תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ב.יאיר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פסגות 53,077 53,735 658  1.24%
מגדל 16,710 16,654 -56  -0.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 658

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 117,517 115,330 -2,187  -1.86%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 26,965 3,933 -23,032  -85.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,219

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 658
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,219
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 159,767 2.56%
ילין לפידות 56,655 0.91%
פסגות 53,735 0.86%
הירשמו לצפייה 32,723 0.52%
הירשמו לצפייה 16,654 0.27%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 119,263 1.91%
ילין לפידות 115,330 1.84%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 3,933 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית