תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מיטב דש 23,835,900 23,954,700 118,816  0.50%
אלטרנטיב בית השקעות 119,910 113,543 -6,367  -5.31%
הירשמו לצפייה 958,947 917,772 -41,175  -4.29%
הירשמו לצפייה 1,527,920 1,462,320 -65,606  -4.29%
הירשמו לצפייה 2,098,120 2,008,420 -89,705  -4.28%
שדרגו את המנוי 5,192,260 4,944,910 -247,354  -4.76%
שדרגו את המנוי 4,046,370 3,778,170 -268,198  -6.63%
שדרגו את המנוי 9,591,230 9,179,400 -411,826  -4.29%
שדרגו את המנוי 11,850,200 11,341,300 -508,819  -4.29%
שדרגו את המנוי 32,073,000 30,695,900 -1,377,150  -4.29%
שדרגו את המנוי 66,975,200 64,666,300 -2,308,940  -3.45%
שדרגו את המנוי 59,691,300 55,899,900 -3,791,400  -6.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 118,816

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,116,540

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 31,418,800 40,149,800 8,730,980  27.79%
הפניקס 39,607,200 40,128,000 520,844  1.31%
הירשמו לצפייה 60,451,800 60,520,600 68,732  0.11%
הירשמו לצפייה 1,241,540 1,255,880 14,340  1.16%
הירשמו לצפייה 43,314,600 43,292,000 -22,560  -0.05%
שדרגו את המנוי 27,516,700 26,569,100 -947,686  -3.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,334,896

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -970,246

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 118,816
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,116,540
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,334,896
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -970,246
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 209,022,475 15.94%
מגדל 64,666,300 4.93%
אי.בי.אי. 55,899,900 4.26%
הירשמו לצפייה 30,695,900 2.34%
הירשמו לצפייה 23,954,700 1.83%
הירשמו לצפייה 11,341,300 0.87%
שדרגו את המנוי 9,179,400 0.70%
שדרגו את המנוי 4,944,910 0.38%
שדרגו את המנוי 3,778,170 0.29%
שדרגו את המנוי 2,008,420 0.15%
שדרגו את המנוי 1,462,320 0.11%
שדרגו את המנוי 917,772 0.07%
שדרגו את המנוי 113,543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,840 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 254,747,782 19.43%
מיטב דש 60,520,600 4.62%
מנורה 43,292,000 3.30%
הירשמו לצפייה 40,149,800 3.06%
הירשמו לצפייה 40,128,000 3.06%
הירשמו לצפייה 26,569,100 2.03%
שדרגו את המנוי 21,222,200 1.62%
שדרגו את המנוי 19,097,200 1.46%
שדרגו את המנוי 1,255,880 0.10%
שדרגו את המנוי 1,225,160 0.09%
שדרגו את המנוי 655,767 0.05%
שדרגו את המנוי 632,074 0.05%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית