תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרון

ענף: ביומד
תת-ענף: השקעות במדעי החיים
אתר: www.elron.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
מגדל 22,681 30,268 7,587  33.45%
מיטב דש 10,446 10,433 -13  -0.12%
הירשמו לצפייה 15,184 13,423 -1,761  -11.60%
הירשמו לצפייה 187,083 184,524 -2,559  -1.37%
הירשמו לצפייה 1,236,450 1,219,000 -17,446  -1.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,587

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,779

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 435,681 441,478 5,797  1.33%
אקסלנס 128,405 129,735 1,330  1.04%
הירשמו לצפייה 85,384 86,172 788  0.92%
הירשמו לצפייה 1,138,520 1,138,590 69  0.01%
הירשמו לצפייה 1,306,580 1,306,620 42
שדרגו את המנוי 17,516 17,330 -186  -1.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,026

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -186

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,587
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,779
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,026
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -186
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,111,435 7.10%
ילין לפידות 1,219,000 4.10%
אלטשולר - שחם 187,461 0.63%
הירשמו לצפייה 184,524 0.62%
הירשמו לצפייה 159,750 0.54%
הירשמו לצפייה 132,915 0.45%
שדרגו את המנוי 84,250 0.28%
שדרגו את המנוי 30,268 0.10%
שדרגו את המנוי 30,000 0.10%
שדרגו את המנוי 21,635 0.07%
שדרגו את המנוי 13,464 0.05%
שדרגו את המנוי 13,423 0.05%
שדרגו את המנוי 10,433 0.04%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
שדרגו את המנוי 8,000 0.03%
שדרגו את המנוי 5,424 0.02%
שדרגו את המנוי 888 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,177,558 10.68%
מגדל 1,306,620 4.39%
מנורה 1,138,590 3.83%
הירשמו לצפייה 441,478 1.48%
הירשמו לצפייה 129,735 0.44%
הירשמו לצפייה 86,172 0.29%
שדרגו את המנוי 43,373 0.15%
שדרגו את המנוי 17,330 0.06%
שדרגו את המנוי 14,260 0.05%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית