תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרון

ענף: ביומד
תת-ענף: השקעות במדעי החיים
אתר: www.elron.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
סלע 45,964 59,781 13,817  30.06%
מגדל 17,495 17,148 -347  -1.98%
הירשמו לצפייה 546,790 546,276 -514  -0.09%
הירשמו לצפייה 125,737 114,656 -11,081  -8.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,817

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,942

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 1,431,150 1,896,430 465,276  32.51%
אקסלנס 404,545 544,083 139,538  34.49%
הירשמו לצפייה 1,307,480 1,307,970 485  0.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 605,299

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,817
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,942
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 605,299
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,123,435 3.78%
ילין לפידות 546,276 1.84%
אלטשולר - שחם 166,461 0.56%
הירשמו לצפייה 114,656 0.39%
הירשמו לצפייה 98,588 0.33%
הירשמו לצפייה 69,000 0.23%
שדרגו את המנוי 59,781 0.20%
שדרגו את המנוי 17,148 0.06%
שדרגו את המנוי 12,930 0.04%
שדרגו את המנוי 11,600 0.04%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
שדרגו את המנוי 9,840 0.03%
שדרגו את המנוי 7,155 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,800,572 12.78%
הפניקס 1,896,430 6.38%
מגדל 1,307,970 4.40%
הירשמו לצפייה 544,083 1.83%
הירשמו לצפייה 52,089 0.18%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית