תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפקון החזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אילים 2,458 11,047 8,589  349.43%
פסגות 37,094 37,535 441  1.19%
הירשמו לצפייה 151,378 151,801 423  0.28%
הירשמו לצפייה 496 614 118  23.79%
הירשמו לצפייה 28,756 28,792 36  0.13%
שדרגו את המנוי 18,696 18,577 -119  -0.64%
שדרגו את המנוי 113,924 113,755 -169  -0.15%
שדרגו את המנוי 2,412 2,221 -191  -7.92%
שדרגו את המנוי 7,035 6,800 -235  -3.34%
שדרגו את המנוי 16,146 15,612 -534  -3.31%
שדרגו את המנוי 8,062 7,386 -676  -8.39%
שדרגו את המנוי 66,600 60,280 -6,320  -9.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,607

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,244

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אינפיניטי 1,250 1,680 430  34.40%
מנורה 278,472 278,802 330  0.12%
הירשמו לצפייה 38,468 38,581 113  0.29%
הירשמו לצפייה 215,821 215,843 22  0.01%
הירשמו לצפייה 10,670 10,587 -83  -0.78%
שדרגו את המנוי 1,610 1,506 -104  -6.46%
שדרגו את המנוי 4,885 4,533 -352  -7.21%
שדרגו את המנוי 265,901 247,406 -18,495  -6.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 895

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,034

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,607
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,244
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 895
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,034
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 466,105 10.18%
אלטשולר - שחם 151,801 3.31%
הראל 113,755 2.48%
הירשמו לצפייה 60,280 1.32%
הירשמו לצפייה 37,535 0.82%
הירשמו לצפייה 28,792 0.63%
שדרגו את המנוי 18,577 0.41%
שדרגו את המנוי 15,612 0.34%
שדרגו את המנוי 11,047 0.24%
שדרגו את המנוי 9,009 0.20%
שדרגו את המנוי 7,386 0.16%
שדרגו את המנוי 6,800 0.15%
שדרגו את המנוי 2,605 0.06%
שדרגו את המנוי 2,221 0.05%
שדרגו את המנוי 614 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 815,319 17.80%
מנורה 278,802 6.09%
מגדל 247,406 5.40%
הירשמו לצפייה 215,843 4.71%
הירשמו לצפייה 38,581 0.84%
הירשמו לצפייה 16,089 0.35%
שדרגו את המנוי 10,587 0.23%
שדרגו את המנוי 4,533 0.10%
שדרגו את המנוי 1,680 0.04%
שדרגו את המנוי 1,506 0.03%
שדרגו את המנוי 292 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפקון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו ב-12.5% לעומת 2013 והסתכמו בכ-1.19 מיליארד שקל; הרווח הנקי זינק ב-67% ועמד על 43.2 מיליון שקל. נכון לסוף דצמבר 2014, צבר ההזמנות של החברה עמד על שיא של 1.28 מיליארד שקל - עלייה של 30% לעומת צבר ההזמנות בסוף שנת 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפקון בניהולו של ג'רי שנירר זכתה במכרז להתקנת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק בהיקף של כ-65 מיליון שקל, שיתפרס על פני כמה שנים. בהתאם לתנאי המכרז, הלקוח רשאי להזמין רק חלק מרכיבי ההזמנה. #ג'רי_שנירר #מדי_מים #מכרז
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית