תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 10,812 36,479 25,667  237.39%
מיטב דש 11,257 14,659 3,402  30.22%
הירשמו לצפייה 5,020 4,986 -34  -0.68%
הירשמו לצפייה 4,539 3,981 -558  -12.29%
הירשמו לצפייה 39,685 38,304 -1,381  -3.48%
שדרגו את המנוי 4,632 1,969 -2,663  -57.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,069

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,636

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 1,125 553 -572  -50.84%
הפניקס 110,597 21,218 -89,379  -80.82%
הירשמו לצפייה 521,651 110 -521,541  -99.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -611,492

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,069
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,636
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -611,492
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 117,714 0.72%
אלטשולר - שחם 38,304 0.23%
מגדל 36,479 0.22%
הירשמו לצפייה 14,659 0.09%
הירשמו לצפייה 10,224 0.06%
הירשמו לצפייה 6,565 0.04%
שדרגו את המנוי 4,986 0.03%
שדרגו את המנוי 3,981 0.02%
שדרגו את המנוי 1,969 0.01%
שדרגו את המנוי 422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,410 0.19%
הפניקס 21,218 0.13%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 9,204 0.06%
הירשמו לצפייה 553 < 0.01%
הירשמו לצפייה 325 < 0.01%
הירשמו לצפייה 110 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית