תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איירפורט סיטי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 822,278 867,477 45,199  5.50%
אפסילון 50,850 67,231 16,381  32.21%
הירשמו לצפייה 851,463 855,875 4,412  0.52%
הירשמו לצפייה 1,010 1,210 200  19.80%
הירשמו לצפייה 850 0 -850  -100.00%
שדרגו את המנוי 5,250 3,800 -1,450  -27.62%
שדרגו את המנוי 23,262 21,347 -1,915  -8.23%
שדרגו את המנוי 55,388 53,388 -2,000  -3.61%
שדרגו את המנוי 258,375 251,635 -6,740  -2.61%
שדרגו את המנוי 22,625 12,370 -10,255  -45.33%
שדרגו את המנוי 209,770 199,499 -10,271  -4.90%
שדרגו את המנוי 480,707 467,933 -12,774  -2.66%
שדרגו את המנוי 126,515 103,601 -22,914  -18.11%
שדרגו את המנוי 345,666 317,798 -27,868  -8.06%
שדרגו את המנוי 680,142 651,042 -29,100  -4.28%
שדרגו את המנוי 626,993 557,475 -69,518  -11.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,192

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -195,655

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 3,130,350 3,930,440 800,090  25.56%
מיטב דש 7,200,590 7,731,300 530,710  7.37%
הירשמו לצפייה 7,415,420 7,700,030 284,610  3.84%
הירשמו לצפייה 217,024 344,480 127,456  58.73%
הירשמו לצפייה 1,963,860 2,080,940 117,080  5.96%
שדרגו את המנוי 101,371 128,900 27,529  27.16%
שדרגו את המנוי 90,780 115,424 24,644  27.15%
שדרגו את המנוי 1,753,180 1,757,520 4,340  0.25%
שדרגו את המנוי 10,470,000 10,471,100 1,100  0.01%
שדרגו את המנוי 183,920 184,638 718  0.39%
שדרגו את המנוי 38,220 38,634 414  1.08%
שדרגו את המנוי 283,749 284,157 408  0.14%
שדרגו את המנוי 8,900 8,216 -684  -7.69%
שדרגו את המנוי 170,264 169,575 -689  -0.40%
שדרגו את המנוי 28,403 27,333 -1,070  -3.77%
שדרגו את המנוי 19,120 17,978 -1,142  -5.97%
שדרגו את המנוי 13,616 11,795 -1,821  -13.37%
שדרגו את המנוי 13,464 11,634 -1,830  -13.59%
שדרגו את המנוי 19,323 16,758 -2,565  -13.27%
שדרגו את המנוי 20,595 16,614 -3,981  -19.33%
שדרגו את המנוי 304,200 299,800 -4,400  -1.45%
שדרגו את המנוי 113,538 108,683 -4,855  -4.28%
שדרגו את המנוי 75,969 68,469 -7,500  -9.87%
שדרגו את המנוי 155,364 147,825 -7,539  -4.85%
שדרגו את המנוי 38,640 28,849 -9,791  -25.34%
שדרגו את המנוי 229,813 216,460 -13,353  -5.81%
שדרגו את המנוי 70,583 55,327 -15,256  -21.61%
שדרגו את המנוי 125,953 105,020 -20,933  -16.62%
שדרגו את המנוי 124,087 102,670 -21,417  -17.26%
שדרגו את המנוי 1,206,050 384,117 -821,933  -68.15%
שדרגו את המנוי 5,595,140 4,705,650 -889,490  -15.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,919,099

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,830,249

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 66,192
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -195,655
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,919,099
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,830,249
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,473,119 3.40%
מיטב דש 867,477 0.66%
אלטשולר - שחם 855,875 0.65%
הירשמו לצפייה 651,042 0.50%
הירשמו לצפייה 557,475 0.42%
הירשמו לצפייה 467,933 0.36%
שדרגו את המנוי 317,798 0.24%
שדרגו את המנוי 251,635 0.19%
שדרגו את המנוי 199,499 0.15%
שדרגו את המנוי 103,601 0.08%
שדרגו את המנוי 67,231 0.05%
שדרגו את המנוי 53,388 0.04%
שדרגו את המנוי 21,921 0.02%
שדרגו את המנוי 21,347 0.02%
שדרגו את המנוי 14,447 0.01%
שדרגו את המנוי 14,151 0.01%
שדרגו את המנוי 12,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 769 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -14,378 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 50,211,393 38.19%
מנורה 10,471,100 7.96%
מיטב דש 7,731,300 5.88%
הירשמו לצפייה 7,700,030 5.86%
הירשמו לצפייה 6,511,110 4.95%
הירשמו לצפייה 4,705,650 3.58%
שדרגו את המנוי 3,930,440 2.99%
שדרגו את המנוי 2,080,940 1.58%
שדרגו את המנוי 1,757,520 1.34%
שדרגו את המנוי 1,160,560 0.88%
שדרגו את המנוי 448,722 0.34%
שדרגו את המנוי 384,117 0.29%
שדרגו את המנוי 344,480 0.26%
שדרגו את המנוי 299,800 0.23%
שדרגו את המנוי 284,157 0.22%
שדרגו את המנוי 216,460 0.16%
שדרגו את המנוי 184,638 0.14%
שדרגו את המנוי 169,575 0.13%
שדרגו את המנוי 154,083 0.12%
שדרגו את המנוי 147,825 0.11%
שדרגו את המנוי 128,900 0.10%
שדרגו את המנוי 127,017 0.10%
שדרגו את המנוי 115,424 0.09%
שדרגו את המנוי 108,683 0.08%
שדרגו את המנוי 105,020 0.08%
שדרגו את המנוי 102,670 0.08%
שדרגו את המנוי 100,822 0.08%
שדרגו את המנוי 80,375 0.06%
שדרגו את המנוי 75,160 0.06%
שדרגו את המנוי 68,469 0.05%
שדרגו את המנוי 63,243 0.05%
שדרגו את המנוי 55,327 0.04%
שדרגו את המנוי 44,814 0.03%
שדרגו את המנוי 39,120 0.03%
שדרגו את המנוי 38,634 0.03%
שדרגו את המנוי 36,523 0.03%
שדרגו את המנוי 33,404 0.03%
שדרגו את המנוי 30,454 0.02%
שדרגו את המנוי 28,849 0.02%
שדרגו את המנוי 27,333 0.02%
שדרגו את המנוי 18,634 0.01%
שדרגו את המנוי 17,978 0.01%
שדרגו את המנוי 16,758 0.01%
שדרגו את המנוי 16,614 0.01%
שדרגו את המנוי 11,795 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית