תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלומיי קפיטל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ellomay.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 168,699 184,115 15,416  9.14%
אקסלנס 20,291 32,239 11,948  58.88%
הירשמו לצפייה 26,316 37,605 11,289  42.90%
הירשמו לצפייה 9,134 13,989 4,855  53.15%
הירשמו לצפייה 5,265 6,115 850  16.14%
שדרגו את המנוי 6,209 6,494 285  4.59%
שדרגו את המנוי 14,692 13,192 -1,500  -10.21%
שדרגו את המנוי 23,178 21,314 -1,864  -8.04%
שדרגו את המנוי 800,872 796,254 -4,618  -0.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,643

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,982

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
ילין לפידות 96,561 406,153 309,592  320.62%
הראל 521,887 568,678 46,791  8.97%
הירשמו לצפייה 448,896 483,062 34,166  7.61%
הירשמו לצפייה 220 33,854 33,634  15,288.18%
הירשמו לצפייה 441 31,314 30,873  7,000.68%
שדרגו את המנוי 201,000 206,296 5,296  2.63%
שדרגו את המנוי 139,434 143,196 3,762  2.70%
שדרגו את המנוי 129,072 132,402 3,330  2.58%
שדרגו את המנוי 23,500 23,671 171  0.73%
שדרגו את המנוי 2,054 2,050 -4  -0.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 467,615

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44,643
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,982
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 467,615
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,124,085 10.53%
ילין לפידות 796,254 7.46%
מיטב דש 184,115 1.72%
הירשמו לצפייה 37,605 0.35%
הירשמו לצפייה 32,239 0.30%
הירשמו לצפייה 21,314 0.20%
שדרגו את המנוי 13,989 0.13%
שדרגו את המנוי 13,192 0.12%
שדרגו את המנוי 6,494 0.06%
שדרגו את המנוי 6,115 0.06%
שדרגו את המנוי 5,039 0.05%
שדרגו את המנוי 2,934 0.03%
שדרגו את המנוי 2,800 0.03%
שדרגו את המנוי 1,139 0.01%
שדרגו את המנוי 856 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,573,524 24.11%
הראל 568,678 5.33%
כלל 524,802 4.92%
הירשמו לצפייה 483,062 4.52%
הירשמו לצפייה 406,153 3.80%
הירשמו לצפייה 206,296 1.93%
שדרגו את המנוי 143,196 1.34%
שדרגו את המנוי 132,402 1.24%
שדרגו את המנוי 33,854 0.32%
שדרגו את המנוי 31,314 0.29%
שדרגו את המנוי 23,671 0.22%
שדרגו את המנוי 15,196 0.14%
שדרגו את המנוי 2,050 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאות דוראד אנרגיה לשנת 2014: הכנסות תחנת הכוח הסתכמו בכ-1.48 מיליארד שקל; הרווח התפועלי של התחנה, שהחלה לפעול במאי 2014 עמד על כ-233 מיליון שקל. #דוראד #תחנת_כוח #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-5.2 מיליון דולר; ה-EBITDA המתואם במהלך התקופה המדווחת עמד על 5.1 מיליון דולר. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלומיי קפיטל מדווחת על תוצאות דוראד אנרגיה שפרסמה את תוצאותיה ברבעון השלישי של 2014: הכנסות דוראד הסתכמו בכ-693 מיליון שקל; הרווח התפעולי עמד על 43 מיליון דולר. אלומיי מחזיקה כיום ב-7.5% מתחנת הכוח עם אופציה להגדלת ההחזקה ל-9.4%. #דוראד_אנרגיה #תחנת_כוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית