תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום קבוצה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
כוון 232,663 263,148 30,485  13.10%
דיאמונד 74,226 101,627 27,401  36.92%
הירשמו לצפייה 63,929 69,738 5,809  9.09%
הירשמו לצפייה 397,518 400,545 3,027  0.76%
הירשמו לצפייה 29,600 31,210 1,610  5.44%
שדרגו את המנוי 34,945 35,601 656  1.88%
שדרגו את המנוי 6,332 6,328 -4  -0.06%
שדרגו את המנוי 23,271 23,150 -121  -0.52%
שדרגו את המנוי 4,122 3,792 -330  -8.01%
שדרגו את המנוי 7,857 6,719 -1,138  -14.48%
שדרגו את המנוי 1,182,660 1,181,250 -1,408  -0.12%
שדרגו את המנוי 2,121 433 -1,688  -79.59%
שדרגו את המנוי 486,326 483,457 -2,869  -0.59%
שדרגו את המנוי 32,650 28,000 -4,650  -14.24%
שדרגו את המנוי 129,076 118,145 -10,931  -8.47%
שדרגו את המנוי 40,579 22,109 -18,470  -45.52%
שדרגו את המנוי 105,187 80,552 -24,635  -23.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,988

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,244

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 4,600,790 4,610,490 9,700  0.21%
הלמן אלדובי 827,251 829,424 2,173  0.26%
הירשמו לצפייה 3,113,510 3,113,840 330  0.01%
הירשמו לצפייה 50,632 50,427 -205  -0.40%
הירשמו לצפייה 384,000 366,450 -17,550  -4.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,203

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,755

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 68,988
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -66,244
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,203
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,755
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,247,131 3.93%
אלטשולר - שחם 1,181,250 1.43%
הראל 483,457 0.59%
הירשמו לצפייה 400,545 0.48%
הירשמו לצפייה 360,101 0.44%
הירשמו לצפייה 263,148 0.32%
שדרגו את המנוי 118,145 0.14%
שדרגו את המנוי 101,627 0.12%
שדרגו את המנוי 80,552 0.10%
שדרגו את המנוי 69,738 0.08%
שדרגו את המנוי 35,601 0.04%
שדרגו את המנוי 31,210 0.04%
שדרגו את המנוי 28,000 0.03%
שדרגו את המנוי 23,150 0.03%
שדרגו את המנוי 22,109 0.03%
שדרגו את המנוי 18,450 0.02%
שדרגו את המנוי 9,644 0.01%
שדרגו את המנוי 6,719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,328 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 433 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,247,505 11.20%
הפניקס 4,610,490 5.58%
מנורה 3,113,840 3.77%
הירשמו לצפייה 829,424 1.00%
הירשמו לצפייה 366,450 0.44%
הירשמו לצפייה 213,919 0.26%
שדרגו את המנוי 50,427 0.06%
שדרגו את המנוי 47,670 0.06%
שדרגו את המנוי 9,924 0.01%
שדרגו את המנוי 5,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת אשטרום ושותפתה שפיר הנדסה זכו במכרז להקמת נמל חיפה תמורת 4 מיליארד שקל, כך עולה מדיווח שפרסמה היום אשטרום. במקביל דיווחה דניה סיבוס שלא זכתה באותו מכרז. #נמל #נמל_חיפה #מכרז #שפיר_הנדסה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית