תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איסתא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר: www.issta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 33,553 37,571 4,018  11.98%
מור 134,947 135,847 900  0.67%
הירשמו לצפייה 5,563 5,833 270  4.85%
הירשמו לצפייה 7,852 8,112 260  3.31%
הירשמו לצפייה 40,341 40,547 206  0.51%
שדרגו את המנוי 100 150 50  50.00%
שדרגו את המנוי 4,166 4,176 10  0.24%
שדרגו את המנוי 1,573 1,567 -6  -0.38%
שדרגו את המנוי 27,233 27,206 -27  -0.10%
שדרגו את המנוי 1,300 1,120 -180  -13.85%
שדרגו את המנוי 34,037 33,710 -327  -0.96%
שדרגו את המנוי 775 352 -423  -54.58%
שדרגו את המנוי 7,224 5,959 -1,265  -17.51%
שדרגו את המנוי 42,428 39,173 -3,255  -7.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,714

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,483

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 889,222 889,845 623  0.07%
הראל 500,663 500,725 62  0.01%
הירשמו לצפייה 472 473 1  0.21%
הירשמו לצפייה 14,690 14,618 -72  -0.49%
הירשמו לצפייה 16,963 16,363 -600  -3.54%
שדרגו את המנוי 22,146 21,361 -785  -3.54%
שדרגו את המנוי 28,761 25,601 -3,160  -10.99%
שדרגו את המנוי 3,980 250 -3,730  -93.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 686

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,347

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,714
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,483
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 686
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,347
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,462,748 12.40%
ילין לפידות 1,082,830 9.18%
מור 135,847 1.15%
הירשמו לצפייה 40,547 0.34%
הירשמו לצפייה 39,173 0.33%
הירשמו לצפייה 37,571 0.32%
שדרגו את המנוי 33,710 0.29%
שדרגו את המנוי 27,206 0.23%
שדרגו את המנוי 12,534 0.11%
שדרגו את המנוי 12,081 0.10%
שדרגו את המנוי 8,112 0.07%
שדרגו את המנוי 5,959 0.05%
שדרגו את המנוי 5,833 0.05%
שדרגו את המנוי 4,878 0.04%
שדרגו את המנוי 4,176 0.04%
שדרגו את המנוי 3,985 0.03%
שדרגו את המנוי 2,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,034 0.02%
שדרגו את המנוי 1,567 0.01%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 583 < 0.01%
שדרגו את המנוי 352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,501,969 12.73%
מנורה 889,845 7.54%
הראל 500,725 4.24%
הירשמו לצפייה 25,601 0.22%
הירשמו לצפייה 21,361 0.18%
הירשמו לצפייה 16,363 0.14%
שדרגו את המנוי 14,618 0.12%
שדרגו את המנוי 11,986 0.10%
שדרגו את המנוי 9,127 0.08%
שדרגו את המנוי 7,426 0.06%
שדרגו את המנוי 4,194 0.04%
שדרגו את המנוי 473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איסתא הודיעה על רכישת פעילות כנס-תיירות, חברה שמתמחה בתיירות נכנסת לישראל, בעיקר מצפון אמריקה, תמורת כ-1.4 מיליון דולר. לכנס-תיירות מחזור שנתיי של כ-20 מיליון דולר. #תיירות #נופש #צפון_אמריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית