תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרנט זהב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.igld.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אניגמה 6,372 8,915 2,543  39.91%
תמהיל 2,650 4,500 1,850  69.81%
הירשמו לצפייה 2,422 3,090 668  27.58%
הירשמו לצפייה 1,080 860 -220  -20.37%
הירשמו לצפייה 58,391 56,714 -1,677  -2.87%
שדרגו את המנוי 35,734 20,000 -15,734  -44.03%
שדרגו את המנוי 219,897 121,200 -98,697  -44.88%
שדרגו את המנוי 951,016 839,496 -111,520  -11.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,061

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -227,848

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 719,881 720,431 550  0.08%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 27,736 27,596 -140  -0.50%
הירשמו לצפייה 13,238 12,638 -600  -4.53%
הירשמו לצפייה 492,599 462,140 -30,459  -6.18%
הירשמו לצפייה 624,109 530,723 -93,386  -14.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 550

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,585

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,061
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -227,848
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 550
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -124,585
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,105,625 5.76%
ילין לפידות 839,496 4.37%
מגדל 121,200 0.63%
הירשמו לצפייה 56,714 0.30%
הירשמו לצפייה 46,970 0.24%
הירשמו לצפייה 20,000 0.10%
שדרגו את המנוי 8,915 0.05%
שדרגו את המנוי 4,500 0.02%
שדרגו את המנוי 3,400 0.02%
שדרגו את המנוי 3,090 0.02%
שדרגו את המנוי 860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,137,727 11.13%
מנורה 720,431 3.75%
ילין לפידות 530,723 2.76%
הירשמו לצפייה 462,140 2.41%
הירשמו לצפייה 354,326 1.85%
הירשמו לצפייה 27,596 0.14%
שדרגו את המנוי 15,309 0.08%
שדרגו את המנוי 12,638 0.07%
שדרגו את המנוי 9,364 0.05%
שדרגו את המנוי 5,200 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית