תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אל על

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.elal.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פיטנגו 714,711 1,328,220 613,513  85.84%
סיגמא 201,708 268,636 66,928  33.18%
הירשמו לצפייה 16,226 2,090 -14,136  -87.12%
הירשמו לצפייה 2,000,000 1,881,400 -118,600  -5.93%
הירשמו לצפייה 345,735 -164,821 -510,556  -147.67%
שדרגו את המנוי 1,360,180 18,849 -1,341,330  -98.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 680,441

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,984,622

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 39,356,900 41,580,700 2,223,880  5.65%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 297,441 1,001,290 703,846  236.63%
הירשמו לצפייה 11,347,100 11,409,400 62,289  0.55%
הירשמו לצפייה 39,380 81,495 42,115  106.95%
הירשמו לצפייה 298,901 304,082 5,181  1.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,037,311

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 680,441
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,984,622
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,037,311
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,818,773 0.77%
מיטב דש 1,881,400 0.38%
פיטנגו 1,328,220 0.27%
הירשמו לצפייה 285,450 0.06%
הירשמו לצפייה 268,636 0.05%
הירשמו לצפייה 126,949 0.03%
שדרגו את המנוי 60,000 0.01%
שדרגו את המנוי 18,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי -164,821 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 60,208,524 12.15%
הפניקס 41,580,700 8.39%
אקסלנס 11,409,400 2.30%
הירשמו לצפייה 1,704,920 0.34%
הירשמו לצפייה 1,428,010 0.29%
הירשמו לצפייה 1,001,290 0.20%
שדרגו את המנוי 668,740 0.13%
שדרגו את המנוי 519,380 0.10%
שדרגו את המנוי 414,008 0.08%
שדרגו את המנוי 304,082 0.06%
שדרגו את המנוי 301,449 0.06%
שדרגו את המנוי 200,856 0.04%
שדרגו את המנוי 113,642 0.02%
שדרגו את המנוי 92,264 0.02%
שדרגו את המנוי 81,495 0.02%
שדרגו את המנוי 74,236 0.01%
שדרגו את המנוי 66,946 0.01%
שדרגו את המנוי 62,521 0.01%
שדרגו את המנוי 44,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,641 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,204 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כנפיים אחזקות, בעלת השליטה (36.3%) בחברת אל על הודיעה על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ז'). במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כ-117 מיליון ש"ח, פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה גייסה בשלב זה 57.6 מיליון ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 6.25%, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 7.4%, אשר תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי הצפוי להתקיים היום (ג').
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית