תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון חיפושי גז

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
דולפין 2,244 4,306 2,062  91.89%
הראל 13,668 13,889 221  1.62%
הירשמו לצפייה 132,151 132,202 51  0.04%
הירשמו לצפייה 1,019 820 -199  -19.53%
הירשמו לצפייה 3,359 2,506 -853  -25.39%
שדרגו את המנוי 10,000 4,177 -5,823  -58.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,334

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,875

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 43 231,330 231,287  537,876.74%
מיטב דש 301,846 303,164 1,318  0.44%
הירשמו לצפייה 741,007 742,007 1,000  0.13%
הירשמו לצפייה 86,516 86,577 61  0.07%
הירשמו לצפייה 1,650 1,592 -58  -3.52%
שדרגו את המנוי 200,077 93,134 -106,943  -53.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 233,666

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -107,001

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,334
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,875
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 233,666
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -107,001
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 165,914 1.18%
פסגות 132,202 0.94%
הראל 13,889 0.10%
הירשמו לצפייה 7,000 0.05%
הירשמו לצפייה 4,306 0.03%
הירשמו לצפייה 4,177 0.03%
שדרגו את המנוי 2,506 0.02%
שדרגו את המנוי 1,014 < 0.01%
שדרגו את המנוי 820 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,562,979 11.13%
ילין לפידות 742,007 5.29%
מיטב דש 303,164 2.16%
הירשמו לצפייה 231,330 1.65%
הירשמו לצפייה 105,175 0.75%
הירשמו לצפייה 93,134 0.66%
שדרגו את המנוי 86,577 0.62%
שדרגו את המנוי 1,592 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית