תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלביט מערכות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
הראל 54,361 57,542 3,181  5.85%
כוון 22,200 25,225 3,025  13.63%
הירשמו לצפייה 46,004 48,584 2,580  5.61%
הירשמו לצפייה 2,252 2,996 744  33.04%
הירשמו לצפייה 2,700 3,100 400  14.81%
שדרגו את המנוי 90,736 91,136 400  0.44%
שדרגו את המנוי 22,880 23,226 346  1.51%
שדרגו את המנוי 20,243 20,569 326  1.61%
שדרגו את המנוי 2,294 2,547 253  11.03%
שדרגו את המנוי 4,062 4,306 244  6.01%
שדרגו את המנוי 22 155 133  604.55%
שדרגו את המנוי 1,410 1,540 130  9.22%
שדרגו את המנוי 1,819 1,916 97  5.33%
שדרגו את המנוי 9,029 9,062 33  0.37%
שדרגו את המנוי 5,694 5,714 20  0.35%
שדרגו את המנוי 8,761 8,779 18  0.21%
שדרגו את המנוי 1,211 1,214 3  0.25%
שדרגו את המנוי 475 455 -20  -4.21%
שדרגו את המנוי 571 550 -21  -3.68%
שדרגו את המנוי 2,337 2,300 -37  -1.58%
שדרגו את המנוי 39,063 38,797 -266  -0.68%
שדרגו את המנוי 2,992 2,707 -285  -9.53%
שדרגו את המנוי 23,413 23,047 -366  -1.56%
שדרגו את המנוי 1,189 756 -433  -36.42%
שדרגו את המנוי 1,612 1,040 -572  -35.48%
שדרגו את המנוי 65,611 64,908 -703  -1.07%
שדרגו את המנוי 33,639 32,712 -927  -2.76%
שדרגו את המנוי 51,936 43,740 -8,196  -15.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,933

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,826

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
כלל 996,192 1,120,540 124,353  12.48%
עמיתים 532,068 538,469 6,401  1.20%
הירשמו לצפייה 71,681 75,996 4,315  6.02%
הירשמו לצפייה 30,518 34,098 3,580  11.73%
הירשמו לצפייה 8,873 10,034 1,161  13.08%
שדרגו את המנוי 15,067 15,897 830  5.51%
שדרגו את המנוי 746,812 747,335 523  0.07%
שדרגו את המנוי 137,729 137,799 70  0.05%
שדרגו את המנוי 918,378 918,439 61  0.01%
שדרגו את המנוי 25,379 25,401 22  0.09%
שדרגו את המנוי 25,489 25,485 -4  -0.02%
שדרגו את המנוי 1,946 1,622 -324  -16.65%
שדרגו את המנוי 2,316 1,816 -500  -21.59%
שדרגו את המנוי 14,246 13,743 -503  -3.53%
שדרגו את המנוי 3,924 3,030 -894  -22.78%
שדרגו את המנוי 8,332 7,260 -1,072  -12.87%
שדרגו את המנוי 61,848 60,713 -1,135  -1.84%
שדרגו את המנוי 16,929 15,737 -1,192  -7.04%
שדרגו את המנוי 40,604 39,165 -1,439  -3.54%
שדרגו את המנוי 309,630 308,111 -1,519  -0.49%
שדרגו את המנוי 13,811 12,185 -1,626  -11.77%
שדרגו את המנוי 44,675 43,018 -1,657  -3.71%
שדרגו את המנוי 29,480 27,248 -2,232  -7.57%
שדרגו את המנוי 172,579 170,029 -2,550  -1.48%
שדרגו את המנוי 10,885 6,685 -4,200  -38.59%
שדרגו את המנוי 24,451 19,511 -4,940  -20.20%
שדרגו את המנוי 35,583 30,477 -5,106  -14.35%
שדרגו את המנוי 23,963 14,544 -9,419  -39.31%
שדרגו את המנוי 11,440 0 -11,440  -100.00%
שדרגו את המנוי 547,980 534,360 -13,620  -2.49%
שדרגו את המנוי 36,063 3,334 -32,729  -90.76%
שדרגו את המנוי 1,379,040 1,206,290 -172,742  -12.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 141,316

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -270,843

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,933
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,826
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 141,316
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -270,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 526,962 1.23%
מגדל 91,136 0.21%
מור 64,908 0.15%
הירשמו לצפייה 57,542 0.13%
הירשמו לצפייה 48,584 0.11%
הירשמו לצפייה 43,740 0.10%
שדרגו את המנוי 38,797 0.09%
שדרגו את המנוי 32,712 0.08%
שדרגו את המנוי 25,225 0.06%
שדרגו את המנוי 23,226 0.05%
שדרגו את המנוי 23,047 0.05%
שדרגו את המנוי 20,569 0.05%
שדרגו את המנוי 9,062 0.02%
שדרגו את המנוי 8,779 0.02%
שדרגו את המנוי 5,714 0.01%
שדרגו את המנוי 4,314 0.01%
שדרגו את המנוי 4,306 0.01%
שדרגו את המנוי 3,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,707 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,547 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 653 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,670,797 15.60%
מגדל 1,206,290 2.82%
כלל 1,120,540 2.62%
הירשמו לצפייה 918,439 2.15%
הירשמו לצפייה 747,335 1.75%
הירשמו לצפייה 538,469 1.26%
שדרגו את המנוי 534,360 1.25%
שדרגו את המנוי 308,111 0.72%
שדרגו את המנוי 216,456 0.51%
שדרגו את המנוי 170,029 0.40%
שדרגו את המנוי 137,799 0.32%
שדרגו את המנוי 94,507 0.22%
שדרגו את המנוי 75,996 0.18%
שדרגו את המנוי 60,713 0.14%
שדרגו את המנוי 45,516 0.11%
שדרגו את המנוי 43,018 0.10%
שדרגו את המנוי 39,165 0.09%
שדרגו את המנוי 34,098 0.08%
שדרגו את המנוי 30,477 0.07%
שדרגו את המנוי 27,248 0.06%
שדרגו את המנוי 25,485 0.06%
שדרגו את המנוי 25,401 0.06%
שדרגו את המנוי 24,196 0.06%
שדרגו את המנוי 19,511 0.05%
שדרגו את המנוי 15,897 0.04%
שדרגו את המנוי 15,737 0.04%
שדרגו את המנוי 14,544 0.03%
שדרגו את המנוי 14,544 0.03%
שדרגו את המנוי 13,743 0.03%
שדרגו את המנוי 12,773 0.03%
שדרגו את המנוי 12,681 0.03%
שדרגו את המנוי 12,185 0.03%
שדרגו את המנוי 10,244 0.02%
שדרגו את המנוי 10,034 0.02%
שדרגו את המנוי 8,837 0.02%
שדרגו את המנוי 8,387 0.02%
שדרגו את המנוי 8,222 0.02%
שדרגו את המנוי 7,353 0.02%
שדרגו את המנוי 7,260 0.02%
שדרגו את המנוי 6,685 0.02%
שדרגו את המנוי 6,558 0.02%
שדרגו את המנוי 6,368 0.01%
שדרגו את המנוי 5,557 0.01%
שדרגו את המנוי 5,120 0.01%
שדרגו את המנוי 3,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלביט מערכות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה שמרו על סטגנציה לעומת 2013 ועמדו על כ-2.9 מיליארד דולר; הרווח הנקי המתואם ירד ב-4.6% לעומת 2013 לכ-201 מיליון דולר. נכון לסוף 2014, צבר ההזמנות של אלביט מערכות בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס עמד על כ-6.25 מיליארד דולר לעומת 5.8 מיליארד דולר בסוף 2013. #דוחות_כספיים #בוצי_מכליס #צבר_הזמנות
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלביט מערכות הודיעה כי זכתה בחוזה מחברת Rheinmetall Canada Inc., לאספקת מערכת תקשורת לוויינית (תקש"ל) בתנועה ELSAT 2100, לשימוש כוחות צבא קנדה. החוזה, שהנו בסכום שאינו מהותי לאלביט מערכות, ייפרס על פני תקופה של 18 חודשים. #מערכת_תקשורת #לווינים #קנדה #צבא
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלביט מערכות דיווחה היום (ד') על קבלת חוזים מלקוח באסיה בהיקף כולל של כ-85 מיליון דולר לביצוע פרויקט השבחת מטוסי אפ-5 ולאספקת מערכות אלקטרו-אופטיות ומערכות קשר. #אסיה #מטוסים #אלקטרואופטיקה #מערכות_קשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אזהרת רווח לאלביט מערכות: החברה דיווחה הבוקר (ב') כי היא צופה הוצאות מימון חריגות ברבעון השלישי של שנת 2014. לדברי החברה, עלייה זו בהוצאות המימון נבעה בעיקרה מהירידה המואצת בערך השקל הקשור לפעולות גידור של החברה לדולר האמריקאי, כמו גם מהשפעת השינוי בשער החליפין על הפרשי תרגום לדולר של סעיפי מאזן. החברה מעריכה כי השפעת האמור על הוצאות המימון ברבעון תהיה בטווח שבין 15 – 20 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  החברה הבת של אלביט מערכות בארה"ב זכתה בחוזה בהיקף של 12.7 מיליון דולר לאספקת קסדות משולבות לטייס למסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית. העבודה תתבצע במהלך שנתיים באתר החברה בפורט וורת' טקסס.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית