תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בונוס ביוגרופ

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
תמיר פישמן 1,498,250 1,524,930 26,681  1.78%
פיטנגו 210,435 154,511 -55,924  -26.58%
הירשמו לצפייה 1,857,360 1,792,020 -65,345  -3.52%
הירשמו לצפייה 876,966 589,144 -287,822  -32.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,681

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -409,091

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 16.02.2019 16.02.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,681
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -409,091
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,085,513 0.50%
אלפי בנדק 1,792,020 0.22%
תמיר פישמן 1,524,930 0.19%
הירשמו לצפייה 589,144 0.07%
הירשמו לצפייה 154,511 0.02%
הירשמו לצפייה 24,908 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית