תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום קבוצה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 773,744 1,115,930 342,186  44.22%
פורטה 112,605 144,924 32,319  28.70%
הירשמו לצפייה 339,192 359,239 20,047  5.91%
הירשמו לצפייה 201,669 215,160 13,491  6.69%
הירשמו לצפייה 84,689 92,912 8,223  9.71%
שדרגו את המנוי 149,337 154,226 4,889  3.27%
שדרגו את המנוי 38,790 38,500 -290  -0.75%
שדרגו את המנוי 589 299 -290  -49.24%
שדרגו את המנוי 15,504 15,004 -500  -3.22%
שדרגו את המנוי 19,672 18,716 -956  -4.86%
שדרגו את המנוי 28,400 25,831 -2,569  -9.05%
שדרגו את המנוי 19,973 15,460 -4,513  -22.60%
שדרגו את המנוי 6,927 2,042 -4,885  -70.52%
שדרגו את המנוי 572,856 567,416 -5,440  -0.95%
שדרגו את המנוי 42,000 35,000 -7,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 50,000 43,000 -7,000  -14.00%
שדרגו את המנוי 370,640 358,300 -12,340  -3.33%
שדרגו את המנוי 23,241 4,956 -18,285  -78.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 421,155

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,068

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 3,109,810 3,113,510 3,693  0.12%
מיטב דש 7,330 5,330 -2,000  -27.29%
הירשמו לצפייה 62,143 59,441 -2,702  -4.35%
הירשמו לצפייה 54,556 50,632 -3,924  -7.19%
הירשמו לצפייה 15,600 7,200 -8,400  -53.85%
שדרגו את המנוי 56,100 47,670 -8,430  -15.03%
שדרגו את המנוי 4,604,750 4,593,630 -11,122  -0.24%
שדרגו את המנוי 422,511 384,000 -38,511  -9.11%
שדרגו את המנוי 474,514 179,514 -295,000  -62.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,693

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -370,089

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 421,155
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -64,068
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,693
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -370,089
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,300,602 4.00%
אלטשולר - שחם 1,115,930 1.35%
הראל 567,416 0.69%
הירשמו לצפייה 359,239 0.43%
הירשמו לצפייה 358,300 0.43%
הירשמו לצפייה 215,160 0.26%
שדרגו את המנוי 154,226 0.19%
שדרגו את המנוי 144,924 0.18%
שדרגו את המנוי 92,912 0.11%
שדרגו את המנוי 65,929 0.08%
שדרגו את המנוי 43,000 0.05%
שדרגו את המנוי 38,500 0.05%
שדרגו את המנוי 35,000 0.04%
שדרגו את המנוי 25,831 0.03%
שדרגו את המנוי 18,716 0.02%
שדרגו את המנוי 18,450 0.02%
שדרגו את המנוי 15,460 0.02%
שדרגו את המנוי 15,004 0.02%
שדרגו את המנוי 6,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,956 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,042 < 0.01%
שדרגו את המנוי 299 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,568,658 11.59%
הפניקס 4,593,630 5.56%
מנורה 3,113,510 3.77%
הירשמו לצפייה 827,251 1.00%
הירשמו לצפייה 384,000 0.46%
הירשמו לצפייה 213,919 0.26%
שדרגו את המנוי 179,514 0.22%
שדרגו את המנוי 61,621 0.07%
שדרגו את המנוי 59,441 0.07%
שדרגו את המנוי 50,632 0.06%
שדרגו את המנוי 47,670 0.06%
שדרגו את המנוי 15,015 0.02%
שדרגו את המנוי 9,924 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת אשטרום ושותפתה שפיר הנדסה זכו במכרז להקמת נמל חיפה תמורת 4 מיליארד שקל, כך עולה מדיווח שפרסמה היום אשטרום. במקביל דיווחה דניה סיבוס שלא זכתה באותו מכרז. #נמל #נמל_חיפה #מכרז #שפיר_הנדסה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית