תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 72,566 80,102 7,536  10.39%
מור 53,276 59,623 6,347  11.91%
הירשמו לצפייה 37,941 40,651 2,710  7.14%
הירשמו לצפייה 5,167 7,467 2,300  44.51%
הירשמו לצפייה 12,339 13,438 1,099  8.91%
שדרגו את המנוי 4,120 2,388 -1,732  -42.04%
שדרגו את המנוי 11,177 8,326 -2,851  -25.51%
שדרגו את המנוי 25,200 7,400 -17,800  -70.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,992

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,383

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 880,924 883,617 2,693  0.31%
כלל 2,359,210 2,359,210 1
הירשמו לצפייה 2,143,870 2,142,670 -1,200  -0.06%
הירשמו לצפייה 38,755 36,248 -2,507  -6.47%
הירשמו לצפייה 2,311,390 2,305,860 -5,531  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,694

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,238

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,992
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,383
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,694
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,238
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 461,494 1.37%
פורסט 203,913 0.61%
מיטב דש 80,102 0.24%
הירשמו לצפייה 59,623 0.18%
הירשמו לצפייה 40,651 0.12%
הירשמו לצפייה 36,842 0.11%
שדרגו את המנוי 13,438 0.04%
שדרגו את המנוי 8,326 0.02%
שדרגו את המנוי 7,467 0.02%
שדרגו את המנוי 7,400 0.02%
שדרגו את המנוי 2,388 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 474 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,990,634 23.72%
כלל 2,359,210 7.00%
הפניקס 2,305,860 6.84%
הירשמו לצפייה 2,142,670 6.36%
הירשמו לצפייה 883,617 2.62%
הירשמו לצפייה 191,505 0.57%
שדרגו את המנוי 36,248 0.11%
שדרגו את המנוי 31,111 0.09%
שדרגו את המנוי 14,393 0.04%
שדרגו את המנוי 13,375 0.04%
שדרגו את המנוי 10,249 0.03%
שדרגו את המנוי 2,396 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית