תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארקו החזקות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אושן 1,218,000 2,477,000 1,259,000  103.37%
כוון 4,215,000 4,315,000 100,000  2.37%
הירשמו לצפייה 2,778,810 2,802,740 23,928  0.86%
הירשמו לצפייה 83,720 91,733 8,013  9.57%
הירשמו לצפייה 10,027,000 10,030,300 3,382  0.03%
שדרגו את המנוי 408,644 407,506 -1,138  -0.28%
שדרגו את המנוי 842,510 837,024 -5,486  -0.65%
שדרגו את המנוי 406,855 387,045 -19,810  -4.87%
שדרגו את המנוי 974,085 883,567 -90,518  -9.29%
שדרגו את המנוי 363,323 250,206 -113,117  -31.13%
שדרגו את המנוי 514,216 340,000 -174,216  -33.88%
שדרגו את המנוי 2,615,580 2,417,630 -197,945  -7.57%
שדרגו את המנוי 1,307,430 1,107,660 -199,776  -15.28%
שדרגו את המנוי 2,378,320 2,029,320 -349,000  -14.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,394,323

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,151,006

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 23,460,200 23,531,900 71,704  0.31%
החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט 171,506 169,925 -1,581  -0.92%
הירשמו לצפייה 363,078 351,904 -11,174  -3.08%
הירשמו לצפייה 11,353,800 11,328,300 -25,510  -0.22%
הירשמו לצפייה 1,898,390 1,849,360 -49,030  -2.58%
שדרגו את המנוי 1,032,120 965,342 -66,774  -6.47%
שדרגו את המנוי 3,854,000 3,625,480 -228,515  -5.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,704

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -382,584

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,394,323
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,151,006
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 71,704
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -382,584
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,384,906 5.19%
ילין לפידות 10,830,700 1.43%
אקסלנס 10,030,300 1.32%
הירשמו לצפייה 4,315,000 0.57%
הירשמו לצפייה 2,802,740 0.37%
הירשמו לצפייה 2,477,000 0.33%
שדרגו את המנוי 2,417,630 0.32%
שדרגו את המנוי 2,029,320 0.27%
שדרגו את המנוי 1,107,660 0.15%
שדרגו את המנוי 883,567 0.12%
שדרגו את המנוי 837,024 0.11%
שדרגו את המנוי 407,506 0.05%
שדרגו את המנוי 387,045 0.05%
שדרגו את המנוי 340,000 0.04%
שדרגו את המנוי 250,206 0.03%
שדרגו את המנוי 91,733 0.01%
שדרגו את המנוי 82,216 0.01%
שדרגו את המנוי 43,804 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 46,083,790 6.07%
הראל 23,531,900 3.10%
כלל 11,328,300 1.49%
הירשמו לצפייה 3,625,480 0.48%
הירשמו לצפייה 1,849,360 0.24%
הירשמו לצפייה 1,612,790 0.21%
שדרגו את המנוי 965,342 0.13%
שדרגו את המנוי 680,576 0.09%
שדרגו את המנוי 351,904 0.05%
שדרגו את המנוי 298,362 0.04%
שדרגו את המנוי 257,578 0.03%
שדרגו את המנוי 186,734 0.02%
שדרגו את המנוי 169,925 0.02%
שדרגו את המנוי 164,593 0.02%
שדרגו את המנוי 157,744 0.02%
שדרגו את המנוי 134,317 0.02%
שדרגו את המנוי 104,560 0.01%
שדרגו את המנוי 100,485 0.01%
שדרגו את המנוי 85,671 0.01%
שדרגו את המנוי 67,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,137 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית