תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמיליה פיתוח

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 2,674 2,619 -55  -2.06%
אזימוט 92,601 92,501 -100  -0.11%
הירשמו לצפייה 847,970 843,700 -4,270  -0.50%
הירשמו לצפייה 292,596 287,830 -4,766  -1.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,191

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 1,291,080 1,368,320 77,233  5.98%
מיטב דש 1,029,530 1,033,490 3,957  0.38%
הירשמו לצפייה 133,916 134,325 409  0.31%
הירשמו לצפייה 5,891 5,510 -381  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 81,599

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -381

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,191
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 81,599
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,226,833 4.38%
מור 843,700 3.01%
פסגות 287,830 1.03%
הירשמו לצפייה 92,501 0.33%
הירשמו לצפייה 2,619 < 0.01%
הירשמו לצפייה 183 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,790,016 9.97%
מגדל 1,368,320 4.89%
מיטב דש 1,033,490 3.69%
הירשמו לצפייה 248,371 0.89%
הירשמו לצפייה 134,325 0.48%
הירשמו לצפייה 5,510 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית