תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרנט זהב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.igld.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
כוון 36,250 37,500 1,250  3.45%
מגדל 230,581 230,994 413  0.18%
הירשמו לצפייה 1,750 2,150 400  22.86%
הירשמו לצפייה 1,947 2,295 348  17.87%
הירשמו לצפייה 3,651 3,779 128  3.51%
שדרגו את המנוי 362 450 88  24.31%
שדרגו את המנוי 10,603 7,627 -2,976  -28.07%
שדרגו את המנוי 3,848 136 -3,712  -96.47%
שדרגו את המנוי 19,583 12,583 -7,000  -35.75%
שדרגו את המנוי 86,466 64,405 -22,061  -25.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,627

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,749

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 110,487 115,515 5,028  4.55%
מנורה 719,378 719,881 503  0.07%
הירשמו לצפייה 354,032 354,326 294  0.08%
הירשמו לצפייה 996 988 -8  -0.80%
הירשמו לצפייה 13,723 13,238 -485  -3.53%
שדרגו את המנוי 629,810 624,109 -5,701  -0.91%
שדרגו את המנוי 516,229 492,599 -23,630  -4.58%
שדרגו את המנוי 51,513 3,990 -47,523  -92.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,825

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -77,347

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,627
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,749
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,825
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -77,347
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,373,039 7.15%
ילין לפידות 1,007,120 5.24%
מגדל 230,994 1.20%
הירשמו לצפייה 64,405 0.34%
הירשמו לצפייה 37,500 0.20%
הירשמו לצפייה 12,583 0.07%
שדרגו את המנוי 7,627 0.04%
שדרגו את המנוי 3,779 0.02%
שדרגו את המנוי 3,400 0.02%
שדרגו את המנוי 2,295 0.01%
שדרגו את המנוי 2,150 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 136 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,382,255 12.41%
מנורה 719,881 3.75%
ילין לפידות 624,109 3.25%
הירשמו לצפייה 492,599 2.57%
הירשמו לצפייה 354,326 1.85%
הירשמו לצפייה 115,515 0.60%
שדרגו את המנוי 27,736 0.14%
שדרגו את המנוי 15,309 0.08%
שדרגו את המנוי 13,238 0.07%
שדרגו את המנוי 9,364 0.05%
שדרגו את המנוי 5,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,990 0.02%
שדרגו את המנוי 988 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית