תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרון

ענף: ביומד
תת-ענף: השקעות במדעי החיים
אתר: www.elron.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אילים 5,903 9,800 3,897  66.02%
אדמונד דה רוטשילד 140,753 142,853 2,100  1.49%
הירשמו לצפייה 10,264 10,304 40  0.39%
הירשמו לצפייה 52,985 52,947 -38  -0.07%
הירשמו לצפייה 25,705 25,258 -447  -1.74%
שדרגו את המנוי 40,656 40,057 -599  -1.47%
שדרגו את המנוי 7,600 4,865 -2,735  -35.99%
שדרגו את המנוי 42,638 28,559 -14,079  -33.02%
שדרגו את המנוי 3,245,080 1,391,370 -1,853,710  -57.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,037

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,871,608

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 677,899 1,137,670 459,771  67.82%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 11,024 18,424 7,400  67.13%
הירשמו לצפייה 75,098 74,946 -152  -0.20%
הירשמו לצפייה 597,886 497,886 -100,000  -16.73%
הירשמו לצפייה 1,564,060 1,303,530 -260,530  -16.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 467,171

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -360,682

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,037
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,871,608
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 467,171
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -360,682
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,214,855 7.45%
ילין לפידות 1,391,370 4.68%
אלטשולר - שחם 186,098 0.63%
הירשמו לצפייה 159,750 0.54%
הירשמו לצפייה 142,853 0.48%
הירשמו לצפייה 132,200 0.44%
שדרגו את המנוי 52,947 0.18%
שדרגו את המנוי 40,057 0.13%
שדרגו את המנוי 28,559 0.10%
שדרגו את המנוי 25,258 0.08%
שדרגו את המנוי 16,714 0.06%
שדרגו את המנוי 10,304 0.03%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
שדרגו את המנוי 9,800 0.03%
שדרגו את המנוי 4,865 0.02%
שדרגו את המנוי 3,192 0.01%
שדרגו את המנוי 888 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,093,721 13.76%
מגדל 1,303,530 4.38%
מנורה 1,137,670 3.82%
הירשמו לצפייה 998,461 3.36%
הירשמו לצפייה 497,886 1.67%
הירשמו לצפייה 74,946 0.25%
שדרגו את המנוי 43,373 0.15%
שדרגו את המנוי 18,424 0.06%
שדרגו את המנוי 14,260 0.05%
שדרגו את המנוי 4,300 0.01%
שדרגו את המנוי 871 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית