תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אילים 3,382 17,075 13,693  404.88%
אי.בי.אי. 19,699 19,858 159  0.81%
הירשמו לצפייה 157 65 -92  -58.60%
הירשמו לצפייה 25,621 18,407 -7,214  -28.16%
הירשמו לצפייה 37,650 29,290 -8,360  -22.20%
שדרגו את המנוי 41,150 31,765 -9,385  -22.81%
שדרגו את המנוי 31,426 18,581 -12,845  -40.87%
שדרגו את המנוי 453,634 396,856 -56,778  -12.52%
שדרגו את המנוי 118,134 58,702 -59,432  -50.31%
שדרגו את המנוי 132,501 53,000 -79,501  -60.00%
שדרגו את המנוי 519,790 393,651 -126,139  -24.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,852

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -359,746

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 645,048 677,423 32,375  5.02%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 2,020 24,173 22,153  1,096.68%
הירשמו לצפייה 4,520 13,910 9,390  207.74%
הירשמו לצפייה 655,994 660,506 4,512  0.69%
הירשמו לצפייה 492,286 493,777 1,491  0.30%
שדרגו את המנוי 1,076,420 1,077,700 1,278  0.12%
שדרגו את המנוי 28,000 28,770 770  2.75%
שדרגו את המנוי 104,154 104,138 -16  -0.02%
שדרגו את המנוי 14,028 13,833 -195  -1.39%
שדרגו את המנוי 3,236 2,301 -935  -28.89%
שדרגו את המנוי 4,508 3,526 -982  -21.78%
שדרגו את המנוי 5,018 3,868 -1,150  -22.92%
שדרגו את המנוי 18,884 17,525 -1,359  -7.20%
שדרגו את המנוי 21,450 20,063 -1,387  -6.47%
שדרגו את המנוי 4,419 2,845 -1,574  -35.62%
שדרגו את המנוי 14,298 12,185 -2,113  -14.78%
שדרגו את המנוי 8,500 6,250 -2,250  -26.47%
שדרגו את המנוי 13,005 10,565 -2,440  -18.76%
שדרגו את המנוי 12,108 8,128 -3,980  -32.87%
שדרגו את המנוי 15,078 9,298 -5,780  -38.33%
שדרגו את המנוי 8,187 528 -7,659  -93.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,969

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,820

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,852
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -359,746
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 71,969
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -31,820
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,249,883 5.61%
הראל 396,856 1.78%
פסגות 393,651 1.77%
הירשמו לצפייה 205,706 0.92%
הירשמו לצפייה 58,702 0.26%
הירשמו לצפייה 53,000 0.24%
שדרגו את המנוי 31,765 0.14%
שדרגו את המנוי 29,290 0.13%
שדרגו את המנוי 19,858 0.09%
שדרגו את המנוי 18,581 0.08%
שדרגו את המנוי 18,407 0.08%
שדרגו את המנוי 17,075 0.08%
שדרגו את המנוי 2,604 0.01%
שדרגו את המנוי 1,910 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,610,105 20.69%
מנורה 1,077,700 4.84%
פסגות 734,138 3.29%
הירשמו לצפייה 677,423 3.04%
הירשמו לצפייה 660,506 2.96%
הירשמו לצפייה 493,777 2.22%
שדרגו את המנוי 295,501 1.33%
שדרגו את המנוי 130,986 0.59%
שדרגו את המנוי 104,138 0.47%
שדרגו את המנוי 58,398 0.26%
שדרגו את המנוי 50,573 0.23%
שדרגו את המנוי 39,215 0.18%
שדרגו את המנוי 31,061 0.14%
שדרגו את המנוי 28,770 0.13%
שדרגו את המנוי 24,283 0.11%
שדרגו את המנוי 24,173 0.11%
שדרגו את המנוי 20,063 0.09%
שדרגו את המנוי 17,525 0.08%
שדרגו את המנוי 13,910 0.06%
שדרגו את המנוי 13,833 0.06%
שדרגו את המנוי 12,806 0.06%
שדרגו את המנוי 12,185 0.05%
שדרגו את המנוי 10,898 0.05%
שדרגו את המנוי 10,565 0.05%
שדרגו את המנוי 9,298 0.04%
שדרגו את המנוי 8,128 0.04%
שדרגו את המנוי 7,848 0.04%
שדרגו את המנוי 6,965 0.03%
שדרגו את המנוי 6,250 0.03%
שדרגו את המנוי 6,160 0.03%
שדרגו את המנוי 3,868 0.02%
שדרגו את המנוי 3,526 0.02%
שדרגו את המנוי 2,845 0.01%
שדרגו את המנוי 2,345 0.01%
שדרגו את המנוי 2,301 0.01%
שדרגו את המנוי 2,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 528 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית