תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמיליה פיתוח

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 1,940 3,612 1,672  86.19%
מור 850,418 848,823 -1,595  -0.19%
הירשמו לצפייה 295,856 292,630 -3,226  -1.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,672

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,821

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מגדל 1,278,300 1,291,080 12,782  1.00%
קחצ"ק חברת ניהול 5,966 5,891 -75  -1.26%
הירשמו לצפייה 1,031,500 1,029,530 -1,966  -0.19%
הירשמו לצפייה 139,698 133,916 -5,782  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,782

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,823

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,672
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,821
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,782
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,823
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,237,666 4.42%
מור 848,823 3.03%
פסגות 292,630 1.05%
הירשמו לצפייה 92,601 0.33%
הירשמו לצפייה 3,612 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,708,788 9.68%
מגדל 1,291,080 4.61%
מיטב דש 1,029,530 3.68%
הירשמו לצפייה 248,371 0.89%
הירשמו לצפייה 133,916 0.48%
הירשמו לצפייה 5,891 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית