תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון חיפושי גז

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
דולפין 7,658 10,249 2,591  33.83%
פסגות 132,011 133,421 1,410  1.07%
הירשמו לצפייה 4,257 4,358 101  2.37%
הירשמו לצפייה 2,654 2,545 -109  -4.11%
הירשמו לצפייה 4,825 2,317 -2,508  -51.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,102

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,617

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 7,000 105,175 98,175  1,402.50%
מנורה 86,642 86,746 104  0.12%
הירשמו לצפייה 93,134 93,135 1
הירשמו לצפייה 302,608 302,571 -37  -0.01%
הירשמו לצפייה 1,520 1,410 -110  -7.24%
שדרגו את המנוי 322,049 321,270 -779  -0.24%
שדרגו את המנוי 740,957 739,697 -1,260  -0.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 98,280

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,186

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,102
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,617
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 98,280
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,186
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 170,498 1.21%
פסגות 133,421 0.95%
דולפין 10,249 0.07%
הירשמו לצפייה 8,500 0.06%
הירשמו לצפייה 8,152 0.06%
הירשמו לצפייה 4,358 0.03%
שדרגו את המנוי 2,545 0.02%
שדרגו את המנוי 2,317 0.02%
שדרגו את המנוי 956 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,664,103 11.85%
ילין לפידות 739,697 5.27%
הפניקס 321,270 2.29%
הירשמו לצפייה 302,571 2.16%
הירשמו לצפייה 105,175 0.75%
הירשמו לצפייה 93,135 0.66%
שדרגו את המנוי 86,746 0.62%
שדרגו את המנוי 13,099 0.09%
שדרגו את המנוי 1,410 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית