תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אילים 3,488,680 5,040,610 1,551,930  44.48%
אי.בי.אי. 49,274,200 49,941,000 666,732  1.35%
הירשמו לצפייה 745,784 975,784 230,000  30.84%
הירשמו לצפייה 3,846,370 4,046,370 200,000  5.20%
הירשמו לצפייה 1,956,170 1,981,290 25,121  1.28%
שדרגו את המנוי 127,766 0 -127,766  -100.00%
שדרגו את המנוי 12,352,100 12,006,200 -345,930  -2.80%
שדרגו את המנוי 73,307,400 72,812,100 -495,320  -0.68%
שדרגו את המנוי 29,626,800 28,506,700 -1,120,100  -3.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,673,783

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,089,116

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 16,263,100 31,418,800 15,155,700  93.19%
מיטב דש 55,254,800 60,451,800 5,196,980  9.41%
הירשמו לצפייה 38,603,200 39,607,200 1,003,960  2.60%
הירשמו לצפייה 43,306,800 43,314,600 7,724  0.02%
הירשמו לצפייה 1,269,020 1,241,540 -27,483  -2.17%
שדרגו את המנוי 21,632,900 21,222,200 -410,730  -1.90%
שדרגו את המנוי 28,531,800 27,516,700 -1,015,070  -3.56%
שדרגו את המנוי 2,582,160 872,093 -1,710,070  -66.23%
שדרגו את המנוי 70,724,900 28,963,500 -41,761,400  -59.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,364,364

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,924,753

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,673,783
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,089,116
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 21,364,364
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,924,753
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 218,496,589 16.67%
מגדל 72,812,100 5.55%
אי.בי.אי. 49,941,000 3.81%
הירשמו לצפייה 32,028,400 2.44%
הירשמו לצפייה 28,506,700 2.17%
הירשמו לצפייה 12,006,200 0.92%
שדרגו את המנוי 9,591,230 0.73%
שדרגו את המנוי 5,040,610 0.38%
שדרגו את המנוי 4,046,370 0.31%
שדרגו את המנוי 1,981,290 0.15%
שדרגו את המנוי 1,527,920 0.12%
שדרגו את המנוי 975,784 0.07%
שדרגו את המנוי 33,166 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,819 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 276,218,635 21.07%
מיטב דש 60,451,800 4.61%
מנורה 43,314,600 3.30%
הירשמו לצפייה 39,607,200 3.02%
הירשמו לצפייה 31,418,800 2.40%
הירשמו לצפייה 28,963,500 2.21%
שדרגו את המנוי 27,516,700 2.10%
שדרגו את המנוי 21,222,200 1.62%
שדרגו את המנוי 19,097,200 1.46%
שדרגו את המנוי 1,241,540 0.09%
שדרגו את המנוי 1,225,160 0.09%
שדרגו את המנוי 872,093 0.07%
שדרגו את המנוי 655,767 0.05%
שדרגו את המנוי 632,074 0.05%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
       
משקיע/ה
חברה ציבורית