תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארקו החזקות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
ילין לפידות 3,605,200 3,959,730 354,525  9.83%
פורטה 17,715 358,715 341,000  1,924.92%
הירשמו לצפייה 75,586 380,934 305,348  403.97%
הירשמו לצפייה 923,000 1,066,200 143,200  15.51%
הירשמו לצפייה 505,827 639,062 133,235  26.34%
שדרגו את המנוי 10,466,900 10,485,000 18,105  0.17%
שדרגו את המנוי 613,211 621,332 8,121  1.32%
שדרגו את המנוי 307,815 307,743 -72  -0.02%
שדרגו את המנוי 517,191 511,897 -5,294  -1.02%
שדרגו את המנוי 911,905 906,593 -5,312  -0.58%
שדרגו את המנוי 813,383 804,793 -8,590  -1.06%
שדרגו את המנוי 66,471 49,427 -17,044  -25.64%
שדרגו את המנוי 2,770,780 2,747,030 -23,754  -0.86%
שדרגו את המנוי 183,476 45,000 -138,476  -75.47%
שדרגו את המנוי 2,875,070 2,644,890 -230,174  -8.01%
שדרגו את המנוי 19,658,400 19,024,000 -634,424  -3.23%
שדרגו את המנוי 1,752,240 1,076,740 -675,493  -38.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,303,534

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,738,633

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,887,210 6,792,520 4,905,320  259.92%
הראל 26,487,900 27,609,300 1,121,460  4.23%
הירשמו לצפייה 1,470,370 1,857,670 387,293  26.34%
הירשמו לצפייה 360,000 650,000 290,000  80.56%
הירשמו לצפייה 3,283,450 3,309,330 25,878  0.79%
שדרגו את המנוי 54,265 58,182 3,917  7.22%
שדרגו את המנוי 11,328,300 11,328,300 -1
שדרגו את המנוי 119,067 111,634 -7,433  -6.24%
שדרגו את המנוי 1,179,400 1,149,260 -30,148  -2.56%
שדרגו את המנוי 279,748 210,496 -69,252  -24.76%
שדרגו את המנוי 251,529 179,829 -71,700  -28.51%
שדרגו את המנוי 304,732 219,697 -85,035  -27.90%
שדרגו את המנוי 4,008,050 3,903,030 -105,016  -2.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,733,868

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -368,585

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,303,534
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,738,633
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,733,868
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -368,585
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,938,111 6.05%
מור 19,024,000 2.51%
אקסלנס 10,485,000 1.38%
הירשמו לצפייה 3,959,730 0.52%
הירשמו לצפייה 2,747,030 0.36%
הירשמו לצפייה 2,644,890 0.35%
שדרגו את המנוי 1,076,740 0.14%
שדרגו את המנוי 1,066,200 0.14%
שדרגו את המנוי 906,593 0.12%
שדרגו את המנוי 804,793 0.11%
שדרגו את המנוי 639,062 0.08%
שדרגו את המנוי 621,332 0.08%
שדרגו את המנוי 511,897 0.07%
שדרגו את המנוי 380,934 0.05%
שדרגו את המנוי 358,715 0.05%
שדרגו את המנוי 307,743 0.04%
שדרגו את המנוי 210,000 0.03%
שדרגו את המנוי 91,754 0.01%
שדרגו את המנוי 49,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,271 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 66,072,286 8.70%
הראל 27,609,300 3.64%
כלל 11,328,300 1.49%
הירשמו לצפייה 6,792,520 0.89%
הירשמו לצפייה 3,903,030 0.51%
הירשמו לצפייה 3,309,330 0.44%
שדרגו את המנוי 1,857,670 0.24%
שדרגו את המנוי 1,658,740 0.22%
שדרגו את המנוי 1,149,260 0.15%
שדרגו את המנוי 1,135,860 0.15%
שדרגו את המנוי 983,775 0.13%
שדרגו את המנוי 770,832 0.10%
שדרגו את המנוי 755,506 0.10%
שדרגו את המנוי 663,029 0.09%
שדרגו את המנוי 650,000 0.09%
שדרגו את המנוי 520,706 0.07%
שדרגו את המנוי 479,575 0.06%
שדרגו את המנוי 317,477 0.04%
שדרגו את המנוי 265,167 0.03%
שדרגו את המנוי 247,197 0.03%
שדרגו את המנוי 219,697 0.03%
שדרגו את המנוי 210,496 0.03%
שדרגו את המנוי 180,652 0.02%
שדרגו את המנוי 179,829 0.02%
שדרגו את המנוי 168,652 0.02%
שדרגו את המנוי 161,241 0.02%
שדרגו את המנוי 125,990 0.02%
שדרגו את המנוי 111,634 0.01%
שדרגו את המנוי 110,579 0.01%
שדרגו את המנוי 92,695 0.01%
שדרגו את המנוי 58,182 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,365 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית