תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ארגמן

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 5,355 13,193 7,838  146.37%
אנליסט 14,625 20,918 6,293  43.03%
הירשמו לצפייה 14,384 18,040 3,656  25.42%
הירשמו לצפייה 59,282 58,624 -658  -1.11%
הירשמו לצפייה 106,231 105,187 -1,044  -0.98%
שדרגו את המנוי 128,195 125,353 -2,842  -2.22%
שדרגו את המנוי 13,302 10,318 -2,984  -22.43%
שדרגו את המנוי 337,568 334,513 -3,055  -0.91%
שדרגו את המנוי 488,019 483,770 -4,249  -0.87%
שדרגו את המנוי 540,835 511,000 -29,835  -5.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,787

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,667

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 30,636 44,847 14,211  46.39%
אי.בי.אי. 990 1,172 182  18.38%
הירשמו לצפייה 151,685 151,754 69  0.05%
הירשמו לצפייה 524,364 524,206 -158  -0.03%
הירשמו לצפייה 633,339 628,292 -5,047  -0.80%
שדרגו את המנוי 60,299 41,299 -19,000  -31.51%
שדרגו את המנוי 49,002 7,451 -41,551  -84.79%
שדרגו את המנוי 1,909,960 1,797,650 -112,313  -5.88%
שדרגו את המנוי 205,396 10,558 -194,838  -94.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,462

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -372,907

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,787
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,667
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,462
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -372,907
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,752,494 7.09%
ילין לפידות 511,000 2.07%
מור 483,770 1.96%
הירשמו לצפייה 334,513 1.35%
הירשמו לצפייה 125,353 0.51%
הירשמו לצפייה 105,187 0.43%
שדרגו את המנוי 58,624 0.24%
שדרגו את המנוי 22,839 0.09%
שדרגו את המנוי 20,918 0.08%
שדרגו את המנוי 20,000 0.08%
שדרגו את המנוי 18,040 0.07%
שדרגו את המנוי 13,193 0.05%
שדרגו את המנוי 11,419 0.05%
שדרגו את המנוי 10,318 0.04%
שדרגו את המנוי 7,100 0.03%
שדרגו את המנוי 6,400 0.03%
שדרגו את המנוי 1,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,321,284 13.43%
מגדל 1,797,650 7.27%
ילין לפידות 628,292 2.54%
הירשמו לצפייה 524,206 2.12%
הירשמו לצפייה 151,754 0.61%
הירשמו לצפייה 99,626 0.40%
שדרגו את המנוי 44,847 0.18%
שדרגו את המנוי 41,299 0.17%
שדרגו את המנוי 10,558 0.04%
שדרגו את המנוי 9,471 0.04%
שדרגו את המנוי 7,451 0.03%
שדרגו את המנוי 4,958 0.02%
שדרגו את המנוי 1,172 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית