תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארקו החזקות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אקסלנס 7,695,840 9,301,710 1,605,870  20.87%
מגדל 907,520 2,239,550 1,332,030  146.78%
הירשמו לצפייה 3,016,250 4,285,570 1,269,320  42.08%
הירשמו לצפייה 2,429,220 2,540,120 110,900  4.57%
הירשמו לצפייה 3,675,700 3,775,700 100,000  2.72%
שדרגו את המנוי 99,944 152,412 52,468  52.50%
שדרגו את המנוי 17,000 15,500 -1,500  -8.82%
שדרגו את המנוי 240,788 236,838 -3,950  -1.64%
שדרגו את המנוי 439,642 434,025 -5,617  -1.28%
שדרגו את המנוי 192,093 184,981 -7,112  -3.70%
שדרגו את המנוי 622,256 552,466 -69,790  -11.22%
שדרגו את המנוי 1,689,720 1,607,360 -82,356  -4.87%
שדרגו את המנוי 1,489,000 1,315,000 -174,000  -11.69%
שדרגו את המנוי 2,500,000 2,322,950 -177,051  -7.08%
שדרגו את המנוי 2,766,080 2,588,430 -177,658  -6.42%
שדרגו את המנוי 1,241,000 1,020,000 -221,000  -17.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,470,588

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -920,034

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 1,336,640 1,898,390 561,751  42.03%
כלל 11,328,300 11,353,800 25,509  0.23%
הירשמו לצפייה 39,117 46,440 7,323  18.72%
הירשמו לצפייה 62,344 61,699 -645  -1.03%
הירשמו לצפייה 1,041,900 1,032,120 -9,789  -0.94%
שדרגו את המנוי 315,488 157,744 -157,744  -50.00%
שדרגו את המנוי 795,159 363,078 -432,081  -54.34%
שדרגו את המנוי 24,394,000 23,460,200 -933,812  -3.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 594,583

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,534,071

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,470,588
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -920,034
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 594,583
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,534,071
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 44,027,686 5.81%
ילין לפידות 10,830,700 1.43%
אקסלנס 9,301,710 1.23%
הירשמו לצפייה 4,285,570 0.57%
הירשמו לצפייה 3,775,700 0.50%
הירשמו לצפייה 2,588,430 0.34%
שדרגו את המנוי 2,540,120 0.34%
שדרגו את המנוי 2,322,950 0.31%
שדרגו את המנוי 2,239,550 0.30%
שדרגו את המנוי 1,607,360 0.21%
שדרגו את המנוי 1,315,000 0.17%
שדרגו את המנוי 1,020,000 0.13%
שדרגו את המנוי 552,466 0.07%
שדרגו את המנוי 479,390 0.06%
שדרגו את המנוי 434,025 0.06%
שדרגו את המנוי 236,838 0.03%
שדרגו את המנוי 184,981 0.02%
שדרגו את המנוי 152,412 0.02%
שדרגו את המנוי 82,216 0.01%
שדרגו את המנוי 43,804 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,964 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 46,297,847 6.11%
הראל 23,460,200 3.09%
כלל 11,353,800 1.50%
הירשמו לצפייה 3,854,000 0.51%
הירשמו לצפייה 1,898,390 0.25%
הירשמו לצפייה 1,612,790 0.21%
שדרגו את המנוי 1,032,120 0.14%
שדרגו את המנוי 680,576 0.09%
שדרגו את המנוי 363,078 0.05%
שדרגו את המנוי 298,362 0.04%
שדרגו את המנוי 257,578 0.03%
שדרגו את המנוי 171,506 0.02%
שדרגו את המנוי 164,593 0.02%
שדרגו את המנוי 157,744 0.02%
שדרגו את המנוי 134,317 0.02%
שדרגו את המנוי 104,560 0.01%
שדרגו את המנוי 100,485 0.01%
שדרגו את המנוי 73,739 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,117 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית