תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 05.06.2020 05.06.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
פסגות 632,074 604,935 -27,139  -4.29%
תעשייה אווירית 655,767 627,609 -28,158  -4.29%
הירשמו לצפייה 1,225,160 1,172,550 -52,605  -4.29%
הירשמו לצפייה 1,255,880 1,185,830 -70,055  -5.58%
הירשמו לצפייה 19,097,200 18,277,200 -819,994  -4.29%
שדרגו את המנוי 21,222,200 20,311,000 -911,234  -4.29%
שדרגו את המנוי 40,128,000 38,995,300 -1,132,710  -2.82%
שדרגו את המנוי 40,149,800 38,537,900 -1,611,940  -4.01%
שדרגו את המנוי 26,569,100 24,763,700 -1,805,310  -6.80%
שדרגו את המנוי 43,292,000 41,437,700 -1,854,330  -4.28%
שדרגו את המנוי 60,520,600 57,921,900 -2,598,620  -4.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,912,095

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,912,095
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 243,835,625 18.60%
מיטב דש 57,921,900 4.42%
מנורה 41,437,700 3.16%
הירשמו לצפייה 38,995,300 2.97%
הירשמו לצפייה 38,537,900 2.94%
הירשמו לצפייה 24,763,700 1.89%
שדרגו את המנוי 20,311,000 1.55%
שדרגו את המנוי 18,277,200 1.39%
שדרגו את המנוי 1,185,830 0.09%
שדרגו את המנוי 1,172,550 0.09%
שדרגו את המנוי 627,609 0.05%
שדרגו את המנוי 604,935 0.05%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית