אמות - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.amot.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 3,559,800 4,007,440 447,638  12.57%
פסגות 1,387,700 1,566,080 178,376  12.85%
הירשמו לצפייה 37,000 197,496 160,496  433.77%
הירשמו לצפייה 40,599 65,268 24,669  60.76%
הירשמו לצפייה 669,002 676,228 7,226  1.08%
שדרגו את המנוי 19,559 23,442 3,883  19.85%
שדרגו את המנוי 13,820 16,457 2,637  19.08%
שדרגו את המנוי 32,158 34,402 2,244  6.98%
שדרגו את המנוי 2,000 3,507 1,507  75.35%
שדרגו את המנוי 39,745 40,030 285  0.72%
שדרגו את המנוי 4,830 5,100 270  5.59%
שדרגו את המנוי 2,928 2,484 -444  -15.16%
שדרגו את המנוי 16,860 14,701 -2,159  -12.81%
שדרגו את המנוי 273,650 271,410 -2,240  -0.82%
שדרגו את המנוי 69,248 66,110 -3,138  -4.53%
שדרגו את המנוי 24,845 19,352 -5,493  -22.11%
שדרגו את המנוי 221,140 214,510 -6,630  -3.00%
שדרגו את המנוי 314,723 304,195 -10,528  -3.35%
שדרגו את המנוי 390,072 379,010 -11,062  -2.84%
שדרגו את המנוי 1,674,590 1,607,980 -66,605  -3.98%
שדרגו את המנוי 1,953,030 1,857,660 -95,371  -4.88%
שדרגו את המנוי 7,109,160 6,332,460 -776,704  -10.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 829,231

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -980,374

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 18,853,100 21,995,200 3,142,150  16.67%
מגדל 3,155,860 5,208,130 2,052,270  65.03%
הירשמו לצפייה 516,293 2,332,330 1,816,030  351.75%
הירשמו לצפייה 1,811,170 3,024,080 1,212,900  66.97%
הירשמו לצפייה 56,257 78,019 21,762  38.68%
שדרגו את המנוי 1,585,400 1,596,430 11,026  0.70%
שדרגו את המנוי 20,256 26,743 6,487  32.03%
שדרגו את המנוי 126,478 126,925 447  0.35%
שדרגו את המנוי 4,036 3,193 -843  -20.89%
שדרגו את המנוי 8,841 6,978 -1,863  -21.07%
שדרגו את המנוי 6,533 4,580 -1,953  -29.89%
שדרגו את המנוי 12,312 10,226 -2,086  -16.94%
שדרגו את המנוי 15,887 13,527 -2,360  -14.85%
שדרגו את המנוי 10,020 7,375 -2,645  -26.40%
שדרגו את המנוי 27,611 23,658 -3,953  -14.32%
שדרגו את המנוי 419,335 415,190 -4,145  -0.99%
שדרגו את המנוי 39,758 35,602 -4,156  -10.45%
שדרגו את המנוי 343,465 339,138 -4,327  -1.26%
שדרגו את המנוי 19,847 15,350 -4,497  -22.66%
שדרגו את המנוי 14,687 9,197 -5,490  -37.38%
שדרגו את המנוי 99,000 93,329 -5,671  -5.73%
שדרגו את המנוי 30,985 24,999 -5,986  -19.32%
שדרגו את המנוי 27,091 19,948 -7,143  -26.37%
שדרגו את המנוי 59,060 48,598 -10,462  -17.71%
שדרגו את המנוי 51,964 41,277 -10,687  -20.57%
שדרגו את המנוי 66,777 53,062 -13,715  -20.54%
שדרגו את המנוי 85,819 70,129 -15,690  -18.28%
שדרגו את המנוי 82,089 64,496 -17,593  -21.43%
שדרגו את המנוי 206,962 179,129 -27,833  -13.45%
שדרגו את המנוי 148,941 117,484 -31,457  -21.12%
שדרגו את המנוי 338,098 254,462 -83,636  -24.74%
שדרגו את המנוי 295,549 202,182 -93,367  -31.59%
שדרגו את המנוי 156,822 61,868 -94,954  -60.55%
שדרגו את המנוי 2,284,830 2,148,450 -136,382  -5.97%
שדרגו את המנוי 801,723 651,682 -150,041  -18.71%
שדרגו את המנוי 8,042,370 7,709,600 -332,774  -4.14%
שדרגו את המנוי 2,745,760 2,406,560 -339,203  -12.35%
שדרגו את המנוי 447,308 23,531 -423,777  -94.74%
שדרגו את המנוי 467,809 43,300 -424,509  -90.74%
שדרגו את המנוי 4,783,070 1,180,540 -3,602,530  -75.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,263,072

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,865,728

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 829,231
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -980,374
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,263,072
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,865,728
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,383,701 6.88%
מור 6,332,460 1.95%
ילין לפידות 4,524,890 1.39%
הירשמו לצפייה 4,007,440 1.23%
הירשמו לצפייה 1,857,660 0.57%
הירשמו לצפייה 1,607,980 0.49%
שדרגו את המנוי 1,566,080 0.48%
שדרגו את המנוי 676,228 0.21%
שדרגו את המנוי 379,010 0.12%
שדרגו את המנוי 304,195 0.09%
שדרגו את המנוי 271,410 0.08%
שדרגו את המנוי 214,510 0.07%
שדרגו את המנוי 197,496 0.06%
שדרגו את המנוי 66,110 0.02%
שדרגו את המנוי 65,268 0.02%
שדרגו את המנוי 47,018 0.01%
שדרגו את המנוי 46,590 0.01%
שדרגו את המנוי 40,030 0.01%
שדרגו את המנוי 34,402 0.01%
שדרגו את המנוי 24,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,877 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,507 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,215,888 15.74%
אלטשולר - שחם 21,995,200 6.76%
הראל 7,709,600 2.37%
הירשמו לצפייה 5,208,130 1.60%
הירשמו לצפייה 3,024,080 0.93%
הירשמו לצפייה 2,406,560 0.74%
שדרגו את המנוי 2,332,330 0.72%
שדרגו את המנוי 2,148,450 0.66%
שדרגו את המנוי 1,596,430 0.49%
שדרגו את המנוי 1,180,540 0.36%
שדרגו את המנוי 651,682 0.20%
שדרגו את המנוי 415,190 0.13%
שדרגו את המנוי 339,138 0.10%
שדרגו את המנוי 254,462 0.08%
שדרגו את המנוי 202,182 0.06%
שדרגו את המנוי 185,846 0.06%
שדרגו את המנוי 179,129 0.06%
שדרגו את המנוי 149,285 0.05%
שדרגו את המנוי 126,925 0.04%
שדרגו את המנוי 117,484 0.04%
שדרגו את המנוי 93,329 0.03%
שדרגו את המנוי 78,019 0.02%
שדרגו את המנוי 71,608 0.02%
שדרגו את המנוי 70,129 0.02%
שדרגו את המנוי 69,267 0.02%
שדרגו את המנוי 64,496 0.02%
שדרגו את המנוי 61,868 0.02%
שדרגו את המנוי 53,062 0.02%
שדרגו את המנוי 48,598 0.01%
שדרגו את המנוי 43,300 0.01%
שדרגו את המנוי 41,277 0.01%
שדרגו את המנוי 35,602 0.01%
שדרגו את המנוי 34,488 0.01%
שדרגו את המנוי 29,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,743 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,531 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,527 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,547 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,197 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,193 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות השקעות פרסמה את תוצאותיה לשנת 2014: ה-NOI בשנת 2014 הסתכם בכ- 493 מיליון שקל, צמיחה של 2.6% לעומת 2013; ה- FFO הסתכם בכ- 294 מיליון שקל, עלייה של 7.6% לעומת 2013. #דוחות_כספיים #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות גייסה כ-300 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של ניירות ערך מסחריים. קרן ניירות הערך המסחריים תישא ריבית שקלית משתנה שתורכב מריבית פריים פחות % 1.11 ותשולם בתום 20 תקופות של 90 ימים או בעת פירעון או בתחנת יציאה, המוקדם מביניהם. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון אמות החליט על חלוקת דיבידנד מיוחד לשנת 2014 בהיקף של כ- 39.4 מיליון שקל בדרך של דיבידנד בעין. מהודעה שפרסמה החברה עולה כי אמות תחלק את כל מניותיה (16,625,000 מניות) בחברת אנרג'יקס למחזיקי מניות אמות. #דיבידנד_בעין
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית