תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארגמן

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 35,347 61,674 26,327  74.48%
מגדל 133,909 153,805 19,896  14.86%
הירשמו לצפייה 21,748 40,080 18,332  84.29%
הירשמו לצפייה 15,401 17,333 1,932  12.54%
הירשמו לצפייה 4,166 5,667 1,501  36.03%
שדרגו את המנוי 5,200 5,400 200  3.85%
שדרגו את המנוי 196,528 196,554 26  0.01%
שדרגו את המנוי 2,851 2,613 -238  -8.35%
שדרגו את המנוי 50,984 50,350 -634  -1.24%
שדרגו את המנוי 3,813 1,941 -1,872  -49.10%
שדרגו את המנוי 18,210 15,461 -2,749  -15.10%
שדרגו את המנוי 162,664 158,734 -3,930  -2.42%
שדרגו את המנוי 24,200 18,200 -6,000  -24.79%
שדרגו את המנוי 321,393 303,933 -17,460  -5.43%
שדרגו את המנוי 282,290 262,845 -19,445  -6.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,214

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,328

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 36,530 131,100 94,570  258.88%
הפניקס 37,197 47,211 10,014  26.92%
הירשמו לצפייה 99,626 106,235 6,609  6.63%
הירשמו לצפייה 49,880 54,833 4,953  9.93%
הירשמו לצפייה 49,002 52,181 3,179  6.49%
שדרגו את המנוי 1,600 2,490 890  55.63%
שדרגו את המנוי 1,633,340 1,633,950 605  0.04%
שדרגו את המנוי 1,814 2,214 400  22.05%
שדרגו את המנוי 1,369 1,475 106  7.74%
שדרגו את המנוי 7,709 5,583 -2,126  -27.58%
שדרגו את המנוי 313,959 280,913 -33,046  -10.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,326

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,172

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 68,214
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -52,328
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 121,326
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,172
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,670,481 6.75%
ילין לפידות 329,870 1.33%
מור 303,933 1.23%
הירשמו לצפייה 262,845 1.06%
הירשמו לצפייה 196,554 0.79%
הירשמו לצפייה 158,734 0.64%
שדרגו את המנוי 153,805 0.62%
שדרגו את המנוי 61,674 0.25%
שדרגו את המנוי 50,350 0.20%
שדרגו את המנוי 40,080 0.16%
שדרגו את המנוי 26,797 0.11%
שדרגו את המנוי 18,200 0.07%
שדרגו את המנוי 17,535 0.07%
שדרגו את המנוי 17,333 0.07%
שדרגו את המנוי 15,461 0.06%
שדרגו את המנוי 5,667 0.02%
שדרגו את המנוי 5,400 0.02%
שדרגו את המנוי 2,613 0.01%
שדרגו את המנוי 1,941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 278 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,880,536 11.65%
מגדל 1,633,950 6.61%
פסגות 327,376 1.32%
הירשמו לצפייה 280,913 1.14%
הירשמו לצפייה 159,949 0.65%
הירשמו לצפייה 131,100 0.53%
שדרגו את המנוי 106,235 0.43%
שדרגו את המנוי 54,833 0.22%
שדרגו את המנוי 52,181 0.21%
שדרגו את המנוי 48,800 0.20%
שדרגו את המנוי 47,211 0.19%
שדרגו את המנוי 14,800 0.06%
שדרגו את המנוי 5,583 0.02%
שדרגו את המנוי 5,120 0.02%
שדרגו את המנוי 4,877 0.02%
שדרגו את המנוי 2,490 0.01%
שדרגו את המנוי 2,214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,429 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית