תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלומיי קפיטל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ellomay.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
פסגות 35 1,308 1,273  3,637.14%
אי.בי.אי. 157,532 158,131 599  0.38%
הירשמו לצפייה 5,217 4,099 -1,118  -21.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,872

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,118

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 142,428 142,680 252  0.18%
הראל 405,054 405,103 49  0.01%
הירשמו לצפייה 350 393 43  12.16%
הירשמו לצפייה 73,499 73,509 10  0.01%
הירשמו לצפייה 1,900 1,900 0
שדרגו את המנוי 2,719 2,623 -96  -3.53%
שדרגו את המנוי 17,937 17,302 -635  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 354

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -731

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,872
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,118
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 354
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -731
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 730,778 6.85%
ילין לפידות 381,266 3.57%
מיטב דש 179,103 1.68%
הירשמו לצפייה 158,131 1.48%
הירשמו לצפייה 4,099 0.04%
הירשמו לצפייה 3,841 0.04%
שדרגו את המנוי 3,030 0.03%
שדרגו את המנוי 1,308 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 711,453 6.66%
הראל 405,103 3.79%
מנורה 142,680 1.34%
הירשמו לצפייה 120,603 1.13%
הירשמו לצפייה 18,500 0.17%
הירשמו לצפייה 17,302 0.16%
שדרגו את המנוי 2,623 0.02%
שדרגו את המנוי 1,900 0.02%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאות דוראד אנרגיה לשנת 2014: הכנסות תחנת הכוח הסתכמו בכ-1.48 מיליארד שקל; הרווח התפועלי של התחנה, שהחלה לפעול במאי 2014 עמד על כ-233 מיליון שקל. #דוראד #תחנת_כוח #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-5.2 מיליון דולר; ה-EBITDA המתואם במהלך התקופה המדווחת עמד על 5.1 מיליון דולר. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלומיי קפיטל מדווחת על תוצאות דוראד אנרגיה שפרסמה את תוצאותיה ברבעון השלישי של 2014: הכנסות דוראד הסתכמו בכ-693 מיליון שקל; הרווח התפעולי עמד על 43 מיליון דולר. אלומיי מחזיקה כיום ב-7.5% מתחנת הכוח עם אופציה להגדלת ההחזקה ל-9.4%. #דוראד_אנרגיה #תחנת_כוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית