תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארקו החזקות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פורטה 993,316 1,128,760 135,447  13.64%
כוון 4,365,000 4,400,000 35,000  0.80%
הירשמו לצפייה 2,524,000 2,546,000 22,000  0.87%
הירשמו לצפייה 10,931,700 10,951,700 19,984  0.18%
הירשמו לצפייה 16,870 23,518 6,648  39.41%
שדרגו את המנוי 385,133 383,027 -2,106  -0.55%
שדרגו את המנוי 29,000 26,000 -3,000  -10.34%
שדרגו את המנוי 351,040 330,008 -21,032  -5.99%
שדרגו את המנוי 255,536 227,421 -28,115  -11.00%
שדרגו את המנוי 10,089,300 10,026,600 -62,737  -0.62%
שדרגו את המנוי 1,918,320 1,850,250 -68,074  -3.55%
שדרגו את המנוי 898,090 786,075 -112,015  -12.47%
שדרגו את המנוי 2,751,820 2,615,920 -135,905  -4.94%
שדרגו את המנוי 3,035,500 2,810,500 -225,000  -7.41%
שדרגו את המנוי 897,470 513,369 -384,101  -42.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 219,079

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,042,085

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 23,531,900 27,594,300 4,062,400  17.26%
הפניקס 2,182,740 2,354,030 171,290  7.85%
הירשמו לצפייה 965,342 1,074,380 109,038  11.30%
הירשמו לצפייה 3,625,480 3,636,450 10,970  0.30%
הירשמו לצפייה 61,699 62,344 645  1.05%
שדרגו את המנוי 1,247,510 435,601 -811,909  -65.08%
שדרגו את המנוי 1,612,790 498,510 -1,114,280  -69.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,354,343

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,926,189

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 219,079
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,042,085
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,354,343
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,926,189
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,027,498 5.14%
ילין לפידות 10,951,700 1.44%
אקסלנס 10,026,600 1.32%
הירשמו לצפייה 4,400,000 0.58%
הירשמו לצפייה 2,810,500 0.37%
הירשמו לצפייה 2,615,920 0.34%
שדרגו את המנוי 2,546,000 0.34%
שדרגו את המנוי 1,850,250 0.24%
שדרגו את המנוי 1,128,760 0.15%
שדרגו את המנוי 786,075 0.10%
שדרגו את המנוי 513,369 0.07%
שדרגו את המנוי 383,027 0.05%
שדרגו את המנוי 330,008 0.04%
שדרגו את המנוי 308,334 0.04%
שדרגו את המנוי 227,421 0.03%
שדרגו את המנוי 82,216 0.01%
שדרגו את המנוי 26,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,518 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,781,118 6.56%
הראל 27,594,300 3.63%
כלל 11,328,300 1.49%
הירשמו לצפייה 3,636,450 0.48%
הירשמו לצפייה 2,354,030 0.31%
הירשמו לצפייה 1,074,380 0.14%
שדרגו את המנוי 680,576 0.09%
שדרגו את המנוי 498,510 0.07%
שדרגו את המנוי 435,601 0.06%
שדרגו את המנוי 298,362 0.04%
שדרגו את המנוי 257,578 0.03%
שדרגו את המנוי 169,925 0.02%
שדרגו את המנוי 164,593 0.02%
שדרגו את המנוי 157,744 0.02%
שדרגו את המנוי 134,317 0.02%
שדרגו את המנוי 104,560 0.01%
שדרגו את המנוי 100,485 0.01%
שדרגו את המנוי 85,671 0.01%
שדרגו את המנוי 79,264 0.01%
שדרגו את המנוי 67,946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,344 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,965 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,117 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית