תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איסתא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר: www.issta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
הראל 4,396 4,683 287  6.53%
אקסלנס 6,267 6,280 13  0.21%
הירשמו לצפייה 4,345 4,318 -27  -0.62%
הירשמו לצפייה 19,312 19,100 -212  -1.10%
הירשמו לצפייה 7,113 6,775 -338  -4.75%
שדרגו את המנוי 32,618 32,177 -441  -1.35%
שדרגו את המנוי 18,752 18,068 -684  -3.65%
שדרגו את המנוי 11,853 10,833 -1,020  -8.61%
שדרגו את המנוי 35,681 32,063 -3,618  -10.14%
שדרגו את המנוי 28,646 19,332 -9,314  -32.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 300

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,654

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 747,132 994,073 246,941  33.05%
מנורה 1,128,940 1,141,200 12,250  1.09%
הירשמו לצפייה 500 4,194 3,694  738.80%
הירשמו לצפייה 480,024 481,490 1,466  0.31%
הירשמו לצפייה 12,245 11,129 -1,116  -9.11%
שדרגו את המנוי 21,092 19,727 -1,365  -6.47%
שדרגו את המנוי 19,995 18,558 -1,437  -7.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 264,351

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,918

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 300
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,654
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 264,351
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,918
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,272,459 9.59%
ילין לפידות 1,010,330 7.62%
מור 96,834 0.73%
הירשמו לצפייה 32,177 0.24%
הירשמו לצפייה 32,063 0.24%
הירשמו לצפייה 19,332 0.15%
שדרגו את המנוי 19,100 0.14%
שדרגו את המנוי 18,068 0.14%
שדרגו את המנוי 10,833 0.08%
שדרגו את המנוי 8,212 0.06%
שדרגו את המנוי 6,775 0.05%
שדרגו את המנוי 6,280 0.05%
שדרגו את המנוי 4,683 0.04%
שדרגו את המנוי 4,318 0.03%
שדרגו את המנוי 2,034 0.02%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,693,517 20.30%
מנורה 1,141,200 8.60%
הפניקס 994,073 7.49%
הירשמו לצפייה 481,490 3.63%
הירשמו לצפייה 19,727 0.15%
הירשמו לצפייה 18,558 0.14%
שדרגו את המנוי 11,986 0.09%
שדרגו את המנוי 11,129 0.08%
שדרגו את המנוי 7,426 0.06%
שדרגו את המנוי 4,194 0.03%
שדרגו את המנוי 3,734 0.03%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איסתא הודיעה על רכישת פעילות כנס-תיירות, חברה שמתמחה בתיירות נכנסת לישראל, בעיקר מצפון אמריקה, תמורת כ-1.4 מיליון דולר. לכנס-תיירות מחזור שנתיי של כ-20 מיליון דולר. #תיירות #נופש #צפון_אמריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית