תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלומיי קפיטל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ellomay.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
ילין לפידות 381,203 380,803 -400  -0.10%
מגדל 3,569 1,628 -1,941  -54.38%
הירשמו לצפייה 152,720 150,530 -2,190  -1.43%
הירשמו לצפייה 169,540 147,744 -21,796  -12.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,327

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 112,079 160,181 48,102  42.92%
הראל 389,525 405,884 16,359  4.20%
הירשמו לצפייה 142,958 142,973 15  0.01%
הירשמו לצפייה 2,324 2,315 -9  -0.39%
הירשמו לצפייה 15,978 15,803 -175  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 64,476

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -184

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,327
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 64,476
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -184
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 684,578 6.41%
ילין לפידות 380,803 3.57%
אי.בי.אי. 150,530 1.41%
הירשמו לצפייה 147,744 1.38%
הירשמו לצפייה 3,800 0.04%
הירשמו לצפייה 1,628 0.02%
שדרגו את המנוי 38 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 749,506 7.02%
הראל 405,884 3.80%
הפניקס 160,181 1.50%
הירשמו לצפייה 142,973 1.34%
הירשמו לצפייה 18,500 0.17%
הירשמו לצפייה 15,803 0.15%
שדרגו את המנוי 2,315 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאות דוראד אנרגיה לשנת 2014: הכנסות תחנת הכוח הסתכמו בכ-1.48 מיליארד שקל; הרווח התפועלי של התחנה, שהחלה לפעול במאי 2014 עמד על כ-233 מיליון שקל. #דוראד #תחנת_כוח #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-5.2 מיליון דולר; ה-EBITDA המתואם במהלך התקופה המדווחת עמד על 5.1 מיליון דולר. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלומיי קפיטל מדווחת על תוצאות דוראד אנרגיה שפרסמה את תוצאותיה ברבעון השלישי של 2014: הכנסות דוראד הסתכמו בכ-693 מיליון שקל; הרווח התפעולי עמד על 43 מיליון דולר. אלומיי מחזיקה כיום ב-7.5% מתחנת הכוח עם אופציה להגדלת ההחזקה ל-9.4%. #דוראד_אנרגיה #תחנת_כוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית