תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפקון החזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אושן 54,100 56,945 2,845  5.26%
פורטה 806 2,695 1,889  234.37%
הירשמו לצפייה 8,750 9,050 300  3.43%
הירשמו לצפייה 27,235 27,331 96  0.35%
הירשמו לצפייה 38,151 38,159 8  0.02%
שדרגו את המנוי 2,577 2,572 -5  -0.19%
שדרגו את המנוי 11,395 11,379 -16  -0.14%
שדרגו את המנוי 19,398 19,367 -31  -0.16%
שדרגו את המנוי 24,059 24,005 -54  -0.22%
שדרגו את המנוי 111,701 111,560 -141  -0.13%
שדרגו את המנוי 940 705 -235  -25.00%
שדרגו את המנוי 3,275 3,000 -275  -8.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,138

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -757

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 17,938 21,977 4,039  22.52%
הפניקס 7,294 10,670 3,376  46.28%
הירשמו לצפייה 278,259 278,472 213  0.08%
הירשמו לצפייה 1,631 1,610 -21  -1.29%
הירשמו לצפייה 1,288 1,250 -38  -2.95%
שדרגו את המנוי 5,117 4,885 -232  -4.53%
שדרגו את המנוי 17,039 16,089 -950  -5.58%
שדרגו את המנוי 40,044 38,468 -1,576  -3.94%
שדרגו את המנוי 218,986 215,821 -3,165  -1.45%
שדרגו את המנוי 274,251 265,901 -8,350  -3.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,628

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,332

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,138
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -757
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,628
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,332
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 415,431 9.07%
הראל 111,560 2.44%
אלטשולר - שחם 107,208 2.34%
הירשמו לצפייה 56,945 1.24%
הירשמו לצפייה 38,159 0.83%
הירשמו לצפייה 27,331 0.60%
שדרגו את המנוי 24,005 0.52%
שדרגו את המנוי 19,367 0.42%
שדרגו את המנוי 11,379 0.25%
שדרגו את המנוי 9,050 0.20%
שדרגו את המנוי 3,000 0.07%
שדרגו את המנוי 2,695 0.06%
שדרגו את המנוי 2,572 0.06%
שדרגו את המנוי 1,000 0.02%
שדרגו את המנוי 705 0.02%
שדרגו את המנוי 384 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 855,435 18.68%
מנורה 278,472 6.08%
מגדל 265,901 5.81%
הירשמו לצפייה 215,821 4.71%
הירשמו לצפייה 38,468 0.84%
הירשמו לצפייה 21,977 0.48%
שדרגו את המנוי 16,089 0.35%
שדרגו את המנוי 10,670 0.23%
שדרגו את המנוי 4,885 0.11%
שדרגו את המנוי 1,610 0.04%
שדרגו את המנוי 1,250 0.03%
שדרגו את המנוי 292 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפקון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו ב-12.5% לעומת 2013 והסתכמו בכ-1.19 מיליארד שקל; הרווח הנקי זינק ב-67% ועמד על 43.2 מיליון שקל. נכון לסוף דצמבר 2014, צבר ההזמנות של החברה עמד על שיא של 1.28 מיליארד שקל - עלייה של 30% לעומת צבר ההזמנות בסוף שנת 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפקון בניהולו של ג'רי שנירר זכתה במכרז להתקנת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק בהיקף של כ-65 מיליון שקל, שיתפרס על פני כמה שנים. בהתאם לתנאי המכרז, הלקוח רשאי להזמין רק חלק מרכיבי ההזמנה. #ג'רי_שנירר #מדי_מים #מכרז
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית