תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איתמר מדיקל

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 7,392,830 7,794,500 401,666  5.43%
אנליסט 1,846,810 1,842,710 -4,100  -0.22%
הירשמו לצפייה 343,682 332,366 -11,316  -3.29%
הירשמו לצפייה 2,570,870 2,374,230 -196,642  -7.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 401,666

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -212,058

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 9,224,410 12,203,400 2,978,940  32.29%
הכשרה ביטוח 531,661 789,926 258,265  48.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,237,205

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 401,666
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -212,058
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,237,205
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,121,093 12.51%
ילין לפידות 20,737,500 7.83%
מיטב דש 7,794,500 2.94%
הירשמו לצפייה 2,374,230 0.90%
הירשמו לצפייה 1,842,710 0.70%
הירשמו לצפייה 332,366 0.13%
שדרגו את המנוי 39,787 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,935,496 13.95%
מגדל 20,295,500 7.67%
הפניקס 12,203,400 4.61%
הירשמו לצפייה 3,646,670 1.38%
הירשמו לצפייה 789,926 0.30%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית