תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איסתא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר: www.issta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מיטב דש 42,100 46,589 4,489  10.66%
ברומטר 8,112 8,212 100  1.23%
הירשמו לצפייה 150 200 50  33.33%
הירשמו לצפייה 4,290 4,300 10  0.23%
הירשמו לצפייה 31,525 31,524 -1
שדרגו את המנוי 7,612 7,597 -15  -0.20%
שדרגו את המנוי 5,721 5,254 -467  -8.16%
שדרגו את המנוי 38,522 37,451 -1,071  -2.78%
שדרגו את המנוי 135,859 134,409 -1,450  -1.07%
שדרגו את המנוי 32,407 27,052 -5,355  -16.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,649

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,359

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 14,618 747,132 732,514  5,011.04%
מנורה 889,845 1,128,940 239,100  26.87%
הירשמו לצפייה 16,363 19,995 3,632  22.20%
הירשמו לצפייה 473 800 327  69.13%
הירשמו לצפייה 250 150 -100  -40.00%
שדרגו את המנוי 21,361 21,092 -269  -1.26%
שדרגו את המנוי 4,194 500 -3,694  -88.08%
שדרגו את המנוי 9,127 3,734 -5,393  -59.09%
שדרגו את המנוי 25,601 12,245 -13,356  -52.17%
שדרגו את המנוי 500,725 480,024 -20,701  -4.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 975,573

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,513

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,649
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,359
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 975,573
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -43,513
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,450,697 10.93%
ילין לפידות 1,082,830 8.16%
מור 134,409 1.01%
הירשמו לצפייה 46,589 0.35%
הירשמו לצפייה 40,547 0.31%
הירשמו לצפייה 37,451 0.28%
שדרגו את המנוי 31,524 0.24%
שדרגו את המנוי 27,052 0.20%
שדרגו את המנוי 12,534 0.09%
שדרגו את המנוי 8,212 0.06%
שדרגו את המנוי 7,597 0.06%
שדרגו את המנוי 5,254 0.04%
שדרגו את המנוי 4,300 0.03%
שדרגו את המנוי 3,985 0.03%
שדרגו את המנוי 2,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,083 0.02%
שדרגו את המנוי 2,034 0.02%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,434,474 18.35%
מנורה 1,128,940 8.51%
הפניקס 747,132 5.63%
הירשמו לצפייה 480,024 3.62%
הירשמו לצפייה 21,092 0.16%
הירשמו לצפייה 19,995 0.15%
שדרגו את המנוי 12,245 0.09%
שדרגו את המנוי 11,986 0.09%
שדרגו את המנוי 7,426 0.06%
שדרגו את המנוי 3,734 0.03%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איסתא הודיעה על רכישת פעילות כנס-תיירות, חברה שמתמחה בתיירות נכנסת לישראל, בעיקר מצפון אמריקה, תמורת כ-1.4 מיליון דולר. לכנס-תיירות מחזור שנתיי של כ-20 מיליון דולר. #תיירות #נופש #צפון_אמריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית