אנרג'יקס - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנרג'יקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אי.בי.אי. 3,670,580 4,872,300 1,201,710  32.74%
כוון 455,000 860,000 405,000  89.01%
הירשמו לצפייה 2,186,810 2,308,060 121,255  5.54%
הירשמו לצפייה 225,581 338,563 112,982  50.08%
הירשמו לצפייה 152,232 222,258 70,026  46.00%
שדרגו את המנוי 2,832,080 2,875,820 43,739  1.54%
שדרגו את המנוי 534,049 573,742 39,693  7.43%
שדרגו את המנוי 146,045 158,571 12,526  8.58%
שדרגו את המנוי 261,695 266,650 4,955  1.89%
שדרגו את המנוי 2,124,060 2,128,000 3,938  0.19%
שדרגו את המנוי 17,000 19,000 2,000  11.76%
שדרגו את המנוי 93,996 95,756 1,760  1.87%
שדרגו את המנוי 10,006 11,533 1,527  15.26%
שדרגו את המנוי 123,923 78,818 -45,105  -36.40%
שדרגו את המנוי 84,962 36,060 -48,902  -57.56%
שדרגו את המנוי 1,182,730 870,000 -312,729  -26.44%
שדרגו את המנוי 2,264,160 1,835,080 -429,075  -18.95%
שדרגו את המנוי 4,793,760 4,277,750 -516,005  -10.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,021,111

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,351,816

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 12,633,400 17,957,900 5,324,510  42.15%
אנליסט 1,401,540 1,607,940 206,404  14.73%
הירשמו לצפייה 11,503,600 11,550,900 47,257  0.41%
הירשמו לצפייה 5,651,120 5,683,980 32,855  0.58%
הירשמו לצפייה 14,989 17,832 2,843  18.97%
שדרגו את המנוי 285,189 286,873 1,684  0.59%
שדרגו את המנוי 584 585 1  0.17%
שדרגו את המנוי 1,137 1,117 -20  -1.76%
שדרגו את המנוי 643,236 642,708 -528  -0.08%
שדרגו את המנוי 347,151 342,778 -4,373  -1.26%
שדרגו את המנוי 138,510 129,510 -9,000  -6.50%
שדרגו את המנוי 348,559 326,559 -22,000  -6.31%
שדרגו את המנוי 382,771 332,727 -50,044  -13.07%
שדרגו את המנוי 423,724 323,333 -100,391  -23.69%
שדרגו את המנוי 2,238,380 2,001,080 -237,297  -10.60%
שדרגו את המנוי 857,790 535,635 -322,155  -37.56%
שדרגו את המנוי 8,127,820 7,791,410 -336,409  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,615,554

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,082,217

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,021,111
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,351,816
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,615,554
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,082,217
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,958,092 5.87%
אי.בי.אי. 4,872,300 1.30%
אלטשולר - שחם 4,277,750 1.14%
הירשמו לצפייה 2,875,820 0.77%
הירשמו לצפייה 2,308,060 0.62%
הירשמו לצפייה 2,128,000 0.57%
שדרגו את המנוי 1,835,080 0.49%
שדרגו את המנוי 870,000 0.23%
שדרגו את המנוי 860,000 0.23%
שדרגו את המנוי 573,742 0.15%
שדרגו את המנוי 338,563 0.09%
שדרגו את המנוי 266,650 0.07%
שדרגו את המנוי 222,258 0.06%
שדרגו את המנוי 158,571 0.04%
שדרגו את המנוי 95,756 0.03%
שדרגו את המנוי 78,818 0.02%
שדרגו את המנוי 63,800 0.02%
שדרגו את המנוי 62,621 0.02%
שדרגו את המנוי 36,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,533 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,710 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,185,319 14.48%
הפניקס 17,957,900 4.80%
מגדל 11,550,900 3.09%
הירשמו לצפייה 7,791,410 2.08%
הירשמו לצפייה 5,683,980 1.52%
הירשמו לצפייה 3,516,320 0.94%
שדרגו את המנוי 2,001,080 0.53%
שדרגו את המנוי 1,607,940 0.43%
שדרגו את המנוי 642,708 0.17%
שדרגו את המנוי 535,635 0.14%
שדרגו את המנוי 450,000 0.12%
שדרגו את המנוי 342,778 0.09%
שדרגו את המנוי 332,727 0.09%
שדרגו את המנוי 326,559 0.09%
שדרגו את המנוי 323,333 0.09%
שדרגו את המנוי 311,309 0.08%
שדרגו את המנוי 286,873 0.08%
שדרגו את המנוי 208,000 0.06%
שדרגו את המנוי 129,510 0.03%
שדרגו את המנוי 104,583 0.03%
שדרגו את המנוי 35,652 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,832 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרגי'קס הודיעה כי הושלמו כל התנאים המתלים לביצוע משיכת הכספים בגין הסכם המימון לפרויקט "אנרג'יקס נאות חובב" שנחתם עם קונסורציום של מלווים ברשות חברת הביטוח הפניקס בהיקף של 290 מיליון ש"ח. #הלוואה #הסכם_מימון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון אמות החליט על חלוקת דיבידנד מיוחד לשנת 2014 בהיקף של כ- 39.4 מיליון שקל בדרך של דיבידנד בעין. מהודעה שפרסמה החברה עולה כי אמות תחלק את כל מניותיה (16,625,000 מניות) בחברת אנרג'יקס למחזיקי מניות אמות. #דיבידנד_בעין
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרגי'קס הודיעה היום כי פרויקט הדגל של החברה, אנרג'יקס נאות חובב - הפרויקט הסולארי הגדול הראשון בישראל - קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל. החל מהיום, הפרויקט הפוטו וולטאי, בהספק של 37.5 מגה וואט, יניב הכנסות. לאור האישור התעריפי שהתקבל, החברה מעריכה את כי ההכנסות מייצור חשמל יסתכמו בכ- 42-45 מיליון שקל לשנה לתקופה של 20 שנה, צמוד למדד. #נאות_חובב #פוטו_וולטאי #סולארי #חשמל
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית