תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמיליה פיתוח

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 405 445 40  9.88%
פסגות 285,332 285,272 -60  -0.02%
הירשמו לצפייה 2,408 1,707 -701  -29.11%
הירשמו לצפייה 834,919 820,147 -14,772  -1.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,533

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 134,325 139,967 5,642  4.20%
קחצ"ק חברת ניהול 5,510 5,449 -61  -1.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,642

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,533
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,642
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -61
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,200,464 4.29%
מור 820,147 2.93%
פסגות 285,272 1.02%
הירשמו לצפייה 92,577 0.33%
הירשמו לצפייה 1,707 < 0.01%
הירשמו לצפייה 445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 316 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,988,915 10.68%
מגדל 1,368,320 4.89%
מיטב דש 1,214,330 4.34%
הירשמו לצפייה 248,371 0.89%
הירשמו לצפייה 139,967 0.50%
הירשמו לצפייה 12,478 0.04%
שדרגו את המנוי 5,449 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית