תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלומיי קפיטל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ellomay.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
סלע 3,327 3,796 469  14.10%
מגדל 3,841 3,754 -87  -2.27%
הירשמו לצפייה 3,448 3,333 -115  -3.34%
הירשמו לצפייה 1,264 35 -1,229  -97.23%
הירשמו לצפייה 164,141 158,682 -5,459  -3.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 469

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,890

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 388,337 389,525 1,188  0.31%
מנורה 142,789 142,958 169  0.12%
הירשמו לצפייה 2,505 2,324 -181  -7.23%
הירשמו לצפייה 120,632 120,359 -273  -0.23%
הירשמו לצפייה 1,600 1,302 -298  -18.63%
שדרגו את המנוי 17,084 15,978 -1,106  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,357

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,858

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 469
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,890
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,357
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,858
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 723,574 6.78%
ילין לפידות 381,203 3.57%
מיטב דש 172,733 1.62%
הירשמו לצפייה 158,682 1.49%
הירשמו לצפייה 3,796 0.04%
הירשמו לצפייה 3,754 0.04%
שדרגו את המנוי 3,333 0.03%
שדרגו את המנוי 38 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 697,046 6.53%
הראל 389,525 3.65%
מנורה 142,958 1.34%
הירשמו לצפייה 120,359 1.13%
הירשמו לצפייה 18,500 0.17%
הירשמו לצפייה 15,978 0.15%
שדרגו את המנוי 2,324 0.02%
שדרגו את המנוי 1,900 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,302 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאות דוראד אנרגיה לשנת 2014: הכנסות תחנת הכוח הסתכמו בכ-1.48 מיליארד שקל; הרווח התפועלי של התחנה, שהחלה לפעול במאי 2014 עמד על כ-233 מיליון שקל. #דוראד #תחנת_כוח #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-5.2 מיליון דולר; ה-EBITDA המתואם במהלך התקופה המדווחת עמד על 5.1 מיליון דולר. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלומיי קפיטל מדווחת על תוצאות דוראד אנרגיה שפרסמה את תוצאותיה ברבעון השלישי של 2014: הכנסות דוראד הסתכמו בכ-693 מיליון שקל; הרווח התפעולי עמד על 43 מיליון דולר. אלומיי מחזיקה כיום ב-7.5% מתחנת הכוח עם אופציה להגדלת ההחזקה ל-9.4%. #דוראד_אנרגיה #תחנת_כוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית