תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרון

ענף: ביומד
תת-ענף: השקעות במדעי החיים
אתר: www.elron.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 127,124 132,850 5,726  4.50%
אנליסט 18,289 22,289 4,000  21.87%
הירשמו לצפייה 129,609 132,200 2,591  2.00%
הירשמו לצפייה 63,747 63,791 44  0.07%
הירשמו לצפייה 8,308 8,209 -99  -1.19%
שדרגו את המנוי 224,565 222,933 -1,632  -0.73%
שדרגו את המנוי 68,045 64,725 -3,320  -4.88%
שדרגו את המנוי 97,795 86,245 -11,550  -11.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,361

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,601

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 676,576 677,094 518  0.08%
הפניקס 597,364 597,522 158  0.03%
הירשמו לצפייה 12,442 11,878 -564  -4.53%
הירשמו לצפייה 10,000 871 -9,129  -91.29%
הירשמו לצפייה 115,800 92,108 -23,692  -20.46%
שדרגו את המנוי 43,373 5,000 -38,373  -88.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 676

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -71,758

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,361
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,601
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 676
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -71,758
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,202,324 14.13%
ילין לפידות 3,194,890 10.74%
מור 222,933 0.75%
הירשמו לצפייה 186,098 0.63%
הירשמו לצפייה 132,850 0.45%
הירשמו לצפייה 132,200 0.44%
שדרגו את המנוי 86,245 0.29%
שדרגו את המנוי 79,078 0.27%
שדרגו את המנוי 64,725 0.22%
שדרגו את המנוי 63,791 0.21%
שדרגו את המנוי 22,289 0.07%
שדרגו את המנוי 8,209 0.03%
שדרגו את המנוי 3,751 0.01%
שדרגו את המנוי 3,192 0.01%
שדרגו את המנוי 1,423 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,929,312 13.21%
מגדל 1,588,460 5.34%
מיטב דש 937,819 3.15%
הירשמו לצפייה 677,094 2.28%
הירשמו לצפייה 597,522 2.01%
הירשמו לצפייה 92,108 0.31%
שדרגו את המנוי 14,260 0.05%
שדרגו את המנוי 11,878 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,300 0.01%
שדרגו את המנוי 871 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית