תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 86,014 177,906 91,892  106.83%
מור 60,983 67,483 6,500  10.66%
הירשמו לצפייה 1,164 4,881 3,717  319.33%
הירשמו לצפייה 3,852 5,490 1,638  42.52%
הירשמו לצפייה 15,343 16,315 972  6.34%
שדרגו את המנוי 36,842 36,927 85  0.23%
שדרגו את המנוי 457 438 -19  -4.16%
שדרגו את המנוי 7,000 6,000 -1,000  -14.29%
שדרגו את המנוי 35,994 20,302 -15,692  -43.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 104,804

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,711

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 2,308,890 3,031,540 722,642  31.30%
הראל 883,617 920,731 37,114  4.20%
הירשמו לצפייה 191,505 191,414 -91  -0.05%
הירשמו לצפייה 36,248 35,848 -400  -1.10%
הירשמו לצפייה 44,872 31,111 -13,761  -30.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 759,756

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,252

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 104,804
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,711
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 759,756
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,252
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 575,347 1.71%
פורסט 207,356 0.62%
מיטב דש 177,906 0.53%
הירשמו לצפייה 67,483 0.20%
הירשמו לצפייה 36,927 0.11%
הירשמו לצפייה 20,302 0.06%
שדרגו את המנוי 16,315 0.05%
שדרגו את המנוי 12,224 0.04%
שדרגו את המנוי 11,000 0.03%
שדרגו את המנוי 7,500 0.02%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,490 0.02%
שדרגו את המנוי 4,881 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,729,313 25.91%
הפניקס 3,031,540 9.00%
כלל 2,359,210 7.00%
הירשמו לצפייה 2,142,670 6.36%
הירשמו לצפייה 920,731 2.73%
הירשמו לצפייה 191,414 0.57%
שדרגו את המנוי 35,848 0.11%
שדרגו את המנוי 31,111 0.09%
שדרגו את המנוי 14,393 0.04%
שדרגו את המנוי 2,396 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית