תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אקסלנס 14,141 16,867 2,726  19.28%
מיטב דש 60,630 61,575 945  1.56%
הירשמו לצפייה 38,479 38,564 85  0.22%
הירשמו לצפייה 461 496 35  7.59%
הירשמו לצפייה 26,000 25,582 -418  -1.61%
שדרגו את המנוי 17,530 14,185 -3,345  -19.08%
שדרגו את המנוי 65,000 59,000 -6,000  -9.23%
שדרגו את המנוי 44,737 37,533 -7,204  -16.10%
שדרגו את המנוי 30,674 11,685 -18,989  -61.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,791

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,956

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 2,335,580 2,359,210 23,626  1.01%
קחצ"ק חברת ניהול 39,249 38,755 -494  -1.26%
הירשמו לצפייה 9,923 2,396 -7,527  -75.85%
הירשמו לצפייה 918,961 880,924 -38,037  -4.14%
הירשמו לצפייה 2,395,620 2,311,390 -84,233  -3.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,626

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -130,291

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,791
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,956
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,626
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -130,291
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 520,985 1.56%
פורסט 201,352 0.60%
מיטב דש 61,575 0.18%
הירשמו לצפייה 59,000 0.18%
הירשמו לצפייה 53,276 0.16%
הירשמו לצפייה 38,564 0.12%
שדרגו את המנוי 37,533 0.11%
שדרגו את המנוי 25,582 0.08%
שדרגו את המנוי 16,867 0.05%
שדרגו את המנוי 14,185 0.04%
שדרגו את המנוי 11,685 0.03%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 496 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,986,929 23.85%
כלל 2,359,210 7.05%
הפניקס 2,311,390 6.90%
הירשמו לצפייה 2,143,870 6.40%
הירשמו לצפייה 880,924 2.63%
הירשמו לצפייה 191,505 0.57%
שדרגו את המנוי 38,755 0.12%
שדרגו את המנוי 31,111 0.09%
שדרגו את המנוי 14,393 0.04%
שדרגו את המנוי 13,375 0.04%
שדרגו את המנוי 2,396 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית