תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארקו החזקות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
פורטה 587,723 974,085 386,362  65.74%
כוון 3,775,700 4,040,000 264,300  7.00%
הירשמו לצפייה 9,531,130 9,574,540 43,408  0.46%
הירשמו לצפייה 295,931 338,482 42,551  14.38%
הירשמו לצפייה 2,549,320 2,568,620 19,300  0.76%
שדרגו את המנוי 185,150 198,508 13,358  7.21%
שדרגו את המנוי 18,964 17,800 -1,164  -6.14%
שדרגו את המנוי 418,043 415,977 -2,066  -0.49%
שדרגו את המנוי 392,798 380,042 -12,756  -3.25%
שדרגו את המנוי 1,015,880 977,058 -38,824  -3.82%
שדרגו את המנוי 2,562,540 2,478,320 -84,216  -3.29%
שדרגו את המנוי 1,572,020 1,431,420 -140,591  -8.94%
שדרגו את המנוי 1,276,000 1,060,000 -216,000  -16.93%
שדרגו את המנוי 1,500,000 585,682 -914,318  -60.95%
שדרגו את המנוי 3,969,460 2,806,200 -1,163,260  -29.31%
שדרגו את המנוי 2,247,400 855,502 -1,391,900  -61.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 769,279

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,965,095

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,336,640 1,898,390 561,751  42.03%
כלל 11,328,300 11,353,800 25,509  0.23%
הירשמו לצפייה 39,117 46,440 7,323  18.72%
הירשמו לצפייה 62,344 61,699 -645  -1.03%
הירשמו לצפייה 1,041,900 1,032,120 -9,789  -0.94%
שדרגו את המנוי 315,488 157,744 -157,744  -50.00%
שדרגו את המנוי 795,159 363,078 -432,081  -54.34%
שדרגו את המנוי 24,394,000 23,460,200 -933,812  -3.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 594,583

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,534,071

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 769,279
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,965,095
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 594,583
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,534,071
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,137,243 5.29%
ילין לפידות 10,830,700 1.43%
אקסלנס 9,574,540 1.26%
הירשמו לצפייה 4,040,000 0.53%
הירשמו לצפייה 2,806,200 0.37%
הירשמו לצפייה 2,568,620 0.34%
שדרגו את המנוי 2,478,320 0.33%
שדרגו את המנוי 1,431,420 0.19%
שדרגו את המנוי 1,060,000 0.14%
שדרגו את המנוי 977,058 0.13%
שדרגו את המנוי 974,085 0.13%
שדרגו את המנוי 855,502 0.11%
שדרגו את המנוי 585,682 0.08%
שדרגו את המנוי 462,787 0.06%
שדרגו את המנוי 415,977 0.05%
שדרגו את המנוי 380,042 0.05%
שדרגו את המנוי 338,482 0.04%
שדרגו את המנוי 198,508 0.03%
שדרגו את המנוי 82,216 0.01%
שדרגו את המנוי 43,804 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 46,297,847 6.11%
הראל 23,460,200 3.09%
כלל 11,353,800 1.50%
הירשמו לצפייה 3,854,000 0.51%
הירשמו לצפייה 1,898,390 0.25%
הירשמו לצפייה 1,612,790 0.21%
שדרגו את המנוי 1,032,120 0.14%
שדרגו את המנוי 680,576 0.09%
שדרגו את המנוי 363,078 0.05%
שדרגו את המנוי 298,362 0.04%
שדרגו את המנוי 257,578 0.03%
שדרגו את המנוי 171,506 0.02%
שדרגו את המנוי 164,593 0.02%
שדרגו את המנוי 157,744 0.02%
שדרגו את המנוי 134,317 0.02%
שדרגו את המנוי 104,560 0.01%
שדרגו את המנוי 100,485 0.01%
שדרגו את המנוי 73,739 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,117 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית