תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אלביט מערכות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 147,708 168,415 20,707  14.02%
אלומות - ספרינט 8,287 26,008 17,721  213.84%
הירשמו לצפייה 59,406 61,929 2,523  4.25%
הירשמו לצפייה 4,898 6,395 1,497  30.56%
הירשמו לצפייה 2,987 3,929 942  31.54%
שדרגו את המנוי 27,750 28,250 500  1.80%
שדרגו את המנוי 2,030 2,400 370  18.23%
שדרגו את המנוי 25,084 25,333 249  0.99%
שדרגו את המנוי 9,357 9,431 74  0.79%
שדרגו את המנוי 540 590 50  9.26%
שדרגו את המנוי 1,003 965 -38  -3.79%
שדרגו את המנוי 1,549 1,500 -49  -3.16%
שדרגו את המנוי 569 508 -61  -10.72%
שדרגו את המנוי 2,150 2,000 -150  -6.98%
שדרגו את המנוי 3,803 3,573 -230  -6.05%
שדרגו את המנוי 2,527 1,975 -552  -21.84%
שדרגו את המנוי 2,324 1,658 -666  -28.66%
שדרגו את המנוי 1,580 784 -796  -50.38%
שדרגו את המנוי 1,183 304 -879  -74.30%
שדרגו את המנוי 2,324 1,164 -1,160  -49.91%
שדרגו את המנוי 19,503 18,038 -1,465  -7.51%
שדרגו את המנוי 52,059 50,587 -1,472  -2.83%
שדרגו את המנוי 19,437 16,986 -2,451  -12.61%
שדרגו את המנוי 66,875 63,833 -3,042  -4.55%
שדרגו את המנוי 34,384 30,619 -3,765  -10.95%
שדרגו את המנוי 107,451 102,995 -4,456  -4.15%
שדרגו את המנוי 5,800 1,300 -4,500  -77.59%
שדרגו את המנוי 104,522 99,372 -5,150  -4.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,633

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,882

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 747,335 1,372,460 625,127  83.65%
כלל 1,120,540 1,654,920 534,379  47.69%
הירשמו לצפייה 534,360 569,057 34,697  6.49%
הירשמו לצפייה 3,334 24,620 21,286  638.45%
הירשמו לצפייה 0 19,593 19,593
שדרגו את המנוי 170,029 186,371 16,342  9.61%
שדרגו את המנוי 60,713 72,948 12,235  20.15%
שדרגו את המנוי 13,743 24,077 10,334  75.19%
שדרגו את המנוי 75,996 84,158 8,162  10.74%
שדרגו את המנוי 34,098 38,498 4,400  12.90%
שדרגו את המנוי 30,477 34,090 3,613  11.85%
שדרגו את המנוי 12,185 13,657 1,472  12.08%
שדרגו את המנוי 15,897 17,106 1,209  7.61%
שדרגו את המנוי 308,111 309,098 987  0.32%
שדרגו את המנוי 14,544 15,384 840  5.78%
שדרגו את המנוי 6,685 6,728 43  0.64%
שדרגו את המנוי 6,558 6,527 -31  -0.47%
שדרגו את המנוי 7,260 7,210 -50  -0.69%
שדרגו את המנוי 1,085 810 -275  -25.35%
שדרגו את המנוי 10,034 9,667 -367  -3.66%
שדרגו את המנוי 1,622 1,172 -450  -27.74%
שדרגו את המנוי 39,165 38,672 -493  -1.26%
שדרגו את המנוי 2,356 1,772 -584  -24.79%
שדרגו את המנוי 3,524 2,609 -915  -25.96%
שדרגו את המנוי 3,261 2,274 -987  -30.27%
שדרגו את המנוי 2,881 1,883 -998  -34.64%
שדרגו את המנוי 7,353 6,010 -1,343  -18.26%
שדרגו את המנוי 5,557 3,879 -1,678  -30.20%
שדרגו את המנוי 15,737 13,973 -1,764  -11.21%
שדרגו את המנוי 8,222 6,251 -1,971  -23.97%
שדרגו את המנוי 8,837 5,222 -3,615  -40.91%
שדרגו את המנוי 5,120 1,425 -3,695  -72.17%
שדרגו את המנוי 24,196 20,446 -3,750  -15.50%
שדרגו את המנוי 14,544 10,348 -4,196  -28.85%
שדרגו את המנוי 19,511 13,742 -5,769  -29.57%
שדרגו את המנוי 27,248 21,346 -5,902  -21.66%
שדרגו את המנוי 6,368 275 -6,093  -95.68%
שדרגו את המנוי 25,485 16,458 -9,027  -35.42%
שדרגו את המנוי 25,401 15,761 -9,640  -37.95%
שדרגו את המנוי 12,681 1,481 -11,200  -88.32%
שדרגו את המנוי 43,018 30,180 -12,838  -29.84%
שדרגו את המנוי 137,799 118,264 -19,535  -14.18%
שדרגו את המנוי 94,507 70,477 -24,030  -25.43%
שדרגו את המנוי 45,516 15,737 -29,779  -65.43%
שדרגו את המנוי 216,456 180,494 -35,962  -16.61%
שדרגו את המנוי 918,439 880,490 -37,949  -4.13%
שדרגו את המנוי 538,469 485,293 -53,176  -9.88%
שדרגו את המנוי 1,206,290 1,119,170 -87,126  -7.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,294,719

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -375,188

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44,633
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,882
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,294,719
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -375,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 746,070 1.75%
אלטשולר - שחם 168,415 0.39%
מור 102,995 0.24%
הירשמו לצפייה 99,372 0.23%
הירשמו לצפייה 63,833 0.15%
הירשמו לצפייה 61,929 0.14%
שדרגו את המנוי 50,587 0.12%
שדרגו את המנוי 30,619 0.07%
שדרגו את המנוי 28,250 0.07%
שדרגו את המנוי 26,008 0.06%
שדרגו את המנוי 25,333 0.06%
שדרגו את המנוי 18,038 0.04%
שדרגו את המנוי 16,986 0.04%
שדרגו את המנוי 9,431 0.02%
שדרגו את המנוי 6,451 0.02%
שדרגו את המנוי 6,395 0.01%
שדרגו את המנוי 3,929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,387 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 965 < 0.01%
שדרגו את המנוי 938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 508 < 0.01%
שדרגו את המנוי 465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,615,117 17.81%
כלל 1,654,920 3.87%
מנורה 1,372,460 3.21%
הירשמו לצפייה 1,119,170 2.62%
הירשמו לצפייה 880,490 2.06%
הירשמו לצפייה 569,057 1.33%
שדרגו את המנוי 485,293 1.14%
שדרגו את המנוי 309,098 0.72%
שדרגו את המנוי 186,371 0.44%
שדרגו את המנוי 180,494 0.42%
שדרגו את המנוי 118,264 0.28%
שדרגו את המנוי 84,158 0.20%
שדרגו את המנוי 72,948 0.17%
שדרגו את המנוי 70,477 0.16%
שדרגו את המנוי 49,981 0.12%
שדרגו את המנוי 38,672 0.09%
שדרגו את המנוי 38,498 0.09%
שדרגו את המנוי 34,090 0.08%
שדרגו את המנוי 30,180 0.07%
שדרגו את המנוי 24,077 0.06%
שדרגו את המנוי 21,346 0.05%
שדרגו את המנוי 20,446 0.05%
שדרגו את המנוי 19,593 0.05%
שדרגו את המנוי 17,106 0.04%
שדרגו את המנוי 16,458 0.04%
שדרגו את המנוי 15,761 0.04%
שדרגו את המנוי 15,737 0.04%
שדרגו את המנוי 15,384 0.04%
שדרגו את המנוי 13,973 0.03%
שדרגו את המנוי 13,742 0.03%
שדרגו את המנוי 13,657 0.03%
שדרגו את המנוי 12,773 0.03%
שדרגו את המנוי 10,348 0.02%
שדרגו את המנוי 10,244 0.02%
שדרגו את המנוי 9,667 0.02%
שדרגו את המנוי 8,387 0.02%
שדרגו את המנוי 7,210 0.02%
שדרגו את המנוי 6,728 0.02%
שדרגו את המנוי 6,527 0.02%
שדרגו את המנוי 6,251 0.01%
שדרגו את המנוי 6,010 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 0.01%
שדרגו את המנוי 3,879 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,883 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,772 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,481 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 275 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלביט מערכות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה שמרו על סטגנציה לעומת 2013 ועמדו על כ-2.9 מיליארד דולר; הרווח הנקי המתואם ירד ב-4.6% לעומת 2013 לכ-201 מיליון דולר. נכון לסוף 2014, צבר ההזמנות של אלביט מערכות בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס עמד על כ-6.25 מיליארד דולר לעומת 5.8 מיליארד דולר בסוף 2013. #דוחות_כספיים #בוצי_מכליס #צבר_הזמנות
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלביט מערכות הודיעה כי זכתה בחוזה מחברת Rheinmetall Canada Inc., לאספקת מערכת תקשורת לוויינית (תקש"ל) בתנועה ELSAT 2100, לשימוש כוחות צבא קנדה. החוזה, שהנו בסכום שאינו מהותי לאלביט מערכות, ייפרס על פני תקופה של 18 חודשים. #מערכת_תקשורת #לווינים #קנדה #צבא
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלביט מערכות דיווחה היום (ד') על קבלת חוזים מלקוח באסיה בהיקף כולל של כ-85 מיליון דולר לביצוע פרויקט השבחת מטוסי אפ-5 ולאספקת מערכות אלקטרו-אופטיות ומערכות קשר. #אסיה #מטוסים #אלקטרואופטיקה #מערכות_קשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אזהרת רווח לאלביט מערכות: החברה דיווחה הבוקר (ב') כי היא צופה הוצאות מימון חריגות ברבעון השלישי של שנת 2014. לדברי החברה, עלייה זו בהוצאות המימון נבעה בעיקרה מהירידה המואצת בערך השקל הקשור לפעולות גידור של החברה לדולר האמריקאי, כמו גם מהשפעת השינוי בשער החליפין על הפרשי תרגום לדולר של סעיפי מאזן. החברה מעריכה כי השפעת האמור על הוצאות המימון ברבעון תהיה בטווח שבין 15 – 20 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  החברה הבת של אלביט מערכות בארה"ב זכתה בחוזה בהיקף של 12.7 מיליון דולר לאספקת קסדות משולבות לטייס למסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית. העבודה תתבצע במהלך שנתיים באתר החברה בפורט וורת' טקסס.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית