תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום קבוצה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מגדל 46,427 192,275 145,848  314.14%
פורטה 67,089 80,907 13,818  20.60%
הירשמו לצפייה 629,654 638,783 9,129  1.45%
הירשמו לצפייה 25,174 27,610 2,436  9.68%
הירשמו לצפייה 28,589 30,598 2,009  7.03%
שדרגו את המנוי 352,324 354,034 1,710  0.49%
שדרגו את המנוי 40,787 42,436 1,649  4.04%
שדרגו את המנוי 21,281 21,012 -269  -1.26%
שדרגו את המנוי 35,013 32,498 -2,515  -7.18%
שדרגו את המנוי 5,342 2,341 -3,001  -56.18%
שדרגו את המנוי 18,663 8,497 -10,166  -54.47%
שדרגו את המנוי 123,100 108,500 -14,600  -11.86%
שדרגו את המנוי 76,948 61,071 -15,877  -20.63%
שדרגו את המנוי 411,994 385,726 -26,268  -6.38%
שדרגו את המנוי 78,938 45,534 -33,404  -42.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 176,599

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -106,100

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הלמן אלדובי 565,202 827,251 262,049  46.36%
הפניקס 4,582,760 4,604,750 21,989  0.48%
הירשמו לצפייה 3,107,440 3,109,810 2,378  0.08%
הירשמו לצפייה 1,891 2,238 347  18.35%
הירשמו לצפייה 62,688 62,143 -545  -0.87%
שדרגו את המנוי 57,144 54,556 -2,588  -4.53%
שדרגו את המנוי 13,030 7,330 -5,700  -43.75%
שדרגו את המנוי 220,680 213,919 -6,761  -3.06%
שדרגו את המנוי 431,174 422,511 -8,663  -2.01%
שדרגו את המנוי 47,130 15,600 -31,530  -66.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 286,763

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,787

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 176,599
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -106,100
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 286,763
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -55,787
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,020,788 3.66%
אלטשולר - שחם 773,744 0.94%
הראל 638,783 0.77%
הירשמו לצפייה 385,726 0.47%
הירשמו לצפייה 354,034 0.43%
הירשמו לצפייה 192,275 0.23%
שדרגו את המנוי 108,500 0.13%
שדרגו את המנוי 101,648 0.12%
שדרגו את המנוי 80,907 0.10%
שדרגו את המנוי 73,080 0.09%
שדרגו את המנוי 61,071 0.07%
שדרגו את המנוי 45,534 0.06%
שדרגו את המנוי 42,436 0.05%
שדרגו את המנוי 32,498 0.04%
שדרגו את המנוי 30,598 0.04%
שדרגו את המנוי 27,610 0.03%
שדרגו את המנוי 24,731 0.03%
שדרגו את המנוי 21,012 0.03%
שדרגו את המנוי 8,497 0.01%
שדרגו את המנוי 6,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,341 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,965,383 12.07%
הפניקס 4,604,750 5.58%
מנורה 3,109,810 3.77%
הירשמו לצפייה 827,251 1.00%
הירשמו לצפייה 474,514 0.57%
הירשמו לצפייה 422,511 0.51%
שדרגו את המנוי 213,919 0.26%
שדרגו את המנוי 62,143 0.08%
שדרגו את המנוי 61,621 0.07%
שדרגו את המנוי 56,100 0.07%
שדרגו את המנוי 54,556 0.07%
שדרגו את המנוי 28,100 0.03%
שדרגו את המנוי 15,600 0.02%
שדרגו את המנוי 15,015 0.02%
שדרגו את המנוי 9,924 0.01%
שדרגו את המנוי 7,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת אשטרום ושותפתה שפיר הנדסה זכו במכרז להקמת נמל חיפה תמורת 4 מיליארד שקל, כך עולה מדיווח שפרסמה היום אשטרום. במקביל דיווחה דניה סיבוס שלא זכתה באותו מכרז. #נמל #נמל_חיפה #מכרז #שפיר_הנדסה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית