תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון רבוע כחול

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.bsi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
כוון 9,632,890 15,719,800 6,086,900  63.19%
אפסילון 867,854 4,538,130 3,670,270  422.91%
הירשמו לצפייה 12,190,000 13,015,000 825,000  6.77%
הירשמו לצפייה 7,180,540 7,761,810 581,272  8.10%
הירשמו לצפייה 10,621,200 11,084,800 463,549  4.36%
שדרגו את המנוי 244,512 644,512 400,000  163.59%
שדרגו את המנוי 20,862,300 21,067,000 204,694  0.98%
שדרגו את המנוי 20,220,100 20,279,900 59,798  0.30%
שדרגו את המנוי 101,800 108,800 7,000  6.88%
שדרגו את המנוי 3,613,320 3,551,460 -61,863  -1.71%
שדרגו את המנוי 28,670,200 28,563,200 -107,000  -0.37%
שדרגו את המנוי 2,597,700 2,468,360 -129,340  -4.98%
שדרגו את המנוי 481,582 264,022 -217,560  -45.18%
שדרגו את המנוי 102,680,000 102,397,000 -282,584  -0.28%
שדרגו את המנוי 22,884,000 22,577,400 -306,628  -1.34%
שדרגו את המנוי 84,164,100 83,753,300 -410,776  -0.49%
שדרגו את המנוי 29,805,100 29,165,500 -639,576  -2.15%
שדרגו את המנוי 19,905,800 19,204,500 -701,350  -3.52%
שדרגו את המנוי 3,024,480 2,035,250 -989,228  -32.71%
שדרגו את המנוי 62,003,100 56,826,000 -5,177,100  -8.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,298,483

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,023,005

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 1,323,840 5,324,170 4,000,330  302.18%
הפניקס 45,723,600 46,415,000 691,428  1.51%
הירשמו לצפייה 2,166,090 2,566,090 400,000  18.47%
הירשמו לצפייה 36,508,400 36,575,300 66,904  0.18%
הירשמו לצפייה 36,038 41,428 5,390  14.96%
שדרגו את המנוי 20,733,000 10,453,200 -10,279,800  -49.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,164,052

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,279,800

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,298,483
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,023,005
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,164,052
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,279,800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 560,003,901 57.99%
ילין לפידות 112,964,000 11.70%
אנליסט 102,397,000 10.60%
הירשמו לצפייה 83,753,300 8.67%
הירשמו לצפייה 56,826,000 5.88%
הירשמו לצפייה 29,165,500 3.02%
שדרגו את המנוי 28,563,200 2.96%
שדרגו את המנוי 22,577,400 2.34%
שדרגו את המנוי 21,067,000 2.18%
שדרגו את המנוי 20,279,900 2.10%
שדרגו את המנוי 19,204,500 1.99%
שדרגו את המנוי 15,719,800 1.63%
שדרגו את המנוי 13,015,000 1.35%
שדרגו את המנוי 11,084,800 1.15%
שדרגו את המנוי 7,761,810 0.80%
שדרגו את המנוי 4,538,130 0.47%
שדרגו את המנוי 3,551,460 0.37%
שדרגו את המנוי 2,468,360 0.26%
שדרגו את המנוי 2,035,250 0.21%
שדרגו את המנוי 997,452 0.10%
שדרגו את המנוי 644,512 0.07%
שדרגו את המנוי 430,000 0.04%
שדרגו את המנוי 370,000 0.04%
שדרגו את המנוי 264,022 0.03%
שדרגו את המנוי 216,705 0.02%
שדרגו את המנוי 108,800 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 102,361,320 10.60%
הפניקס 46,415,000 4.81%
אנליסט 36,575,300 3.79%
הירשמו לצפייה 10,453,200 1.08%
הירשמו לצפייה 5,324,170 0.55%
הירשמו לצפייה 2,566,090 0.27%
שדרגו את המנוי 935,479 0.10%
שדרגו את המנוי 41,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,653 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית