תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 6,890,410 7,192,200 301,793  4.38%
מודלים 2,333,820 2,561,760 227,940  9.77%
הירשמו לצפייה 1,234,700 1,450,000 215,295  17.44%
הירשמו לצפייה 1,486,000 1,611,020 125,016  8.41%
הירשמו לצפייה 4,980,380 5,035,150 54,778  1.10%
שדרגו את המנוי 120,178 155,062 34,884  29.03%
שדרגו את המנוי 25,000 30,000 5,000  20.00%
שדרגו את המנוי 568,679 565,617 -3,062  -0.54%
שדרגו את המנוי 865,000 845,000 -20,000  -2.31%
שדרגו את המנוי 303,270 232,052 -71,218  -23.48%
שדרגו את המנוי 330,991 254,550 -76,441  -23.09%
שדרגו את המנוי 724,999 641,508 -83,491  -11.52%
שדרגו את המנוי 897,119 794,365 -102,754  -11.45%
שדרגו את המנוי 9,533,970 9,361,820 -172,150  -1.81%
שדרגו את המנוי 1,552,760 1,318,000 -234,756  -15.12%
שדרגו את המנוי 6,294,900 5,817,190 -477,717  -7.59%
שדרגו את המנוי 41,539,600 40,769,600 -770,000  -1.85%
שדרגו את המנוי 17,770,700 16,873,500 -897,182  -5.05%
שדרגו את המנוי 8,187,420 6,546,220 -1,641,200  -20.05%
שדרגו את המנוי 16,185,500 14,251,200 -1,934,300  -11.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 964,706

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,484,271

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 35,618,100 57,892,200 22,274,100  62.54%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 12,025,600 20,336,700 8,311,110  69.11%
הירשמו לצפייה 4,993,920 7,680,230 2,686,310  53.79%
הירשמו לצפייה 16,396,300 18,883,200 2,486,890  15.17%
הירשמו לצפייה 982,798 2,418,910 1,436,110  146.12%
שדרגו את המנוי 104,075,000 105,318,000 1,243,610  1.19%
שדרגו את המנוי 2,657,670 3,700,050 1,042,380  39.22%
שדרגו את המנוי 1,240,270 2,132,910 892,636  71.97%
שדרגו את המנוי 1,474,950 2,085,110 610,167  41.37%
שדרגו את המנוי 685,720 1,275,470 589,750  86.00%
שדרגו את המנוי 49,149,900 49,738,200 588,352  1.20%
שדרגו את המנוי 1,457,470 1,997,010 539,537  37.02%
שדרגו את המנוי 1,796,610 2,209,780 413,172  23.00%
שדרגו את המנוי 2,656,770 2,981,770 325,000  12.23%
שדרגו את המנוי 428,970 742,498 313,528  73.09%
שדרגו את המנוי 438,863 659,189 220,326  50.20%
שדרגו את המנוי 1,266,420 1,465,000 198,579  15.68%
שדרגו את המנוי 4,434,950 4,622,330 187,386  4.23%
שדרגו את המנוי 642,405 817,405 175,000  27.24%
שדרגו את המנוי 1,480,240 1,627,750 147,507  9.97%
שדרגו את המנוי 173,222 300,000 126,778  73.19%
שדרגו את המנוי 289,524 409,299 119,775  41.37%
שדרגו את המנוי 170,224 253,270 83,046  48.79%
שדרגו את המנוי 140,131 219,781 79,650  56.84%
שדרגו את המנוי 574,159 641,453 67,294  11.72%
שדרגו את המנוי 167,901 232,979 65,078  38.76%
שדרגו את המנוי 18,915,100 18,953,000 37,886  0.20%
שדרגו את המנוי 65,551 101,703 36,152  55.15%
שדרגו את המנוי 119,727 144,545 24,818  20.73%
שדרגו את המנוי 350,000 300,000 -50,000  -14.29%
שדרגו את המנוי 488,603 372,985 -115,618  -23.66%
שדרגו את המנוי 2,434,400 2,275,490 -158,902  -6.53%
שדרגו את המנוי 1,873,720 1,697,390 -176,325  -9.41%
שדרגו את המנוי 585,038 259,988 -325,050  -55.56%
שדרגו את המנוי 1,494,890 693,187 -801,700  -53.63%
שדרגו את המנוי 2,499,490 1,689,860 -809,629  -32.39%
שדרגו את המנוי 1,731,540 690,610 -1,040,930  -60.12%
שדרגו את המנוי 2,391,170 278,263 -2,112,910  -88.36%
שדרגו את המנוי 132,379,000 129,706,000 -2,672,710  -2.02%
שדרגו את המנוי 11,451,900 7,141,740 -4,310,130  -37.64%
שדרגו את המנוי 20,172,200 14,717,500 -5,454,670  -27.04%
שדרגו את המנוי 46,694,000 27,806,600 -18,887,400  -40.45%
שדרגו את המנוי 127,490,000 108,101,000 -19,389,100  -15.21%
שדרגו את המנוי 96,816,800 47,949,800 -48,867,100  -50.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,321,927

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -105,172,174

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 964,706
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,484,271
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 45,321,927
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -105,172,174
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 117,652,267 3.68%
פסגות 40,769,600 1.27%
אנליסט 16,873,500 0.53%
הירשמו לצפייה 14,251,200 0.45%
הירשמו לצפייה 9,361,820 0.29%
הירשמו לצפייה 7,192,200 0.22%
שדרגו את המנוי 6,546,220 0.20%
שדרגו את המנוי 5,817,190 0.18%
שדרגו את המנוי 5,035,150 0.16%
שדרגו את המנוי 2,561,760 0.08%
שדרגו את המנוי 1,611,020 0.05%
שדרגו את המנוי 1,450,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,318,000 0.04%
שדרגו את המנוי 845,000 0.03%
שדרגו את המנוי 794,365 0.02%
שדרגו את המנוי 641,508 0.02%
שדרגו את המנוי 565,617 0.02%
שדרגו את המנוי 433,452 0.01%
שדרגו את המנוי 400,000 0.01%
שדרגו את המנוי 283,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 254,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 232,052 < 0.01%
שדרגו את המנוי 155,062 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,441 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 732,189,971 22.89%
מנורה 129,706,000 4.05%
מגדל 108,101,000 3.38%
הירשמו לצפייה 105,318,000 3.29%
הירשמו לצפייה 73,216,900 2.29%
הירשמו לצפייה 57,892,200 1.81%
שדרגו את המנוי 49,738,200 1.55%
שדרגו את המנוי 47,949,800 1.50%
שדרגו את המנוי 27,806,600 0.87%
שדרגו את המנוי 20,336,700 0.64%
שדרגו את המנוי 18,953,000 0.59%
שדרגו את המנוי 18,883,200 0.59%
שדרגו את המנוי 14,717,500 0.46%
שדרגו את המנוי 7,680,230 0.24%
שדרגו את המנוי 7,141,740 0.22%
שדרגו את המנוי 4,622,330 0.14%
שדרגו את המנוי 3,700,050 0.12%
שדרגו את המנוי 2,981,770 0.09%
שדרגו את המנוי 2,418,910 0.08%
שדרגו את המנוי 2,275,490 0.07%
שדרגו את המנוי 2,209,780 0.07%
שדרגו את המנוי 2,132,910 0.07%
שדרגו את המנוי 2,085,110 0.07%
שדרגו את המנוי 2,032,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,997,010 0.06%
שדרגו את המנוי 1,756,880 0.05%
שדרגו את המנוי 1,697,390 0.05%
שדרגו את המנוי 1,689,860 0.05%
שדרגו את המנוי 1,627,750 0.05%
שדרגו את המנוי 1,465,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,275,470 0.04%
שדרגו את המנוי 817,405 0.03%
שדרגו את המנוי 810,930 0.03%
שדרגו את המנוי 742,498 0.02%
שדרגו את המנוי 693,187 0.02%
שדרגו את המנוי 690,610 0.02%
שדרגו את המנוי 659,189 0.02%
שדרגו את המנוי 641,453 0.02%
שדרגו את המנוי 550,000 0.02%
שדרגו את המנוי 409,299 0.01%
שדרגו את המנוי 372,985 0.01%
שדרגו את המנוי 303,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 278,263 < 0.01%
שדרגו את המנוי 259,988 < 0.01%
שדרגו את המנוי 253,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 232,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219,781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101,703 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית