תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.amot.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
פיטנגו 38,494 43,970 5,476  14.23%
פורטה 26,457 29,109 2,652  10.02%
הירשמו לצפייה 676,702 677,966 1,264  0.19%
הירשמו לצפייה 5,000 4,350 -650  -13.00%
הירשמו לצפייה 42,414 41,026 -1,388  -3.27%
שדרגו את המנוי 23,442 21,562 -1,880  -8.02%
שדרגו את המנוי 63,000 59,500 -3,500  -5.56%
שדרגו את המנוי 24,756 19,015 -5,741  -23.19%
שדרגו את המנוי 389,402 382,984 -6,418  -1.65%
שדרגו את המנוי 47,018 40,488 -6,530  -13.89%
שדרגו את המנוי 1,552,130 1,523,730 -28,406  -1.83%
שדרגו את המנוי 206,470 174,049 -32,421  -15.70%
שדרגו את המנוי 271,410 232,325 -39,085  -14.40%
שדרגו את המנוי 4,291,190 4,243,590 -47,604  -1.11%
שדרגו את המנוי 95,800 22,069 -73,731  -76.96%
שדרגו את המנוי 1,593,450 1,503,670 -89,784  -5.63%
שדרגו את המנוי 197,996 73,597 -124,399  -62.83%
שדרגו את המנוי 1,576,240 1,141,730 -434,507  -27.57%
שדרגו את המנוי 6,299,110 5,757,740 -541,372  -8.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,392

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,437,416

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 7,709,600 15,060,800 7,351,250  95.35%
פסגות 26,743 2,946,840 2,920,100  10,919.11%
הירשמו לצפייה 23,531 970,289 946,758  4,023.45%
הירשמו לצפייה 21,995,200 22,817,700 822,464  3.74%
הירשמו לצפייה 651,682 1,159,110 507,424  77.86%
שדרגו את המנוי 43,300 518,156 474,856  1,096.67%
שדרגו את המנוי 2,332,330 2,726,770 394,447  16.91%
שדרגו את המנוי 339,138 617,799 278,661  82.17%
שדרגו את המנוי 254,462 443,924 189,462  74.46%
שדרגו את המנוי 117,484 195,561 78,077  66.46%
שדרגו את המנוי 78,019 134,498 56,479  72.39%
שדרגו את המנוי 149,285 205,285 56,000  37.51%
שדרגו את המנוי 64,496 111,344 46,848  72.64%
שדרגו את המנוי 61,868 106,832 44,964  72.68%
שדרגו את המנוי 70,129 114,696 44,567  63.55%
שדרגו את המנוי 53,062 91,890 38,828  73.17%
שדרגו את המנוי 5,208,130 5,236,570 28,437  0.55%
שדרגו את המנוי 41,277 68,615 27,338  66.23%
שדרגו את המנוי 24,999 47,317 22,318  89.28%
שדרגו את המנוי 23,658 39,118 15,460  65.35%
שדרגו את המנוי 48,598 63,728 15,130  31.13%
שדרגו את המנוי 19,948 34,392 14,444  72.41%
שדרגו את המנוי 13,527 24,921 11,394  84.23%
שדרגו את המנוי 15,350 25,410 10,060  65.54%
שדרגו את המנוי 1,596,430 1,604,170 7,742  0.48%
שדרגו את המנוי 10,226 17,303 7,077  69.21%
שדרגו את המנוי 9,547 16,449 6,902  72.29%
שדרגו את המנוי 9,197 15,864 6,667  72.49%
שדרגו את המנוי 7,375 12,397 5,022  68.09%
שדרגו את המנוי 6,978 11,794 4,816  69.02%
שדרגו את המנוי 4,580 7,526 2,946  64.32%
שדרגו את המנוי 29,350 29,750 400  1.36%
שדרגו את המנוי 202,182 178,302 -23,880  -11.81%
שדרגו את המנוי 2,406,560 2,380,840 -25,715  -1.07%
שדרגו את המנוי 2,148,450 1,991,020 -157,431  -7.33%
שדרגו את המנוי 1,180,540 775,257 -405,283  -34.33%
שדרגו את המנוי 3,024,080 2,490,490 -533,584  -17.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,437,338

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,145,893

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,392
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,437,416
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,437,338
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,145,893
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,705,445 5.97%
מור 5,757,740 1.66%
ילין לפידות 4,524,890 1.30%
הירשמו לצפייה 4,243,590 1.22%
הירשמו לצפייה 1,523,730 0.44%
הירשמו לצפייה 1,503,670 0.43%
שדרגו את המנוי 1,141,730 0.33%
שדרגו את המנוי 677,966 0.20%
שדרגו את המנוי 382,984 0.11%
שדרגו את המנוי 232,325 0.07%
שדרגו את המנוי 174,049 0.05%
שדרגו את המנוי 73,597 0.02%
שדרגו את המנוי 59,500 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 0.01%
שדרגו את המנוי 46,590 0.01%
שדרגו את המנוי 43,970 0.01%
שדרגו את המנוי 41,026 0.01%
שדרגו את המנוי 40,488 0.01%
שדרגו את המנוי 29,109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,069 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,857 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,507 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,391,706 18.57%
אלטשולר - שחם 22,817,700 6.58%
הראל 15,060,800 4.34%
הירשמו לצפייה 5,236,570 1.51%
הירשמו לצפייה 2,946,840 0.85%
הירשמו לצפייה 2,726,770 0.79%
שדרגו את המנוי 2,490,490 0.72%
שדרגו את המנוי 2,380,840 0.69%
שדרגו את המנוי 1,991,020 0.57%
שדרגו את המנוי 1,604,170 0.46%
שדרגו את המנוי 1,159,110 0.33%
שדרגו את המנוי 970,289 0.28%
שדרגו את המנוי 775,257 0.22%
שדרגו את המנוי 617,799 0.18%
שדרגו את המנוי 518,156 0.15%
שדרגו את המנוי 443,924 0.13%
שדרגו את המנוי 415,190 0.12%
שדרגו את המנוי 205,285 0.06%
שדרגו את המנוי 195,561 0.06%
שדרגו את המנוי 185,846 0.05%
שדרגו את המנוי 178,302 0.05%
שדרגו את המנוי 134,498 0.04%
שדרגו את המנוי 134,400 0.04%
שדרגו את המנוי 126,925 0.04%
שדרגו את המנוי 114,696 0.03%
שדרגו את המנוי 111,344 0.03%
שדרגו את המנוי 106,832 0.03%
שדרגו את המנוי 91,890 0.03%
שדרגו את המנוי 71,608 0.02%
שדרגו את המנוי 69,267 0.02%
שדרגו את המנוי 68,615 0.02%
שדרגו את המנוי 63,728 0.02%
שדרגו את המנוי 61,255 0.02%
שדרגו את המנוי 47,317 0.01%
שדרגו את המנוי 39,118 0.01%
שדרגו את המנוי 34,488 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,864 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,794 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,526 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות השקעות פרסמה את תוצאותיה לשנת 2014: ה-NOI בשנת 2014 הסתכם בכ- 493 מיליון שקל, צמיחה של 2.6% לעומת 2013; ה- FFO הסתכם בכ- 294 מיליון שקל, עלייה של 7.6% לעומת 2013. #דוחות_כספיים #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות גייסה כ-300 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של ניירות ערך מסחריים. קרן ניירות הערך המסחריים תישא ריבית שקלית משתנה שתורכב מריבית פריים פחות % 1.11 ותשולם בתום 20 תקופות של 90 ימים או בעת פירעון או בתחנת יציאה, המוקדם מביניהם. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון אמות החליט על חלוקת דיבידנד מיוחד לשנת 2014 בהיקף של כ- 39.4 מיליון שקל בדרך של דיבידנד בעין. מהודעה שפרסמה החברה עולה כי אמות תחלק את כל מניותיה (16,625,000 מניות) בחברת אנרג'יקס למחזיקי מניות אמות. #דיבידנד_בעין
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית