תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

איירפורט סיטי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 813,846 835,285 21,439  2.63%
מיטב דש 653,329 668,439 15,110  2.31%
הירשמו לצפייה 13,518 18,151 4,633  34.27%
הירשמו לצפייה 54,304 56,388 2,084  3.84%
הירשמו לצפייה 248,336 250,407 2,071  0.83%
שדרגו את המנוי 20,882 21,124 242  1.16%
שדרגו את המנוי 24,312 24,303 -9  -0.04%
שדרגו את המנוי 126,434 125,438 -996  -0.79%
שדרגו את המנוי 64,600 61,600 -3,000  -4.64%
שדרגו את המנוי 239,829 223,699 -16,130  -6.73%
שדרגו את המנוי 754,163 731,192 -22,971  -3.05%
שדרגו את המנוי 697,678 662,793 -34,885  -5.00%
שדרגו את המנוי 450,171 407,800 -42,371  -9.41%
שדרגו את המנוי 573,463 501,971 -71,492  -12.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,579

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -191,854

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 4,465,500 5,827,870 1,362,370  30.51%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 4,613 100,822 96,209  2,085.61%
הירשמו לצפייה 1,934,880 1,963,860 28,982  1.50%
הירשמו לצפייה 7,392,830 7,415,420 22,595  0.31%
הירשמו לצפייה 2,902,470 2,924,860 22,390  0.77%
שדרגו את המנוי 1,738,330 1,753,180 14,849  0.85%
שדרגו את המנוי 10,457,600 10,470,000 12,420  0.12%
שדרגו את המנוי 95,551 101,371 5,820  6.09%
שדרגו את המנוי 6,118 7,360 1,242  20.30%
שדרגו את המנוי 125,722 125,953 231  0.18%
שדרגו את המנוי 183,703 183,920 217  0.12%
שדרגו את המנוי 18,635 18,634 -1  -0.01%
שדרגו את המנוי 14,439 13,464 -975  -6.75%
שדרגו את המנוי 6,514,800 6,511,110 -3,694  -0.06%
שדרגו את המנוי 42,660 38,640 -4,020  -9.42%
שדרגו את המנוי 50,931 44,814 -6,117  -12.01%
שדרגו את המנוי 130,930 124,087 -6,843  -5.23%
שדרגו את המנוי 46,351 36,523 -9,828  -21.20%
שדרגו את המנוי 165,515 155,364 -10,151  -6.13%
שדרגו את המנוי 183,461 170,264 -13,197  -7.19%
שדרגו את המנוי 325,242 304,200 -21,042  -6.47%
שדרגו את המנוי 149,677 127,017 -22,660  -15.14%
שדרגו את המנוי 255,921 229,813 -26,108  -10.20%
שדרגו את המנוי 72,120 39,120 -33,000  -45.76%
שדרגו את המנוי 88,835 50,519 -38,316  -43.13%
שדרגו את המנוי 5,698,500 5,595,140 -103,355  -1.81%
שדרגו את המנוי 197,280 80,375 -116,905  -59.26%
שדרגו את המנוי 459,918 283,749 -176,169  -38.30%
שדרגו את המנוי 393,443 63,243 -330,200  -83.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,567,325

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -922,581

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 45,579
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -191,854
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,567,325
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -922,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,621,433 3.51%
אלטשולר - שחם 835,285 0.64%
אנליסט 731,192 0.56%
הירשמו לצפייה 668,439 0.51%
הירשמו לצפייה 662,793 0.50%
הירשמו לצפייה 501,971 0.38%
שדרגו את המנוי 407,800 0.31%
שדרגו את המנוי 250,407 0.19%
שדרגו את המנוי 223,699 0.17%
שדרגו את המנוי 125,438 0.10%
שדרגו את המנוי 61,600 0.05%
שדרגו את המנוי 56,388 0.04%
שדרגו את המנוי 24,303 0.02%
שדרגו את המנוי 21,124 0.02%
שדרגו את המנוי 19,532 0.01%
שדרגו את המנוי 18,151 0.01%
שדרגו את המנוי 6,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,518,593 36.90%
מנורה 10,470,000 7.96%
הראל 7,415,420 5.64%
הירשמו לצפייה 6,511,110 4.95%
הירשמו לצפייה 5,827,870 4.43%
הירשמו לצפייה 5,595,140 4.26%
שדרגו את המנוי 2,924,860 2.22%
שדרגו את המנוי 1,963,860 1.49%
שדרגו את המנוי 1,753,180 1.33%
שדרגו את המנוי 1,206,050 0.92%
שדרגו את המנוי 1,160,560 0.88%
שדרגו את המנוי 448,722 0.34%
שדרגו את המנוי 304,200 0.23%
שדרגו את המנוי 283,749 0.22%
שדרגו את המנוי 229,813 0.17%
שדרגו את המנוי 217,024 0.17%
שדרגו את המנוי 183,920 0.14%
שדרגו את המנוי 170,264 0.13%
שדרגו את המנוי 155,364 0.12%
שדרגו את המנוי 154,083 0.12%
שדרגו את המנוי 127,017 0.10%
שדרגו את המנוי 125,953 0.10%
שדרגו את המנוי 124,087 0.09%
שדרגו את המנוי 113,538 0.09%
שדרגו את המנוי 101,371 0.08%
שדרגו את המנוי 100,822 0.08%
שדרגו את המנוי 90,780 0.07%
שדרגו את המנוי 80,375 0.06%
שדרגו את המנוי 75,969 0.06%
שדרגו את המנוי 75,160 0.06%
שדרגו את המנוי 63,243 0.05%
שדרגו את המנוי 50,519 0.04%
שדרגו את המנוי 44,814 0.03%
שדרגו את המנוי 39,120 0.03%
שדרגו את המנוי 38,640 0.03%
שדרגו את המנוי 38,220 0.03%
שדרגו את המנוי 36,523 0.03%
שדרגו את המנוי 33,404 0.03%
שדרגו את המנוי 30,454 0.02%
שדרגו את המנוי 28,403 0.02%
שדרגו את המנוי 20,595 0.02%
שדרגו את המנוי 19,323 0.01%
שדרגו את המנוי 19,120 0.01%
שדרגו את המנוי 18,634 0.01%
שדרגו את המנוי 13,616 0.01%
שדרגו את המנוי 13,464 0.01%
שדרגו את המנוי 8,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית