תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון חיפושי גז

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אפסילון 135 185 50  37.04%
מיטב דש 4,353 4,335 -18  -0.41%
הירשמו לצפייה 130,848 130,814 -34  -0.03%
הירשמו לצפייה 2,415 1,712 -703  -29.11%
הירשמו לצפייה 34,986 29,714 -5,272  -15.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,027

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 86,746 86,754 8  0.01%
הפניקס 322,245 322,246 1
הירשמו לצפייה 1,410 1,404 -6  -0.43%
הירשמו לצפייה 13,099 12,897 -202  -1.54%
הירשמו לצפייה 739,697 739,163 -534  -0.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -742

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 50
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,027
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -742
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 186,160 1.33%
פסגות 130,814 0.93%
אילים 29,714 0.21%
הירשמו לצפייה 10,206 0.07%
הירשמו לצפייה 8,500 0.06%
הירשמו לצפייה 4,335 0.03%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 185 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,704,400 12.14%
ילין לפידות 739,163 5.27%
מיטב דש 343,626 2.45%
הירשמו לצפייה 322,246 2.30%
הירשמו לצפייה 105,175 0.75%
הירשמו לצפייה 93,135 0.66%
שדרגו את המנוי 86,754 0.62%
שדרגו את המנוי 12,897 0.09%
שדרגו את המנוי 1,404 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית