תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון רבוע כחול

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.bsi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מור 64,531,300 69,614,600 5,083,270  7.88%
כוון 6,135,320 8,600,260 2,464,940  40.18%
הירשמו לצפייה 20,401,900 22,161,000 1,759,080  8.62%
הירשמו לצפייה 10,036,700 10,826,800 790,048  7.87%
הירשמו לצפייה 19,916,200 20,520,000 603,716  3.03%
שדרגו את המנוי 20,612,700 21,160,600 547,954  2.66%
שדרגו את המנוי 101,829,000 102,218,000 388,392  0.38%
שדרגו את המנוי 7,013,090 7,367,860 354,762  5.06%
שדרגו את המנוי 9,385,000 9,690,000 305,000  3.25%
שדרגו את המנוי 750,000 850,000 100,000  13.33%
שדרגו את המנוי 26,496,200 26,548,600 52,336  0.20%
שדרגו את המנוי 393,669 370,000 -23,669  -6.01%
שדרגו את המנוי 19,224,400 19,188,700 -35,750  -0.19%
שדרגו את המנוי 2,558,200 2,518,220 -39,981  -1.56%
שדרגו את המנוי 490,000 430,000 -60,000  -12.24%
שדרגו את המנוי 98,133,300 98,054,100 -79,232  -0.08%
שדרגו את המנוי 3,849,060 3,721,500 -127,551  -3.31%
שדרגו את המנוי 3,916,810 3,704,340 -212,464  -5.42%
שדרגו את המנוי 32,300,600 30,792,400 -1,508,200  -4.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,449,498

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,086,847

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 1,323,840 5,324,170 4,000,330  302.18%
הפניקס 45,723,600 46,415,000 691,428  1.51%
הירשמו לצפייה 2,166,090 2,566,090 400,000  18.47%
הירשמו לצפייה 36,508,400 36,575,300 66,904  0.18%
הירשמו לצפייה 36,038 41,428 5,390  14.96%
שדרגו את המנוי 20,733,000 10,453,200 -10,279,800  -49.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,164,052

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,279,800

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,449,498
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,086,847
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,164,052
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,279,800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 572,082,944 59.24%
ילין לפידות 112,964,000 11.70%
אנליסט 102,218,000 10.59%
הירשמו לצפייה 98,054,100 10.15%
הירשמו לצפייה 69,614,600 7.21%
הירשמו לצפייה 30,792,400 3.19%
שדרגו את המנוי 26,548,600 2.75%
שדרגו את המנוי 22,161,000 2.29%
שדרגו את המנוי 21,160,600 2.19%
שדרגו את המנוי 20,520,000 2.13%
שדרגו את המנוי 19,188,700 1.99%
שדרגו את המנוי 10,826,800 1.12%
שדרגו את המנוי 9,690,000 1.00%
שדרגו את המנוי 8,600,260 0.89%
שדרגו את המנוי 7,367,860 0.76%
שדרגו את המנוי 3,721,500 0.39%
שדרגו את המנוי 3,704,340 0.38%
שדרגו את המנוי 2,518,220 0.26%
שדרגו את המנוי 850,000 0.09%
שדרגו את המנוי 481,582 0.05%
שדרגו את המנוי 430,000 0.04%
שדרגו את המנוי 370,000 0.04%
שדרגו את המנוי 216,705 0.02%
שדרגו את המנוי 83,677 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 102,361,320 10.60%
הפניקס 46,415,000 4.81%
אנליסט 36,575,300 3.79%
הירשמו לצפייה 10,453,200 1.08%
הירשמו לצפייה 5,324,170 0.55%
הירשמו לצפייה 2,566,090 0.27%
שדרגו את המנוי 935,479 0.10%
שדרגו את המנוי 41,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,653 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית