תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמיליה פיתוח

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 947,554 946,769 -785  -0.08%
מגדל 3,347 2,433 -914  -27.31%
הירשמו לצפייה 103,288 94,286 -9,002  -8.72%
הירשמו לצפייה 311,800 300,035 -11,765  -3.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,466

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מגדל 1,071,940 1,278,300 206,362  19.25%
הראל 139,680 139,698 18  0.01%
הירשמו לצפייה 1,031,660 1,031,500 -160  -0.02%
הירשמו לצפייה 6,186 5,966 -220  -3.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 206,380

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -380

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,466
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 206,380
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -380
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,343,523 4.80%
מור 946,769 3.38%
פסגות 300,035 1.07%
הירשמו לצפייה 94,286 0.34%
הירשמו לצפייה 2,433 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,703,835 9.66%
מגדל 1,278,300 4.57%
מיטב דש 1,031,500 3.68%
הירשמו לצפייה 248,371 0.89%
הירשמו לצפייה 139,698 0.50%
הירשמו לצפייה 5,966 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית