תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארגמן

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אי.בי.אי. 42,975 50,896 7,921  18.43%
מור 480,504 485,827 5,323  1.11%
הירשמו לצפייה 12,396 16,597 4,201  33.89%
הירשמו לצפייה 13,258 13,284 26  0.20%
הירשמו לצפייה 5,815 5,688 -127  -2.18%
שדרגו את המנוי 131,109 128,310 -2,799  -2.13%
שדרגו את המנוי 113,618 110,159 -3,459  -3.04%
שדרגו את המנוי 351,862 345,360 -6,502  -1.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,471

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,887

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 30,636 44,847 14,211  46.39%
אי.בי.אי. 990 1,172 182  18.38%
הירשמו לצפייה 151,685 151,754 69  0.05%
הירשמו לצפייה 524,364 524,206 -158  -0.03%
הירשמו לצפייה 633,339 628,292 -5,047  -0.80%
שדרגו את המנוי 60,299 41,299 -19,000  -31.51%
שדרגו את המנוי 49,002 7,451 -41,551  -84.79%
שדרגו את המנוי 1,909,960 1,797,650 -112,313  -5.88%
שדרגו את המנוי 205,396 10,558 -194,838  -94.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,462

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -372,907

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,471
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,887
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,462
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -372,907
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,747,694 7.07%
ילין לפידות 540,835 2.19%
מור 485,827 1.96%
הירשמו לצפייה 345,360 1.40%
הירשמו לצפייה 128,310 0.52%
הירשמו לצפייה 110,159 0.45%
שדרגו את המנוי 50,896 0.21%
שדרגו את המנוי 20,000 0.08%
שדרגו את המנוי 16,597 0.07%
שדרגו את המנוי 13,987 0.06%
שדרגו את המנוי 13,284 0.05%
שדרגו את המנוי 9,038 0.04%
שדרגו את המנוי 7,100 0.03%
שדרגו את המנוי 5,688 0.02%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,321,284 13.43%
מגדל 1,797,650 7.27%
ילין לפידות 628,292 2.54%
הירשמו לצפייה 524,206 2.12%
הירשמו לצפייה 151,754 0.61%
הירשמו לצפייה 99,626 0.40%
שדרגו את המנוי 44,847 0.18%
שדרגו את המנוי 41,299 0.17%
שדרגו את המנוי 10,558 0.04%
שדרגו את המנוי 9,471 0.04%
שדרגו את המנוי 7,451 0.03%
שדרגו את המנוי 4,958 0.02%
שדרגו את המנוי 1,172 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית