תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמיליה פיתוח

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 2,477 2,797 320  12.92%
מור 502,808 492,155 -10,653  -2.12%
הירשמו לצפייה 225,779 205,138 -20,641  -9.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 320

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,294

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 15,993 57,710 41,717  260.85%
מגדל 1,370,630 1,371,140 510  0.04%
הירשמו לצפייה 128,892 128,923 31  0.02%
הירשמו לצפייה 5,804 5,366 -438  -7.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,258

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -438

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 320
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,294
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 42,258
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -438
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 778,529 2.78%
מור 492,155 1.76%
פסגות 205,138 0.73%
הירשמו לצפייה 78,439 0.28%
הירשמו לצפייה 2,797 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,043,604 10.87%
מגדל 1,371,140 4.90%
מיטב דש 1,212,160 4.33%
הירשמו לצפייה 248,371 0.89%
הירשמו לצפייה 128,923 0.46%
הירשמו לצפייה 57,710 0.21%
שדרגו את המנוי 19,934 0.07%
שדרגו את המנוי 5,366 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית