תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלרוב נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.alrov.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מור 5,200 6,200 1,000  19.23%
מגדל 5,171 5,789 618  11.95%
הירשמו לצפייה 262 251 -11  -4.20%
הירשמו לצפייה 2,396 2,253 -143  -5.97%
הירשמו לצפייה 2,383 2,233 -150  -6.29%
שדרגו את המנוי 2,041 1,632 -409  -20.04%
שדרגו את המנוי 20,325 19,510 -815  -4.01%
שדרגו את המנוי 5,774 4,667 -1,107  -19.17%
שדרגו את המנוי 4,798 3,173 -1,625  -33.87%
שדרגו את המנוי 17,288 15,437 -1,851  -10.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,618

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,111

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
אנליסט 36,970 42,501 5,531  14.96%
כלל 2,910,790 2,911,110 320  0.01%
הירשמו לצפייה 72,316 72,325 9  0.01%
הירשמו לצפייה 2,078 2,074 -4  -0.19%
הירשמו לצפייה 144,864 144,850 -14  -0.01%
שדרגו את המנוי 73,891 71,346 -2,545  -3.44%
שדרגו את המנוי 19,298 16,348 -2,950  -15.29%
שדרגו את המנוי 256,050 248,680 -7,370  -2.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,860

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,883

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,618
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,111
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,860
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,883
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 93,480 0.39%
אנליסט 31,780 0.13%
אדמונד דה רוטשילד 19,510 0.08%
הירשמו לצפייה 15,437 0.06%
הירשמו לצפייה 6,200 0.03%
הירשמו לצפייה 5,789 0.02%
שדרגו את המנוי 4,667 0.02%
שדרגו את המנוי 3,173 0.01%
שדרגו את המנוי 2,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,632 < 0.01%
שדרגו את המנוי 332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,513,922 14.53%
כלל 2,911,110 12.04%
הפניקס 248,680 1.03%
הירשמו לצפייה 144,850 0.60%
הירשמו לצפייה 72,325 0.30%
הירשמו לצפייה 71,346 0.30%
שדרגו את המנוי 42,501 0.18%
שדרגו את המנוי 16,348 0.07%
שדרגו את המנוי 4,687 0.02%
שדרגו את המנוי 2,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלרוב נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של 2014 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית