תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פורסט 200,297 201,352 1,055  0.53%
אקסלנס 12,173 12,417 244  2.00%
הירשמו לצפייה 513 482 -31  -6.04%
הירשמו לצפייה 58,228 57,717 -511  -0.88%
הירשמו לצפייה 69,209 67,244 -1,965  -2.84%
שדרגו את המנוי 21,742 17,866 -3,876  -17.83%
שדרגו את המנוי 47,835 40,414 -7,421  -15.51%
שדרגו את המנוי 17,333 9,790 -7,543  -43.52%
שדרגו את המנוי 87,329 67,820 -19,509  -22.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,299

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,856

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 2,335,580 2,359,210 23,626  1.01%
קחצ"ק חברת ניהול 39,249 38,755 -494  -1.26%
הירשמו לצפייה 9,923 2,396 -7,527  -75.85%
הירשמו לצפייה 918,961 880,924 -38,037  -4.14%
הירשמו לצפייה 2,395,620 2,311,390 -84,233  -3.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,626

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -130,291

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,299
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,856
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,626
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -130,291
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 637,518 1.90%
פורסט 201,352 0.60%
אפסילון 86,000 0.26%
הירשמו לצפייה 67,820 0.20%
הירשמו לצפייה 67,244 0.20%
הירשמו לצפייה 57,717 0.17%
שדרגו את המנוי 47,546 0.14%
שדרגו את המנוי 40,414 0.12%
שדרגו את המנוי 28,000 0.08%
שדרגו את המנוי 17,866 0.05%
שדרגו את המנוי 12,417 0.04%
שדרגו את המנוי 9,790 0.03%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 482 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,986,929 23.85%
כלל 2,359,210 7.05%
הפניקס 2,311,390 6.90%
הירשמו לצפייה 2,143,870 6.40%
הירשמו לצפייה 880,924 2.63%
הירשמו לצפייה 191,505 0.57%
שדרגו את המנוי 38,755 0.12%
שדרגו את המנוי 31,111 0.09%
שדרגו את המנוי 14,393 0.04%
שדרגו את המנוי 13,375 0.04%
שדרגו את המנוי 2,396 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית