תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 17,317,500 19,276,100 1,958,580  11.31%
מיטב דש 18,063,100 19,350,900 1,287,770  7.13%
הירשמו לצפייה 266,283 999,907 733,624  275.51%
הירשמו לצפייה 332,868 910,518 577,650  173.54%
הירשמו לצפייה 7,145,880 7,465,140 319,263  4.47%
שדרגו את המנוי 4,940,520 5,218,750 278,234  5.63%
שדרגו את המנוי 18,087,600 18,292,200 204,600  1.13%
שדרגו את המנוי 9,215,520 9,370,600 155,081  1.68%
שדרגו את המנוי 776,000 893,157 117,157  15.10%
שדרגו את המנוי 15,000 21,200 6,200  41.33%
שדרגו את המנוי 39,150,100 39,155,300 5,232  0.01%
שדרגו את המנוי 12,010 6,602 -5,408  -45.03%
שדרגו את המנוי 489,508 439,052 -50,456  -10.31%
שדרגו את המנוי 715,534 649,481 -66,053  -9.23%
שדרגו את המנוי 2,268,860 2,154,490 -114,364  -5.04%
שדרגו את המנוי 315,000 195,000 -120,000  -38.10%
שדרגו את המנוי 3,890,000 3,675,500 -214,500  -5.51%
שדרגו את המנוי 10,191,000 8,767,590 -1,423,400  -13.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,643,391

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,994,181

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 93,708,800 104,075,000 10,365,900  11.06%
הכשרה ביטוח 12,283,900 16,396,300 4,112,430  33.48%
הירשמו לצפייה 2,069,820 2,391,170 321,356  15.53%
הירשמו לצפייה 4,138,890 4,434,950 296,057  7.15%
הירשמו לצפייה 2,271,180 2,499,490 228,310  10.05%
שדרגו את המנוי 1,604,770 1,731,540 126,770  7.90%
שדרגו את המנוי 18,830,500 18,915,100 84,608  0.45%
שדרגו את המנוי 572,405 642,405 70,000  12.23%
שדרגו את המנוי 610,000 624,368 14,368  2.36%
שדרגו את המנוי 35,619,000 35,618,100 -956
שדרגו את המנוי 73,227,700 73,216,900 -10,824  -0.01%
שדרגו את המנוי 213,635 165,413 -48,222  -22.57%
שדרגו את המנוי 1,855,520 1,796,610 -58,913  -3.17%
שדרגו את המנוי 560,803 488,603 -72,200  -12.87%
שדרגו את המנוי 754,288 585,038 -169,250  -22.44%
שדרגו את המנוי 2,616,610 2,434,400 -182,212  -6.96%
שדרגו את המנוי 996,918 810,930 -185,988  -18.66%
שדרגו את המנוי 2,365,110 2,032,000 -333,108  -14.08%
שדרגו את המנוי 1,837,090 1,494,890 -342,200  -18.63%
שדרגו את המנוי 1,665,560 1,266,420 -399,142  -23.96%
שדרגו את המנוי 2,359,780 1,756,880 -602,902  -25.55%
שדרגו את המנוי 1,851,410 982,798 -868,609  -46.92%
שדרגו את המנוי 13,245,400 11,451,900 -1,793,550  -13.54%
שדרגו את המנוי 53,661,500 49,149,900 -4,511,630  -8.41%
שדרגו את המנוי 137,162,000 132,379,000 -4,783,190  -3.49%
שדרגו את המנוי 106,291,000 96,816,800 -9,473,960  -8.91%
שדרגו את המנוי 137,004,000 127,490,000 -9,514,450  -6.94%
שדרגו את המנוי 58,623,800 46,694,000 -11,929,900  -20.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,619,799

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -45,281,206

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,643,391
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,994,181
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,619,799
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -45,281,206
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 141,654,707 4.43%
פסגות 39,155,300 1.22%
מיטב דש 19,350,900 0.60%
הירשמו לצפייה 19,276,100 0.60%
הירשמו לצפייה 18,292,200 0.57%
הירשמו לצפייה 9,370,600 0.29%
שדרגו את המנוי 8,767,590 0.27%
שדרגו את המנוי 7,465,140 0.23%
שדרגו את המנוי 5,218,750 0.16%
שדרגו את המנוי 3,675,500 0.11%
שדרגו את המנוי 2,154,490 0.07%
שדרגו את המנוי 1,617,660 0.05%
שדרגו את המנוי 1,013,560 0.03%
שדרגו את המנוי 999,907 0.03%
שדרגו את המנוי 910,518 0.03%
שדרגו את המנוי 893,157 0.03%
שדרגו את המנוי 785,688 0.02%
שדרגו את המנוי 649,481 0.02%
שדרגו את המנוי 500,000 0.02%
שדרגו את המנוי 484,312 0.02%
שדרגו את המנוי 439,052 0.01%
שדרגו את המנוי 350,000 0.01%
שדרגו את המנוי 195,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,602 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 792,527,707 24.78%
מנורה 132,379,000 4.14%
מגדל 127,490,000 3.99%
הירשמו לצפייה 104,075,000 3.25%
הירשמו לצפייה 96,816,800 3.03%
הירשמו לצפייה 73,216,900 2.29%
שדרגו את המנוי 49,149,900 1.54%
שדרגו את המנוי 46,694,000 1.46%
שדרגו את המנוי 35,618,100 1.11%
שדרגו את המנוי 20,172,200 0.63%
שדרגו את המנוי 18,915,100 0.59%
שדרגו את המנוי 16,396,300 0.51%
שדרגו את המנוי 12,025,600 0.38%
שדרגו את המנוי 11,451,900 0.36%
שדרגו את המנוי 4,993,920 0.16%
שדרגו את המנוי 4,434,950 0.14%
שדרגו את המנוי 2,657,670 0.08%
שדרגו את המנוי 2,656,770 0.08%
שדרגו את המנוי 2,499,490 0.08%
שדרגו את המנוי 2,434,400 0.08%
שדרגו את המנוי 2,391,170 0.07%
שדרגו את המנוי 2,032,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,873,720 0.06%
שדרגו את המנוי 1,796,610 0.06%
שדרגו את המנוי 1,756,880 0.05%
שדרגו את המנוי 1,731,540 0.05%
שדרגו את המנוי 1,494,890 0.05%
שדרגו את המנוי 1,480,240 0.05%
שדרגו את המנוי 1,474,950 0.05%
שדרגו את המנוי 1,457,470 0.05%
שדרגו את המנוי 1,266,420 0.04%
שדרגו את המנוי 1,240,270 0.04%
שדרגו את המנוי 982,798 0.03%
שדרגו את המנוי 810,930 0.03%
שדרגו את המנוי 685,720 0.02%
שדרגו את המנוי 642,405 0.02%
שדרגו את המנוי 624,368 0.02%
שדרגו את המנוי 585,038 0.02%
שדרגו את המנוי 574,159 0.02%
שדרגו את המנוי 550,000 0.02%
שדרגו את המנוי 488,603 0.02%
שדרגו את המנוי 438,863 0.01%
שדרגו את המנוי 428,970 0.01%
שדרגו את המנוי 350,000 0.01%
שדרגו את המנוי 289,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 173,222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170,224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 167,901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119,727 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,551 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית