תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,240,260 7,173,010 5,932,750  478.35%
מיטב דש 14,309,900 16,204,200 1,894,260  13.24%
הירשמו לצפייה 67,457 711,553 644,096  954.82%
הירשמו לצפייה 970,000 1,325,000 355,000  36.60%
הירשמו לצפייה 1,597,530 1,745,380 147,847  9.25%
שדרגו את המנוי 630,000 701,000 71,000  11.27%
שדרגו את המנוי 265,000 280,000 15,000  5.66%
שדרגו את המנוי 388,300 401,186 12,886  3.32%
שדרגו את המנוי 153,161 165,153 11,992  7.83%
שדרגו את המנוי 383,957 380,000 -3,957  -1.03%
שדרגו את המנוי 825,139 815,901 -9,238  -1.12%
שדרגו את המנוי 30,000 20,000 -10,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 599,491 574,364 -25,127  -4.19%
שדרגו את המנוי 529,773 311,205 -218,568  -41.26%
שדרגו את המנוי 8,620,940 8,201,520 -419,419  -4.87%
שדרגו את המנוי 5,779,590 5,118,700 -660,890  -11.43%
שדרגו את המנוי 13,354,600 12,671,900 -682,659  -5.11%
שדרגו את המנוי 8,104,880 7,150,400 -954,475  -11.78%
שדרגו את המנוי 4,333,290 2,685,440 -1,647,850  -38.03%
שדרגו את המנוי 9,478,660 6,916,030 -2,562,630  -27.04%
שדרגו את המנוי 3,739,350 1,130,150 -2,609,200  -69.78%
שדרגו את המנוי 29,112,700 26,472,200 -2,640,520  -9.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,084,831

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,444,533

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 7,250,070 14,014,500 6,764,430  93.30%
הראל 113,982,000 118,942,000 4,960,000  4.35%
הירשמו לצפייה 78,785,900 81,835,100 3,049,200  3.87%
הירשמו לצפייה 66,410,900 67,214,100 803,196  1.21%
הירשמו לצפייה 814,787 1,616,700 801,913  98.42%
שדרגו את המנוי 550,000 1,200,000 650,000  118.18%
שדרגו את המנוי 1,997,010 2,451,010 454,000  22.73%
שדרגו את המנוי 332,988 663,248 330,260  99.18%
שדרגו את המנוי 67,084,200 67,405,100 320,904  0.48%
שדרגו את המנוי 372,985 686,440 313,455  84.04%
שדרגו את המנוי 825,405 958,305 132,900  16.10%
שדרגו את המנוי 18,989,200 19,051,900 62,700  0.33%
שדרגו את המנוי 726,189 786,123 59,934  8.25%
שדרגו את המנוי 125,946 142,040 16,094  12.78%
שדרגו את המנוי 232,979 206,718 -26,261  -11.27%
שדרגו את המנוי 4,665,510 4,621,190 -44,320  -0.95%
שדרגו את המנוי 1,181,950 1,129,270 -52,680  -4.46%
שדרגו את המנוי 1,353,000 1,297,780 -55,220  -4.08%
שדרגו את המנוי 2,194,850 2,135,220 -59,630  -2.72%
שדרגו את המנוי 1,627,750 1,554,750 -73,000  -4.48%
שדרגו את המנוי 2,391,170 2,271,000 -120,170  -5.03%
שדרגו את המנוי 3,713,040 3,590,020 -123,020  -3.31%
שדרגו את המנוי 73,216,900 73,031,300 -185,600  -0.25%
שדרגו את המנוי 2,061,050 1,819,050 -242,000  -11.74%
שדרגו את המנוי 2,138,090 1,858,520 -279,570  -13.08%
שדרגו את המנוי 3,331,770 2,982,970 -348,800  -10.47%
שדרגו את המנוי 23,549,900 20,490,000 -3,059,900  -12.99%
שדרגו את המנוי 134,967,000 131,848,000 -3,119,010  -2.31%
שדרגו את המנוי 16,561,300 11,898,400 -4,662,900  -28.16%
שדרגו את המנוי 20,336,700 6,540,210 -13,796,500  -67.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,718,986

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,248,581

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,084,831
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,444,533
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,718,986
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,248,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 102,136,831 3.19%
פסגות 26,472,200 0.83%
מיטב דש 16,204,200 0.51%
הירשמו לצפייה 12,671,900 0.40%
הירשמו לצפייה 8,201,520 0.26%
הירשמו לצפייה 7,173,010 0.22%
שדרגו את המנוי 7,150,400 0.22%
שדרגו את המנוי 6,916,030 0.22%
שדרגו את המנוי 5,118,700 0.16%
שדרגו את המנוי 2,685,440 0.08%
שדרגו את המנוי 1,745,380 0.05%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,130,150 0.04%
שדרגו את המנוי 815,901 0.03%
שדרגו את המנוי 711,553 0.02%
שדרגו את המנוי 701,000 0.02%
שדרגו את המנוי 617,637 0.02%
שדרגו את המנוי 574,364 0.02%
שדרגו את המנוי 401,186 0.01%
שדרגו את המנוי 380,000 0.01%
שדרגו את המנוי 311,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 280,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164,061 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,041 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 749,104,734 23.38%
מנורה 131,848,000 4.12%
הראל 118,942,000 3.71%
הירשמו לצפייה 81,835,100 2.55%
הירשמו לצפייה 73,031,300 2.28%
הירשמו לצפייה 67,405,100 2.10%
שדרגו את המנוי 67,214,100 2.10%
שדרגו את המנוי 47,847,300 1.49%
שדרגו את המנוי 31,494,600 0.98%
שדרגו את המנוי 20,490,000 0.64%
שדרגו את המנוי 19,051,900 0.59%
שדרגו את המנוי 14,014,500 0.44%
שדרגו את המנוי 11,898,400 0.37%
שדרגו את המנוי 7,680,230 0.24%
שדרגו את המנוי 6,540,210 0.20%
שדרגו את המנוי 4,621,190 0.14%
שדרגו את המנוי 3,590,020 0.11%
שדרגו את המנוי 2,982,970 0.09%
שדרגו את המנוי 2,680,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,451,010 0.08%
שדרגו את המנוי 2,418,910 0.08%
שדרגו את המנוי 2,271,000 0.07%
שדרגו את המנוי 2,135,220 0.07%
שדרגו את המנוי 2,032,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,863,360 0.06%
שדרגו את המנוי 1,858,520 0.06%
שדרגו את המנוי 1,819,050 0.06%
שדרגו את המנוי 1,716,230 0.05%
שדרגו את המנוי 1,689,860 0.05%
שדרגו את המנוי 1,616,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,554,750 0.05%
שדרגו את המנוי 1,297,780 0.04%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,129,270 0.04%
שדרגו את המנוי 1,111,410 0.03%
שדרגו את המנוי 1,064,910 0.03%
שדרגו את המנוי 958,305 0.03%
שדרגו את המנוי 786,123 0.02%
שדרגו את המנוי 764,594 0.02%
שדרגו את המנוי 686,440 0.02%
שדרגו את המנוי 663,248 0.02%
שדרגו את המנוי 641,453 0.02%
שדרגו את המנוי 409,299 0.01%
שדרגו את המנוי 303,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 277,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 253,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219,781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 206,718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95,697 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית