תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלקטרה צריכה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
פורטה 14,130 23,744 9,614  68.04%
מיטב דש 39,505 43,009 3,504  8.87%
הירשמו לצפייה 108,862 111,333 2,471  2.27%
הירשמו לצפייה 128,490 129,001 511  0.40%
הירשמו לצפייה 1,443 1,453 10  0.69%
שדרגו את המנוי 20,023 19,969 -54  -0.27%
שדרגו את המנוי 314,755 314,554 -201  -0.06%
שדרגו את המנוי 1,400 459 -941  -67.21%
שדרגו את המנוי 521,025 511,169 -9,856  -1.89%
שדרגו את המנוי 65,158 45,215 -19,943  -30.61%
שדרגו את המנוי 57,975 32,123 -25,852  -44.59%
שדרגו את המנוי 502,450 459,914 -42,536  -8.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,110

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -99,383

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 1,503 47,436 45,933  3,056.09%
ילין לפידות 500 28,000 27,500  5,500.00%
הירשמו לצפייה 26,673 39,215 12,542  47.02%
הירשמו לצפייה 9,268 15,078 5,810  62.69%
הירשמו לצפייה 10,494 12,108 1,614  15.38%
שדרגו את המנוי 14,074 14,028 -46  -0.33%
שדרגו את המנוי 5,070 5,018 -52  -1.03%
שדרגו את המנוי 734,231 734,138 -93  -0.01%
שדרגו את המנוי 21,724 21,450 -274  -1.26%
שדרגו את המנוי 2,902 1,389 -1,513  -52.14%
שדרגו את המנוי 33,252 31,061 -2,191  -6.59%
שדרגו את המנוי 55,323 50,573 -4,750  -8.59%
שדרגו את המנוי 25,657 18,884 -6,773  -26.40%
שדרגו את המנוי 25,612 12,806 -12,806  -50.00%
שדרגו את המנוי 14,827 2,020 -12,807  -86.38%
שדרגו את המנוי 513,271 492,286 -20,985  -4.09%
שדרגו את המנוי 83,227 58,398 -24,829  -29.83%
שדרגו את המנוי 718,658 655,994 -62,664  -8.72%
שדרגו את המנוי 749,752 645,048 -104,704  -13.97%
שדרגו את המנוי 1,395,200 1,076,420 -318,783  -22.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 93,399

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -573,270

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,110
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -99,383
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 93,399
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -573,270
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,747,683 7.84%
פסגות 511,169 2.29%
הראל 459,914 2.06%
הירשמו לצפייה 314,554 1.41%
הירשמו לצפייה 129,001 0.58%
הירשמו לצפייה 111,333 0.50%
שדרגו את המנוי 45,215 0.20%
שדרגו את המנוי 43,009 0.19%
שדרגו את המנוי 37,650 0.17%
שדרגו את המנוי 32,123 0.14%
שדרגו את המנוי 23,744 0.11%
שדרגו את המנוי 19,969 0.09%
שדרגו את המנוי 10,000 0.04%
שדרגו את המנוי 2,647 0.01%
שדרגו את המנוי 2,346 0.01%
שדרגו את המנוי 2,287 0.01%
שדרגו את המנוי 1,453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,635,602 20.80%
מנורה 1,076,420 4.83%
פסגות 734,138 3.29%
הירשמו לצפייה 655,994 2.94%
הירשמו לצפייה 645,048 2.89%
הירשמו לצפייה 492,286 2.21%
שדרגו את המנוי 295,501 1.33%
שדרגו את המנוי 130,986 0.59%
שדרגו את המנוי 104,154 0.47%
שדרגו את המנוי 58,398 0.26%
שדרגו את המנוי 50,573 0.23%
שדרגו את המנוי 47,436 0.21%
שדרגו את המנוי 39,215 0.18%
שדרגו את המנוי 31,061 0.14%
שדרגו את המנוי 28,000 0.13%
שדרגו את המנוי 24,283 0.11%
שדרגו את המנוי 21,450 0.10%
שדרגו את המנוי 18,884 0.08%
שדרגו את המנוי 15,078 0.07%
שדרגו את המנוי 14,298 0.06%
שדרגו את המנוי 14,028 0.06%
שדרגו את המנוי 13,005 0.06%
שדרגו את המנוי 12,806 0.06%
שדרגו את המנוי 12,108 0.05%
שדרגו את המנוי 11,055 0.05%
שדרגו את המנוי 10,898 0.05%
שדרגו את המנוי 8,585 0.04%
שדרגו את המנוי 8,500 0.04%
שדרגו את המנוי 8,187 0.04%
שדרגו את המנוי 7,848 0.04%
שדרגו את המנוי 6,160 0.03%
שדרגו את המנוי 5,018 0.02%
שדרגו את המנוי 4,878 0.02%
שדרגו את המנוי 4,520 0.02%
שדרגו את המנוי 4,508 0.02%
שדרגו את המנוי 4,419 0.02%
שדרגו את המנוי 3,236 0.01%
שדרגו את המנוי 2,345 0.01%
שדרגו את המנוי 2,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 659 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלקטרה צריכה הכריזה היום על תכנית ארגון מחדש, שכוללת שורה של צעדים לרבות ארגון של מבנה החברה, פיתוח מנועי צמיחה חדשים, הקמת מערך תפעול ואספקה מרכזי, וכן מספר צעדים שיביאו לחסכון משמעותי בהוצאות ויסייעו להשבת החברה לרווחיות. על פי הערכת החברה בעקבות יישום התכנית, היא צפויה לצמצם את רמת ההוצאות השנתיות בכ- 50 מיליון שקל לפני מס. עם זאת, יישום התוכנית העיסקית כרוך ברישום הוצאות רה-אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס. #ארגון_מחדש #קמעונאות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית