תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אקסלנס 819,854 4,155,470 3,335,610  406.85%
מיטב דש 12,679,300 15,057,800 2,378,500  18.76%
הירשמו לצפייה 5,246,910 6,829,450 1,582,540  30.16%
הירשמו לצפייה 8,071,900 8,463,860 391,953  4.86%
הירשמו לצפייה 1,510,720 1,901,570 390,843  25.87%
שדרגו את המנוי 2,852,160 3,139,830 287,675  10.09%
שדרגו את המנוי 623,449 825,139 201,690  32.35%
שדרגו את המנוי 850,000 1,051,000 201,000  23.65%
שדרגו את המנוי 655,000 796,673 141,673  21.63%
שדרגו את המנוי 155,062 248,567 93,505  60.30%
שדרגו את המנוי 163,300 248,300 85,000  52.05%
שדרגו את המנוי 8,618,830 8,675,960 57,133  0.66%
שדרגו את המנוי 517,054 563,974 46,920  9.07%
שדרגו את המנוי 601,473 619,533 18,060  3.00%
שדרגו את המנוי 38,500 42,000 3,500  9.09%
שדרגו את המנוי 141,800 138,000 -3,800  -2.68%
שדרגו את המנוי 204,710 194,381 -10,329  -5.05%
שדרגו את המנוי 433,452 400,000 -33,452  -7.72%
שדרגו את המנוי 1,210,000 1,070,000 -140,000  -11.57%
שדרגו את המנוי 6,219,000 5,892,340 -326,657  -5.25%
שדרגו את המנוי 1,083,660 76,164 -1,007,490  -92.97%
שדרגו את המנוי 15,411,400 13,573,000 -1,838,370  -11.93%
שדרגו את המנוי 5,356,530 2,915,130 -2,441,390  -45.58%
שדרגו את המנוי 38,579,600 35,507,700 -3,071,900  -7.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,215,602

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,873,388

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
עמיתים 14,717,500 31,494,600 16,777,100  113.99%
מיטב דש 49,738,200 63,908,600 14,170,300  28.49%
הירשמו לצפייה 105,318,000 113,982,000 8,663,330  8.23%
הירשמו לצפייה 129,706,000 134,967,000 5,260,850  4.06%
הירשמו לצפייה 278,263 2,391,170 2,112,910  759.32%
שדרגו את המנוי 57,892,200 59,064,100 1,171,940  2.02%
שדרגו את המנוי 2,981,770 3,331,770 350,000  11.74%
שדרגו את המנוי 810,930 1,064,910 253,981  31.32%
שדרגו את המנוי 693,187 814,787 121,600  17.54%
שדרגו את המנוי 7,141,740 7,250,070 108,333  1.52%
שדרגו את המנוי 1,756,880 1,863,360 106,483  6.06%
שדרגו את המנוי 259,988 332,988 73,000  28.08%
שדרגו את המנוי 659,189 726,189 67,000  10.16%
שדרגו את המנוי 4,622,330 4,665,510 43,173  0.93%
שדרגו את המנוי 18,953,000 18,989,200 36,222  0.19%
שדרגו את המנוי 742,498 764,594 22,096  2.98%
שדרגו את המנוי 1,697,390 1,716,230 18,832  1.11%
שדרגו את המנוי 3,700,050 3,713,040 12,995  0.35%
שדרגו את המנוי 817,405 825,405 8,000  0.98%
שדרגו את המנוי 2,132,910 2,138,090 5,188  0.24%
שדרגו את המנוי 144,545 125,946 -18,599  -12.87%
שדרגו את המנוי 300,000 277,760 -22,240  -7.41%
שדרגו את המנוי 2,085,110 2,061,050 -24,068  -1.15%
שדרגו את המנוי 2,275,490 2,194,850 -80,644  -3.54%
שדרגו את המנוי 1,275,470 1,181,950 -93,516  -7.33%
שדרגו את המנוי 47,949,800 47,847,300 -102,520  -0.21%
שדרגו את המנוי 1,465,000 1,353,000 -111,996  -7.65%
שדרגו את המנוי 18,883,200 16,561,300 -2,321,920  -12.30%
שדרגו את המנוי 27,806,600 23,549,900 -4,256,660  -15.31%
שדרגו את המנוי 108,101,000 67,084,200 -41,016,400  -37.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,383,333

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,048,563

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,215,602
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,873,388
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 49,383,333
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -48,048,563
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 113,378,318 3.54%
פסגות 35,507,700 1.11%
מיטב דש 15,057,800 0.47%
הירשמו לצפייה 13,573,000 0.42%
הירשמו לצפייה 8,675,960 0.27%
הירשמו לצפייה 8,463,860 0.26%
שדרגו את המנוי 6,829,450 0.21%
שדרגו את המנוי 5,892,340 0.18%
שדרגו את המנוי 4,155,470 0.13%
שדרגו את המנוי 3,139,830 0.10%
שדרגו את המנוי 2,915,130 0.09%
שדרגו את המנוי 1,901,570 0.06%
שדרגו את המנוי 1,070,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,051,000 0.03%
שדרגו את המנוי 825,139 0.03%
שדרגו את המנוי 796,673 0.02%
שדרגו את המנוי 650,676 0.02%
שדרגו את המנוי 619,533 0.02%
שדרגו את המנוי 563,974 0.02%
שדרגו את המנוי 400,000 0.01%
שדרגו את המנוי 283,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 248,567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 248,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 194,381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,441 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 730,006,762 22.79%
מנורה 134,967,000 4.21%
הראל 113,982,000 3.56%
הירשמו לצפייה 73,216,900 2.29%
הירשמו לצפייה 67,084,200 2.09%
הירשמו לצפייה 63,908,600 2.00%
שדרגו את המנוי 59,064,100 1.84%
שדרגו את המנוי 47,847,300 1.49%
שדרגו את המנוי 31,494,600 0.98%
שדרגו את המנוי 23,549,900 0.74%
שדרגו את המנוי 20,336,700 0.63%
שדרגו את המנוי 18,989,200 0.59%
שדרגו את המנוי 16,561,300 0.52%
שדרגו את המנוי 7,680,230 0.24%
שדרגו את המנוי 7,250,070 0.23%
שדרגו את המנוי 4,665,510 0.15%
שדרגו את המנוי 3,713,040 0.12%
שדרגו את המנוי 3,331,770 0.10%
שדרגו את המנוי 2,418,910 0.08%
שדרגו את המנוי 2,391,170 0.07%
שדרגו את המנוי 2,194,850 0.07%
שדרגו את המנוי 2,138,090 0.07%
שדרגו את המנוי 2,061,050 0.06%
שדרגו את המנוי 2,032,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,997,010 0.06%
שדרגו את המנוי 1,863,360 0.06%
שדרגו את המנוי 1,716,230 0.05%
שדרגו את המנוי 1,689,860 0.05%
שדרגו את המנוי 1,353,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,181,950 0.04%
שדרגו את המנוי 1,111,410 0.03%
שדרגו את המנוי 1,064,910 0.03%
שדרגו את המנוי 825,405 0.03%
שדרגו את המנוי 814,787 0.03%
שדרגו את המנוי 764,594 0.02%
שדרגו את המנוי 726,189 0.02%
שדרגו את המנוי 641,453 0.02%
שדרגו את המנוי 550,000 0.02%
שדרגו את המנוי 409,299 0.01%
שדרגו את המנוי 372,985 0.01%
שדרגו את המנוי 332,988 0.01%
שדרגו את המנוי 303,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 277,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 253,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 232,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219,781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,946 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית