תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
הראל 8,641,680 10,611,700 1,970,040  22.80%
פורטה 1,160,700 1,449,270 288,577  24.86%
הירשמו לצפייה 1,022,000 1,090,000 68,000  6.65%
הירשמו לצפייה 936,575 993,771 57,196  6.11%
הירשמו לצפייה 225,044 280,928 55,884  24.83%
שדרגו את המנוי 288,888 330,991 42,103  14.57%
שדרגו את המנוי 483,338 516,682 33,344  6.90%
שדרגו את המנוי 18,243,700 18,251,900 8,210  0.04%
שדרגו את המנוי 435,000 440,000 5,000  1.15%
שדרגו את המנוי 755,945 750,000 -5,945  -0.79%
שדרגו את המנוי 632,050 619,943 -12,107  -1.92%
שדרגו את המנוי 1,617,660 1,586,410 -31,250  -1.93%
שדרגו את המנוי 5,141,510 5,079,880 -61,632  -1.20%
שדרגו את המנוי 500,000 400,000 -100,000  -20.00%
שדרגו את המנוי 2,063,440 1,946,960 -116,483  -5.64%
שדרגו את המנוי 3,320,000 3,200,000 -120,000  -3.61%
שדרגו את המנוי 1,013,560 828,560 -185,000  -18.25%
שדרגו את המנוי 42,950,900 42,747,700 -203,196  -0.47%
שדרגו את המנוי 19,777,000 19,556,900 -220,092  -1.11%
שדרגו את המנוי 7,430,720 7,091,730 -338,994  -4.56%
שדרגו את המנוי 8,403,710 7,089,660 -1,314,050  -15.64%
שדרגו את המנוי 17,181,500 15,698,000 -1,483,540  -8.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,528,354

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,192,289

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 35,618,100 57,892,200 22,274,100  62.54%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 12,025,600 20,336,700 8,311,110  69.11%
הירשמו לצפייה 4,993,920 7,680,230 2,686,310  53.79%
הירשמו לצפייה 16,396,300 18,883,200 2,486,890  15.17%
הירשמו לצפייה 982,798 2,418,910 1,436,110  146.12%
שדרגו את המנוי 104,075,000 105,318,000 1,243,610  1.19%
שדרגו את המנוי 2,657,670 3,700,050 1,042,380  39.22%
שדרגו את המנוי 1,240,270 2,132,910 892,636  71.97%
שדרגו את המנוי 1,474,950 2,085,110 610,167  41.37%
שדרגו את המנוי 685,720 1,275,470 589,750  86.00%
שדרגו את המנוי 49,149,900 49,738,200 588,352  1.20%
שדרגו את המנוי 1,457,470 1,997,010 539,537  37.02%
שדרגו את המנוי 1,796,610 2,209,780 413,172  23.00%
שדרגו את המנוי 2,656,770 2,981,770 325,000  12.23%
שדרגו את המנוי 428,970 742,498 313,528  73.09%
שדרגו את המנוי 438,863 659,189 220,326  50.20%
שדרגו את המנוי 1,266,420 1,465,000 198,579  15.68%
שדרגו את המנוי 4,434,950 4,622,330 187,386  4.23%
שדרגו את המנוי 642,405 817,405 175,000  27.24%
שדרגו את המנוי 1,480,240 1,627,750 147,507  9.97%
שדרגו את המנוי 173,222 300,000 126,778  73.19%
שדרגו את המנוי 289,524 409,299 119,775  41.37%
שדרגו את המנוי 170,224 253,270 83,046  48.79%
שדרגו את המנוי 140,131 219,781 79,650  56.84%
שדרגו את המנוי 574,159 641,453 67,294  11.72%
שדרגו את המנוי 167,901 232,979 65,078  38.76%
שדרגו את המנוי 18,915,100 18,953,000 37,886  0.20%
שדרגו את המנוי 65,551 101,703 36,152  55.15%
שדרגו את המנוי 119,727 144,545 24,818  20.73%
שדרגו את המנוי 350,000 300,000 -50,000  -14.29%
שדרגו את המנוי 488,603 372,985 -115,618  -23.66%
שדרגו את המנוי 2,434,400 2,275,490 -158,902  -6.53%
שדרגו את המנוי 1,873,720 1,697,390 -176,325  -9.41%
שדרגו את המנוי 585,038 259,988 -325,050  -55.56%
שדרגו את המנוי 1,494,890 693,187 -801,700  -53.63%
שדרגו את המנוי 2,499,490 1,689,860 -809,629  -32.39%
שדרגו את המנוי 1,731,540 690,610 -1,040,930  -60.12%
שדרגו את המנוי 2,391,170 278,263 -2,112,910  -88.36%
שדרגו את המנוי 132,379,000 129,706,000 -2,672,710  -2.02%
שדרגו את המנוי 11,451,900 7,141,740 -4,310,130  -37.64%
שדרגו את המנוי 20,172,200 14,717,500 -5,454,670  -27.04%
שדרגו את המנוי 46,694,000 27,806,600 -18,887,400  -40.45%
שדרגו את המנוי 127,490,000 108,101,000 -19,389,100  -15.21%
שדרגו את המנוי 96,816,800 47,949,800 -48,867,100  -50.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,321,927

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -105,172,174

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,528,354
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,192,289
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 45,321,927
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -105,172,174
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 141,402,417 4.42%
פסגות 42,747,700 1.34%
מיטב דש 19,556,900 0.61%
הירשמו לצפייה 18,251,900 0.57%
הירשמו לצפייה 15,698,000 0.49%
הירשמו לצפייה 10,611,700 0.33%
שדרגו את המנוי 7,091,730 0.22%
שדרגו את המנוי 7,089,660 0.22%
שדרגו את המנוי 5,079,880 0.16%
שדרגו את המנוי 3,200,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,946,960 0.06%
שדרגו את המנוי 1,586,410 0.05%
שדרגו את המנוי 1,449,270 0.05%
שדרגו את המנוי 1,090,000 0.03%
שדרגו את המנוי 993,771 0.03%
שדרגו את המנוי 828,560 0.03%
שדרגו את המנוי 750,000 0.02%
שדרגו את המנוי 619,943 0.02%
שדרגו את המנוי 516,682 0.02%
שדרגו את המנוי 440,000 0.01%
שדרגו את המנוי 433,452 0.01%
שדרגו את המנוי 400,000 0.01%
שדרגו את המנוי 330,991 0.01%
שדרגו את המנוי 280,928 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,602 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 732,189,971 22.89%
מנורה 129,706,000 4.05%
מגדל 108,101,000 3.38%
הירשמו לצפייה 105,318,000 3.29%
הירשמו לצפייה 73,216,900 2.29%
הירשמו לצפייה 57,892,200 1.81%
שדרגו את המנוי 49,738,200 1.55%
שדרגו את המנוי 47,949,800 1.50%
שדרגו את המנוי 27,806,600 0.87%
שדרגו את המנוי 20,336,700 0.64%
שדרגו את המנוי 18,953,000 0.59%
שדרגו את המנוי 18,883,200 0.59%
שדרגו את המנוי 14,717,500 0.46%
שדרגו את המנוי 7,680,230 0.24%
שדרגו את המנוי 7,141,740 0.22%
שדרגו את המנוי 4,622,330 0.14%
שדרגו את המנוי 3,700,050 0.12%
שדרגו את המנוי 2,981,770 0.09%
שדרגו את המנוי 2,418,910 0.08%
שדרגו את המנוי 2,275,490 0.07%
שדרגו את המנוי 2,209,780 0.07%
שדרגו את המנוי 2,132,910 0.07%
שדרגו את המנוי 2,085,110 0.07%
שדרגו את המנוי 2,032,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,997,010 0.06%
שדרגו את המנוי 1,756,880 0.05%
שדרגו את המנוי 1,697,390 0.05%
שדרגו את המנוי 1,689,860 0.05%
שדרגו את המנוי 1,627,750 0.05%
שדרגו את המנוי 1,465,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,275,470 0.04%
שדרגו את המנוי 817,405 0.03%
שדרגו את המנוי 810,930 0.03%
שדרגו את המנוי 742,498 0.02%
שדרגו את המנוי 693,187 0.02%
שדרגו את המנוי 690,610 0.02%
שדרגו את המנוי 659,189 0.02%
שדרגו את המנוי 641,453 0.02%
שדרגו את המנוי 550,000 0.02%
שדרגו את המנוי 409,299 0.01%
שדרגו את המנוי 372,985 0.01%
שדרגו את המנוי 303,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 278,263 < 0.01%
שדרגו את המנוי 259,988 < 0.01%
שדרגו את המנוי 253,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 232,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219,781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101,703 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית