תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקויטל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אקסיומה 4,652 5,153 501  10.77%
אי.בי.אי. 5,274 5,211 -63  -1.19%
הירשמו לצפייה 136 55 -81  -59.56%
הירשמו לצפייה 11,137 11,028 -109  -0.98%
הירשמו לצפייה 4,981 4,853 -128  -2.57%
שדרגו את המנוי 4,711 4,551 -160  -3.40%
שדרגו את המנוי 12,839 11,994 -845  -6.58%
שדרגו את המנוי 44,961 42,899 -2,062  -4.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 501

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,448

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 1,125 553 -572  -50.84%
הפניקס 110,597 21,218 -89,379  -80.82%
הירשמו לצפייה 521,651 110 -521,541  -99.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -611,492

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 501
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,448
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -611,492
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 96,490 0.59%
אלטשולר - שחם 42,899 0.26%
מיטב דש 11,994 0.07%
הירשמו לצפייה 11,028 0.07%
הירשמו לצפייה 10,224 0.06%
הירשמו לצפייה 5,211 0.03%
שדרגו את המנוי 5,153 0.03%
שדרגו את המנוי 4,853 0.03%
שדרגו את המנוי 4,551 0.03%
שדרגו את המנוי 422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,410 0.19%
הפניקס 21,218 0.13%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 9,204 0.06%
הירשמו לצפייה 553 < 0.01%
הירשמו לצפייה 325 < 0.01%
הירשמו לצפייה 110 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית