תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארגמן

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אי.בי.אי. 98,955 141,918 42,963  43.42%
מיטב דש 362,699 381,326 18,627  5.14%
הירשמו לצפייה 117,064 122,453 5,389  4.60%
הירשמו לצפייה 129 1,366 1,237  958.91%
הירשמו לצפייה 23,673 24,471 798  3.37%
שדרגו את המנוי 12,713 13,383 670  5.27%
שדרגו את המנוי 12,679 13,065 386  3.04%
שדרגו את המנוי 24,291 24,467 176  0.72%
שדרגו את המנוי 15,503 15,638 135  0.87%
שדרגו את המנוי 617 717 100  16.21%
שדרגו את המנוי 465,521 465,407 -114  -0.02%
שדרגו את המנוי 28,984 28,746 -238  -0.82%
שדרגו את המנוי 6,917 2,517 -4,400  -63.61%
שדרגו את המנוי 21,780 13,500 -8,280  -38.02%
שדרגו את המנוי 21,300 11,400 -9,900  -46.48%
שדרגו את המנוי 85,409 70,937 -14,472  -16.94%
שדרגו את המנוי 388,595 354,500 -34,095  -8.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 70,481

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -71,499

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 51,938 56,295 4,357  8.39%
איילון 41,299 42,937 1,638  3.97%
הירשמו לצפייה 1,629,200 1,630,790 1,590  0.10%
הירשמו לצפייה 152,708 153,470 762  0.50%
הירשמו לצפייה 4,958 4,247 -711  -14.34%
שדרגו את המנוי 907 185 -722  -79.60%
שדרגו את המנוי 22,120 4,762 -17,358  -78.47%
שדרגו את המנוי 607,150 541,231 -65,919  -10.86%
שדרגו את המנוי 121,233 38,891 -82,342  -67.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,347

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -167,052

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 70,481
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -71,499
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,347
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -167,052
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,720,723 6.96%
מור 465,407 1.88%
מיטב דש 381,326 1.54%
הירשמו לצפייה 354,500 1.43%
הירשמו לצפייה 141,918 0.57%
הירשמו לצפייה 122,453 0.50%
שדרגו את המנוי 70,937 0.29%
שדרגו את המנוי 29,067 0.12%
שדרגו את המנוי 28,746 0.12%
שדרגו את המנוי 24,471 0.10%
שדרגו את המנוי 24,467 0.10%
שדרגו את המנוי 15,638 0.06%
שדרגו את המנוי 13,500 0.05%
שדרגו את המנוי 13,383 0.05%
שדרגו את המנוי 13,065 0.05%
שדרגו את המנוי 11,400 0.05%
שדרגו את המנוי 4,204 0.02%
שדרגו את המנוי 2,517 0.01%
שדרגו את המנוי 1,366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 178 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,153,030 12.75%
מגדל 1,630,790 6.59%
ילין לפידות 541,231 2.19%
הירשמו לצפייה 524,206 2.12%
הירשמו לצפייה 153,470 0.62%
הירשמו לצפייה 99,626 0.40%
שדרגו את המנוי 56,295 0.23%
שדרגו את המנוי 49,002 0.20%
שדרגו את המנוי 42,937 0.17%
שדרגו את המנוי 38,891 0.16%
שדרגו את המנוי 6,249 0.03%
שדרגו את המנוי 4,762 0.02%
שדרגו את המנוי 4,247 0.02%
שדרגו את המנוי 1,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 185 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית