תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלביט מערכות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
הראל 49,516 62,888 13,372  27.01%
מגדל 93,656 100,263 6,607  7.05%
הירשמו לצפייה 53,594 59,189 5,595  10.44%
הירשמו לצפייה 8,250 11,450 3,200  38.79%
הירשמו לצפייה 51,675 53,748 2,073  4.01%
שדרגו את המנוי 60,970 62,811 1,841  3.02%
שדרגו את המנוי 79,576 80,111 535  0.67%
שדרגו את המנוי 483 637 154  31.88%
שדרגו את המנוי 1,126 1,265 139  12.34%
שדרגו את המנוי 855 935 80  9.36%
שדרגו את המנוי 101 154 53  52.48%
שדרגו את המנוי 1,198 1,248 50  4.17%
שדרגו את המנוי 594 624 30  5.05%
שדרגו את המנוי 6,264 6,284 20  0.32%
שדרגו את המנוי 109 87 -22  -20.18%
שדרגו את המנוי 3,099 3,037 -62  -2.00%
שדרגו את המנוי 1,381 1,293 -88  -6.37%
שדרגו את המנוי 6,384 6,181 -203  -3.18%
שדרגו את המנוי 2,210 1,949 -261  -11.81%
שדרגו את המנוי 36,488 35,928 -560  -1.53%
שדרגו את המנוי 2,477 1,800 -677  -27.33%
שדרגו את המנוי 3,923 2,264 -1,659  -42.29%
שדרגו את המנוי 14,662 12,438 -2,224  -15.17%
שדרגו את המנוי 28,880 25,910 -2,970  -10.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,749

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,726

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 1,155,550 1,338,680 183,129  15.85%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 31,513 167,929 136,416  432.89%
הירשמו לצפייה 552,560 631,108 78,548  14.22%
הירשמו לצפייה 421,263 484,110 62,847  14.92%
הירשמו לצפייה 940,402 982,217 41,815  4.45%
שדרגו את המנוי 122,127 156,300 34,173  27.98%
שדרגו את המנוי 24,797 42,047 17,250  69.56%
שדרגו את המנוי 30,037 40,131 10,094  33.61%
שדרגו את המנוי 91,031 99,514 8,483  9.32%
שדרגו את המנוי 651,319 659,651 8,332  1.28%
שדרגו את המנוי 22,520 29,501 6,981  31.00%
שדרגו את המנוי 87,505 94,334 6,829  7.80%
שדרגו את המנוי 20,596 25,499 4,903  23.81%
שדרגו את המנוי 300,190 304,616 4,426  1.47%
שדרגו את המנוי 13,921 18,109 4,188  30.08%
שדרגו את המנוי 8,535 12,672 4,137  48.47%
שדרגו את המנוי 1,808,620 1,812,660 4,048  0.22%
שדרגו את המנוי 580 3,800 3,220  555.17%
שדרגו את המנוי 37,886 40,789 2,903  7.66%
שדרגו את המנוי 11,108 13,512 2,404  21.64%
שדרגו את המנוי 3,813 6,011 2,198  57.64%
שדרגו את המנוי 6,984 9,057 2,073  29.68%
שדרגו את המנוי 10,103 11,857 1,754  17.36%
שדרגו את המנוי 9,642 10,723 1,081  11.21%
שדרגו את המנוי 1,858 2,786 928  49.95%
שדרגו את המנוי 44,717 45,595 878  1.96%
שדרגו את המנוי 9,562 10,265 703  7.35%
שדרגו את המנוי 1,190 1,877 687  57.73%
שדרגו את המנוי 4,807 5,479 672  13.98%
שדרגו את המנוי 1,147 1,775 628  54.75%
שדרגו את המנוי 1,367 1,865 498  36.43%
שדרגו את המנוי 1,166 1,561 395  33.88%
שדרגו את המנוי 7,870 7,990 120  1.52%
שדרגו את המנוי 21,446 21,403 -43  -0.20%
שדרגו את המנוי 7,606 7,522 -84  -1.10%
שדרגו את המנוי 6,728 6,620 -108  -1.61%
שדרגו את המנוי 1,979 1,859 -120  -6.06%
שדרגו את המנוי 1,494,920 1,494,790 -135  -0.01%
שדרגו את המנוי 5,979 5,461 -518  -8.66%
שדרגו את המנוי 20,909 20,278 -631  -3.02%
שדרגו את המנוי 3,889 3,013 -876  -22.53%
שדרגו את המנוי 41,777 40,880 -897  -2.15%
שדרגו את המנוי 26,493 25,383 -1,110  -4.19%
שדרגו את המנוי 87,346 78,187 -9,159  -10.49%
שדרגו את המנוי 177,243 161,232 -16,011  -9.03%
שדרגו את המנוי 1,234,860 1,147,280 -87,581  -7.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 637,741

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -117,273

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 33,749
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,726
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 637,741
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -117,273
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 574,482 1.34%
מגדל 100,263 0.23%
מור 80,111 0.19%
הירשמו לצפייה 62,888 0.15%
הירשמו לצפייה 62,811 0.15%
הירשמו לצפייה 59,189 0.14%
שדרגו את המנוי 53,748 0.13%
שדרגו את המנוי 37,039 0.09%
שדרגו את המנוי 35,928 0.08%
שדרגו את המנוי 25,910 0.06%
שדרגו את המנוי 12,438 0.03%
שדרגו את המנוי 11,450 0.03%
שדרגו את המנוי 6,284 0.01%
שדרגו את המנוי 6,181 0.01%
שדרגו את המנוי 3,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 637 < 0.01%
שדרגו את המנוי 630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 342 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,179,683 23.81%
כלל 1,812,660 4.24%
מנורה 1,494,790 3.50%
הירשמו לצפייה 1,338,680 3.13%
הירשמו לצפייה 1,147,280 2.68%
הירשמו לצפייה 982,217 2.30%
שדרגו את המנוי 659,651 1.54%
שדרגו את המנוי 631,108 1.48%
שדרגו את המנוי 484,110 1.13%
שדרגו את המנוי 304,616 0.71%
שדרגו את המנוי 167,929 0.39%
שדרגו את המנוי 161,232 0.38%
שדרגו את המנוי 156,300 0.37%
שדרגו את המנוי 99,514 0.23%
שדרגו את המנוי 94,334 0.22%
שדרגו את המנוי 78,187 0.18%
שדרגו את המנוי 51,026 0.12%
שדרגו את המנוי 45,595 0.11%
שדרגו את המנוי 42,047 0.10%
שדרגו את המנוי 40,880 0.10%
שדרגו את המנוי 40,789 0.10%
שדרגו את המנוי 40,131 0.09%
שדרגו את המנוי 29,501 0.07%
שדרגו את המנוי 25,499 0.06%
שדרגו את המנוי 25,383 0.06%
שדרגו את המנוי 21,403 0.05%
שדרגו את המנוי 20,278 0.05%
שדרגו את המנוי 18,109 0.04%
שדרגו את המנוי 13,512 0.03%
שדרגו את המנוי 12,878 0.03%
שדרגו את המנוי 12,672 0.03%
שדרגו את המנוי 11,857 0.03%
שדרגו את המנוי 11,444 0.03%
שדרגו את המנוי 10,723 0.03%
שדרגו את המנוי 10,265 0.02%
שדרגו את המנוי 9,057 0.02%
שדרגו את המנוי 8,782 0.02%
שדרגו את המנוי 7,990 0.02%
שדרגו את המנוי 7,522 0.02%
שדרגו את המנוי 6,620 0.02%
שדרגו את המנוי 6,527 0.02%
שדרגו את המנוי 6,011 0.01%
שדרגו את המנוי 5,479 0.01%
שדרגו את המנוי 5,461 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,013 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,786 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,877 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,865 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,859 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,775 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,561 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,098 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלביט מערכות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה שמרו על סטגנציה לעומת 2013 ועמדו על כ-2.9 מיליארד דולר; הרווח הנקי המתואם ירד ב-4.6% לעומת 2013 לכ-201 מיליון דולר. נכון לסוף 2014, צבר ההזמנות של אלביט מערכות בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס עמד על כ-6.25 מיליארד דולר לעומת 5.8 מיליארד דולר בסוף 2013. #דוחות_כספיים #בוצי_מכליס #צבר_הזמנות
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלביט מערכות הודיעה כי זכתה בחוזה מחברת Rheinmetall Canada Inc., לאספקת מערכת תקשורת לוויינית (תקש"ל) בתנועה ELSAT 2100, לשימוש כוחות צבא קנדה. החוזה, שהנו בסכום שאינו מהותי לאלביט מערכות, ייפרס על פני תקופה של 18 חודשים. #מערכת_תקשורת #לווינים #קנדה #צבא
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלביט מערכות דיווחה היום (ד') על קבלת חוזים מלקוח באסיה בהיקף כולל של כ-85 מיליון דולר לביצוע פרויקט השבחת מטוסי אפ-5 ולאספקת מערכות אלקטרו-אופטיות ומערכות קשר. #אסיה #מטוסים #אלקטרואופטיקה #מערכות_קשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אזהרת רווח לאלביט מערכות: החברה דיווחה הבוקר (ב') כי היא צופה הוצאות מימון חריגות ברבעון השלישי של שנת 2014. לדברי החברה, עלייה זו בהוצאות המימון נבעה בעיקרה מהירידה המואצת בערך השקל הקשור לפעולות גידור של החברה לדולר האמריקאי, כמו גם מהשפעת השינוי בשער החליפין על הפרשי תרגום לדולר של סעיפי מאזן. החברה מעריכה כי השפעת האמור על הוצאות המימון ברבעון תהיה בטווח שבין 15 – 20 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  החברה הבת של אלביט מערכות בארה"ב זכתה בחוזה בהיקף של 12.7 מיליון דולר לאספקת קסדות משולבות לטייס למסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית. העבודה תתבצע במהלך שנתיים באתר החברה בפורט וורת' טקסס.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית