תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אפסילון 46,200 100,163 53,963  116.80%
מיטב דש 40,790 59,589 18,799  46.09%
הירשמו לצפייה 64,529 69,209 4,680  7.25%
הירשמו לצפייה 47,246 47,546 300  0.63%
הירשמו לצפייה 530 670 140  26.42%
שדרגו את המנוי 555 534 -21  -3.78%
שדרגו את המנוי 54,253 53,924 -329  -0.61%
שדרגו את המנוי 13,118 12,159 -959  -7.31%
שדרגו את המנוי 39,000 37,000 -2,000  -5.13%
שדרגו את המנוי 35,188 32,724 -2,464  -7.00%
שדרגו את המנוי 235,429 217,940 -17,489  -7.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 77,882

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,262

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 2,164,460 2,395,620 231,164  10.68%
פסגות 191,556 191,505 -51  -0.03%
הירשמו לצפייה 2,144,260 2,143,870 -388  -0.02%
הירשמו לצפייה 41,382 39,249 -2,133  -5.15%
הירשמו לצפייה 2,341,520 2,335,580 -5,938  -0.25%
שדרגו את המנוי 934,448 918,961 -15,487  -1.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 231,164

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,997

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 77,882
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,262
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 231,164
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,997
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 720,787 2.17%
פורסט 217,940 0.66%
אפסילון 100,163 0.30%
הירשמו לצפייה 89,329 0.27%
הירשמו לצפייה 69,209 0.21%
הירשמו לצפייה 59,589 0.18%
שדרגו את המנוי 53,924 0.16%
שדרגו את המנוי 47,546 0.14%
שדרגו את המנוי 37,000 0.11%
שדרגו את המנוי 32,724 0.10%
שדרגו את המנוי 12,159 0.04%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 534 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,188,632 24.62%
הפניקס 2,395,620 7.20%
כלל 2,335,580 7.02%
הירשמו לצפייה 2,143,870 6.45%
הירשמו לצפייה 918,961 2.76%
הירשמו לצפייה 191,505 0.58%
שדרגו את המנוי 39,249 0.12%
שדרגו את המנוי 31,111 0.09%
שדרגו את המנוי 28,575 0.09%
שדרגו את המנוי 25,692 0.08%
שדרגו את המנוי 19,596 0.06%
שדרגו את המנוי 14,393 0.04%
שדרגו את המנוי 13,375 0.04%
שדרגו את המנוי 10,933 0.03%
שדרגו את המנוי 10,249 0.03%
שדרגו את המנוי 9,923 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית