תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אלון רבוע כחול

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.bsi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 14,074,800 14,699,500 624,662  4.44%
קבין 1,120,810 1,545,890 425,081  37.93%
הירשמו לצפייה 1,358,350 1,535,320 176,971  13.03%
הירשמו לצפייה 100 91 -9  -9.00%
הירשמו לצפייה 172,757 158,749 -14,008  -8.11%
שדרגו את המנוי 197,545 181,528 -16,017  -8.11%
שדרגו את המנוי 400,000 367,567 -32,433  -8.11%
שדרגו את המנוי 237,142 181,156 -55,986  -23.61%
שדרגו את המנוי 736,153 676,464 -59,689  -8.11%
שדרגו את המנוי 788,354 724,432 -63,922  -8.11%
שדרגו את המנוי 908,072 843,633 -64,439  -7.10%
שדרגו את המנוי 849,934 766,668 -83,266  -9.80%
שדרגו את המנוי 3,165,450 3,080,050 -85,407  -2.70%
שדרגו את המנוי 1,875,740 1,759,250 -116,489  -6.21%
שדרגו את המנוי 1,850,000 1,700,000 -150,000  -8.11%
שדרגו את המנוי 8,425,050 8,222,480 -202,574  -2.40%
שדרגו את המנוי 1,493,120 1,206,280 -286,839  -19.21%
שדרגו את המנוי 4,085,890 3,719,600 -366,290  -8.96%
שדרגו את המנוי 5,236,060 4,811,510 -424,545  -8.11%
שדרגו את המנוי 6,719,540 6,277,600 -441,940  -6.58%
שדרגו את המנוי 23,453,300 21,956,000 -1,497,260  -6.38%
שדרגו את המנוי 18,178,000 16,315,100 -1,862,940  -10.25%
שדרגו את המנוי 16,145,000 13,059,300 -3,085,710  -19.11%
שדרגו את המנוי 63,458,500 59,395,100 -4,063,400  -6.40%
שדרגו את המנוי 23,385,600 19,267,800 -4,117,830  -17.61%
שדרגו את המנוי 56,743,100 51,203,600 -5,539,510  -9.76%
שדרגו את המנוי 35,100,500 28,666,400 -6,434,100  -18.33%
שדרגו את המנוי 116,000,000 104,858,000 -11,142,400  -9.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,226,714

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,207,003

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
אקסלנס 32,445,600 34,434,300 1,988,730  6.13%
הפניקס 52,448,000 54,333,600 1,885,610  3.60%
הירשמו לצפייה 29,216,900 29,640,000 423,100  1.45%
הירשמו לצפייה 33,375,000 33,546,700 171,704  0.51%
הירשמו לצפייה 6,324,950 6,341,380 16,430  0.26%
שדרגו את המנוי 223,788 215,433 -8,355  -3.73%
שדרגו את המנוי 1,728,330 1,695,460 -32,869  -1.90%
שדרגו את המנוי 1,756,190 1,658,190 -98,000  -5.58%
שדרגו את המנוי 7,098,250 6,623,300 -474,951  -6.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,485,574

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -614,175

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,226,714
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,207,003
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,485,574
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -614,175
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 367,179,068 39.00%
ילין לפידות 104,858,000 11.14%
מור 59,395,100 6.31%
הירשמו לצפייה 51,203,600 5.44%
הירשמו לצפייה 28,666,400 3.04%
הירשמו לצפייה 21,956,000 2.33%
שדרגו את המנוי 19,267,800 2.05%
שדרגו את המנוי 16,315,100 1.73%
שדרגו את המנוי 14,699,500 1.56%
שדרגו את המנוי 13,059,300 1.39%
שדרגו את המנוי 8,222,480 0.87%
שדרגו את המנוי 6,277,600 0.67%
שדרגו את המנוי 4,811,510 0.51%
שדרגו את המנוי 3,719,600 0.40%
שדרגו את המנוי 3,080,050 0.33%
שדרגו את המנוי 1,759,250 0.19%
שדרגו את המנוי 1,700,000 0.18%
שדרגו את המנוי 1,545,890 0.16%
שדרגו את המנוי 1,535,320 0.16%
שדרגו את המנוי 1,206,280 0.13%
שדרגו את המנוי 843,633 0.09%
שדרגו את המנוי 766,668 0.08%
שדרגו את המנוי 724,432 0.08%
שדרגו את המנוי 676,464 0.07%
שדרגו את המנוי 367,567 0.04%
שדרגו את המנוי 181,528 0.02%
שדרגו את המנוי 181,156 0.02%
שדרגו את המנוי 158,749 0.02%
שדרגו את המנוי 91 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 185,788,652 19.73%
הפניקס 54,333,600 5.77%
אקסלנס 34,434,300 3.66%
הירשמו לצפייה 33,546,700 3.56%
הירשמו לצפייה 29,640,000 3.15%
הירשמו לצפייה 16,412,200 1.74%
שדרגו את המנוי 6,623,300 0.70%
שדרגו את המנוי 6,341,380 0.67%
שדרגו את המנוי 1,695,460 0.18%
שדרגו את המנוי 1,658,190 0.18%
שדרגו את המנוי 700,000 0.07%
שדרגו את המנוי 215,433 0.02%
שדרגו את המנוי 188,089 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית