תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אפקון החזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 15,523 34,050 18,527  119.35%
פסגות 37,465 38,199 734  1.96%
הירשמו לצפייה 29,156 29,436 280  0.96%
הירשמו לצפייה 1,943 1,993 50  2.57%
הירשמו לצפייה 159 204 45  28.30%
שדרגו את המנוי 2,178 2,143 -35  -1.61%
שדרגו את המנוי 3,262 2,940 -322  -9.87%
שדרגו את המנוי 18,562 16,872 -1,690  -9.10%
שדרגו את המנוי 42,623 40,623 -2,000  -4.69%
שדרגו את המנוי 7,622 5,512 -2,110  -27.68%
שדרגו את המנוי 5,382 3,015 -2,367  -43.98%
שדרגו את המנוי 8,709 5,771 -2,938  -33.74%
שדרגו את המנוי 100,728 94,983 -5,745  -5.70%
שדרגו את המנוי 49,290 38,760 -10,530  -21.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,636

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,737

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 247,406 252,076 4,670  1.89%
הראל 38,581 40,123 1,542  4.00%
הירשמו לצפייה 12,588 13,404 816  6.48%
הירשמו לצפייה 278,802 278,831 29  0.01%
הירשמו לצפייה 1,506 1,489 -17  -1.13%
שדרגו את המנוי 4,533 4,515 -18  -0.40%
שדרגו את המנוי 4,292 210 -4,082  -95.11%
שדרגו את המנוי 215,843 208,020 -7,823  -3.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,057

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,940

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,636
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,737
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,057
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,940
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 323,050 7.05%
הראל 94,983 2.07%
אלטשולר - שחם 40,623 0.89%
הירשמו לצפייה 38,760 0.85%
הירשמו לצפייה 38,199 0.83%
הירשמו לצפייה 34,050 0.74%
שדרגו את המנוי 29,436 0.64%
שדרגו את המנוי 16,872 0.37%
שדרגו את המנוי 6,024 0.13%
שדרגו את המנוי 5,771 0.13%
שדרגו את המנוי 5,512 0.12%
שדרגו את המנוי 3,015 0.07%
שדרגו את המנוי 2,940 0.06%
שדרגו את המנוי 2,143 0.05%
שדרגו את המנוי 1,993 0.04%
שדרגו את המנוי 1,250 0.03%
שדרגו את המנוי 1,020 0.02%
שדרגו את המנוי 204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 168 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 833,479 18.20%
מנורה 278,831 6.09%
מגדל 252,076 5.50%
הירשמו לצפייה 208,020 4.54%
הירשמו לצפייה 40,123 0.88%
הירשמו לצפייה 18,722 0.41%
שדרגו את המנוי 16,089 0.35%
שדרגו את המנוי 13,404 0.29%
שדרגו את המנוי 4,515 0.10%
שדרגו את המנוי 1,489 0.03%
שדרגו את המנוי 210 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפקון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו ב-12.5% לעומת 2013 והסתכמו בכ-1.19 מיליארד שקל; הרווח הנקי זינק ב-67% ועמד על 43.2 מיליון שקל. נכון לסוף דצמבר 2014, צבר ההזמנות של החברה עמד על שיא של 1.28 מיליארד שקל - עלייה של 30% לעומת צבר ההזמנות בסוף שנת 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפקון בניהולו של ג'רי שנירר זכתה במכרז להתקנת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק בהיקף של כ-65 מיליון שקל, שיתפרס על פני כמה שנים. בהתאם לתנאי המכרז, הלקוח רשאי להזמין רק חלק מרכיבי ההזמנה. #ג'רי_שנירר #מדי_מים #מכרז
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית