תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
איילון 563 3,343 2,780  493.78%
אקסלנס 21,392 23,608 2,216  10.36%
הירשמו לצפייה 66,864 67,433 569  0.85%
הירשמו לצפייה 19,918 20,331 413  2.07%
הירשמו לצפייה 68 37 -31  -45.59%
שדרגו את המנוי 2,770 2,719 -51  -1.84%
שדרגו את המנוי 39,480 38,722 -758  -1.92%
שדרגו את המנוי 1,944 1,133 -811  -41.72%
שדרגו את המנוי 43,418 42,575 -843  -1.94%
שדרגו את המנוי 33,372 31,597 -1,775  -5.32%
שדרגו את המנוי 85,494 82,818 -2,676  -3.13%
שדרגו את המנוי 137,416 132,184 -5,232  -3.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,978

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,177

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 219,221 219,891 670  0.31%
מנורה 140,524 140,689 165  0.12%
הירשמו לצפייה 29,903 29,988 85  0.28%
הירשמו לצפייה 2,061 2,034 -27  -1.31%
הירשמו לצפייה 179,408 179,321 -87  -0.05%
שדרגו את המנוי 2,465 2,287 -178  -7.22%
שדרגו את המנוי 9,639 9,016 -623  -6.46%
שדרגו את המנוי 2,869,850 2,868,600 -1,253  -0.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 920

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,168

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,978
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,177
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 920
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,168
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 457,653 1.89%
אלטשולר - שחם 132,184 0.55%
אי.בי.אי. 82,818 0.34%
הירשמו לצפייה 67,433 0.28%
הירשמו לצפייה 42,575 0.18%
הירשמו לצפייה 38,722 0.16%
שדרגו את המנוי 31,597 0.13%
שדרגו את המנוי 23,608 0.10%
שדרגו את המנוי 20,331 0.08%
שדרגו את המנוי 3,694 0.02%
שדרגו את המנוי 3,343 0.01%
שדרגו את המנוי 2,804 0.01%
שדרגו את המנוי 2,719 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,508,895 14.51%
כלל 2,868,600 11.86%
הראל 219,891 0.91%
הירשמו לצפייה 179,321 0.74%
הירשמו לצפייה 140,689 0.58%
הירשמו לצפייה 30,330 0.13%
שדרגו את המנוי 29,988 0.12%
שדרגו את המנוי 23,832 0.10%
שדרגו את המנוי 9,016 0.04%
שדרגו את המנוי 2,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,034 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,141 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלרוב נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית