תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אנלייט אנרגיה

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 5,360,960 5,838,730 477,772  8.91%
הראל 1,240,290 1,432,380 192,092  15.49%
הירשמו לצפייה 3,350,100 3,410,010 59,906  1.79%
הירשמו לצפייה 290,164 331,459 41,295  14.23%
הירשמו לצפייה 398,138 435,667 37,529  9.43%
שדרגו את המנוי 210,000 245,000 35,000  16.67%
שדרגו את המנוי 149,454 181,417 31,963  21.39%
שדרגו את המנוי 68,577 87,659 19,082  27.83%
שדרגו את המנוי 597,481 606,530 9,049  1.51%
שדרגו את המנוי 70,600 76,600 6,000  8.50%
שדרגו את המנוי 124,000 125,000 1,000  0.81%
שדרגו את המנוי 39,000 39,970 970  2.49%
שדרגו את המנוי 5,406 4,785 -621  -11.49%
שדרגו את המנוי 12,000 1,800 -10,200  -85.00%
שדרגו את המנוי 188,605 174,847 -13,758  -7.29%
שדרגו את המנוי 301,063 285,753 -15,310  -5.09%
שדרגו את המנוי 1,245,000 1,224,580 -20,417  -1.64%
שדרגו את המנוי 1,089,050 1,049,950 -39,100  -3.59%
שדרגו את המנוי 61,000 16,000 -45,000  -73.77%
שדרגו את המנוי 295,495 240,992 -54,503  -18.44%
שדרגו את המנוי 5,893,150 5,828,760 -64,388  -1.09%
שדרגו את המנוי 825,786 759,271 -66,515  -8.05%
שדרגו את המנוי 9,677,520 9,578,310 -99,205  -1.03%
שדרגו את המנוי 31,826,200 31,648,100 -178,080  -0.56%
שדרגו את המנוי 11,438,200 11,133,600 -304,534  -2.66%
שדרגו את המנוי 5,979,610 5,613,430 -366,178  -6.12%
שדרגו את המנוי 11,350,400 10,838,400 -512,005  -4.51%
שדרגו את המנוי 7,854,530 6,621,060 -1,233,470  -15.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 911,658

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,023,284

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 47,690,600 60,955,100 13,264,500  27.81%
מיטב דש 42,877,700 51,095,600 8,217,840  19.17%
הירשמו לצפייה 44,686,700 52,679,000 7,992,260  17.89%
הירשמו לצפייה 1,687,960 8,473,070 6,785,110  401.97%
הירשמו לצפייה 51,648,300 57,571,200 5,922,890  11.47%
שדרגו את המנוי 7,050,000 9,800,920 2,750,920  39.02%
שדרגו את המנוי 3,550,270 6,117,400 2,567,140  72.31%
שדרגו את המנוי 3,790,760 5,952,560 2,161,800  57.03%
שדרגו את המנוי 1,157,490 2,382,490 1,225,000  105.83%
שדרגו את המנוי 194,000 1,047,000 853,000  439.69%
שדרגו את המנוי 1,291,090 2,056,220 765,121  59.26%
שדרגו את המנוי 998,635 1,603,440 604,800  60.56%
שדרגו את המנוי 183,777 785,482 601,705  327.41%
שדרגו את המנוי 599,775 1,045,950 446,174  74.39%
שדרגו את המנוי 899,048 1,202,440 303,397  33.75%
שדרגו את המנוי 952,971 1,189,140 236,169  24.78%
שדרגו את המנוי 327,391 552,922 225,531  68.89%
שדרגו את המנוי 871,077 1,092,280 221,200  25.39%
שדרגו את המנוי 177,472 389,062 211,590  119.22%
שדרגו את המנוי 705,300 865,300 160,000  22.69%
שדרגו את המנוי 552,026 696,882 144,856  26.24%
שדרגו את המנוי 173,096 315,273 142,177  82.14%
שדרגו את המנוי 271,143 394,717 123,574  45.58%
שדרגו את המנוי 401,871 516,067 114,196  28.42%
שדרגו את המנוי 641,071 754,314 113,243  17.66%
שדרגו את המנוי 2,298,410 2,395,020 96,608  4.20%
שדרגו את המנוי 160,869 250,650 89,781  55.81%
שדרגו את המנוי 71,383 155,391 84,008  117.69%
שדרגו את המנוי 287,155 343,052 55,897  19.47%
שדרגו את המנוי 272,327 328,008 55,681  20.45%
שדרגו את המנוי 57,435 112,523 55,088  95.91%
שדרגו את המנוי 53,400 79,987 26,587  49.79%
שדרגו את המנוי 44,268 64,717 20,449  46.19%
שדרגו את המנוי 69,791 88,618 18,827  26.98%
שדרגו את המנוי 40,456 53,808 13,352  33.00%
שדרגו את המנוי 58,295 64,605 6,310  10.82%
שדרגו את המנוי 321,782 315,000 -6,782  -2.11%
שדרגו את המנוי 1,187,490 729,931 -457,561  -38.53%
שדרגו את המנוי 10,821,700 10,098,500 -723,220  -6.68%
שדרגו את המנוי 12,500,000 11,727,100 -772,856  -6.18%
שדרגו את המנוי 18,363,300 17,542,500 -820,846  -4.47%
שדרגו את המנוי 14,822,500 13,202,600 -1,619,870  -10.93%
שדרגו את המנוי 52,346,100 49,244,500 -3,101,620  -5.93%
שדרגו את המנוי 31,268,400 15,338,800 -15,929,500  -50.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,676,781

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,432,255

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 911,658
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,023,284
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 56,676,781
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,432,255
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 98,318,621 18.34%
ילין לפידות 31,648,100 5.90%
פסגות 11,133,600 2.08%
הירשמו לצפייה 10,838,400 2.02%
הירשמו לצפייה 9,578,310 1.79%
הירשמו לצפייה 6,621,060 1.23%
שדרגו את המנוי 5,838,730 1.09%
שדרגו את המנוי 5,828,760 1.09%
שדרגו את המנוי 5,613,430 1.05%
שדרגו את המנוי 3,410,010 0.64%
שדרגו את המנוי 1,432,380 0.27%
שדרגו את המנוי 1,224,580 0.23%
שדרגו את המנוי 1,049,950 0.20%
שדרגו את המנוי 759,271 0.14%
שדרגו את המנוי 606,530 0.11%
שדרגו את המנוי 435,667 0.08%
שדרגו את המנוי 331,459 0.06%
שדרגו את המנוי 317,176 0.06%
שדרגו את המנוי 285,753 0.05%
שדרגו את המנוי 245,000 0.05%
שדרגו את המנוי 240,992 0.04%
שדרגו את המנוי 181,417 0.03%
שדרגו את המנוי 174,847 0.03%
שדרגו את המנוי 125,000 0.02%
שדרגו את המנוי 117,100 0.02%
שדרגו את המנוי 87,659 0.02%
שדרגו את המנוי 76,600 0.01%
שדרגו את המנוי 39,970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,822 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,785 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי -114 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 396,818,197 74.01%
מגדל 60,955,100 11.37%
הראל 57,571,200 10.74%
הירשמו לצפייה 52,679,000 9.82%
הירשמו לצפייה 51,095,600 9.53%
הירשמו לצפייה 49,244,500 9.18%
שדרגו את המנוי 17,542,500 3.27%
שדרגו את המנוי 15,338,800 2.86%
שדרגו את המנוי 13,202,600 2.46%
שדרגו את המנוי 11,727,100 2.19%
שדרגו את המנוי 10,098,500 1.88%
שדרגו את המנוי 9,800,920 1.83%
שדרגו את המנוי 8,473,070 1.58%
שדרגו את המנוי 6,117,400 1.14%
שדרגו את המנוי 5,952,560 1.11%
שדרגו את המנוי 3,680,010 0.69%
שדרגו את המנוי 2,395,020 0.45%
שדרגו את המנוי 2,382,490 0.44%
שדרגו את המנוי 2,056,220 0.38%
שדרגו את המנוי 1,603,440 0.30%
שדרגו את המנוי 1,202,440 0.22%
שדרגו את המנוי 1,189,140 0.22%
שדרגו את המנוי 1,092,280 0.20%
שדרגו את המנוי 1,047,000 0.20%
שדרגו את המנוי 1,045,950 0.20%
שדרגו את המנוי 910,179 0.17%
שדרגו את המנוי 865,300 0.16%
שדרגו את המנוי 785,482 0.15%
שדרגו את המנוי 754,314 0.14%
שדרגו את המנוי 729,931 0.14%
שדרגו את המנוי 696,882 0.13%
שדרגו את המנוי 552,922 0.10%
שדרגו את המנוי 516,067 0.10%
שדרגו את המנוי 452,515 0.08%
שדרגו את המנוי 394,717 0.07%
שדרגו את המנוי 389,062 0.07%
שדרגו את המנוי 343,052 0.06%
שדרגו את המנוי 328,008 0.06%
שדרגו את המנוי 315,273 0.06%
שדרגו את המנוי 315,000 0.06%
שדרגו את המנוי 250,650 0.05%
שדרגו את המנוי 155,391 0.03%
שדרגו את המנוי 112,523 0.02%
שדרגו את המנוי 88,618 0.02%
שדרגו את המנוי 79,987 0.01%
שדרגו את המנוי 64,717 0.01%
שדרגו את המנוי 64,605 0.01%
שדרגו את המנוי 55,354 0.01%
שדרגו את המנוי 53,808 0.01%
שדרגו את המנוי 51,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אנלייט אנרגיה מתחדשת דיווחה היום (א') כי הושלמה עסקת רכישת השליטה בפרויקט אנרגיית רוח בפולין בהספק של 36 מגה וואט
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית