תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 374,980 393,378 18,398  4.91%
מיטב דש 112,504 112,996 492  0.44%
הירשמו לצפייה 9,710 9,569 -141  -1.45%
הירשמו לצפייה 411,815 411,643 -172  -0.04%
הירשמו לצפייה 8,430 8,100 -330  -3.91%
שדרגו את המנוי 29,309 28,799 -510  -1.74%
שדרגו את המנוי 7,583 7,063 -520  -6.86%
שדרגו את המנוי 9,501 8,317 -1,184  -12.46%
שדרגו את המנוי 48,505 47,296 -1,209  -2.49%
שדרגו את המנוי 158,507 156,618 -1,889  -1.19%
שדרגו את המנוי 46,318 42,263 -4,055  -8.75%
שדרגו את המנוי 29,316 22,532 -6,784  -23.14%
שדרגו את המנוי 324,098 309,517 -14,581  -4.50%
שדרגו את המנוי 60,870 39,816 -21,054  -34.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,890

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,429

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
פסגות 1,169,880 1,194,030 24,152  2.06%
רעות 9,864 28,272 18,408  186.62%
הירשמו לצפייה 5,266 7,040 1,774  33.69%
הירשמו לצפייה 192,484 194,220 1,736  0.90%
הירשמו לצפייה 67,788 68,792 1,004  1.48%
שדרגו את המנוי 193,540 194,284 744  0.38%
שדרגו את המנוי 572,955 573,393 438  0.08%
שדרגו את המנוי 1,468 1,736 268  18.26%
שדרגו את המנוי 20,708 20,883 175  0.85%
שדרגו את המנוי 32,722 32,810 88  0.27%
שדרגו את המנוי 18,074 18,016 -58  -0.32%
שדרגו את המנוי 12,468 12,395 -73  -0.59%
שדרגו את המנוי 19,445 19,200 -245  -1.26%
שדרגו את המנוי 10,536 10,059 -477  -4.53%
שדרגו את המנוי 114,646 114,133 -513  -0.45%
שדרגו את המנוי 8,361 5,251 -3,110  -37.20%
שדרגו את המנוי 12,648 9,513 -3,135  -24.79%
שדרגו את המנוי 8,298 4,338 -3,960  -47.72%
שדרגו את המנוי 15,184 9,958 -5,226  -34.42%
שדרגו את המנוי 2,207,790 2,202,200 -5,584  -0.25%
שדרגו את המנוי 135,507 128,505 -7,002  -5.17%
שדרגו את המנוי 37,196 18,598 -18,598  -50.00%
שדרגו את המנוי 455,265 436,424 -18,841  -4.14%
שדרגו את המנוי 38,359 400 -37,959  -98.96%
שדרגו את המנוי 121,033 61,122 -59,911  -49.50%
שדרגו את המנוי 809,430 675,864 -133,566  -16.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,787

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -298,258

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,890
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -52,429
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 48,787
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -298,258
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,607,272 5.64%
מור 411,643 1.44%
פסגות 393,378 1.38%
הירשמו לצפייה 309,517 1.09%
הירשמו לצפייה 156,618 0.55%
הירשמו לצפייה 112,996 0.40%
שדרגו את המנוי 47,296 0.17%
שדרגו את המנוי 42,263 0.15%
שדרגו את המנוי 39,816 0.14%
שדרגו את המנוי 28,799 0.10%
שדרגו את המנוי 22,532 0.08%
שדרגו את המנוי 9,569 0.03%
שדרגו את המנוי 8,317 0.03%
שדרגו את המנוי 8,100 0.03%
שדרגו את המנוי 7,063 0.02%
שדרגו את המנוי 4,639 0.02%
שדרגו את המנוי 1,591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,214,087 21.81%
כלל 2,202,200 7.73%
פסגות 1,194,030 4.19%
הירשמו לצפייה 675,864 2.37%
הירשמו לצפייה 573,393 2.01%
הירשמו לצפייה 436,424 1.53%
שדרגו את המנוי 194,284 0.68%
שדרגו את המנוי 194,220 0.68%
שדרגו את המנוי 128,505 0.45%
שדרגו את המנוי 114,133 0.40%
שדרגו את המנוי 68,792 0.24%
שדרגו את המנוי 68,120 0.24%
שדרגו את המנוי 61,122 0.21%
שדרגו את המנוי 32,810 0.12%
שדרגו את המנוי 28,272 0.10%
שדרגו את המנוי 20,883 0.07%
שדרגו את המנוי 19,200 0.07%
שדרגו את המנוי 18,615 0.07%
שדרגו את המנוי 18,598 0.07%
שדרגו את המנוי 18,016 0.06%
שדרגו את המנוי 14,595 0.05%
שדרגו את המנוי 13,488 0.05%
שדרגו את המנוי 12,395 0.04%
שדרגו את המנוי 12,292 0.04%
שדרגו את המנוי 10,059 0.04%
שדרגו את המנוי 9,958 0.03%
שדרגו את המנוי 9,513 0.03%
שדרגו את המנוי 8,348 0.03%
שדרגו את המנוי 7,040 0.02%
שדרגו את המנוי 6,376 0.02%
שדרגו את המנוי 5,564 0.02%
שדרגו את המנוי 5,251 0.02%
שדרגו את המנוי 5,068 0.02%
שדרגו את המנוי 4,338 0.02%
שדרגו את המנוי 3,474 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 0.01%
שדרגו את המנוי 2,940 0.01%
שדרגו את המנוי 2,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,736 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית