תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפקון החזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 107,233 135,779 28,546  26.62%
אושן 60,975 62,290 1,315  2.16%
הירשמו לצפייה 112,595 113,689 1,094  0.97%
הירשמו לצפייה 2,750 3,116 366  13.31%
הירשמו לצפייה 27,783 27,943 160  0.58%
שדרגו את המנוי 16,790 16,728 -62  -0.37%
שדרגו את המנוי 2,695 2,605 -90  -3.34%
שדרגו את המנוי 384 284 -100  -26.04%
שדרגו את המנוי 2,556 2,448 -108  -4.23%
שדרגו את המנוי 11,286 11,157 -129  -1.14%
שדרגו את המנוי 7,361 7,142 -219  -2.98%
שדרגו את המנוי 38,141 37,735 -406  -1.06%
שדרגו את המנוי 19,272 18,753 -519  -2.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,481

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,633

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 17,938 21,977 4,039  22.52%
הפניקס 7,294 10,670 3,376  46.28%
הירשמו לצפייה 278,259 278,472 213  0.08%
הירשמו לצפייה 1,631 1,610 -21  -1.29%
הירשמו לצפייה 1,288 1,250 -38  -2.95%
שדרגו את המנוי 5,117 4,885 -232  -4.53%
שדרגו את המנוי 17,039 16,089 -950  -5.58%
שדרגו את המנוי 40,044 38,468 -1,576  -3.94%
שדרגו את המנוי 218,986 215,821 -3,165  -1.45%
שדרגו את המנוי 274,251 265,901 -8,350  -3.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,628

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,332

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 31,481
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,633
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,628
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,332
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 449,323 9.81%
אלטשולר - שחם 135,779 2.96%
הראל 113,689 2.48%
הירשמו לצפייה 62,290 1.36%
הירשמו לצפייה 37,735 0.82%
הירשמו לצפייה 27,943 0.61%
שדרגו את המנוי 18,753 0.41%
שדרגו את המנוי 16,728 0.37%
שדרגו את המנוי 11,157 0.24%
שדרגו את המנוי 9,150 0.20%
שדרגו את המנוי 7,142 0.16%
שדרגו את המנוי 3,116 0.07%
שדרגו את המנוי 2,605 0.06%
שדרגו את המנוי 2,448 0.05%
שדרגו את המנוי 433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 284 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 855,435 18.68%
מנורה 278,472 6.08%
מגדל 265,901 5.81%
הירשמו לצפייה 215,821 4.71%
הירשמו לצפייה 38,468 0.84%
הירשמו לצפייה 21,977 0.48%
שדרגו את המנוי 16,089 0.35%
שדרגו את המנוי 10,670 0.23%
שדרגו את המנוי 4,885 0.11%
שדרגו את המנוי 1,610 0.04%
שדרגו את המנוי 1,250 0.03%
שדרגו את המנוי 292 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפקון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו ב-12.5% לעומת 2013 והסתכמו בכ-1.19 מיליארד שקל; הרווח הנקי זינק ב-67% ועמד על 43.2 מיליון שקל. נכון לסוף דצמבר 2014, צבר ההזמנות של החברה עמד על שיא של 1.28 מיליארד שקל - עלייה של 30% לעומת צבר ההזמנות בסוף שנת 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפקון בניהולו של ג'רי שנירר זכתה במכרז להתקנת מערכת לקריאת מדי מים מרחוק בהיקף של כ-65 מיליון שקל, שיתפרס על פני כמה שנים. בהתאם לתנאי המכרז, הלקוח רשאי להזמין רק חלק מרכיבי ההזמנה. #ג'רי_שנירר #מדי_מים #מכרז
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית