תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

איתוראן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.ituran.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 10,265 12,032 1,767  17.21%
אי.בי.אי. 47,245 47,181 -64  -0.14%
הירשמו לצפייה 12,741 12,241 -500  -3.92%
הירשמו לצפייה 3,288 1,733 -1,555  -47.29%
הירשמו לצפייה 150,921 146,711 -4,210  -2.79%
שדרגו את המנוי 29,476 25,001 -4,475  -15.18%
שדרגו את המנוי 542,153 525,643 -16,510  -3.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,314

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 62,351 208,074 145,723  233.71%
הפניקס 375,452 481,281 105,829  28.19%
הירשמו לצפייה 108,098 136,405 28,307  26.19%
הירשמו לצפייה 544 755 211  38.79%
הירשמו לצפייה 366,640 366,776 136  0.04%
שדרגו את המנוי 382,679 382,394 -285  -0.07%
שדרגו את המנוי 16,951 15,917 -1,034  -6.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 280,206

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,319

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,314
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 280,206
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,319
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 805,237 3.84%
מור 525,643 2.51%
אנליסט 146,711 0.70%
הירשמו לצפייה 47,181 0.23%
הירשמו לצפייה 33,569 0.16%
הירשמו לצפייה 25,001 0.12%
שדרגו את המנוי 12,241 0.06%
שדרגו את המנוי 12,032 0.06%
שדרגו את המנוי 1,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,319,095 11.06%
הפניקס 481,281 2.30%
הראל 382,394 1.82%
הירשמו לצפייה 380,074 1.81%
הירשמו לצפייה 366,776 1.75%
הירשמו לצפייה 208,074 0.99%
שדרגו את המנוי 136,405 0.65%
שדרגו את המנוי 82,664 0.39%
שדרגו את המנוי 66,605 0.32%
שדרגו את המנוי 43,730 0.21%
שדרגו את המנוי 42,846 0.20%
שדרגו את המנוי 21,983 0.10%
שדרגו את המנוי 15,917 0.08%
שדרגו את המנוי 15,713 0.07%
שדרגו את המנוי 12,841 0.06%
שדרגו את המנוי 11,188 0.05%
שדרגו את המנוי 9,209 0.04%
שדרגו את המנוי 8,000 0.04%
שדרגו את המנוי 6,000 0.03%
שדרגו את המנוי 5,060 0.02%
שדרגו את המנוי 3,230 0.02%
שדרגו את המנוי 3,185 0.02%
שדרגו את המנוי 3,114 0.01%
שדרגו את המנוי 2,906 0.01%
שדרגו את המנוי 2,844 0.01%
שדרגו את המנוי 2,386 0.01%
שדרגו את המנוי 2,126 0.01%
שדרגו את המנוי 1,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית