תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אלטרנטיב בית השקעות 78 8 -70  -89.74%
אי.בי.אי. 27,030 26,634 -396  -1.47%
הירשמו לצפייה 2,996 2,579 -417  -13.92%
הירשמו לצפייה 40,648 39,984 -664  -1.63%
הירשמו לצפייה 93,484 82,458 -11,026  -11.79%
שדרגו את המנוי 109,306 95,759 -13,547  -12.39%
שדרגו את המנוי 76,304 50,966 -25,338  -33.21%
שדרגו את המנוי 90,718 64,075 -26,643  -29.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,101

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 1,230,820 1,625,310 394,497  32.05%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 132,931 509,863 376,932  283.55%
הירשמו לצפייה 53,218 104,630 51,412  96.61%
הירשמו לצפייה 112,004 132,549 20,545  18.34%
הירשמו לצפייה 54,438 67,654 13,216  24.28%
שדרגו את המנוי 15,565 22,587 7,022  45.11%
שדרגו את המנוי 44,296 49,427 5,131  11.58%
שדרגו את המנוי 81,637 84,849 3,212  3.93%
שדרגו את המנוי 29,552 32,543 2,991  10.12%
שדרגו את המנוי 3,556 5,443 1,887  53.07%
שדרגו את המנוי 2,627 3,767 1,140  43.40%
שדרגו את המנוי 5,901 6,580 679  11.51%
שדרגו את המנוי 12,669 12,970 301  2.38%
שדרגו את המנוי 630,624 630,858 234  0.04%
שדרגו את המנוי 70,155 70,272 117  0.17%
שדרגו את המנוי 36,399 36,328 -71  -0.20%
שדרגו את המנוי 2,537,280 2,537,050 -231  -0.01%
שדרגו את המנוי 5,656 4,727 -929  -16.43%
שדרגו את המנוי 14,604 13,531 -1,073  -7.35%
שדרגו את המנוי 841,100 834,750 -6,350  -0.75%
שדרגו את המנוי 30,486 21,686 -8,800  -28.87%
שדרגו את המנוי 9,937 30 -9,907  -99.70%
שדרגו את המנוי 34,676 24,376 -10,300  -29.70%
שדרגו את המנוי 26,150 14,944 -11,206  -42.85%
שדרגו את המנוי 105,276 13,999 -91,277  -86.70%
שדרגו את המנוי 389,595 118,371 -271,224  -69.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 879,316

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -411,368

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -78,101
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 879,316
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -411,368
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 509,628 3.11%
אלטשולר - שחם 120,239 0.73%
פסגות 95,759 0.58%
הירשמו לצפייה 82,458 0.50%
הירשמו לצפייה 64,075 0.39%
הירשמו לצפייה 50,966 0.31%
שדרגו את המנוי 39,984 0.24%
שדרגו את המנוי 26,634 0.16%
שדרגו את המנוי 25,131 0.15%
שדרגו את המנוי 2,579 0.02%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,184,932 43.87%
מנורה 2,537,050 15.49%
הראל 1,625,310 9.92%
הירשמו לצפייה 834,750 5.10%
הירשמו לצפייה 630,858 3.85%
הירשמו לצפייה 509,863 3.11%
שדרגו את המנוי 132,549 0.81%
שדרגו את המנוי 118,371 0.72%
שדרגו את המנוי 104,630 0.64%
שדרגו את המנוי 84,849 0.52%
שדרגו את המנוי 70,272 0.43%
שדרגו את המנוי 67,654 0.41%
שדרגו את המנוי 49,427 0.30%
שדרגו את המנוי 38,395 0.23%
שדרגו את המנוי 38,278 0.23%
שדרגו את המנוי 36,328 0.22%
שדרגו את המנוי 32,543 0.20%
שדרגו את המנוי 27,764 0.17%
שדרגו את המנוי 24,376 0.15%
שדרגו את המנוי 22,587 0.14%
שדרגו את המנוי 21,686 0.13%
שדרגו את המנוי 17,546 0.11%
שדרגו את המנוי 16,775 0.10%
שדרגו את המנוי 15,383 0.09%
שדרגו את המנוי 14,944 0.09%
שדרגו את המנוי 13,999 0.09%
שדרגו את המנוי 13,531 0.08%
שדרגו את המנוי 12,970 0.08%
שדרגו את המנוי 12,866 0.08%
שדרגו את המנוי 9,069 0.06%
שדרגו את המנוי 9,061 0.06%
שדרגו את המנוי 8,561 0.05%
שדרגו את המנוי 6,580 0.04%
שדרגו את המנוי 6,024 0.04%
שדרגו את המנוי 5,443 0.03%
שדרגו את המנוי 4,727 0.03%
שדרגו את המנוי 3,767 0.02%
שדרגו את המנוי 3,756 0.02%
שדרגו את המנוי 2,357 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית