תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איסתא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר: www.issta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 4,382 4,750 368  8.40%
פסגות 4,945 4,898 -47  -0.95%
הירשמו לצפייה 7,318 7,268 -50  -0.68%
הירשמו לצפייה 30,954 30,521 -433  -1.40%
הירשמו לצפייה 18,479 17,599 -880  -4.76%
שדרגו את המנוי 39,858 38,853 -1,005  -2.52%
שדרגו את המנוי 100,985 98,606 -2,379  -2.36%
שדרגו את המנוי 36,131 32,882 -3,249  -8.99%
שדרגו את המנוי 27,149 20,416 -6,733  -24.80%
שדרגו את המנוי 24,812 6,189 -18,623  -75.06%
שדרגו את המנוי 1,082,830 1,010,330 -72,500  -6.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 368

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -105,899

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 14,618 747,132 732,514  5,011.04%
מנורה 889,845 1,128,940 239,100  26.87%
הירשמו לצפייה 16,363 19,995 3,632  22.20%
הירשמו לצפייה 473 800 327  69.13%
הירשמו לצפייה 250 150 -100  -40.00%
שדרגו את המנוי 21,361 21,092 -269  -1.26%
שדרגו את המנוי 4,194 500 -3,694  -88.08%
שדרגו את המנוי 9,127 3,734 -5,393  -59.09%
שדרגו את המנוי 25,601 12,245 -13,356  -52.17%
שדרגו את המנוי 500,725 480,024 -20,701  -4.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 975,573

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,513

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 368
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -105,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 975,573
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -43,513
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,298,912 9.79%
ילין לפידות 1,010,330 7.62%
מור 98,606 0.74%
הירשמו לצפייה 38,853 0.29%
הירשמו לצפייה 32,882 0.25%
הירשמו לצפייה 30,521 0.23%
שדרגו את המנוי 20,416 0.15%
שדרגו את המנוי 17,599 0.13%
שדרגו את המנוי 12,534 0.09%
שדרגו את המנוי 8,212 0.06%
שדרגו את המנוי 7,268 0.05%
שדרגו את המנוי 6,189 0.05%
שדרגו את המנוי 4,898 0.04%
שדרגו את המנוי 4,750 0.04%
שדרגו את המנוי 2,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,034 0.02%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,434,474 18.35%
מנורה 1,128,940 8.51%
הפניקס 747,132 5.63%
הירשמו לצפייה 480,024 3.62%
הירשמו לצפייה 21,092 0.16%
הירשמו לצפייה 19,995 0.15%
שדרגו את המנוי 12,245 0.09%
שדרגו את המנוי 11,986 0.09%
שדרגו את המנוי 7,426 0.06%
שדרגו את המנוי 3,734 0.03%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איסתא הודיעה על רכישת פעילות כנס-תיירות, חברה שמתמחה בתיירות נכנסת לישראל, בעיקר מצפון אמריקה, תמורת כ-1.4 מיליון דולר. לכנס-תיירות מחזור שנתיי של כ-20 מיליון דולר. #תיירות #נופש #צפון_אמריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית