תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון רבוע כחול

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.bsi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 59,308,200 62,474,500 3,166,300  5.34%
אילים 8,981,860 11,828,100 2,846,230  31.69%
הירשמו לצפייה 100,489,000 101,049,000 560,000  0.56%
הירשמו לצפייה 25,043,200 25,524,400 481,232  1.92%
הירשמו לצפייה 2,341,020 2,440,620 99,603  4.25%
שדרגו את המנוי 600,000 650,000 50,000  8.33%
שדרגו את המנוי 256,941 301,027 44,086  17.16%
שדרגו את המנוי 20,097,600 20,123,900 26,296  0.13%
שדרגו את המנוי 9,580,470 9,560,590 -19,878  -0.21%
שדרגו את המנוי 7,326,440 7,256,890 -69,550  -0.95%
שדרגו את המנוי 19,657,000 19,516,300 -140,676  -0.72%
שדרגו את המנוי 113,114,000 112,964,000 -150,000  -0.13%
שדרגו את המנוי 19,532,500 19,250,000 -282,454  -1.45%
שדרגו את המנוי 107,696,000 106,783,000 -912,536  -0.85%
שדרגו את המנוי 1,540,000 393,669 -1,146,330  -74.44%
שדרגו את המנוי 5,748,260 3,989,800 -1,758,460  -30.59%
שדרגו את המנוי 37,141,500 32,860,500 -4,281,080  -11.53%
שדרגו את המנוי 8,465,000 3,916,810 -4,548,190  -53.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,273,747

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,309,154

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 33,961,700 45,723,600 11,761,900  34.63%
הכשרה ביטוח 1,428 1,323,840 1,322,410  92,605.88%
הירשמו לצפייה 35,992,200 36,508,400 516,180  1.43%
הירשמו לצפייה 15,574 36,038 20,464  131.40%
הירשמו לצפייה 20,744,000 20,733,000 -10,916  -0.05%
שדרגו את המנוי 46,824 30,653 -16,171  -34.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,620,954

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,087

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,273,747
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,309,154
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,620,954
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,087
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 557,761,146 57.76%
ילין לפידות 112,964,000 11.70%
מיטב דש 106,783,000 11.06%
הירשמו לצפייה 101,049,000 10.46%
הירשמו לצפייה 62,474,500 6.47%
הירשמו לצפייה 32,860,500 3.40%
שדרגו את המנוי 25,524,400 2.64%
שדרגו את המנוי 20,123,900 2.08%
שדרגו את המנוי 19,516,300 2.02%
שדרגו את המנוי 19,250,000 1.99%
שדרגו את המנוי 11,828,100 1.22%
שדרגו את המנוי 9,560,590 0.99%
שדרגו את המנוי 9,270,000 0.96%
שדרגו את המנוי 7,256,890 0.75%
שדרגו את המנוי 6,303,980 0.65%
שדרגו את המנוי 3,989,800 0.41%
שדרגו את המנוי 3,916,810 0.41%
שדרגו את המנוי 2,440,620 0.25%
שדרגו את המנוי 650,000 0.07%
שדרגו את המנוי 490,000 0.05%
שדרגו את המנוי 467,982 0.05%
שדרגו את המנוי 393,669 0.04%
שדרגו את המנוי 301,027 0.03%
שדרגו את המנוי 241,714 0.03%
שדרגו את המנוי 104,364 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 107,457,100 11.13%
הפניקס 45,723,600 4.74%
אנליסט 36,508,400 3.78%
הירשמו לצפייה 20,733,000 2.15%
הירשמו לצפייה 2,166,090 0.22%
הירשמו לצפייה 1,323,840 0.14%
שדרגו את המנוי 935,479 0.10%
שדרגו את המנוי 36,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,653 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית