תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.amot.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 3,419,970 3,542,580 122,614  3.59%
פסגות 1,363,590 1,385,140 21,551  1.58%
הירשמו לצפייה 25,652 35,024 9,372  36.54%
הירשמו לצפייה 210,324 213,616 3,292  1.57%
הירשמו לצפייה 61,650 63,190 1,540  2.50%
שדרגו את המנוי 3,890 5,330 1,440  37.02%
שדרגו את המנוי 17,155 17,445 290  1.69%
שדרגו את המנוי 46,761 47,018 257  0.55%
שדרגו את המנוי 30,602 27,802 -2,800  -9.15%
שדרגו את המנוי 277,179 273,090 -4,089  -1.48%
שדרגו את המנוי 72,200 54,200 -18,000  -24.93%
שדרגו את המנוי 64,050 37,446 -26,604  -41.54%
שדרגו את המנוי 6,865,740 6,831,160 -34,574  -0.50%
שדרגו את המנוי 759,450 692,633 -66,817  -8.80%
שדרגו את המנוי 2,135,850 2,017,110 -118,736  -5.56%
שדרגו את המנוי 531,756 409,023 -122,733  -23.08%
שדרגו את המנוי 2,075,630 1,861,630 -213,994  -10.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 160,356

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -608,347

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 15,004,700 18,853,100 3,848,400  25.65%
מגדל 467,796 3,155,860 2,688,060  574.62%
הירשמו לצפייה 1,542,440 1,811,170 268,736  17.42%
הירשמו לצפייה 662,214 801,723 139,509  21.07%
הירשמו לצפייה 1,500,300 1,585,400 85,109  5.67%
שדרגו את המנוי 122,166 185,846 63,680  52.13%
שדרגו את המנוי 279,599 338,098 58,499  20.92%
שדרגו את המנוי 121,403 148,941 27,538  22.68%
שדרגו את המנוי 129,348 156,822 27,474  21.24%
שדרגו את המנוי 2,350 29,350 27,000  1,148.94%
שדרגו את המנוי 31,864 56,257 24,393  76.55%
שדרגו את המנוי 45,947 69,267 23,320  50.75%
שדרגו את המנוי 1 20,256 20,255  2,025,500.00%
שדרגו את המנוי 65,669 82,089 16,420  25.00%
שדרגו את המנוי 2,730,080 2,745,760 15,681  0.57%
שדרגו את המנוי 70,457 85,819 15,362  21.80%
שדרגו את המנוי 194,561 206,962 12,401  6.37%
שדרגו את המנוי 55,120 66,777 11,657  21.15%
שדרגו את המנוי 285,309 295,549 10,240  3.59%
שדרגו את המנוי 42,952 51,964 9,012  20.98%
שדרגו את המנוי 459,014 467,809 8,795  1.92%
שדרגו את המנוי 91,738 99,000 7,262  7.92%
שדרגו את המנוי 33,936 39,758 5,822  17.16%
שדרגו את המנוי 25,736 30,985 5,249  20.40%
שדרגו את המנוי 22,938 27,611 4,673  20.37%
שדרגו את המנוי 16,423 19,847 3,424  20.85%
שדרגו את המנוי 24,133 27,091 2,958  12.26%
שדרגו את המנוי 9,718 12,312 2,594  26.69%
שדרגו את המנוי 2,282,840 2,284,830 1,995  0.09%
שדרגו את המנוי 8,301 10,020 1,719  20.71%
שדרגו את המנוי 7,321 8,841 1,520  20.76%
שדרגו את המנוי 14,733 15,887 1,154  7.83%
שדרגו את המנוי 5,390 6,533 1,143  21.21%
שדרגו את המנוי 3,328 4,036 708  21.27%
שדרגו את המנוי 8,042,340 8,042,370 29
שדרגו את המנוי 4,783,070 4,783,070 -1
שדרגו את המנוי 37,382 34,488 -2,894  -7.74%
שדרגו את המנוי 19,600 15,127 -4,473  -22.82%
שדרגו את המנוי 135,608 126,478 -9,130  -6.73%
שדרגו את המנוי 69,649 59,060 -10,589  -15.20%
שדרגו את המנוי 356,083 343,465 -12,618  -3.54%
שדרגו את המנוי 95,781 71,608 -24,173  -25.24%
שדרגו את המנוי 81,844 46,602 -35,242  -43.06%
שדרגו את המנוי 779,045 447,308 -331,737  -42.58%
שדרגו את המנוי 4,290,280 2,534,180 -1,756,100  -40.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,441,791

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,186,957

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 160,356
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -608,347
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,441,791
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,186,957
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,588,384 7.19%
מור 6,831,160 2.17%
ילין לפידות 4,524,890 1.44%
הירשמו לצפייה 3,542,580 1.13%
הירשמו לצפייה 2,017,110 0.64%
הירשמו לצפייה 1,861,630 0.59%
שדרגו את המנוי 1,385,140 0.44%
שדרגו את המנוי 692,633 0.22%
שדרגו את המנוי 409,023 0.13%
שדרגו את המנוי 355,041 0.11%
שדרגו את המנוי 273,090 0.09%
שדרגו את המנוי 213,616 0.07%
שדרגו את המנוי 69,527 0.02%
שדרגו את המנוי 63,190 0.02%
שדרגו את המנוי 54,200 0.02%
שדרגו את המנוי 47,018 0.01%
שדרגו את המנוי 37,446 0.01%
שדרגו את המנוי 35,024 0.01%
שדרגו את המנוי 31,868 0.01%
שדרגו את המנוי 27,802 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,743 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,427 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,404,926 16.36%
אלטשולר - שחם 18,853,100 6.00%
הראל 8,042,370 2.56%
הירשמו לצפייה 4,783,070 1.52%
הירשמו לצפייה 3,155,860 1.00%
הירשמו לצפייה 2,745,760 0.87%
שדרגו את המנוי 2,534,180 0.81%
שדרגו את המנוי 2,284,830 0.73%
שדרגו את המנוי 1,811,170 0.58%
שדרגו את המנוי 1,585,400 0.50%
שדרגו את המנוי 801,723 0.26%
שדרגו את המנוי 516,293 0.16%
שדרגו את המנוי 467,809 0.15%
שדרגו את המנוי 447,308 0.14%
שדרגו את המנוי 419,335 0.13%
שדרגו את המנוי 343,465 0.11%
שדרגו את המנוי 338,098 0.11%
שדרגו את המנוי 295,549 0.09%
שדרגו את המנוי 206,962 0.07%
שדרגו את המנוי 185,846 0.06%
שדרגו את המנוי 156,822 0.05%
שדרגו את המנוי 149,285 0.05%
שדרגו את המנוי 148,941 0.05%
שדרגו את המנוי 126,478 0.04%
שדרגו את המנוי 99,000 0.03%
שדרגו את המנוי 85,819 0.03%
שדרגו את המנוי 82,089 0.03%
שדרגו את המנוי 71,608 0.02%
שדרגו את המנוי 69,267 0.02%
שדרגו את המנוי 66,777 0.02%
שדרגו את המנוי 59,060 0.02%
שדרגו את המנוי 56,257 0.02%
שדרגו את המנוי 51,964 0.02%
שדרגו את המנוי 46,602 0.01%
שדרגו את המנוי 39,758 0.01%
שדרגו את המנוי 34,488 0.01%
שדרגו את המנוי 30,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,091 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,127 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,687 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,841 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,533 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,036 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות השקעות פרסמה את תוצאותיה לשנת 2014: ה-NOI בשנת 2014 הסתכם בכ- 493 מיליון שקל, צמיחה של 2.6% לעומת 2013; ה- FFO הסתכם בכ- 294 מיליון שקל, עלייה של 7.6% לעומת 2013. #דוחות_כספיים #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות גייסה כ-300 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של ניירות ערך מסחריים. קרן ניירות הערך המסחריים תישא ריבית שקלית משתנה שתורכב מריבית פריים פחות % 1.11 ותשולם בתום 20 תקופות של 90 ימים או בעת פירעון או בתחנת יציאה, המוקדם מביניהם. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון אמות החליט על חלוקת דיבידנד מיוחד לשנת 2014 בהיקף של כ- 39.4 מיליון שקל בדרך של דיבידנד בעין. מהודעה שפרסמה החברה עולה כי אמות תחלק את כל מניותיה (16,625,000 מניות) בחברת אנרג'יקס למחזיקי מניות אמות. #דיבידנד_בעין
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית