תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרון

ענף: ביומד
תת-ענף: השקעות במדעי החיים
אתר: www.elron.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
דולפין 32,296 47,202 14,906  46.15%
מיטב דש 10,320 10,306 -14  -0.14%
הירשמו לצפייה 4,139 3,889 -250  -6.04%
הירשמו לצפייה 129,010 126,825 -2,185  -1.69%
הירשמו לצפייה 27,187 20,287 -6,900  -25.38%
שדרגו את המנוי 52,339 27,512 -24,827  -47.43%
שדרגו את המנוי 1,343,280 1,315,170 -28,114  -2.09%
שדרגו את המנוי 132,200 102,933 -29,267  -22.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -91,557

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 383,387 435,681 52,294  13.64%
אקסלנס 114,408 128,405 13,997  12.23%
הירשמו לצפייה 1,135,950 1,138,520 2,574  0.23%
הירשמו לצפייה 1,305,340 1,306,580 1,244  0.09%
הירשמו לצפייה 18,548 17,516 -1,032  -5.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 70,109

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,032

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -91,557
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 70,109
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,032
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,025,687 6.81%
ילין לפידות 1,315,170 4.42%
אלטשולר - שחם 187,461 0.63%
הירשמו לצפייה 159,750 0.54%
הירשמו לצפייה 126,825 0.43%
הירשמו לצפייה 102,933 0.35%
שדרגו את המנוי 47,202 0.16%
שדרגו את המנוי 27,512 0.09%
שדרגו את המנוי 20,287 0.07%
שדרגו את המנוי 13,464 0.05%
שדרגו את המנוי 10,306 0.03%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,889 0.01%
שדרגו את המנוי 888 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,167,740 14.01%
מגדל 1,306,580 4.39%
מנורה 1,138,520 3.83%
הירשמו לצפייה 998,021 3.36%
הירשמו לצפייה 435,681 1.46%
הירשמו לצפייה 128,405 0.43%
שדרגו את המנוי 85,384 0.29%
שדרגו את המנוי 43,373 0.15%
שדרגו את המנוי 17,516 0.06%
שדרגו את המנוי 14,260 0.05%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית