תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרון

ענף: ביומד
תת-ענף: השקעות במדעי החיים
אתר: www.elron.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 3,196,260 3,199,560 3,300  0.10%
מגדל 61,926 64,058 2,132  3.44%
הירשמו לצפייה 53,775 53,613 -162  -0.30%
הירשמו לצפייה 7,568 7,238 -330  -4.36%
הירשמו לצפייה 13,734 13,246 -488  -3.55%
שדרגו את המנוי 76,245 75,245 -1,000  -1.31%
שדרגו את המנוי 78,928 64,386 -14,542  -18.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,432

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,522

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 676,576 677,094 518  0.08%
הפניקס 597,364 597,522 158  0.03%
הירשמו לצפייה 12,442 11,878 -564  -4.53%
הירשמו לצפייה 10,000 871 -9,129  -91.29%
הירשמו לצפייה 115,800 92,108 -23,692  -20.46%
שדרגו את המנוי 43,373 5,000 -38,373  -88.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 676

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -71,758

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,432
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,522
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 676
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -71,758
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,173,283 14.03%
ילין לפידות 3,199,560 10.76%
מור 210,695 0.71%
הירשמו לצפייה 186,098 0.63%
הירשמו לצפייה 133,500 0.45%
הירשמו לצפייה 132,200 0.44%
שדרגו את המנוי 75,245 0.25%
שדרגו את המנוי 64,386 0.22%
שדרגו את המנוי 64,058 0.22%
שדרגו את המנוי 53,613 0.18%
שדרגו את המנוי 22,289 0.07%
שדרגו את המנוי 13,246 0.04%
שדרגו את המנוי 7,313 0.02%
שדרגו את המנוי 7,238 0.02%
שדרגו את המנוי 3,192 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,929,312 13.21%
מגדל 1,588,460 5.34%
מיטב דש 937,819 3.15%
הירשמו לצפייה 677,094 2.28%
הירשמו לצפייה 597,522 2.01%
הירשמו לצפייה 92,108 0.31%
שדרגו את המנוי 14,260 0.05%
שדרגו את המנוי 11,878 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,300 0.01%
שדרגו את המנוי 871 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית