תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרון

ענף: ביומד
תת-ענף: השקעות במדעי החיים
אתר: www.elron.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 43,423 49,180 5,757  13.26%
מיטב דש 9,840 10,035 195  1.98%
הירשמו לצפייה 53,423 53,487 64  0.12%
הירשמו לצפייה 650 500 -150  -23.08%
הירשמו לצפייה 17,770 16,252 -1,518  -8.54%
שדרגו את המנוי 22,289 17,039 -5,250  -23.55%
שדרגו את המנוי 17,000 9,392 -7,608  -44.75%
שדרגו את המנוי 53,896 43,044 -10,852  -20.14%
שדרגו את המנוי 202,556 159,750 -42,806  -21.13%
שדרגו את המנוי 56,245 10,000 -46,245  -82.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,016

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -114,429

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 5,000 43,373 38,373  767.46%
מנורה 677,094 677,899 805  0.12%
הירשמו לצפייה 11,878 11,024 -854  -7.19%
הירשמו לצפייה 597,522 596,078 -1,444  -0.24%
הירשמו לצפייה 937,819 935,968 -1,851  -0.20%
שדרגו את המנוי 92,108 75,098 -17,010  -18.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,178

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,159

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,016
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -114,429
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 39,178
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,159
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,069,637 13.68%
ילין לפידות 3,245,080 10.91%
אלטשולר - שחם 186,098 0.63%
הירשמו לצפייה 159,750 0.54%
הירשמו לצפייה 133,500 0.45%
הירשמו לצפייה 132,200 0.44%
שדרגו את המנוי 53,487 0.18%
שדרגו את המנוי 49,180 0.17%
שדרגו את המנוי 43,044 0.14%
שדרגו את המנוי 17,039 0.06%
שדרגו את המנוי 16,252 0.05%
שדרגו את המנוי 10,035 0.03%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
שדרגו את המנוי 9,392 0.03%
שדרגו את המנוי 3,192 0.01%
שדרגו את המנוי 888 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,947,331 13.27%
מגדל 1,588,460 5.34%
מיטב דש 935,968 3.15%
הירשמו לצפייה 677,899 2.28%
הירשמו לצפייה 596,078 2.00%
הירשמו לצפייה 75,098 0.25%
שדרגו את המנוי 43,373 0.15%
שדרגו את המנוי 14,260 0.05%
שדרגו את המנוי 11,024 0.04%
שדרגו את המנוי 4,300 0.01%
שדרגו את המנוי 871 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית