תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בונוס ביוגרופ

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
תמיר פישמן 824,259 1,352,110 527,851  64.04%
פיטנגו 553,276 680,609 127,333  23.01%
הירשמו לצפייה 77,542 59,611 -17,931  -23.12%
הירשמו לצפייה 981,519 929,946 -51,573  -5.25%
הירשמו לצפייה 2,468,800 2,129,370 -339,433  -13.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 655,184

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -408,937

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 19.09.2018 19.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 655,184
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -408,937
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,151,646 0.64%
אלפי בנדק 2,129,370 0.26%
תמיר פישמן 1,352,110 0.17%
הירשמו לצפייה 929,946 0.11%
הירשמו לצפייה 680,609 0.08%
הירשמו לצפייה 59,611 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית