תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלביט מערכות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 63,006 67,411 4,405  6.99%
אי.בי.אי. 25,242 29,285 4,043  16.02%
הירשמו לצפייה 1,775 4,467 2,692  151.66%
הירשמו לצפייה 4,933 6,420 1,487  30.14%
הירשמו לצפייה 4,107 5,573 1,466  35.70%
שדרגו את המנוי 668 2,055 1,387  207.63%
שדרגו את המנוי 99,450 100,530 1,080  1.09%
שדרגו את המנוי 576 806 230  39.93%
שדרגו את המנוי 1,881 2,097 216  11.48%
שדרגו את המנוי 9,520 9,569 49  0.51%
שדרגו את המנוי 304 290 -14  -4.61%
שדרגו את המנוי 793 777 -16  -2.02%
שדרגו את המנוי 20,500 20,450 -50  -0.24%
שדרגו את המנוי 1,350 1,250 -100  -7.41%
שדרגו את המנוי 1,951 1,745 -206  -10.56%
שדרגו את המנוי 537 318 -219  -40.78%
שדרגו את המנוי 1,950 1,700 -250  -12.82%
שדרגו את המנוי 590 290 -300  -50.85%
שדרגו את המנוי 1,470 870 -600  -40.82%
שדרגו את המנוי 50,449 49,754 -695  -1.38%
שדרגו את המנוי 1,785 1,021 -764  -42.80%
שדרגו את המנוי 2,100 950 -1,150  -54.76%
שדרגו את המנוי 2,387 1,094 -1,293  -54.17%
שדרגו את המנוי 4,026 2,036 -1,990  -49.43%
שדרגו את המנוי 15,034 12,947 -2,087  -13.88%
שדרגו את המנוי 4,942 2,671 -2,271  -45.95%
שדרגו את המנוי 3,816 1,500 -2,316  -60.69%
שדרגו את המנוי 31,473 28,982 -2,491  -7.91%
שדרגו את המנוי 17,027 14,491 -2,536  -14.89%
שדרגו את המנוי 16,256 13,411 -2,845  -17.50%
שדרגו את המנוי 68,872 62,534 -6,338  -9.20%
שדרגו את המנוי 96,264 89,238 -7,026  -7.30%
שדרגו את המנוי 168,049 145,957 -22,092  -13.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,055

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,649

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 1,372,460 1,636,680 264,216  19.25%
כלל 1,654,920 1,701,360 46,440  2.81%
הירשמו לצפייה 485,293 517,348 32,055  6.61%
הירשמו לצפייה 880,490 902,814 22,324  2.54%
הירשמו לצפייה 72,948 87,369 14,421  19.77%
שדרגו את המנוי 10,244 21,744 11,500  112.26%
שדרגו את המנוי 1,481 12,681 11,200  756.25%
שדרגו את המנוי 84,158 89,147 4,989  5.93%
שדרגו את המנוי 186,371 191,194 4,823  2.59%
שדרגו את המנוי 12,773 15,806 3,033  23.75%
שדרגו את המנוי 24,077 26,615 2,538  10.54%
שדרגו את המנוי 20,446 22,486 2,040  9.98%
שדרגו את המנוי 1,816 3,341 1,525  83.98%
שדרגו את המנוי 38,498 39,742 1,244  3.23%
שדרגו את המנוי 275 1,342 1,067  388.00%
שדרגו את המנוי 309,098 310,017 919  0.30%
שדרגו את המנוי 6,251 6,721 470  7.52%
שדרגו את המנוי 9,667 10,088 421  4.36%
שדרגו את המנוי 1,772 2,123 351  19.81%
שדרגו את המנוי 6,010 6,246 236  3.93%
שדרגו את המנוי 30,180 30,262 82  0.27%
שדרגו את המנוי 1,172 1,049 -123  -10.49%
שדרגו את המנוי 3,879 3,652 -227  -5.85%
שדרגו את המנוי 7,210 6,938 -272  -3.77%
שדרגו את המנוי 15,761 15,341 -420  -2.66%
שדרגו את המנוי 5,222 4,745 -477  -9.13%
שדרגו את המנוי 180,494 179,939 -555  -0.31%
שדרגו את המנוי 16,458 15,903 -555  -3.37%
שדרגו את המנוי 13,742 13,137 -605  -4.40%
שדרגו את המנוי 15,737 14,987 -750  -4.77%
שדרגו את המנוי 13,657 12,525 -1,132  -8.29%
שדרגו את המנוי 10,348 9,112 -1,236  -11.94%
שדרגו את המנוי 38,672 36,975 -1,697  -4.39%
שדרגו את המנוי 569,057 567,153 -1,904  -0.33%
שדרגו את המנוי 34,090 31,258 -2,832  -8.31%
שדרגו את המנוי 15,384 12,184 -3,200  -20.80%
שדרגו את המנוי 49,981 37,844 -12,137  -24.28%
שדרגו את המנוי 118,264 89,786 -28,478  -24.08%
שדרגו את המנוי 1,119,170 1,089,230 -29,940  -2.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 425,894

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -86,540

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,055
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -57,649
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 425,894
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -86,540
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 687,173 1.61%
אלטשולר - שחם 145,957 0.34%
מגדל 100,530 0.24%
הירשמו לצפייה 89,238 0.21%
הירשמו לצפייה 67,411 0.16%
הירשמו לצפייה 62,534 0.15%
שדרגו את המנוי 49,754 0.12%
שדרגו את המנוי 29,285 0.07%
שדרגו את המנוי 28,982 0.07%
שדרגו את המנוי 20,450 0.05%
שדרגו את המנוי 14,491 0.03%
שדרגו את המנוי 13,411 0.03%
שדרגו את המנוי 12,947 0.03%
שדרגו את המנוי 9,569 0.02%
שדרגו את המנוי 6,420 0.02%
שדרגו את המנוי 5,573 0.01%
שדרגו את המנוי 4,467 0.01%
שדרגו את המנוי 2,671 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,448 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,745 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,094 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,064 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,021 < 0.01%
שדרגו את המנוי 950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 102 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,909,862 18.50%
כלל 1,701,360 3.98%
מנורה 1,636,680 3.83%
הירשמו לצפייה 1,089,230 2.55%
הירשמו לצפייה 902,814 2.11%
הירשמו לצפייה 567,153 1.33%
שדרגו את המנוי 517,348 1.21%
שדרגו את המנוי 310,017 0.73%
שדרגו את המנוי 191,194 0.45%
שדרגו את המנוי 179,939 0.42%
שדרגו את המנוי 89,786 0.21%
שדרגו את המנוי 89,147 0.21%
שדרגו את המנוי 87,369 0.20%
שדרגו את המנוי 70,477 0.16%
שדרגו את המנוי 39,742 0.09%
שדרגו את המנוי 37,844 0.09%
שדרגו את המנוי 36,975 0.09%
שדרגו את המנוי 31,258 0.07%
שדרגו את המנוי 30,262 0.07%
שדרגו את המנוי 26,615 0.06%
שדרגו את המנוי 22,486 0.05%
שדרגו את המנוי 21,744 0.05%
שדרגו את המנוי 19,593 0.05%
שדרגו את המנוי 15,903 0.04%
שדרגו את המנוי 15,806 0.04%
שדרגו את המנוי 15,341 0.04%
שדרגו את המנוי 14,987 0.04%
שדרגו את המנוי 13,137 0.03%
שדרגו את המנוי 12,681 0.03%
שדרגו את המנוי 12,525 0.03%
שדרגו את המנוי 12,184 0.03%
שדרגו את המנוי 10,088 0.02%
שדרגו את המנוי 9,112 0.02%
שדרגו את המנוי 8,622 0.02%
שדרגו את המנוי 8,387 0.02%
שדרגו את המנוי 6,938 0.02%
שדרגו את המנוי 6,728 0.02%
שדרגו את המנוי 6,721 0.02%
שדרגו את המנוי 6,527 0.02%
שדרגו את המנוי 6,246 0.01%
שדרגו את המנוי 4,745 0.01%
שדרגו את המנוי 3,652 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,883 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,342 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,049 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אלביט מערכות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה שמרו על סטגנציה לעומת 2013 ועמדו על כ-2.9 מיליארד דולר; הרווח הנקי המתואם ירד ב-4.6% לעומת 2013 לכ-201 מיליון דולר. נכון לסוף 2014, צבר ההזמנות של אלביט מערכות בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס עמד על כ-6.25 מיליארד דולר לעומת 5.8 מיליארד דולר בסוף 2013. #דוחות_כספיים #בוצי_מכליס #צבר_הזמנות
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלביט מערכות הודיעה כי זכתה בחוזה מחברת Rheinmetall Canada Inc., לאספקת מערכת תקשורת לוויינית (תקש"ל) בתנועה ELSAT 2100, לשימוש כוחות צבא קנדה. החוזה, שהנו בסכום שאינו מהותי לאלביט מערכות, ייפרס על פני תקופה של 18 חודשים. #מערכת_תקשורת #לווינים #קנדה #צבא
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אלביט מערכות דיווחה היום (ד') על קבלת חוזים מלקוח באסיה בהיקף כולל של כ-85 מיליון דולר לביצוע פרויקט השבחת מטוסי אפ-5 ולאספקת מערכות אלקטרו-אופטיות ומערכות קשר. #אסיה #מטוסים #אלקטרואופטיקה #מערכות_קשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אזהרת רווח לאלביט מערכות: החברה דיווחה הבוקר (ב') כי היא צופה הוצאות מימון חריגות ברבעון השלישי של שנת 2014. לדברי החברה, עלייה זו בהוצאות המימון נבעה בעיקרה מהירידה המואצת בערך השקל הקשור לפעולות גידור של החברה לדולר האמריקאי, כמו גם מהשפעת השינוי בשער החליפין על הפרשי תרגום לדולר של סעיפי מאזן. החברה מעריכה כי השפעת האמור על הוצאות המימון ברבעון תהיה בטווח שבין 15 – 20 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  החברה הבת של אלביט מערכות בארה"ב זכתה בחוזה בהיקף של 12.7 מיליון דולר לאספקת קסדות משולבות לטייס למסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית. העבודה תתבצע במהלך שנתיים באתר החברה בפורט וורת' טקסס.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית