תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אינטרנט זהב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.igld.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מודלים 1,149,340 1,478,530 329,192  28.64%
אקסלנס 2,454 3,024 570  23.23%
הירשמו לצפייה 1,188,620 1,188,620 -4
הירשמו לצפייה 2,821 2,774 -47  -1.67%
הירשמו לצפייה 12,440 11,809 -631  -5.07%
שדרגו את המנוי 6,264 4,714 -1,550  -24.74%
שדרגו את המנוי 37,220 23,394 -13,826  -37.15%
שדרגו את המנוי 50,243 4,469 -45,774  -91.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 329,762

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,832

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 81,720 81,721 1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 329,762
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,832
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,735,659 9.77%
מודלים 1,478,530 5.28%
אלטשולר - שחם 1,188,620 4.24%
הירשמו לצפייה 23,394 0.08%
הירשמו לצפייה 18,325 0.07%
הירשמו לצפייה 11,809 0.04%
שדרגו את המנוי 4,714 0.02%
שדרגו את המנוי 4,469 0.02%
שדרגו את המנוי 3,024 0.01%
שדרגו את המנוי 2,774 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,201,694 7.86%
אלטשולר - שחם 1,742,280 6.22%
מיטב דש 377,693 1.35%
הירשמו לצפייה 81,721 0.29%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית