תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתמר מדיקל

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 5,419,810 6,020,100 600,288  11.08%
אנליסט 1,682,660 1,707,800 25,139  1.49%
הירשמו לצפייה 79,932 104,394 24,462  30.60%
הירשמו לצפייה 77,000 71,280 -5,720  -7.43%
הירשמו לצפייה 450,687 420,957 -29,730  -6.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 649,889

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,450

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 9,222,890 9,224,410 1,522  0.02%
מגדל 20,304,000 20,295,500 -8,586  -0.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,522

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,586

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 649,889
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,450
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,522
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,586
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,750,220 12.00%
ילין לפידות 20,737,500 7.84%
מיטב דש 6,020,100 2.28%
הירשמו לצפייה 2,645,060 1.00%
הירשמו לצפייה 1,707,800 0.65%
הירשמו לצפייה 420,957 0.16%
שדרגו את המנוי 104,394 0.04%
שדרגו את המנוי 71,280 0.03%
שדרגו את המנוי 43,129 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,051,571 11.36%
מגדל 20,295,500 7.67%
הפניקס 9,224,410 3.49%
הירשמו לצפייה 531,661 0.20%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית