תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איירפורט סיטי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 715,296 791,367 76,071  10.63%
הראל 479,146 495,364 16,218  3.38%
הירשמו לצפייה 825,549 830,916 5,367  0.65%
הירשמו לצפייה 125,668 125,828 160  0.13%
הירשמו לצפייה 580 700 120  20.69%
שדרגו את המנוי 25,102 24,821 -281  -1.12%
שדרגו את המנוי 30,000 28,000 -2,000  -6.67%
שדרגו את המנוי 515,022 512,633 -2,389  -0.46%
שדרגו את המנוי 259,309 251,014 -8,295  -3.20%
שדרגו את המנוי 35,565 20,882 -14,683  -41.28%
שדרגו את המנוי 826,233 809,731 -16,502  -2.00%
שדרגו את המנוי 257,223 240,682 -16,541  -6.43%
שדרגו את המנוי 81,992 63,400 -18,592  -22.68%
שדרגו את המנוי 762,682 739,483 -23,199  -3.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 97,936

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -102,482

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 3,848,050 4,465,500 617,452  16.05%
הפניקס 2,499,280 2,902,470 403,194  16.13%
הירשמו לצפייה 969,876 1,160,560 190,679  19.66%
הירשמו לצפייה 54,930 154,083 99,153  180.51%
הירשמו לצפייה 1,840,680 1,934,880 94,203  5.12%
שדרגו את המנוי 445,341 459,918 14,577  3.27%
שדרגו את המנוי 10,444,500 10,457,600 13,112  0.13%
שדרגו את המנוי 135,014 146,494 11,480  8.50%
שדרגו את המנוי 1,730,580 1,738,330 7,753  0.45%
שדרגו את המנוי 68,478 75,969 7,491  10.94%
שדרגו את המנוי 80,278 84,918 4,640  5.78%
שדרגו את המנוי 255,563 255,921 358  0.14%
שדרגו את המנוי 125,611 125,722 111  0.09%
שדרגו את המנוי 6,117 6,118 1  0.02%
שדרגו את המנוי 18,634 18,635 1  0.01%
שדרגו את המנוי 38,634 38,220 -414  -1.07%
שדרגו את המנוי 6,861 6,168 -693  -10.10%
שדרגו את המנוי 31,687 30,454 -1,233  -3.89%
שדרגו את המנוי 219,249 217,024 -2,225  -1.01%
שדרגו את המנוי 77,624 75,160 -2,464  -3.17%
שדרגו את המנוי 98,106 95,551 -2,555  -2.60%
שדרגו את המנוי 17,098 13,616 -3,482  -20.36%
שדרגו את המנוי 329,392 325,242 -4,150  -1.26%
שדרגו את המנוי 50,873 42,660 -8,213  -16.14%
שדרגו את המנוי 192,070 183,461 -8,609  -4.48%
שדרגו את המנוי 6,527,770 6,514,800 -12,967  -0.20%
שדרגו את המנוי 144,393 130,930 -13,463  -9.32%
שדרגו את המנוי 214,342 197,280 -17,062  -7.96%
שדרגו את המנוי 182,610 165,515 -17,095  -9.36%
שדרגו את המנוי 201,008 183,703 -17,305  -8.61%
שדרגו את המנוי 544,822 448,722 -96,100  -17.64%
שדרגו את המנוי 100,822 4,613 -96,209  -95.42%
שדרגו את המנוי 227,075 113,538 -113,537  -50.00%
שדרגו את המנוי 5,893,610 5,698,500 -195,109  -3.31%
שדרגו את המנוי 7,712,430 7,392,830 -319,599  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,464,205

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -932,484

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 97,936
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -102,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,464,205
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -932,484
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,012,416 3.81%
אלטשולר - שחם 830,916 0.63%
אנליסט 809,731 0.62%
הירשמו לצפייה 791,367 0.60%
הירשמו לצפייה 739,483 0.56%
הירשמו לצפייה 512,633 0.39%
שדרגו את המנוי 495,364 0.38%
שדרגו את המנוי 251,014 0.19%
שדרגו את המנוי 240,682 0.18%
שדרגו את המנוי 125,828 0.10%
שדרגו את המנוי 63,400 0.05%
שדרגו את המנוי 54,304 0.04%
שדרגו את המנוי 28,000 0.02%
שדרגו את המנוי 24,821 0.02%
שדרגו את המנוי 20,882 0.02%
שדרגו את המנוי 6,995 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,673 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,518 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,257,175 36.70%
מנורה 10,457,600 7.95%
הראל 7,392,830 5.62%
הירשמו לצפייה 6,514,800 4.95%
הירשמו לצפייה 5,698,500 4.33%
הירשמו לצפייה 4,465,500 3.40%
שדרגו את המנוי 2,902,470 2.21%
שדרגו את המנוי 1,934,880 1.47%
שדרגו את המנוי 1,738,330 1.32%
שדרגו את המנוי 1,206,050 0.92%
שדרגו את המנוי 1,160,560 0.88%
שדרגו את המנוי 459,918 0.35%
שדרגו את המנוי 448,722 0.34%
שדרגו את המנוי 393,443 0.30%
שדרגו את המנוי 325,242 0.25%
שדרגו את המנוי 255,921 0.19%
שדרגו את המנוי 217,024 0.17%
שדרגו את המנוי 197,280 0.15%
שדרגו את המנוי 183,703 0.14%
שדרגו את המנוי 183,461 0.14%
שדרגו את המנוי 179,279 0.14%
שדרגו את המנוי 165,515 0.13%
שדרגו את המנוי 154,083 0.12%
שדרגו את המנוי 149,677 0.11%
שדרגו את המנוי 146,494 0.11%
שדרגו את המנוי 130,930 0.10%
שדרגו את המנוי 125,722 0.10%
שדרגו את המנוי 113,538 0.09%
שדרגו את המנוי 95,551 0.07%
שדרגו את המנוי 90,780 0.07%
שדרגו את המנוי 88,835 0.07%
שדרגו את המנוי 84,918 0.06%
שדרגו את המנוי 75,969 0.06%
שדרגו את המנוי 75,160 0.06%
שדרגו את המנוי 72,120 0.05%
שדרגו את המנוי 50,931 0.04%
שדרגו את המנוי 46,351 0.04%
שדרגו את המנוי 42,660 0.03%
שדרגו את המנוי 38,220 0.03%
שדרגו את המנוי 30,454 0.02%
שדרגו את המנוי 28,403 0.02%
שדרגו את המנוי 20,595 0.02%
שדרגו את המנוי 19,323 0.01%
שדרגו את המנוי 19,120 0.01%
שדרגו את המנוי 18,635 0.01%
שדרגו את המנוי 14,439 0.01%
שדרגו את המנוי 13,616 0.01%
שדרגו את המנוי 8,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,168 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,824 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית