תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון רבוע כחול

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.bsi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פסגות 33,356,300 38,593,700 5,237,400  15.70%
אפסילון 5,305,980 6,418,870 1,112,890  20.97%
הירשמו לצפייה 19,100,000 19,450,000 350,000  1.83%
הירשמו לצפייה 94,182,500 94,507,500 325,000  0.35%
הירשמו לצפייה 728,399 884,435 156,036  21.42%
שדרגו את המנוי 27,504,800 27,494,800 -10,000  -0.04%
שדרגו את המנוי 111,287 0 -111,287  -100.00%
שדרגו את המנוי 3,438,350 3,308,990 -129,364  -3.76%
שדרגו את המנוי 2,406,650 2,134,710 -271,936  -11.30%
שדרגו את המנוי 18,395,400 18,114,300 -281,122  -1.53%
שדרגו את המנוי 26,313,900 25,880,300 -433,522  -1.65%
שדרגו את המנוי 12,714,600 12,029,600 -685,000  -5.39%
שדרגו את המנוי 2,068,980 1,115,310 -953,667  -46.09%
שדרגו את המנוי 16,205,700 15,243,000 -962,639  -5.94%
שדרגו את המנוי 98,555,500 97,552,900 -1,002,570  -1.02%
שדרגו את המנוי 20,233,700 18,833,000 -1,400,670  -6.92%
שדרגו את המנוי 4,979,570 3,567,500 -1,412,060  -28.36%
שדרגו את המנוי 80,133,300 77,399,900 -2,733,380  -3.41%
שדרגו את המנוי 52,291,000 45,462,800 -6,828,160  -13.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,181,326

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,215,377

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 46,415,000 53,086,300 6,671,300  14.37%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 20,000 19,500 -500  -2.50%
הירשמו לצפייה 935,479 912,092 -23,387  -2.50%
הירשמו לצפייה 5,324,170 5,193,840 -130,327  -2.45%
הירשמו לצפייה 2,566,090 2,316,690 -249,403  -9.72%
שדרגו את המנוי 10,453,200 10,180,700 -272,464  -2.61%
שדרגו את המנוי 36,575,300 35,798,000 -777,328  -2.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,671,300

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,453,409

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,181,326
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,215,377
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,671,300
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,453,409
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 515,613,256 54.77%
אנליסט 97,552,900 10.36%
ילין לפידות 94,507,500 10.04%
הירשמו לצפייה 77,399,900 8.22%
הירשמו לצפייה 45,462,800 4.83%
הירשמו לצפייה 38,593,700 4.10%
שדרגו את המנוי 27,494,800 2.92%
שדרגו את המנוי 25,880,300 2.75%
שדרגו את המנוי 19,450,000 2.07%
שדרגו את המנוי 18,833,000 2.00%
שדרגו את המנוי 18,114,300 1.92%
שדרגו את המנוי 15,243,000 1.62%
שדרגו את המנוי 12,029,600 1.28%
שדרגו את המנוי 6,418,870 0.68%
שדרגו את המנוי 3,567,500 0.38%
שדרגו את המנוי 3,308,990 0.35%
שדרגו את המנוי 3,290,000 0.35%
שדרגו את המנוי 2,134,710 0.23%
שדרגו את המנוי 1,950,000 0.21%
שדרגו את המנוי 1,115,310 0.12%
שדרגו את המנוי 972,515 0.10%
שדרגו את המנוי 884,435 0.09%
שדרגו את המנוי 419,250 0.04%
שדרגו את המנוי 416,746 0.04%
שדרגו את המנוי 400,000 0.04%
שדרגו את המנוי 153,080 0.02%
שדרגו את המנוי 20,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 108,019,083 11.47%
הפניקס 53,086,300 5.64%
אנליסט 35,798,000 3.80%
הירשמו לצפייה 10,180,700 1.08%
הירשמו לצפייה 5,193,840 0.55%
הירשמו לצפייה 2,316,690 0.25%
שדרגו את המנוי 912,092 0.10%
שדרגו את המנוי 481,308 0.05%
שדרגו את המנוי 30,653 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית