תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון חיפושי גז

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אקסלנס 7,000 8,500 1,500  21.43%
קוואנטום שוקי הון 820 910 90  10.98%
הירשמו לצפייה 6,091 6,151 60  0.99%
הירשמו לצפייה 132,248 132,251 3
הירשמו לצפייה 4,234 4,177 -57  -1.35%
שדרגו את המנוי 2,434 2,106 -328  -13.48%
שדרגו את המנוי 13,776 8,039 -5,737  -41.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,653

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,122

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 231,330 322,049 90,719  39.22%
מנורה 86,577 86,642 65  0.08%
הירשמו לצפייה 1,592 1,520 -72  -4.52%
הירשמו לצפייה 303,164 302,608 -556  -0.18%
הירשמו לצפייה 742,007 740,957 -1,050  -0.14%
שדרגו את המנוי 105,175 7,000 -98,175  -93.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 90,784

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -99,853

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,653
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,122
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 90,784
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -99,853
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 162,134 1.15%
פסגות 132,251 0.94%
אקסלנס 8,500 0.06%
הירשמו לצפייה 8,039 0.06%
הירשמו לצפייה 6,151 0.04%
הירשמו לצפייה 4,177 0.03%
שדרגו את המנוי 2,106 0.02%
שדרגו את המנוי 910 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,568,009 11.17%
ילין לפידות 740,957 5.28%
הפניקס 322,049 2.29%
הירשמו לצפייה 302,608 2.16%
הירשמו לצפייה 93,134 0.66%
הירשמו לצפייה 86,642 0.62%
שדרגו את המנוי 13,099 0.09%
שדרגו את המנוי 7,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,520 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית