תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.amot.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
פסגות 1,659,650 1,681,360 21,707  1.31%
אקסלנס 58,115 73,827 15,712  27.04%
הירשמו לצפייה 403,684 418,608 14,924  3.70%
הירשמו לצפייה 15,529 22,536 7,007  45.12%
הירשמו לצפייה 42,943 46,961 4,018  9.36%
שדרגו את המנוי 706,949 710,453 3,504  0.50%
שדרגו את המנוי 4,630 5,400 770  16.63%
שדרגו את המנוי 5,624 6,246 622  11.06%
שדרגו את המנוי 4,524,890 4,524,890 -3
שדרגו את המנוי 8,975 8,440 -535  -5.96%
שדרגו את המנוי 34,133 32,312 -1,821  -5.34%
שדרגו את המנוי 18,558 14,918 -3,640  -19.61%
שדרגו את המנוי 52,757 46,169 -6,588  -12.49%
שדרגו את המנוי 22,069 13,000 -9,069  -41.09%
שדרגו את המנוי 42,000 32,000 -10,000  -23.81%
שדרגו את המנוי 155,412 141,549 -13,863  -8.92%
שדרגו את המנוי 46,590 31,550 -15,040  -32.28%
שדרגו את המנוי 49,444 23,771 -25,673  -51.92%
שדרגו את המנוי 44,138 14,310 -29,828  -67.58%
שדרגו את המנוי 5,022,930 4,972,190 -50,741  -1.01%
שדרגו את המנוי 1,265,920 1,131,040 -134,879  -10.65%
שדרגו את המנוי 1,221,400 1,038,690 -182,707  -14.96%
שדרגו את המנוי 3,782,800 3,449,000 -333,803  -8.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,264

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -818,190

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 15,060,800 15,693,400 632,557  4.20%
הלמן אלדובי 415,190 949,295 534,105  128.64%
הירשמו לצפייה 22,817,700 23,351,000 533,316  2.34%
הירשמו לצפייה 2,490,490 3,019,680 529,191  21.25%
הירשמו לצפייה 5,236,570 5,422,780 186,212  3.56%
שדרגו את המנוי 2,528,280 2,688,600 160,321  6.34%
שדרגו את המנוי 134,400 215,400 81,000  60.27%
שדרגו את המנוי 91,890 165,890 74,000  80.53%
שדרגו את המנוי 185,846 243,121 57,275  30.82%
שדרגו את המנוי 71,608 98,662 27,054  37.78%
שדרגו את המנוי 29,750 56,480 26,730  89.85%
שדרגו את המנוי 205,285 230,183 24,898  12.13%
שדרגו את המנוי 69,267 92,703 23,436  33.83%
שדרגו את המנוי 34,488 55,888 21,400  62.05%
שדרגו את המנוי 24,921 37,413 12,492  50.13%
שדרגו את המנוי 1,604,170 1,614,400 10,232  0.64%
שדרגו את המנוי 518,156 522,531 4,375  0.84%
שדרגו את המנוי 47,317 47,732 415  0.88%
שדרגו את המנוי 775,257 775,258 1
שדרגו את המנוי 49,782 48,312 -1,470  -2.95%
שדרגו את המנוי 63,728 61,085 -2,643  -4.15%
שדרגו את המנוי 111,344 105,962 -5,382  -4.83%
שדרגו את המנוי 617,799 610,985 -6,814  -1.10%
שדרגו את המנוי 114,696 104,839 -9,857  -8.59%
שדרגו את המנוי 2,946,840 2,931,840 -14,998  -0.51%
שדרגו את המנוי 1,991,020 1,971,020 -20,000  -1.00%
שדרגו את המנוי 126,925 0 -126,925  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,186,220 756,725 -429,495  -36.21%
שדרגו את המנוי 1,159,110 362,379 -796,727  -68.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,939,010

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,414,311

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 68,264
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -818,190
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,939,010
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,414,311
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,717,447 5.40%
מור 4,972,190 1.43%
ילין לפידות 4,524,890 1.30%
הירשמו לצפייה 3,449,000 0.99%
הירשמו לצפייה 1,681,360 0.48%
הירשמו לצפייה 1,131,040 0.33%
שדרגו את המנוי 1,038,690 0.30%
שדרגו את המנוי 710,453 0.20%
שדרגו את המנוי 418,608 0.12%
שדרגו את המנוי 222,825 0.06%
שדרגו את המנוי 141,549 0.04%
שדרגו את המנוי 73,827 0.02%
שדרגו את המנוי 46,961 0.01%
שדרגו את המנוי 46,169 0.01%
שדרגו את המנוי 32,312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,246 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,012 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 67,645,240 19.51%
אלטשולר - שחם 23,351,000 6.73%
הראל 15,693,400 4.53%
הירשמו לצפייה 5,422,780 1.56%
הירשמו לצפייה 3,019,680 0.87%
הירשמו לצפייה 2,931,840 0.85%
שדרגו את המנוי 2,726,770 0.79%
שדרגו את המנוי 2,688,600 0.78%
שדרגו את המנוי 1,971,020 0.57%
שדרגו את המנוי 1,614,400 0.47%
שדרגו את המנוי 1,180,420 0.34%
שדרגו את המנוי 949,295 0.27%
שדרגו את המנוי 775,258 0.22%
שדרגו את המנוי 756,725 0.22%
שדרגו את המנוי 610,985 0.18%
שדרגו את המנוי 522,531 0.15%
שדרגו את המנוי 443,924 0.13%
שדרגו את המנוי 362,379 0.10%
שדרגו את המנוי 243,121 0.07%
שדרגו את המנוי 230,183 0.07%
שדרגו את המנוי 215,400 0.06%
שדרגו את המנוי 195,561 0.06%
שדרגו את המנוי 178,302 0.05%
שדרגו את המנוי 165,890 0.05%
שדרגו את המנוי 134,498 0.04%
שדרגו את המנוי 110,650 0.03%
שדרגו את המנוי 106,832 0.03%
שדרגו את המנוי 105,962 0.03%
שדרגו את המנוי 104,839 0.03%
שדרגו את המנוי 98,662 0.03%
שדרגו את המנוי 92,703 0.03%
שדרגו את המנוי 68,615 0.02%
שדרגו את המנוי 61,255 0.02%
שדרגו את המנוי 61,085 0.02%
שדרגו את המנוי 56,480 0.02%
שדרגו את המנוי 55,888 0.02%
שדרגו את המנוי 48,312 0.01%
שדרגו את המנוי 47,732 0.01%
שדרגו את המנוי 39,118 0.01%
שדרגו את המנוי 37,413 0.01%
שדרגו את המנוי 34,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,864 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,794 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,526 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,481 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות השקעות פרסמה את תוצאותיה לשנת 2014: ה-NOI בשנת 2014 הסתכם בכ- 493 מיליון שקל, צמיחה של 2.6% לעומת 2013; ה- FFO הסתכם בכ- 294 מיליון שקל, עלייה של 7.6% לעומת 2013. #דוחות_כספיים #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אמות גייסה כ-300 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של ניירות ערך מסחריים. קרן ניירות הערך המסחריים תישא ריבית שקלית משתנה שתורכב מריבית פריים פחות % 1.11 ותשולם בתום 20 תקופות של 90 ימים או בעת פירעון או בתחנת יציאה, המוקדם מביניהם. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דירקטוריון אמות החליט על חלוקת דיבידנד מיוחד לשנת 2014 בהיקף של כ- 39.4 מיליון שקל בדרך של דיבידנד בעין. מהודעה שפרסמה החברה עולה כי אמות תחלק את כל מניותיה (16,625,000 מניות) בחברת אנרג'יקס למחזיקי מניות אמות. #דיבידנד_בעין
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית