תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלומיי קפיטל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ellomay.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 2,925 4,779 1,854  63.38%
אי.בי.אי. 167,770 168,434 664  0.40%
הירשמו לצפייה 1,401 1,366 -35  -2.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,518

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 142,680 142,789 109  0.08%
הפניקס 120,603 120,632 29  0.02%
הירשמו לצפייה 393 350 -43  -10.84%
הירשמו לצפייה 2,623 2,505 -118  -4.50%
הירשמו לצפייה 17,302 17,084 -218  -1.26%
שדרגו את המנוי 405,103 388,337 -16,766  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 138

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,145

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,518
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 138
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,145
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 737,891 6.91%
ילין לפידות 381,266 3.57%
מיטב דש 175,233 1.64%
הירשמו לצפייה 168,434 1.58%
הירשמו לצפייה 4,779 0.04%
הירשמו לצפייה 3,448 0.03%
שדרגו את המנוי 3,327 0.03%
שדרגו את המנוי 1,366 0.01%
שדרגו את המנוי 38 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 696,047 6.52%
הראל 388,337 3.64%
מנורה 142,789 1.34%
הירשמו לצפייה 120,632 1.13%
הירשמו לצפייה 18,500 0.17%
הירשמו לצפייה 17,084 0.16%
שדרגו את המנוי 2,505 0.02%
שדרגו את המנוי 1,900 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאות דוראד אנרגיה לשנת 2014: הכנסות תחנת הכוח הסתכמו בכ-1.48 מיליארד שקל; הרווח התפועלי של התחנה, שהחלה לפעול במאי 2014 עמד על כ-233 מיליון שקל. #דוראד #תחנת_כוח #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-5.2 מיליון דולר; ה-EBITDA המתואם במהלך התקופה המדווחת עמד על 5.1 מיליון דולר. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלומיי קפיטל מדווחת על תוצאות דוראד אנרגיה שפרסמה את תוצאותיה ברבעון השלישי של 2014: הכנסות דוראד הסתכמו בכ-693 מיליון שקל; הרווח התפעולי עמד על 43 מיליון דולר. אלומיי מחזיקה כיום ב-7.5% מתחנת הכוח עם אופציה להגדלת ההחזקה ל-9.4%. #דוראד_אנרגיה #תחנת_כוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית