תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום קבוצה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
דיאמונד 8,626 98,151 89,525  1,037.85%
כוון 140,388 193,507 53,119  37.84%
הירשמו לצפייה 81,201 105,435 24,234  29.84%
הירשמו לצפייה 355,202 373,962 18,760  5.28%
הירשמו לצפייה 3,561 17,069 13,508  379.33%
שדרגו את המנוי 21,000 26,806 5,806  27.65%
שדרגו את המנוי 63,929 65,929 2,000  3.13%
שדרגו את המנוי 20,239 20,110 -129  -0.64%
שדרגו את המנוי 27,369 24,742 -2,627  -9.60%
שדרגו את המנוי 352,294 348,352 -3,942  -1.12%
שדרגו את המנוי 100,220 96,000 -4,220  -4.21%
שדרגו את המנוי 53,323 40,554 -12,769  -23.95%
שדרגו את המנוי 41,793 6,662 -35,131  -84.06%
שדרגו את המנוי 637,471 592,469 -45,002  -7.06%
שדרגו את המנוי 214,588 54,030 -160,558  -74.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 206,952

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -264,378

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הלמן אלדובי 565,202 827,251 262,049  46.36%
הפניקס 4,582,760 4,604,750 21,989  0.48%
הירשמו לצפייה 3,107,440 3,109,810 2,378  0.08%
הירשמו לצפייה 1,891 2,238 347  18.35%
הירשמו לצפייה 62,688 62,143 -545  -0.87%
שדרגו את המנוי 57,144 54,556 -2,588  -4.53%
שדרגו את המנוי 13,030 7,330 -5,700  -43.75%
שדרגו את המנוי 220,680 213,919 -6,761  -3.06%
שדרגו את המנוי 431,174 422,511 -8,663  -2.01%
שדרגו את המנוי 47,130 15,600 -31,530  -66.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 286,763

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,787

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 206,952
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -264,378
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 286,763
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -55,787
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,923,943 3.54%
אלטשולר - שחם 773,744 0.94%
הראל 592,469 0.72%
הירשמו לצפייה 373,962 0.45%
הירשמו לצפייה 348,352 0.42%
הירשמו לצפייה 193,507 0.23%
שדרגו את המנוי 105,435 0.13%
שדרגו את המנוי 98,151 0.12%
שדרגו את המנוי 96,000 0.12%
שדרגו את המנוי 65,929 0.08%
שדרגו את המנוי 54,030 0.07%
שדרגו את המנוי 42,000 0.05%
שדרגו את המנוי 40,554 0.05%
שדרגו את המנוי 26,806 0.03%
שדרגו את המנוי 24,742 0.03%
שדרגו את המנוי 24,731 0.03%
שדרגו את המנוי 20,110 0.02%
שדרגו את המנוי 17,069 0.02%
שדרגו את המנוי 10,450 0.01%
שדרגו את המנוי 6,662 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 589 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,965,383 12.07%
הפניקס 4,604,750 5.58%
מנורה 3,109,810 3.77%
הירשמו לצפייה 827,251 1.00%
הירשמו לצפייה 474,514 0.57%
הירשמו לצפייה 422,511 0.51%
שדרגו את המנוי 213,919 0.26%
שדרגו את המנוי 62,143 0.08%
שדרגו את המנוי 61,621 0.07%
שדרגו את המנוי 56,100 0.07%
שדרגו את המנוי 54,556 0.07%
שדרגו את המנוי 28,100 0.03%
שדרגו את המנוי 15,600 0.02%
שדרגו את המנוי 15,015 0.02%
שדרגו את המנוי 9,924 0.01%
שדרגו את המנוי 7,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת אשטרום ושותפתה שפיר הנדסה זכו במכרז להקמת נמל חיפה תמורת 4 מיליארד שקל, כך עולה מדיווח שפרסמה היום אשטרום. במקביל דיווחה דניה סיבוס שלא זכתה באותו מכרז. #נמל #נמל_חיפה #מכרז #שפיר_הנדסה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית