי 476,025 0.02%
שדרגו את המנוי 397,691 0.01%
שדרגו את המנוי 285,831 0.01%
שדרגו את המנוי 206,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 177,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144,858 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,583 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,642 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית