תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אלון חיפושי גז

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 8,646 9,684 1,038  12.01%
מיטב דש 13,907 13,903 -4  -0.03%
הירשמו לצפייה 124,664 123,545 -1,119  -0.90%
הירשמו לצפייה 6,381 4,233 -2,148  -33.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,038

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,271

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 277,487 334,289 56,802  20.47%
אקסלנס 79,710 95,907 16,197  20.32%
הירשמו לצפייה 750,637 750,738 101  0.01%
הירשמו לצפייה 93,134 93,135 1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,101

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,038
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,271
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 73,101
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 174,987 1.25%
פסגות 123,545 0.88%
מיטב דש 13,903 0.10%
הירשמו לצפייה 9,706 0.07%
הירשמו לצפייה 9,684 0.07%
הירשמו לצפייה 6,016 0.04%
שדרגו את המנוי 4,233 0.03%
שדרגו את המנוי 4,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,700 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,394,169 9.93%
ילין לפידות 750,738 5.35%
הפניקס 334,289 2.38%
הירשמו לצפייה 104,959 0.75%
הירשמו לצפייה 95,907 0.68%
הירשמו לצפייה 93,135 0.66%
שדרגו את המנוי 13,099 0.09%
שדרגו את המנוי 2,010 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית