תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלביט מערכות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 156,057 196,597 40,540  25.98%
אי.בי.אי. 30,382 34,703 4,321  14.22%
הירשמו לצפייה 85,902 89,962 4,060  4.73%
הירשמו לצפייה 9,043 11,760 2,717  30.05%
הירשמו לצפייה 13,932 16,538 2,606  18.71%
שדרגו את המנוי 49,984 51,280 1,296  2.59%
שדרגו את המנוי 9,127 10,227 1,100  12.05%
שדרגו את המנוי 8,359 9,323 964  11.53%
שדרגו את המנוי 9,834 10,418 584  5.94%
שדרגו את המנוי 29,569 29,937 368  1.24%
שדרגו את המנוי 2,234 2,354 120  5.37%
שדרגו את המנוי 1,062 1,144 82  7.72%
שדרגו את המנוי 2,766 2,774 8  0.29%
שדרגו את המנוי 2,204 2,193 -11  -0.50%
שדרגו את המנוי 777 734 -43  -5.53%
שדרגו את המנוי 2,022 1,967 -55  -2.72%
שדרגו את המנוי 289 230 -59  -20.42%
שדרגו את המנוי 1,041 961 -80  -7.68%
שדרגו את המנוי 563 480 -83  -14.74%
שדרגו את המנוי 2,806 2,688 -118  -4.21%
שדרגו את המנוי 21,850 21,550 -300  -1.37%
שדרגו את המנוי 2,466 1,280 -1,186  -48.09%
שדרגו את המנוי 85,991 84,447 -1,544  -1.80%
שדרגו את המנוי 11,470 9,870 -1,600  -13.95%
שדרגו את המנוי 10,185 7,803 -2,382  -23.39%
שדרגו את המנוי 103,724 93,884 -9,840  -9.49%
שדרגו את המנוי 54,338 41,451 -12,887  -23.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,766

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,188

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 87,369 122,690 35,321  40.43%
הראל 902,814 924,726 21,912  2.43%
הירשמו לצפייה 21,744 28,444 6,700  30.81%
הירשמו לצפייה 517,348 523,148 5,800  1.12%
הירשמו לצפייה 310,017 314,141 4,124  1.33%
שדרגו את המנוי 39,742 43,319 3,577  9.00%
שדרגו את המנוי 14,425 17,426 3,001  20.80%
שדרגו את המנוי 6,938 9,023 2,085  30.05%
שדרגו את המנוי 89,147 89,926 779  0.87%
שדרגו את המנוי 1,636,680 1,636,850 170  0.01%
שדרגו את המנוי 1,049 1,156 107  10.20%
שדרגו את המנוי 6,721 6,782 61  0.91%
שדרגו את המנוי 89,786 89,686 -100  -0.11%
שדרגו את המנוי 26,615 26,508 -107  -0.40%
שדרגו את המנוי 2,453 2,309 -144  -5.87%
שדרגו את המנוי 2,609 2,458 -151  -5.79%
שדרגו את המנוי 1,883 1,731 -152  -8.07%
שדרגו את המנוי 2,123 1,792 -331  -15.59%
שדרגו את המנוי 10,088 9,676 -412  -4.08%
שדרגו את המנוי 36,975 35,947 -1,028  -2.78%
שדרגו את המנוי 600,681 599,613 -1,068  -0.18%
שדרגו את המנוי 15,903 14,796 -1,107  -6.96%
שדרגו את המנוי 30,262 29,105 -1,157  -3.82%
שדרגו את המנוי 12,525 10,325 -2,200  -17.56%
שדרגו את המנוי 31,258 25,348 -5,910  -18.91%
שדרגו את המנוי 37,844 20,813 -17,031  -45.00%
שדרגו את המנוי 1,089,230 1,068,950 -20,280  -1.86%
שדרגו את המנוי 234,452 206,598 -27,854  -11.88%
שדרגו את המנוי 179,939 53,028 -126,911  -70.53%
שדרגו את המנוי 1,701,360 1,462,710 -238,650  -14.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 83,637

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -444,593

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 58,766
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 83,637
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -444,593
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 746,765 1.75%
אלטשולר - שחם 196,597 0.46%
מגדל 93,884 0.22%
הירשמו לצפייה 89,962 0.21%
הירשמו לצפייה 84,447 0.20%
הירשמו לצפייה 51,280 0.12%
שדרגו את המנוי 41,451 0.10%
שדרגו את המנוי 34,703 0.08%
שדרגו את המנוי 29,937 0.07%
שדרגו את המנוי 21,550 0.05%
שדרגו את המנוי 16,538 0.04%
שדרגו את המנוי 11,760 0.03%
שדרגו את המנוי 10,418 0.02%
שדרגו את המנוי 10,227 0.02%
שדרגו את המנוי 9,870 0.02%
שדרגו את המנוי 9,323 0.02%
שדרגו את המנוי 7,803 0.02%
שדרגו את המנוי 2,774 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,688 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,354 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,967 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,245 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,642,180 17.88%
מנורה 1,636,850 3.83%
כלל 1,462,710 3.42%
הירשמו לצפייה 1,068,950 2.50%
הירשמו לצפייה 924,726 2.16%
הירשמו לצפייה 599,613 1.40%
שדרגו את המנוי 523,148 1.22%
שדרגו את המנוי 314,141 0.73%
שדרגו את המנוי 206,598 0.48%
שדרגו את המנוי 127,390 0.30%
שדרגו את המנוי 89,926 0.21%
שדרגו את המנוי 89,686 0.21%
שדרגו את המנוי 70,477 0.16%
שדרגו את המנוי 53,028 0.12%
שדרגו את המנוי 43,319 0.10%
שדרגו את המנוי 35,947 0.08%
שדרגו את המנוי 29,105 0.07%
שדרגו את המנוי 28,444 0.07%
שדרגו את המנוי 26,508 0.06%
שדרגו את המנוי 25,348 0.06%
שדרגו את המנוי 22,486 0.05%
שדרגו את המנוי 20,813 0.05%
שדרגו את המנוי 19,593 0.05%
שדרגו את המנוי 17,426 0.04%
שדרגו את המנוי 15,806 0.04%
שדרגו את המנוי 15,341 0.04%
שדרגו את המנוי 14,987 0.04%
שדרגו את המנוי 14,796 0.03%
שדרגו את המנוי 13,137 0.03%
שדרגו את המנוי 12,681 0.03%
שדרגו את המנוי 12,184 0.03%
שדרגו את המנוי 10,325 0.02%
שדרגו את המנוי 9,676 0.02%
שדרגו את המנוי 9,112 0.02%
שדרגו את המנוי 9,023 0.02%
שדרגו את המנוי 8,622 0.02%
שדרגו את המנוי 8,387 0.02%
שדרגו את המנוי 6,782 0.02%
שדרגו את המנוי 6,728 0.02%
שדרגו את המנוי 6,527 0.02%
שדרגו את המנוי 6,246 0.01%
שדרגו את המנוי 4,745 0.01%
שדרגו את המנוי 3,652 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,342 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 704 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלביט מערכות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה שמרו על סטגנציה לעומת 2013 ועמדו על כ-2.9 מיליארד דולר; הרווח הנקי המתואם ירד ב-4.6% לעומת 2013 לכ-201 מיליון דולר. נכון לסוף 2014, צבר ההזמנות של אלביט מערכות בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס עמד על כ-6.25 מיליארד דולר לעומת 5.8 מיליארד דולר בסוף 2013. #דוחות_כספיים #בוצי_מכליס #צבר_הזמנות
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלביט מערכות הודיעה כי זכתה בחוזה מחברת Rheinmetall Canada Inc., לאספקת מערכת תקשורת לוויינית (תקש"ל) בתנועה ELSAT 2100, לשימוש כוחות צבא קנדה. החוזה, שהנו בסכום שאינו מהותי לאלביט מערכות, ייפרס על פני תקופה של 18 חודשים. #מערכת_תקשורת #לווינים #קנדה #צבא
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלביט מערכות דיווחה היום (ד') על קבלת חוזים מלקוח באסיה בהיקף כולל של כ-85 מיליון דולר לביצוע פרויקט השבחת מטוסי אפ-5 ולאספקת מערכות אלקטרו-אופטיות ומערכות קשר. #אסיה #מטוסים #אלקטרואופטיקה #מערכות_קשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אזהרת רווח לאלביט מערכות: החברה דיווחה הבוקר (ב') כי היא צופה הוצאות מימון חריגות ברבעון השלישי של שנת 2014. לדברי החברה, עלייה זו בהוצאות המימון נבעה בעיקרה מהירידה המואצת בערך השקל הקשור לפעולות גידור של החברה לדולר האמריקאי, כמו גם מהשפעת השינוי בשער החליפין על הפרשי תרגום לדולר של סעיפי מאזן. החברה מעריכה כי השפעת האמור על הוצאות המימון ברבעון תהיה בטווח שבין 15 – 20 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  החברה הבת של אלביט מערכות בארה"ב זכתה בחוזה בהיקף של 12.7 מיליון דולר לאספקת קסדות משולבות לטייס למסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית. העבודה תתבצע במהלך שנתיים באתר החברה בפורט וורת' טקסס.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית