תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתמר מדיקל

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מיטב דש 6,819,400 7,121,100 301,708  4.42%
אנליסט 1,764,310 1,846,810 82,500  4.68%
הירשמו לצפייה 116,225 128,800 12,575  10.82%
הירשמו לצפייה 2,645,060 2,642,160 -2,905  -0.11%
הירשמו לצפייה 57,000 50,000 -7,000  -12.28%
שדרגו את המנוי 387,641 353,865 -33,776  -8.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 396,783

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,681

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 9,224,410 12,203,400 2,978,940  32.29%
הכשרה ביטוח 531,661 789,926 258,265  48.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,237,205

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 396,783
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -43,681
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,237,205
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,920,022 12.44%
ילין לפידות 20,737,500 7.83%
מיטב דש 7,121,100 2.69%
הירשמו לצפייה 2,642,160 1.00%
הירשמו לצפייה 1,846,810 0.70%
הירשמו לצפייה 353,865 0.13%
שדרגו את המנוי 128,800 0.05%
שדרגו את המנוי 50,000 0.02%
שדרגו את המנוי 39,787 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,935,496 13.95%
מגדל 20,295,500 7.67%
הפניקס 12,203,400 4.61%
הירשמו לצפייה 3,646,670 1.38%
הירשמו לצפייה 789,926 0.30%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית