תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
פסגות 390,738 427,224 36,486  9.34%
הראל 414,866 436,569 21,703  5.23%
הירשמו לצפייה 117,228 124,233 7,005  5.98%
הירשמו לצפייה 122,772 123,796 1,024  0.83%
הירשמו לצפייה 25,470 26,311 841  3.30%
שדרגו את המנוי 985 1,112 127  12.89%
שדרגו את המנוי 129,500 129,250 -250  -0.19%
שדרגו את המנוי 12,500 12,000 -500  -4.00%
שדרגו את המנוי 1,643 353 -1,290  -78.51%
שדרגו את המנוי 1,500 200 -1,300  -86.67%
שדרגו את המנוי 10,700 7,956 -2,744  -25.64%
שדרגו את המנוי 34,040 27,998 -6,042  -17.75%
שדרגו את המנוי 107,072 98,780 -8,292  -7.74%
שדרגו את המנוי 379,721 314,755 -64,966  -17.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 67,186

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -85,384

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 130,642 749,752 619,110  473.90%
הראל 431,616 513,271 81,655  18.92%
הירשמו לצפייה 17,582 83,227 65,645  373.36%
הירשמו לצפייה 685,536 734,231 48,695  7.10%
הירשמו לצפייה 11,126 14,827 3,701  33.26%
שדרגו את המנוי 6,894 10,494 3,600  52.22%
שדרגו את המנוי 18,890 21,724 2,834  15.00%
שדרגו את המנוי 1,394,220 1,395,200 977  0.07%
שדרגו את המנוי 1,490 1,503 13  0.87%
שדרגו את המנוי 295,502 295,501 -1
שדרגו את המנוי 26,597 25,657 -940  -3.53%
שדרגו את המנוי 10,477 8,585 -1,892  -18.06%
שדרגו את המנוי 15,268 9,268 -6,000  -39.30%
שדרגו את המנוי 728,814 718,658 -10,156  -1.39%
שדרגו את המנוי 43,123 26,673 -16,450  -38.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 826,230

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,439

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 67,186
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -85,384
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 826,230
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,439
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,758,289 8.11%
הראל 436,569 2.01%
פסגות 427,224 1.97%
הירשמו לצפייה 314,755 1.45%
הירשמו לצפייה 129,250 0.60%
הירשמו לצפייה 124,233 0.57%
שדרגו את המנוי 123,796 0.57%
שדרגו את המנוי 98,780 0.46%
שדרגו את המנוי 34,210 0.16%
שדרגו את המנוי 27,998 0.13%
שדרגו את המנוי 26,311 0.12%
שדרגו את המנוי 14,130 0.07%
שדרגו את המנוי 12,000 0.06%
שדרגו את המנוי 7,956 0.04%
שדרגו את המנוי 1,112 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
שדרגו את המנוי -20,750 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,990,336 23.01%
מנורה 1,395,200 6.43%
הפניקס 749,752 3.46%
הירשמו לצפייה 734,231 3.39%
הירשמו לצפייה 718,658 3.31%
הירשמו לצפייה 513,271 2.37%
שדרגו את המנוי 295,501 1.36%
שדרגו את המנוי 130,986 0.60%
שדרגו את המנוי 83,227 0.38%
שדרגו את המנוי 55,323 0.26%
שדרגו את המנוי 33,252 0.15%
שדרגו את המנוי 26,673 0.12%
שדרגו את המנוי 25,657 0.12%
שדרגו את המנוי 25,612 0.12%
שדרגו את המנוי 24,283 0.11%
שדרגו את המנוי 21,724 0.10%
שדרגו את המנוי 14,827 0.07%
שדרגו את המנוי 14,298 0.07%
שדרגו את המנוי 14,074 0.06%
שדרגו את המנוי 13,005 0.06%
שדרגו את המנוי 10,898 0.05%
שדרגו את המנוי 10,494 0.05%
שדרגו את המנוי 9,268 0.04%
שדרגו את המנוי 8,585 0.04%
שדרגו את המנוי 8,500 0.04%
שדרגו את המנוי 8,187 0.04%
שדרגו את המנוי 6,160 0.03%
שדרגו את המנוי 5,070 0.02%
שדרגו את המנוי 4,878 0.02%
שדרגו את המנוי 4,520 0.02%
שדרגו את המנוי 4,508 0.02%
שדרגו את המנוי 4,419 0.02%
שדרגו את המנוי 3,236 0.01%
שדרגו את המנוי 2,902 0.01%
שדרגו את המנוי 2,345 0.01%
שדרגו את המנוי 1,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית