תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארגמן

ענף: תעשיה
תת-ענף: אופנה והלבשה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
הראל 11,829 25,194 13,365  112.99%
אי.בי.אי. 58,077 69,509 11,432  19.68%
הירשמו לצפייה 20,000 29,067 9,067  45.34%
הירשמו לצפייה 18,000 25,600 7,600  42.22%
הירשמו לצפייה 17,190 21,414 4,224  24.57%
שדרגו את המנוי 25,841 28,984 3,143  12.16%
שדרגו את המנוי 1,400 3,844 2,444  174.57%
שדרגו את המנוי 18,040 20,004 1,964  10.89%
שדרגו את המנוי 7,100 7,900 800  11.27%
שדרגו את המנוי 11,494 11,748 254  2.21%
שדרגו את המנוי 481,224 478,565 -2,659  -0.55%
שדרגו את המנוי 124,295 119,423 -4,872  -3.92%
שדרגו את המנוי 22,839 14,304 -8,535  -37.37%
שדרגו את המנוי 331,596 321,500 -10,096  -3.04%
שדרגו את המנוי 477,201 461,831 -15,370  -3.22%
שדרגו את המנוי 99,878 80,944 -18,934  -18.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,293

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -60,466

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 7,451 49,002 41,551  557.66%
אנליסט 151,754 152,708 954  0.63%
הירשמו לצפייה 44,847 43,534 -1,313  -2.93%
הירשמו לצפייה 9,471 6,249 -3,222  -34.02%
הירשמו לצפייה 10,558 372 -10,186  -96.48%
שדרגו את המנוי 628,292 607,150 -21,142  -3.36%
שדרגו את המנוי 1,797,650 1,629,200 -168,451  -9.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,505

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -204,314

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 54,293
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -60,466
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 42,505
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -204,314
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,740,452 7.04%
מור 478,565 1.94%
ילין לפידות 461,831 1.87%
הירשמו לצפייה 321,500 1.30%
הירשמו לצפייה 119,423 0.48%
הירשמו לצפייה 80,944 0.33%
שדרגו את המנוי 69,509 0.28%
שדרגו את המנוי 29,067 0.12%
שדרגו את המנוי 28,984 0.12%
שדרגו את המנוי 25,600 0.10%
שדרגו את המנוי 25,194 0.10%
שדרגו את המנוי 21,414 0.09%
שדרגו את המנוי 20,004 0.08%
שדרגו את המנוי 19,448 0.08%
שדרגו את המנוי 14,304 0.06%
שדרגו את המנוי 11,748 0.05%
שדרגו את המנוי 7,900 0.03%
שדרגו את המנוי 3,844 0.02%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,302,564 13.35%
מגדל 1,629,200 6.59%
ילין לפידות 607,150 2.46%
הירשמו לצפייה 524,206 2.12%
הירשמו לצפייה 152,708 0.62%
הירשמו לצפייה 121,233 0.49%
שדרגו את המנוי 99,626 0.40%
שדרגו את המנוי 49,002 0.20%
שדרגו את המנוי 43,534 0.18%
שדרגו את המנוי 41,299 0.17%
שדרגו את המנוי 22,120 0.09%
שדרגו את המנוי 6,249 0.03%
שדרגו את המנוי 4,958 0.02%
שדרגו את המנוי 907 < 0.01%
שדרגו את המנוי 372 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית