תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון רבוע כחול

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.bsi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אקסלנס 15,403,100 18,545,700 3,142,550  20.40%
ילין לפידות 94,507,500 96,821,300 2,313,790  2.45%
הירשמו לצפייה 40,214,200 42,375,300 2,161,120  5.37%
הירשמו לצפייה 2,332,470 3,032,470 700,003  30.01%
הירשמו לצפייה 218,070 612,860 394,790  181.04%
שדרגו את המנוי 6,194,710 6,384,710 190,002  3.07%
שדרגו את המנוי 3,308,990 3,428,990 119,997  3.63%
שדרגו את המנוי 12,004,400 12,080,000 75,600  0.63%
שדרגו את המנוי 1,114,180 1,119,500 5,324  0.48%
שדרגו את המנוי 19,700,000 19,700,000 8
שדרגו את המנוי 2,034,610 2,034,610 3
שדרגו את המנוי 163,080 150,505 -12,575  -7.71%
שדרגו את המנוי 15,919,200 15,880,000 -39,161  -0.25%
שדרגו את המנוי 27,453,600 27,360,300 -93,340  -0.34%
שדרגו את המנוי 22,555,400 22,356,700 -198,748  -0.88%
שדרגו את המנוי 96,241,100 95,913,300 -327,808  -0.34%
שדרגו את המנוי 3,365,000 720,000 -2,645,000  -78.60%
שדרגו את המנוי 45,369,500 40,965,300 -4,404,200  -9.71%
שדרגו את המנוי 13,720,500 8,721,020 -4,999,480  -36.44%
שדרגו את המנוי 62,723,600 41,648,000 -21,075,600  -33.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,103,187

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,795,912

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 30,653 1,513,010 1,482,360  4,835.93%
אנליסט 35,798,000 36,455,600 657,600  1.84%
הירשמו לצפייה 5,193,840 5,203,670 9,830  0.19%
הירשמו לצפייה 10,180,700 7,539,390 -2,641,310  -25.94%
הירשמו לצפייה 57,860,200 48,619,200 -9,241,000  -15.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,149,790

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,882,310

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,103,187
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,795,912
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,149,790
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,882,310
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 463,351,785 49.21%
ילין לפידות 96,821,300 10.28%
אנליסט 95,913,300 10.19%
הירשמו לצפייה 42,375,300 4.50%
הירשמו לצפייה 41,648,000 4.42%
הירשמו לצפייה 40,965,300 4.35%
שדרגו את המנוי 27,360,300 2.91%
שדרגו את המנוי 22,356,700 2.37%
שדרגו את המנוי 19,700,000 2.09%
שדרגו את המנוי 18,545,700 1.97%
שדרגו את המנוי 15,880,000 1.69%
שדרגו את המנוי 12,080,000 1.28%
שדרגו את המנוי 8,721,020 0.93%
שדרגו את המנוי 6,384,710 0.68%
שדרגו את המנוי 3,428,990 0.36%
שדרגו את המנוי 3,032,470 0.32%
שדרגו את המנוי 2,034,610 0.22%
שדרגו את המנוי 1,950,000 0.21%
שדרגו את המנוי 1,119,500 0.12%
שדרגו את המנוי 996,690 0.11%
שדרגו את המנוי 720,000 0.08%
שדרגו את המנוי 612,860 0.07%
שדרגו את המנוי 419,250 0.04%
שדרגו את המנוי 150,505 0.02%
שדרגו את המנוי 85,280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 103,093,444 10.95%
הפניקס 48,619,200 5.16%
אנליסט 36,455,600 3.87%
הירשמו לצפייה 7,539,390 0.80%
הירשמו לצפייה 5,203,670 0.55%
הירשמו לצפייה 2,316,690 0.25%
שדרגו את המנוי 1,513,010 0.16%
שדרגו את המנוי 912,092 0.10%
שדרגו את המנוי 481,308 0.05%
שדרגו את המנוי 52,484 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית