תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרנט זהב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.igld.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 94,675 1,426,740 1,332,060  1,406.99%
אניגמה 9,555 33,811 24,256  253.86%
הירשמו לצפייה 53,968 65,796 11,828  21.92%
הירשמו לצפייה 302 647 345  114.24%
הירשמו לצפייה 4,500 4,800 300  6.67%
שדרגו את המנוי 41,718 41,741 23  0.06%
שדרגו את המנוי 3,400 3,196 -204  -6.00%
שדרגו את המנוי 2,738 2,333 -405  -14.79%
שדרגו את המנוי 380,524 18,325 -362,199  -95.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,368,812

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -362,808

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 719,881 720,431 550  0.08%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 27,736 27,596 -140  -0.50%
הירשמו לצפייה 13,238 12,638 -600  -4.53%
הירשמו לצפייה 492,599 462,140 -30,459  -6.18%
הירשמו לצפייה 624,109 530,723 -93,386  -14.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 550

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,585

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,368,812
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -362,808
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 550
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -124,585
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,992,124 10.37%
אלטשולר - שחם 1,426,740 7.43%
מודלים 394,735 2.06%
הירשמו לצפייה 65,796 0.34%
הירשמו לצפייה 41,741 0.22%
הירשמו לצפייה 33,811 0.18%
שדרגו את המנוי 18,325 0.10%
שדרגו את המנוי 4,800 0.02%
שדרגו את המנוי 3,196 0.02%
שדרגו את המנוי 2,333 0.01%
שדרגו את המנוי 647 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,137,727 11.13%
מנורה 720,431 3.75%
ילין לפידות 530,723 2.76%
הירשמו לצפייה 462,140 2.41%
הירשמו לצפייה 354,326 1.85%
הירשמו לצפייה 27,596 0.14%
שדרגו את המנוי 15,309 0.08%
שדרגו את המנוי 12,638 0.07%
שדרגו את המנוי 9,364 0.05%
שדרגו את המנוי 5,200 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית