תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנרג'יקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 4,467,370 5,116,110 648,737  14.52%
פסגות 2,522,490 2,606,140 83,651  3.32%
הירשמו לצפייה 2,742,810 2,807,950 65,140  2.37%
הירשמו לצפייה 1,913,040 1,972,260 59,223  3.10%
הירשמו לצפייה 489,727 542,823 53,096  10.84%
שדרגו את המנוי 29,756 74,756 45,000  151.23%
שדרגו את המנוי 3,248,430 3,280,170 31,743  0.98%
שדרגו את המנוי 241,459 267,657 26,198  10.85%
שדרגו את המנוי 23,863 41,048 17,185  72.02%
שדרגו את המנוי 124,046 127,015 2,969  2.39%
שדרגו את המנוי 9,757 9,711 -46  -0.47%
שדרגו את המנוי 37,569 37,250 -319  -0.85%
שדרגו את המנוי 2,075,030 2,073,710 -1,321  -0.06%
שדרגו את המנוי 46,139 44,769 -1,370  -2.97%
שדרגו את המנוי 195,914 192,303 -3,611  -1.84%
שדרגו את המנוי 150,912 145,912 -5,000  -3.31%
שדרגו את המנוי 248,454 201,120 -47,334  -19.05%
שדרגו את המנוי 1,549,000 1,482,960 -66,037  -4.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,032,942

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -125,038

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מגדל 9,100,230 11,503,600 2,403,410  26.41%
פסגות 4,344,970 5,651,120 1,306,160  30.06%
הירשמו לצפייה 3,300,000 3,516,320 216,315  6.56%
הירשמו לצפייה 200,174 208,000 7,826  3.91%
הירשמו לצפייה 10,230 14,989 4,759  46.52%
שדרגו את המנוי 643,431 643,236 -195  -0.03%
שדרגו את המנוי 145,420 138,510 -6,910  -4.75%
שדרגו את המנוי 361,780 347,151 -14,629  -4.04%
שדרגו את המנוי 365,290 348,559 -16,731  -4.58%
שדרגו את המנוי 449,939 423,724 -26,215  -5.83%
שדרגו את המנוי 8,169,170 8,127,820 -41,358  -0.51%
שדרגו את המנוי 3,166,630 2,238,380 -928,250  -29.31%
שדרגו את המנוי 14,515,100 12,633,400 -1,881,730  -12.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,938,470

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,916,018

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,032,942
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -125,038
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,938,470
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,916,018
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,739,684 6.08%
אלטשולר - שחם 5,116,110 1.43%
אי.בי.אי. 3,280,170 0.92%
הירשמו לצפייה 2,807,950 0.78%
הירשמו לצפייה 2,606,140 0.73%
הירשמו לצפייה 2,073,710 0.58%
שדרגו את המנוי 1,972,260 0.55%
שדרגו את המנוי 1,482,960 0.41%
שדרגו את המנוי 542,823 0.15%
שדרגו את המנוי 455,000 0.13%
שדרגו את המנוי 267,657 0.07%
שדרגו את המנוי 201,120 0.06%
שדרגו את המנוי 192,303 0.05%
שדרגו את המנוי 145,912 0.04%
שדרגו את המנוי 127,015 0.04%
שדרגו את המנוי 123,923 0.03%
שדרגו את המנוי 109,385 0.03%
שדרגו את המנוי 74,756 0.02%
שדרגו את המנוי 44,769 0.01%
שדרגו את המנוי 41,048 0.01%
שדרגו את המנוי 37,250 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,711 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,002 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,710 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,651,820 13.88%
הפניקס 12,633,400 3.53%
מגדל 11,503,600 3.22%
הירשמו לצפייה 8,127,820 2.27%
הירשמו לצפייה 5,651,120 1.58%
הירשמו לצפייה 3,516,320 0.98%
שדרגו את המנוי 2,238,380 0.63%
שדרגו את המנוי 1,401,540 0.39%
שדרגו את המנוי 857,790 0.24%
שדרגו את המנוי 643,236 0.18%
שדרגו את המנוי 450,000 0.13%
שדרגו את המנוי 423,724 0.12%
שדרגו את המנוי 382,771 0.11%
שדרגו את המנוי 348,559 0.10%
שדרגו את המנוי 347,151 0.10%
שדרגו את המנוי 311,309 0.09%
שדרגו את המנוי 285,189 0.08%
שדרגו את המנוי 208,000 0.06%
שדרגו את המנוי 138,510 0.04%
שדרגו את המנוי 104,583 0.03%
שדרגו את המנוי 35,652 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרגי'קס הודיעה כי הושלמו כל התנאים המתלים לביצוע משיכת הכספים בגין הסכם המימון לפרויקט "אנרג'יקס נאות חובב" שנחתם עם קונסורציום של מלווים ברשות חברת הביטוח הפניקס בהיקף של 290 מיליון ש"ח. #הלוואה #הסכם_מימון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון אמות החליט על חלוקת דיבידנד מיוחד לשנת 2014 בהיקף של כ- 39.4 מיליון שקל בדרך של דיבידנד בעין. מהודעה שפרסמה החברה עולה כי אמות תחלק את כל מניותיה (16,625,000 מניות) בחברת אנרג'יקס למחזיקי מניות אמות. #דיבידנד_בעין
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרגי'קס הודיעה היום כי פרויקט הדגל של החברה, אנרג'יקס נאות חובב - הפרויקט הסולארי הגדול הראשון בישראל - קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל. החל מהיום, הפרויקט הפוטו וולטאי, בהספק של 37.5 מגה וואט, יניב הכנסות. לאור האישור התעריפי שהתקבל, החברה מעריכה את כי ההכנסות מייצור חשמל יסתכמו בכ- 42-45 מיליון שקל לשנה לתקופה של 20 שנה, צמוד למדד. #נאות_חובב #פוטו_וולטאי #סולארי #חשמל
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית