תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרנט זהב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.igld.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מודלים 571,740 1,066,880 495,141  86.60%
פסגות 3,223 3,283 60  1.86%
הירשמו לצפייה 1,421 1,313 -108  -7.60%
הירשמו לצפייה 57,879 50,180 -7,699  -13.30%
הירשמו לצפייה 16,483 3,496 -12,987  -78.79%
שדרגו את המנוי 65,534 48,582 -16,952  -25.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 495,201

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,746

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 354,326 354,251 -75  -0.02%
הפניקס 462,140 460,994 -1,146  -0.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,221

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 495,201
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -37,746
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,221
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,615,266 9.34%
אלטשולר - שחם 1,426,740 5.09%
מודלים 1,066,880 3.81%
הירשמו לצפייה 50,180 0.18%
הירשמו לצפייה 48,582 0.17%
הירשמו לצפייה 18,325 0.07%
שדרגו את המנוי 8,290 0.03%
שדרגו את המנוי 3,496 0.01%
שדרגו את המנוי 3,283 0.01%
שדרגו את המנוי 1,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי -11,823 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,639,245 9.42%
אלטשולר - שחם 1,742,280 6.22%
הפניקס 460,994 1.65%
הירשמו לצפייה 354,251 1.27%
הירשמו לצפייה 81,720 0.29%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית